14 april 2000 Betreft: RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR III Kenmerk: JH/HdK20000414

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Torremolinos, dinsdag 11 april 2000 Beste Herman, Ik schrijf je weer vanuit De Zevende Hemel aan de Spaanse Zuidkust. De reis is goed verlopen. Ik kon gisteren om 20.00 snel op de fiets stappen op de luchthaven. Gepakt en gezakt ben ik na een stevige klim rond 21.30 hier aangekomen. Tijdens de vlucht had ik stoel 32D. Mijn buurman was een politieman uit Nieuw Vennep bij Hoofddorp. Dat gaf weer heel wat gespreksstof. Ik heb hem laten weten dat ik persoonlijk een eind heb gemaakt aan die politiecaroussel een paar jaar geleden. Reden waarom ik tegenwoordig zo goed met burgemeesters kan opschieten. Vooral omdat ze zijn aangesteld door De Kroon en dat mag van mij tot in lengte van dagen zo blijven. Ik heb zondagmiddag nog vernomen dat onze krullenbol uit Warmond een zoon is van de voormalige burgemeester van Nijmegen De Graaf. Ik ben benieuwd hoe lang hij het nog volhoudt in 's-Gravenhage. Als ik zo op de reacties moet afgaan denk ik dat het niet lang meer duurt voordat hij een boekje kan schrijven met de titel Retour Wassenaar-Nijmegen. Wellicht kan hij dan een plekje krijgen in ons kasteel, voor het geval mijn aanwezigheid weer in het westen des lands wordt vereist. Liesbeth en ik hebben immers al heel wat brandjes moeten blussen in die regio. Hier zijn de zaken ook aardig onder controle. De heren van de luchthaven van Málaga hadden zelfs mijn fietsbanden opgepompt. Niet 'opgeblazen' dus. Dat verhaal heb ik dus ook mooi kunnen vertellen aan de politieman van de regio Kennemerland. En wat dies meer zij. Het AD van gisteren meldt wat D66 wil schrappen als staatsrechtelijke taken van het staatshoofd, t.w. benoeming informateur (onderzoek mogelijkheden nieuw kabinet), benoeming formateur (vormt kabinet), het voorzitterschap van de Raad van State (adviesorgaan van de regering), deelname aan de regering en ondertekening van alle wetten en Koninklijke Besluiten. Ik moet er niet aan denken. Juist op het moment dat we de zaken - na de gebeurtenissen in april/mei 1993 - weer enigszins in de hand beginnen te krijgen in de voorheen opstandige Lage Landen aan de Zee. Zondagochtend heb ik met veel belangstelling naar Het Buitenhof gekeken. Ik zal er niet veel woorden meer over vuil maken. Het ziet ernaar uit dat deze zaak uitgaat als een nachtkaars. Zondagmiddag heb ik nog een leuke fietstocht gemaakt: via Sint Walrick en Sint Frans naar de skipiste in Alverna. Het deed mij direct denken aan de certificaatsuitreiking met Jacques d'Ancona en mijn voormalige collega's uit het bestuur van de 'gele partij'. Nadien naar het Kasteel Wijchen.

Daar werd ik al direct uitgenodigd op de receptie ter gelegenheid van de bloemenzaak de Kasteelhof. Verschillende familieleden - al of niet overleden - passeerden hier de revue, zoals Emilia van Nassau. Wie haar nazaten zijn was daar niet bekend, maar de naam John Van der Heyden waren ze nog niet vergeten. In 1978 ben ik daar immers gestart met het Wijchens Talen Instituut in de Prins Willem Alexander School. Ik had het Kasteel van Wijchen. toen als logo. Daarom ben ik ook nog langs de Nachtegaalstraat 28 gefietst, waar de sectie Engels van dit initiatief in 1979 is overgegaan in het Institute of English Studies, welbekend 'at KP'.

Ik kijk even naar de horoscoop van gisteren. Het doet mij denken aan het gesprek met mijn buurman van stoel 32E. Hij is een goede bekende van Leo van Wijk, de president-directeur van de KLM. Ik heb hem laten weten dat dit bedrijf in principe ook binnen onze holding kan worden opgenomen als onderdeel van ROYAL CERVANTES AIRLINES. Mijn laatste brief Publikatie dateert alweer van 4 juni 1998. Het boekje Flexiwerken heb ik niet meer in mijn bezit. Dat heb ik met paarse anotaties aan Professor Knol verstrekt. Ik zag zondagavond ook nog even Hare Majesteit in beeld, samen met onze koninklijke gasten uit Brussel. Majesteit droeg een paarse sjerp. Die van de kroonprins was rood. Dat is een significant gegeven. De Graaf: Afschaf monarchie beslist niet aan de orde. Ik heb op zich ook geen bezwaar tegen een discussie omtrent deze aangelegenheid. Uiteindelijk kunnen de staatshoofden allemaal nog bij het Instituto Cervantes terecht. Hij heeft de Don Quichot immers niet voor NIETS geschreven. Het thema is op dit moment zelfs al door Kees Lunshof aangesneden. Hij zit nu immers ook on the right track. Column Kees Lunshof: De Graaf strijdt tegen windmolens. Iedereen weet nu wie hij is, over het hoofd van het staatshoofd. Dat wel. Dat heeft Kees Lunshof goed gezien. Laten we dat dus ook maar zo houden. Ik moet er niet aan denken dat er bijvoorbeeld een nieuw Koningskoppel op de troon komt. Samen Sterk. Van daaruit kunnen We bouwen. Ik denk dat de heer Tjeenk Willink dat volledig met mij eens is.

Liefde is... ...op haar wachten
Dat klopt. Ik wacht al bijna negen jaar. Vandaar dat The English Patient zo'n indruk op mij heeft gemaakt. In dat verband heeft deze dolende ridder zich de eigenschap English Patience eigengemaakt. Daarom ben ik vanmiddag eerst naar Holland Yachting gefietst. De Knight Errant is nog niet verkocht. Volgens het bedrijf zou hij in de haven van Fuengirola liggen. Vandaar dat ik daar vanmiddag ook nog even naartoe ben gefietst over bergen en dalen. In de jachthaven tegenover de London Pub heb ik een eigenaar van een jacht aangesproken uit Portsmouth.

Naar zijn zeggen is het schip twee maanden geleden al naar Marbella vertrokken. Hij had nog enkele 'batteries' geleverd om de tocht mogelijk te maken. Ik heb hem laten weten dat ik 'a friend' was van prinses Diana. "Oh I see", reageerde hij op de gebruikelijke Britse wijze.

"Did'nt you know that the Knight Errant is an invention of Cervantes? Diana and I had a company with that name". Ik zal dus weer naar de Spaanse kunstschilder moeten van dat mooie vrouwelijk naakt.

Ik ben ook nog even bij de zaak van Ronald Blankenstein langs geweest. Hij is tot donderdag met Mieke op vakantie naar de regio Tarifa. Dat is bij Gibraltar, zoals je weet. Mark heeft getracht de horoscoop te emailen. Dat is niet gelukt in verband met gebrek aan geheugen. Ik zal dus praktisch alle foto's van de schijf wissen. Anders zit mijn harde schijf 'in no time' ook vol. 22.18 Dat is gebeurd. Nu heb ik weer 732 MB beschikbaar. De veiligheidsmaatregelen zijn hier uitstekend. Zo ben ik vanmiddag de supermarkt Lidl binnengegaan. Ik had bij de kassa twee blikjes vergeten. Zij werden mij ogenblikkelijk door de toezichthoudende 'vigilante' aan deze 'caballero' nagebracht. Ook op de Plaza Costa del Sol was er weer verscherpte politiecontrole met een gemuilkorfde hond. Die hebben ze hier vaak nodig als er te veel 'schuim' bij mij in de buurt tracht te komen. Ook de Guardia Civil doet hier zijn best. Ik kan al goed met die jongens overweg. Daarbij moest ik denken aan die waanideeën van Thom de Graaf. Ik denk dat hij de geschiedenis van de Spaanse monarchie er maar eens op na moet slaan. Nadat Koning Alfonso XIII hier het land was uitgejaagd heeft de ene helft van het land de andere uitgemoord. Uitsluitend ten gevolge van het optreden van de huidige koning Juan Carlos heeft dit land thans weer een uitstekend functionerende democratie. Toonaangevend in Europa. De horoscoop van vandaag. Mijn fiets staat nu ook op het balkon van de zevende hemel. Het is een hele toer om hem steeds op en neer naar het aardse te verslepen. De lift heeft immers een vloeroppervlak van nog geen vierkante meter. Hij moet dus steeds rechtovereind worden gezet. Hopelijk kan de fietsenfabriek Gazelle binnenkort een prijsje uitloven voor alle reclame die ik voor ze maak. Wat de eindfase van de verbouwing betreft denk ik uiteraard aan de verbouwing van de Eikenhorst. Ik neem aan dat er voor jou ook nog wel een plekje vrij kan komen. Het spel dat wij samen spelen heet D Day Domino. Het is daarbij inderdaad van groot belang om duidelijke grenzen aan te geven. Anders vallen alle stenen om en dat is voor mij nou niet helemaal noodzakelijk. Het doet mij derhalve deugd dat Bram Peper weer een gezellige avond heeft gehad, want zijn echtgenote kunnen we wellicht ook nog goed gebruiken in de holding. Zeker nu ik heb kunnen vaststellen dat zij goed met Sylvia Tóth overweg kan.

Liefde is... ...altijd in elkaars gedachten.
Een ander noemt dat 'stalking'. Maar dat woord komt niet eens voor in het groot woordenboek der Nederlandse taal van Van Dale. Het woordenboek Engels van dezelfde uitgever heeft de term wel opgenomen. Ik citeer: "stalk 1 (onov.ww) 0.1 (vnl. +out) (uit)schrijden *5.1 the chairman stalked out in anger de voorzitter stapte kwaad op" Hierbij moet ik vooral aan Mohamed Al Fayed denken. Ik ben immers nog lang niet van plan om op te stappen. "II (ov.ww) 0.1 besluipen 0.2 achtervolgen 0.3 rondwaren door. stalker 0.1 iemand die wild besluipt => jager." Het ziet er dus naar uit dat de heer Van Amstel ook wel eens een pannenkoekje heeft genuttigd in het Jagershuys in ZEIST. Ik heb daar in 1988 nog afscheid genomen als Voorzitter/penningmeester van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Volwasseneneducatie ZEIST ter voorbereiding van de totstandkoming van het Regionale Educatieve Centrum Zuid-Oost Utrecht. Als ik mij niet vergis lag WIJK BIJ DUURSTEDE ook in dat werkgebied. "stalking-horse (fig.) 0.1 voorwendsel => dekmantel." Het is maar goed dat ik ooit eens de directie van het Institute of English Studies heb overgenomen. Ik kan thans het begrippenkader van onze advocaat enigszins plaatsen. Wat die 'dekmantel' betreft is het van belang om ooit bij de cavalerie te hebben gediend. In mijn correspondendentie heb ik in dit verband ook eens het begrip 'dekhengst' aan de orde gesteld. Ik mag aannemen dat dat een gebruikelijk begrip is binnen de hippische sport. Er bleek echter ook nog een loopvogel te bestaan die zich klaarblijkelijk - voor zover ik dat uit persberichten heb kunnen opmaken - had bekwaamd in die tak van sport. Dat strookte niet met mijn opvattingen omtrent ethiek, integriteit en menselijke waardigheid. Als ik mij niet vergis kwam hij uit Malibu, want daar wordt hier regelmatig reclame mee gemaakt.

Woensdag 12 april 2000

De dag begint weer goed vandaag nu ik lees: Bevolking achter Koningin. Vervolgens trekken we weer ten strijde voor rood, zwart en groen. Het ziet ernaar uit dat er wederom een selffulfilling prophecy aan het werk is nu NEC de bekerfinale heeft bereikt in Alkmaar. Het was immers al bekend dat daar op 1 juli 1998 de Victorie zou beginnen uitgaande van het kenteken MA 9850 AZ. Dat heeft tot enig uitstel geleid, maar Diana's bezoek op 8 september 1996 aan onze oude Keizerstad heeft klaarblijkelijk toch resultaat gehad.

Finale lonkt voor Vitesse
In het nog niet uitverkochte Gelredome kan het huidige Vitesse bij winst op
Roda JC opnieuw de eindstrijd bereiken, deze keer tegen NEC. De vraag is thans wat de positie van Karel Aalbers wordt bij onze toekomstige voetbalclub in Madrid, nu de familie Gil het bewind over Atletico Madrid heeft teruggekregen van de Spaanse justitie. Het openbaar ministerie heeft het onderzoek naar FRAUDE en malversaties in de boekhouding van de club afgerond.
Familie Gil terug aan bewind Ik zag hem gisteren op de televisie. "Ik heet wel Jesús", vertelde hij "maar ik ben geen Jezus Christus". Dat is een belangrijke ontdekking. Hij is ook geen "delincuente" naar eigen zeggen. Ik zie wel. Volgens afspraak zou hij het land hebben verlaten na Pepe's verkiezingsoverwinning. Daar is hij klaarblijkelijk op teruggekomen. Ik houd de ontwikkelingen rond het toekomstige Cervantesonline scherp in de gaten. Ik citeer aangaande de voorloper: Bijna 3000 claims WOL.

Ontvangen post
Ik ontving de volgende brief: "Amsterdam, 26 februari 2000. Geachte collega, Bij het secretariaat van de Vereniging van Leraren in Levende Talen heb ik namen en adressen gekregen van leden die buiten Nederland wonen. Dit met het doel, te kijken of er onder hen mensen bevinden die een bijdrage zouden kunnen leveren aan het nieuwe Levende Talen magazine. Als het goed is, zult u in het maart-nummer een rubriek "E-mail uit..." aantreffen. Het idee hierachter is dat we af en toe een lid dat in het buitenland woont aan het woord willen laten over wat hij of zij daar doet: taalonderwijs geven, of iets anders wat met de taal te maken heeft. Als u denkt dat u een kort bericht uit uw woonplaats in het buitenland zou kunnen schrijven, dat voor veel VLLT-leden leuk en interessant om te lezen is, dan houdt de redactie zich van harte aanbevolen. Het liefst per e-mail, maar als u die niet heeft kan het ook per gewone brief of fax, dan maken we ervan "brief uit..." of "fax uit..." Het zou een bericht van 600 à 700 woorden moeten zijn, inclusief eventueel een paar regels over voorgeschiedenis en achtergrond. Als u ideeën heeft, aarzel niet te reageren, stuur een berichtje of neem contact op om te overleggen. Met vriendelijke groet, M.Eekman, p/a Educatieve Faculteit Amsterdam. post: Hamontstraat 99, 1066 LE Amsterdam. P.S. Uw naam en adres geef ik niet uit handen en worden uitsluitend gebruikt voor het doel zoals omschreven in deze brief." Ik heb hier om 13.39 alsvolgt op gereageerd:

"Geachte heer Eekman, Uw bovenvermelde brief heb ik in goede orde in Torremolinos ontvangen. Van de mogelijkheid om een artikel in Levende Talen te publiceren zal ik in de toekomst graag gebruik maken. Ik heb hier een congres in voorbereiding onder het motto 'El Mundo de Mañana'. Doel van het congres is inzicht te verwerven in de ontwikkelingen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Spaanstalige wereld en een beeld van hoe de arbeidsmarkt zich in dit segment gaat ontwikkelen in de komende jaren. Laten we zeggen: tot 2008. Op dit moment kan ik hieromtrent nog geen nadere mededelingen doen. Op 9 juni aanstaande kom ik wederom naar Nederland. U kunt mij nadien altijd bereiken via mijn mobiele telefoon. Ik ontving ook de nieuwsbrief van het nieuwe bestuur van de sectie Spaans d.d. 27 maart jl. Ik lees hierin: "In februari hebben wij afscheid genomen van het vorige bestuur. Gedurende het jaar zijn wij samenwerkingsrelaties aangegaan met het Spaanse consulaat en met het Instituto Cervantes. Daarnaast hebben wij de samenwerking met de Vereniging Spaans op School voortgezet. Deze samenwerking heeft bestaan uit het houden van een gemeenschappelijke vergadering en kwam vooral tot uiting in het succesvolle congres dat plaatsvond in september." Als voormalig bestuurslid van de Vereniging Spaans op School, initiatiefnemer van het Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales en oprichter van de Stichting Cervantes Benelux hoop ik van ganser harte dat deze samenwerking thans haar vruchten gaat afwerpen. Daartoe verzoek ik u hiermede mijn hartelijke groeten over te brengen aan onze collega's Nicolien Montessori, Marisja Lock, Ana Llamazares, Inge Lever, Petra Schnetz, Robertine Kalisvaart en Andrea Boogaard. Ik zal hun gegevens in mijn emailbestand opnemen. Een hartelijke groet vanuit het zonnige zuiden, John L. Van der Heyden." De nieuwe voorzitter van de Sectie Spaans van Levende Talen zond ik tevens het volgende bericht: "Ik lees thans in de 'Vooruitblik op 2000': "De sectie Spaans zal bestaande samenwerkingsverbanden aanhouden en deel blijven nemen aan het platform nieuwe schooltalen (CPS) en de landelijke studiedag (VLLT). De voorzitter zal binnen het hoofdbestuur speciaal aandacht schenken aan de internationale contacten van de VLLT en internationale bijeenkomsten bijwonen. De sectieredacteur neemt zitting in de commissie ter voorbereiding van het Congres over Spaans en Beroepsonderwijs, een initiatief van het Spaanse consulaat en ABC dat begin november plaats zal vinden." Het door mij ge ïnitieerde congres zal in principe hier in het Palacio de Congresos Costa del Sol plaatsvinden van 10 tot en met 12 november. Volgens planning zal hieraan op 9 november een voorstelling in het Teatro Cervantes in Málaga plaatsvinden. Het lijkt mij een goede zaak om dit intern goed met elkaar af te stemmen, teneinde te voorkomen dat er 'overlap' ontstaat. Wellicht valt er iets te combineren. Ook de Spaanse Minister-President heb ik inmiddels geïnformeerd. Ik hoop gauw iets van je te vernemen. Ana Llamazares heb ik al van het geplande congres in kennis gesteld tijdens haar workshop in Utrecht. Hartelijke groet, John."

Liefde is... ...nachtelijk zoenen
Dat zit er voorlopig nog niet in. Mede vanwege het feit dat de advocatuur zich thans ook met mijn poppetjes bezighoudt. Ik heb de Telegraaf vanavond weer eens gekocht in het centrum. Daarna postzegels gekocht in de estanco op de Plaza de Andalucía. Het thema Koningschap kwam daarbij ook nadrukkelijk aan de orde. De postzegels uit de serie don Quijote zijn thans uitverkocht. Men heeft een nieuwe zegel in omloop gebracht met een 'mariposa', een vlinder.
Hij doet mij denken aan mijn 'green and golden butterfly'. Voorts signaleer ik een artikeltje met de titel "Het gaat om de PvdA....." Hierop zie ik de afbeelding van Herman Tjeenk Willink. Hij is op de eerste plaats het bindende element tussen Paars en Oranje. That's the Question. Ik ben van mening dat Herman Tjeenk Willink een uitstekende gesprekspartner is in dit verband. Elke autorit is inspirerend in gezelschap van een ander. Het is een unieke mogelijkheid om van elkaars visie kennis te nemen. Ik verheug me nu dus al op onze tocht naar het westen des lands. Wellicht kunnen we er ook een bezoek aan de Tweede Kamer aan koppelen. Het is immers alweer een tijdje terug dat ik daar ben geweest. Ik denk dat we het zakelijk moeten houden. Op de eerste plaats is er in de Winthontlaan een kamertje nodig waar ik mijn ordners kwijt kan. Dat busje van De Koning uit Velp kan daarbij goede diensten bewijzen. Samen op de hei dus. Dat lijkt mij een goed idee. Het is al gelanceerd in Hoofddorp tien jaar terug. Daar doe ik dus graag aan mee. Elke brainstorm leidt immers tot het beoogde doel. Ik trof daartoe via internet de informatie over de beoogde voorzitter van de holding:

Hans van den Broek

"Miembro de la Comisión, Relaciones Exteriores con los Países de Europa Central y Oriental, los Países de la Antigua Unión Soviética, Mongolia, Turquía, Chipre, Malta y los demás Países Europeos Política Exterior y de Seguridad Común y Derechos Humanos (conjuntamente con el Presidente), Servicio Exterior, Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO). Nacido el 11 de diciembre de 1936 en París, Francia. Casado, dos hijas. Doctor en Derecho (Utrecht), estudios de tercer ciclo en gestión ("senior management") en el instituto De Baak (Noordwijk). 1965-68 Abogado. 1969-73 Secretario del consejo de administración de ENKA BV en Arnhem. 1970-74 Concejal en Rheden. 1973-76 Director comercial de ENKA BV. 1976-81 Diputado de la Cámara Baja del Parlamento. 1978 Miembro de la ejecutiva del Christen-Democratisch Appèl. 1981-82 Secretario de Estado para Asuntos Exteriores. 1982 Ministro de Asuntos Exteriores de los Países Bajos Vuelve a desempeñar este cargo en 1986 y en 1989. 1993-94 Miembro de la Comisión Europea encargado de las relaciones políticas exteriores, la política exterior y de seguridad común y las negociaciones para la ampliación [ © ] - [ Biografías y atribuciones de los 20 Comisarios ].

Donderdag 13 april 2000
Het is de Arnhemmers niet gelukt de strijd tegen onze vereniging aan te gaan in De Kuip. Jammer eigenlijk. Het zou wel aardig zijn geweest als de firma's d'Hondt en Scholten bij Ivo op bezoek hadden mogen komen. NUON heeft nu een ernstig loyaliteitsprobleem. Karel Aalbers zat vanavond weer op de tribune in het Gelredome. Ik denk echter dat hij in Madrid wordt verwacht. In het Estadio Calderón. Dan dient hij nog wel een paar woorden Spaans te leren. Maar dat is LOUIS VAN GAAL ook gelukt bij de opvolger van mijn bedrijf uit de Nachtegaalstraat 28 in Wijchen. 10.31 Liefde is... ...nooit ouder worden. Dit heeft Mark vanmorgen gemailed in GIF-formaat. Het lijkt mij verstandig dat hij dat product dan bij Cervantes Reizen onderbrengt. Ik mag immers aannemen dat dit vliegtuig op 8 oktober 1996 niet voor niets laag over de Wellenkamp 1530 kwam gevlogen nadat ik de dag ervoor de volgende brief naar het Verenigd Koninkrijk had gezonden: Support. Op die dag bezocht Diana het ziekenhuis The London Lighthouse in een rood mantelpakje. Ik had inmiddels mijn vijfde hartoperatie achter de rug. Reden waarom mij het volgende artikel niet verbaast. Lees verder in Letters to Diana, Princess of Wales. Belgische koning aan hart geopereerd. Het bericht verontrust mij ten zeerste. Het zou ertoe kunnen leiden dat een van mijn erfgenamen binnenkort tot Koning der Belgen zou kunnen worden gekroond. Ik denk, overigens dat Koninklijke Sanders geen verloving tussen Máxima en onze Kroonprins hoeft af te wachten om zijn producten succesvol op de markt te brengen. Zodra zij hun activiteiten aan mijn beleidsplan koppelen is succes sowieso verzekerd. In Madrid heeft men klaarblijkelijk al goed in de gaten wat er gaande is.
Atletico overrompelt Barcelona. Het was die jongens uit Madrid uiteraard ook al opgevallen dat alle spelers van Barça een paarse stropdas droegen. Het is dus goed dat Karel Aalbers nu niet naar de ROTTERDAMSE kuip hoeft op Hemelvaart. Hij kan hier nu ogenblikkelijk aan de slag. Een belangrijke inspiratiebron van mij staat vandaag ook in de krant. Soldaat van Oranje beleefde sprookjestijd met Wilhelmina. Rutger Hauer heeft mij ook geïnspireerd om op 1 augustus 1996 naar Engeland over te steken, omdat hij eveneens de rol heeft vertolkt van Floris van de Doornenburg.

Je weet inmiddels wie de laatste eigenaren waren van dat kasteel en de voornaam van mijn vader.

Ik denk daarom dat het een goede zaak is dat je een traliewerk op je deur hebt bevestigd. De bewoners van Neerbosch Oost kunnen nu ook zien hoe belangrijk je bent geworden nu je niet meer gedwongen bent om op het Arbeidsbureau te gaan zitten. Je kunt je nu ook meer met de genealogie gaan bezighouden. Zodra je Reunion op je computer hebt geïnstalleerd en bent aangesloten op het Internet kun je gebruik maken van het zogenaamde rootsweb. Vannacht ontving ik daarvan de informatie die ik aan de voet van deze nieuwsbrief heb toegevoegd. Een belangrijke nieuwe spin in het web is in dit verband: Barbara. Barbara Inman Beall, Ph.D, Lancaster-Wormiston Press P.O. Box 173. Broomfield, CO 80038-0173. Houd ze in de gaten, want ze weet thans alles af van de Spencers en Van der Heyden. (Bijlage 1). In dat verband voeg ik tevens het verhaal toe over One Dutchman's Life in the 20th Century dat ik op 2 maart ontving van Julie Case. Het verhaal is interessant omdat het melding maakt van een Purple Heart (Bijlage 2). Op 23 maart is het volgende bericht binnengekomen van Bob Coleman: "Hey Listers! Thank you to all those I heard from with information on the book, "The Spencers of the great Migration...." This is what I learned: I called the author, Jack Spencer in Illinois. He is a very sweet, delightful gentleman. He told me some of the research goes back to the Battle of Hastings, 1066. He no longer has the books for sale, but gave me the name of the company that makes copies for sale. I called them and ordered the book by giving a credit card number. It will take 10 weeks. Perhaps if they get several orders they would hurry things up. (Don't know) The paperbound is $72 and the hardbound is $82. My shipping to Florida was $6.50. The name and address is: Higginson Book Company. 148 Washington Street. Salem, MA 01970. 978.745.7170. I hope this helps those of you interested and, again, thank you for your help. Bobbi (Bobbi SPENCER Lively Coleman)." Mijn districtleidster uit Arnhem was Loes Coleman. Mijn grootmoeder Van der Heyden is afkomstig van de familie Coeleman. Volgens Leny Aben is dat ook een interessante familietak, afkomstig uit de mijnstreek. Daar komt Graaf Karel van der Heyden ook vandaan. Vanavond zal ik mij eens bezighouden met de familie De Koning. Zeer interessant, zeker gezien het feit dat het Nederlandse en Belgische Koningspaar afgelopen zondag nog een bezoek hebben gebracht aan 's-Hertogenbosch. Daar is in 1996 mijn koninklijke avontuur begonnen middels mijn deelname aan de lezingencyclus Uit Koninklijk Bezit onder auspiciën van de heer Woelderink van het Koninklijk Huisarchief te 's-Gravenhage. 23.34 Dagboek van vorig jaar januari/februari nagelezen. Ook foto's van de 'kerstbijeenkomst' op de Baak op 24 november 1998.

De Koning heb ik opgezocht op internet. Ik vond een homepage van Adrianne de Koning van het ROTTERDAMS DAGBLAD. In totaal zijn er 77 items gevonden. Interessant lijkt mij de website http://www.dekoning.nl/see.html. Het is een communicatiebedrijf. Voorts werd mijn aandacht getrokken door een site over King Arthur and the Round Table onder arthur.zip.url. Ik heb dit 'gedownload' van WorldOnline. Het verhaal komt echter niet door zoals ik dat zou willen. Ik neem aan dat Nina Brink daar iets meer van weet. Het valt mij overigens op dat er zoveel mensen regelmatig flauwvallen. Bij het vertrek van mijn toestel op Schiphol afgelopen maandag viel er al een stewardess van TRANSAVIA voor mijn neus tegen de vlakte. Dat gebeurde even later ook nog in het Estadio Calderón in Madrid. En tijdens de verwendag van YoYo op 18 januari vorig jaar overkwam dat ook de heer Ben van der Meer uit Apeldoorn. Ik citeer in dat verband mijn dagboek: "Het verwenweekend van Yoyo Olivier was buitengewoon geslaagd. De groep was klein. Er waren slechts drie deelnemers: een Belgische dame, de heer Ben van der Meer uit Apeldoorn en ondergetekende. De heer Van der Meer komt oorspronkelijk uit Noordwijk. Dat was dus vertrouwd. De sessie begon met het lezen van tarotkaarten. Ik trok een kaart met acht pijlen. Het betekent de achtste transformatie. Niet zo vreemd in de Achtste Hemel. We zijn weer stevig onderhanden genomen. De avond is afgesloten in de sauna Wellecom te Ellecom. Na een gesprek in het bubbelbad aldaar is de heer Van der Meer onwel geworden maar herstelde zich nadien wonderwel." De heer Van der Meer had namelijk een nieuwe partner op het oog. Daartoe zou hij zijn toenmalige echtgenote Hfl 6.000.000,- moeten afstaan, zijnde de helft van zijn vermogen. Na ons gesprek in het bubbelbad is hij daar klaarblijkelijk op teruggekomen. Hij had namelijk een 'nieuwe partner' uit Noordwijk op het oog. Zijn echtgenote had echter helemaal geen behoefte aan een echtscheiding. Ik hoop voor Ben dat alles weer op zijn pootjes is terechtgekomen.

Vrijdag 14 april 2000

Ik zie dat Nina Brink zich inmiddels heeft ingedekt. Omstreden Nina Brink weg bij World Online. Ik denk dat die advocaten geen schijn van kans hebben. Er is hier immers nog plaats. Wellicht in het in aanbouw zijnde complex Las tres Carabelas in Torrequebrada.

Ik ben er dinsdag nog langs gefietst. Het worden drie schitterende 'vakantieverblijven': La Pinta, La Niña en La Santa María. 'El Nina' is hier dus van harte welkom. Dan ben ik niet voor NIETS naar Spanje vertrokken in 1992.

Een welverdiende vakantie...

Zo zie je maar

Het was fijn
Bij WorldOnline
Maar je kunt beter
Bij
Cervantes zijn.

Voorrang voor fietsers van rechts. Met ingang van 1 mei 2001 moeten auto's voorrang gaan verlenen aan fietsers die van rechts komen, aldus minister Netelenbos van Verkeer. Leuk dat Tineke weer eens aan mij heeft gedacht. België wil geen regent voor de zieke koning. Prins Laurent staat bekend als het buitenbeentje in de familie. Deze keer kan ik ook met hem meegaan. Ik heb immers ook nog geen behoorlijke reactie op mijn beleidsplan ontvangen van de heer Dehaene. Hoewel ik hem dat al bijna drie jaar geleden heb toegezonden. Op 26 juli 1997. Van Gaal gist naar oorzaken. Ik denk dat het aan zijn naam ligt, als ik zo terugdenk aan mijn laatste brief Ontvangstbevestiging aan Thom de Graaf van 21 juni 1998.

Haagse radiomakers snellen Beatrix te hulp met website. Beddenfabrikant reddende engel van Air Holland. Cervantes Air Holland kan nu dus ook de lucht in met medewerking van de heer Freek van der Valk.

Dan ben ik niet voor NIETS op 17 augustus vorig jaar naar ons familiekasteel in Terworm gefietst. Liefde is... ...home sweet home. Ik kom dus graag weer snel terug naar huis zodra deze zaken zijn geregeld. Doe daarom mijn hartelijke groeten aan Joost en Jojanneke. En uiteraard ook aan jouw echtgenote. Als de business maar van de grond komt. Vandaar dat ik je dit stuk vandaag doe toekomen. De 14de en de 28ste zijn belangrijke data. Op 28 april stuur ik je dus weer een verslag. Dat is ook een belangrijke datum. Want dan is de Kroonprins jarig.

16 APRIL 2000 ALS EEN LOPEND VUURTJE