16 september 1998. Betreft: Troonrede Kenmerk: JH/LH980916 Beste Liesbeth, Woensdag 16 september 1998. Ik begin al aardig gesteld te raken op Hare Majesteit. Maar ik wil uiteraard geen problemen met Haar echtgenoot. Vandaar dat ik mij beperk tot het overnemen van enkele punten uit Haar troonrede welke in het verlengde liggen van mijn First State of the Union van september 1996. Op dit moment worden in de Tweede Kamer de begrotingsdebatten gehouden. Daarbij is er gesproken over het stoppen van de gaten in de paarse sokken. Al bij al is het uiteraard wel van belang dat men zich realiseert dat er hierbij sprake is van de gaten in mijn sokken. In dat verband hoop ik dat de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden morgen besluit de door mij gemaakte onkosten te vergoeden. Een van de meest wezenlijke punten in het kader van mijn nieuwe businessplan is punt 11. In dit verband lees ik het artikel in de Telegraaf van vandaag met de volgende tekst: "Ybema: "Meer steun bij starten eigen bedrijf". Dit artikel is mij uit het hart gegrepen. Peter Ottenhoff heeft deze situatie reeds in 1986 en 1987 in vele gesprekken, die ik als toehoorder heb bijgewoond, aan de orde gesteld. Al vanaf 1991 ben ik nu aan het werk om belangstelling voor mijn plannen te krijgen. Er heeft zich echter in die afgelopen zeven jaar nog niemand aangediend die spontaan heeft gezegd" "Ik doe mee". "Waar ligt dat aan?" vraag ik mij dus af. Deze keer is het Gerrit Ybema die het antwoord heeft gegeven, aansluitend aan zijn voorganger Hans Wijers. In dit verband denk ik aan de kaars die ik boven mijn bed heb liggen uit Het Stadhouderlijk Hof van kerstmis 1996 in een wikkel uit The Leicester Arms van kerstmis 1997 in Londen. Die kaars zal ik nooit aansteken. Rik Felderhof kan wel voor een nieuwe vooraad nieuwe kaarsen zorgen in St. Tropez. Daarom heb ik zoëven (14.00) André van der Elzen gebeld. Ik kreeg zijn secretaresse aan de telefoon. Zij verzoekt hem mij terug te bellen. Die fijne kam kun je dus ook halen door mijn Cartas a Christina die ik je hierbij doe toekomen. Ik volg nog even de begrotingsdebatten en stel vast dat men het aanstuurt op een volledige verpaarsing van het regeringsbeleid. Het is een positieve discussie. De heer Melkert heeft mijn idee al overgenomen om een State of the European Union te houden. Dat doet mij deugd uiteraard. Zeker aangezien ik daartoe reeds het initiatief heb genomen twee jaar geleden. Graag tot ziens in 't Goude Hooft. Hieronder: Cartas a Christina cf. brief Christina. P.S. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Ik heb nog even contact gehad met André van der Elzen. Felderhof was geschrokken van mijn bezoek en durft de uitzending blijkbaar niet aan.

17 SEPTEMBER 1998 MONDRIAAN