27 augustus 2000. Betreft: PLUS INTEGRATION Kenmerk: JH/PO20000827. Nijmegen-Dukenburg, zondag 27 augustus 2000. Beste Peter, Correctie op mijn brief van vrijdag. "23 augustus" moet uiteraard zijn "25 augustus". Gisteren vertrok ik met bus 6 om 15.10 naar Berg en Dal. Een sightseeing door de stad via de Waalkade met zicht op de brug met het opschrift BIEN I LOVE YOU vanaf bushalte Levade. Om 16.10 kwam ik op de Oude Kleefsebaan aan. In Groot Berg en Dal trof ik eerst de heer Martin, de vicaris van de bisschop van 's-Hertogenbosch. Hij is nog een oude bekende van mij en onze Lions Club. Het gesprek met de heer Van der Meulen heeft drie kwartier geduurd. Het was een zeer indringend gesprek. Ik heb hem in grote lijnen mijn ontwikkelingen van de laatste vier jaar geschetst en hem in kennis gesteld van een gesprek dat ik ooit met Alex van 't Hooft heb gehad in Noordwijk omtrent het plan dat ik ooit met Liesbeth heb gemaakt. "Ja trouwen" heeft Alex mij toen gezegd. "Trouwen?" heb ik daarop geantwoord. "Ze is toch getrouwd?" "Dat weet ik niet" heeft hij mij toen geantwoord. "Dan ben ik weer in de markt". Dat is zo de voorgeschiedenis. Die gedachte is bij mij uiteraard een eigen leven gaan leiden. Er zijn echter wel twee partijen voor nodig. Ik heb deze predikant laten weten dat ik bereid ben op zijn minst weer samen iets te gaan ondernemen. Op zijn vraag of ik gelukkig ben in Torremolinos heb ik hem laten weten dat het een uitstekende manier is geweest om de rouw te verwerken gedurende de afgelopen drie jaar, maar dat ik mij eigenlijk binnenkort in Wassenaar zie wonen. De spin dient uiteindelijk midden in het web te blijven en niet aan de rand te vertoeven. De predikant heeft daarna twee keer zijn "welkom" uitgesproken. Dat is weer een stapje verder op de goede weg. Vandaar dat ik nadien een klein feestje heb gevierd bij Hotel 't Spijker in Beek en nadien naar de Waalkade ben gereden. Daar ben ik traditiegetrouw even bij Vivaldi naar binnen gelopen. Boven op het balkon vond een besloten party plaats. Ik was nochtans welkom en kreeg een biertje aangeboden. Het was een bijeenkomst van medewerkers in de kindergeneeskunde. De ambiance sprak mij aan. Tenslotte ben ik naar de Ierse pub Shamrock gegaan als vervolg op De Nacht van Nijmegen. De televisie (BBC) vertoonde er beelden van de Taptoe in Edinburg. Dat was aanleiding om intensief van gedachten te wisselen met een Engelse jongeman met de naam Phil Hubbard ("You can go straight to the top, Sir."). Ik heb hem laten weten dat mij dat aan de Scientology Church deed denken en de term Dianetics, de samentrekking van Diana en ethics. Na dit onderhoud kwam ik verder in gesprek met Kevin Bowen. Kevin is afkomstig uit Royal Leamington Spa en kon uiteraard al mijn ervaringen in die plaats en omgeving bevestigen. Naar zijn zeggen heeft David Sharp mijn brief met de aanhef Dear Royal Highness om protocollaire redenen teruggestuurd. Een bevestiging van het feit dat daar het probleem zit bij de Engelsen, met alle gevolgen vandien. Nadien een intensief gesprek met een jongedame achter de bar. Zij is een Zweedse en spreekt smetteloos Nederlands. Haar naam: Maria Johanson. Reden waarom ik mij bij die gelegenheid John Florisson heb genoemd. Een prima avond dus. Ook de vrijdagavond in Oase met "Sissy" uit Heidelberg als stralend middelpunt: "Elisabeth mach auf mein Engel". In de Telegraaf en De Gelderlander trof ik gisteren bijgaande artikelen aan over Hans van den Broek. De Indonesische president Wahid wil hem als zijn adviseur. Ik vind dit bepaald onwenselijk. Jonkheer Röell is in mijn visie ook al uit Zuid-Afrika teruggehaald vanwege het feit dat ik het onwenselijk achtte dat een medewerker van Buitenlandse Zaken zonder affiniteit met Spanje en Latijns-Amerika zich met mijn beleidsplan bezighield. Hij heeft dat in zijn faxbericht van 18 november 1996 (bijgaand) wel ontkend, maar het blijft desalniettemin mijn visie op de zaak. De Gelderlander bakt het al meteen helemaal bruin door te koppen: Van den Broek adviseur Wahid. Het wekt de suggestie dat mijn beoogde voorzitter voor de Raad van Bestuur van de holding het verzoek van de Indonesische president zou hebben ingewilligd. Ik acht een functie als PR-medewerker van de Indonesische president in beginsel niet verenigbaar met een functie als Voorzitter van de Raad van Bestuur van Instituto Cervantes Holding. Ik heb de heer Van den Broek al op 5 december 1995 bijgevoegde brief doen toekomen. Hier heb ik nog geen reactie op ontvangen. Aangezien in deze brief aan de Baak in Noordwijk is gerefereerd ga ik ervan uit dat hij dienaangaande met mijn Noordwijkse collega's ruggespraak houdt. Ik heb de indruk dat de heer Van Aartsen het dossier van zijn voorganger Van Mierlo niet goed heeft bestudeerd alvorens zijn beleid voort te zetten. Dat zou een bedreiging vormen voor de continuïteit van paars. Van den Broek was zelf ook verrast omtrent de gang van zaken. Ik beschouw dit als een beschaafde manier om duidelijk te maken dat de heer Wahid beter naar een ander kan uitzien. Spanje, Latijns-Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn al gecompliceerd genoeg als werkgebied van onze holding. Ik lees verder: Premier Kok zei na het kabinetsberaad niet op de hoogte te zijn van de voorgenomen benoeming van Van den Broek. Maar hij noemde een voordracht door Van Aartsen wel een logische zaak. Dit is voor mij een indicatie dat er iets schort aan de communicatie tussen de huidige minister van Buitenlandse Zaken en de Minister-President. Het ziet ernaar uit dat er wederom een faxje naar het torentje moet, kort voor PRINSJESDAG. Ik denk echter dat de Heer van den Broek zo wijs is om het niet zover te laten komen. In dit verband denk ik aan het gedicht dat ik op 24 november 1998 voor mijn Noordwijkse collega's heb geschreven:

24 NOVEMBER 1998

Waarde Collegae

Na zeven hele lange jaren
Komt de Kerstman weer naar de kust gevaren
In de Baak-kring aan de zee
Vindt Santa Claus een goed idee

Santa Claus schreef ooit een gedicht
Voor de lange termijn en waterdicht
Toen moest hij Noordwijk gaan verlaten
En stopte sokken met paarse gaten

Naar Spanje ging het de eerste keer
Ook aan de kust, maar met beter weer
Het was een tijd van jachten en van jagen
Hij kon alleen niemand meer behagen

Van Spanje ging hij weer naar huis
Maar in dit land was het niet pluis
Hij dook toen onder in een tehuis
Maar bleef al bij al een opper Zeus

Elke dag een nieuwe slag
Was zijn motto toen geworden
Hij keek naar Theo en naar Thea
Maar miste wel zijn Dulcinea

Transparantie was haar devies
Zij hield van dammen en van Schaake
Dus dacht de kerstman bij zichzelf
Daar kunnen we iets leuks van maken

Eerst ging hij naar de overkant
Naar dat mooie engelenland
Hij zag een engel op een brug
En kwam gauw naar Noordwijk terug.

Hij ging op zoek naar Kings and Queens
Naar Princes and Princesses
Daarmee heeft hij veel geleerd
Wat wel een wijze les is.

Toen kwam Jaap Peters op de Baak
En was het helemaal toen raak
Hij creëerde een transparante basis
Je kon dus zien wie er écht de baas is.

Het spel gaat door vanaf vandaag
Met rijmpjes en presenten
Wie gaat er met de winst vandoor?
En uit de pap de krenten?

Dat wordt weer teamwork beste vrinden
We zullen het samen weer goed vinden
Daarom wenst de kerstman everybody
Merry Christmas to anybody.

De kerstman komt van de Noordpool
De sint die komt uit Spanje
Beiden geven je deze sleutel thans
- Je had het nooit verwacht -
Van kamer 108!

The Business kan nu ook gaan draaien
Daar aan de Overkant
En mochten er nog twijfels rijzen
Praat dan met Dries van Agt
!

Net
Werken

Dat is de leus
Nu zijn er nog eens honderd
Die aan "the business" mee gaan doen
Dus zet nu maar jullie schoen
Want het gaat alleen maar om de poen.
En mocht je het ergens anders om willen doen,
krijg je van Sint een dikke zoen

Dat geldt alleen voor Liesbeth.
Voor de andere twee is er een spel

En wie daarvan de winnaar wordt
Dat zien we later wel.

Het wordt dus tijd dat jij ook eens met de heer Van den Broek kennismaakt. Ik heb je al eerder als nieuwe minister van buitenlandse zaken op het oog gehad, zoals je weet. Ik zou geen betere weten. Dat meen ik serieus. Ik nodig vandaag wel mijn 81-jarige moeder Van den Broek uit voor een etentje op de Waalkade. Ze moet er ook eens uit. Liefde is... ...op zijn warme plekje rollen als hij uit bed stapt. Dat kan ik absoluut niet plaatsen, maar ik houd de familie wel graag in ere. Dus HANS VAN DEN BROEK for PRESIDENT

28 AUGUSTUS 2000 PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR