Instituto Cervantes Neude 30 C NL 3512 AG UTRECHT Kabinet van de Eerste Minister De heer J.L. Dehaene Wetstraat 16 B 1000 BRUSSEL Datum: 26 juli 1997 Betreft: Beleidsplan Kenmerk: ICNBLEW/JLD970726 Zeer geachte Heer Dehaene, Conform mijn toezegging aan onze Minister-President heb ik de eer U bijgaand mijn beleidsplan 'Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales' te doen toekomen. Het uiteindelijke doel van het plan is Nederlands- en Engelstaligen met een Spaanstalige achtergrond op een structurele en ethische basis aan het werk te helpen. Ik heb verschillende goede Belgische vrienden, waarmee wij regelmatig in Han-sûr-Lesse bijeenkomen teneinde onderwijskundige ideeën uit te wisselen. Graag zie ik vanuit deze groepering een bijdrage geleverd aan de invulling van een Belgische paragraaf in dit beleidsplan. Mocht U hierover vragen hebben, dan ben ik gaarne bereid om naar BRUSSEL te komen en met U van gedachten te wisselen. Ik zal mij eveneens in verbinding stellen met de Europese Minister van Onderwijs teneinde (delen van) het plan te kunnen laten bekostigen door de Europese Commissie. Ik hoop op Uw onontbeerlijke steun te kunnen rekenen. Met de meeste hoogachting, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales J.L. Van der Heyden Manager Benelux

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN