27 oktober 1999. Betreft: CASAUBON Kenmerk: JH/LH991027

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Woensdag 27 oktober 1999. Liefde is... ...Actiepunten uitvoeren. Dinsdag 26 oktober 1999. 19.00 Het gesprek met Bob en Ida heeft een half uur geduurd. Dan kan er heel wat worden afgesproken. Het aardige in een dergelijk gesprek is dat je gewoon het vorige gesprek weer oppakt, al is dat alweer vier jaar geleden. We kennen elkaar inmiddels al meer dan 12 1/2 jaar. Dus dat praat gemakkelijk, al is het in het Spaans ('and sometimes in 'Oxford'). Beiden vonden het erg leuk om mee te werken. Ik heb afgesproken om ze op de hoogte te houden via Email van de gesprekken die ik voer. Dus gespreksnotities gaan naar hen. Ik zal ze altijd in mijn verslaglegging naar jou opnemen als centrale file server. Op de eerste plaats hebben we als datum voor het congres 10, 11 en 12 november 2000 vastgesteld. Punt 26 in mijn brief van gisteren is dus evocatief. Op donderdag 9 november daaraan voorafgaand (mijn 53ste verjaardag) wil ik graag met een aantal genodigden een bezoek aan het Teatro Cervantes brengen. Weillicht in gezelschap van de Spaanse kroonprins. Het Malaca Instituto zal haar bijdrage leveren aan een workshop. Bob is geïnteresseerd in de bedrijven die we uitnodigen. Ik heb hem de lijst laten zien, om te beginnen. Het moet dus een stevig congres worden, uitgaande van de capaciteit van het Palacio de Congresos. Ik zal Carmen Ciudad Bandera in aansluiting op mijn fax van 18 mei 17.04 een offerte opvragen voor bovengemelde data. Ik zal - conform het advies van de astroloog - niets terzake tekenen. Uitsluitend in principe vastleggen. Dan komt de Spaanse kroonprins ongetwijfeld. Uiteraard mag PWA en MZ dan ook niet ontbreken. Dat heb ik vanmiddag al laten weten. Ik laat het aan Bob over om de Engelsen ook uit te nodigen. Indien de formule succes heeft, kunnen we hem toepassen in Hever Castle in aanwezigheid van de ex van mijn verongelukte partner. Elk stuk verleden is voor een mens een leerproces. Als je nooit in het water springt leer je ook nooit zwemmen. Ik heb Dick van Goethem ook op zijn meritus beoordeeld, ondanks het feit dat hij - naar verluidt - in de oorlog 'fout' zou zijn geweest. Ik heb uitsluitend de acties veroordeeld die mijns inziens niet door de beugel konden en waar ik last van had. Het kan moeite kosten om mijn ideeën - gekoppeld aan die van jou - te rangschikken. Daarvoor dienen we te gaan werken vanuit het congresmodel, uitgaande van de capaciteit die het Palacio de Congresos hier biedt. Je zou eens een kijkje moeten kunnen nemen. Aangaande mijn verjaardag blijft mijn uitnodiging staan. Ik zal op die dag tot en met het weekend een auto huren, zodat ik dan mobiel ben. Mede in verband met mijn gesprek met John Kerckhoffs van de ING uit Luxemburg. Het is leuk om je te laten weten dat ik vanmiddag in de trein naar Málaga goede bekenden van Henk Lulofs heb getroffen uit Heemstede. Het zijn de heer en mevrouw Barkhof. Uiteraard kwam Royal Leamington Spa en Walcote House hierdoor ook ter sprake in verband met de samenwerking van beide gemeentes. De heer Barkhof vertelde mij dat Henk tegenwoordig in de omgeving van Vorden woont. Leuk, daar bij Baak. De heer en mevrouw Barkhof logeren bij de familie B. Lagerwey in Mijas. Deze is daar lid van de plaatselijke Lions. Ik zal eens bij hem op bezoek gaan. Eerst nog even een fax verzenden met informatie over Granada. Dat lukt toch niet. Vergeten niet, vergeven wel. Ik denk dat het zó gebeurd is met Chirac. Zijn positie wordt gewoon onhoudbaar en Jean d'Orléans staat naar mijn idee te popelen om het Elysée weer te betreden. Daar ben ik van overtuigd. Die Elyseese velden liggen híer overigens volgens Marsman. Ik ga nu eten (19.42).

Woensdag 27 oktober 1999. 00.10 Vanavond heb ik bijgaand faxbericht naar Mijas gefaxt. Het verhaal nog eens nagelezen. Het klopt allemaal exact, die selffulfilling prophecy. Loli vroeg nog of ik van een 'boda' vandaan kwam, toen ze mij in mijn goede pak zag binnenkomen. Ik heb haar gezegd dat ik een collega een voorstel heb gedaan op dat punt, maar dat ik niet weet of ze al dan niet gehuwd is. Loli vond wel dat het een probleem is als ze gewoon niet reageert. Ook heb ik Mieke nog even aan de telefoon gehad en over mijn bezoek aan Málaga gesproken. Zij vroeg me of Ida geen goede partij voor mij is. Daarbij heb ik haar gezegd: "Dat denk ik wel, maar dan wordt Liesbeth jaloers en dat kan ik mij niet veroorloven." Daar was zij het volledig mee eens." Rachid probeert mij ook alweer aan de vrouw te helpen. Een Finse. Ze is blond. Op zich vind ik het niet zo'n enorm probleem als ik weer op de Telegraaf moet afgaan: Liefde is... ...haar pakezel zijn.

Daar heb ik immers niet zoveel behoefte aan, maar klaarblijkelijk hadden ze goed door dat ik vandaag met iemand uit Mijas in contact zou komen.

Daar hebben ze immers pakezels genoeg. Vandaar dat ik maar eens even natrek wat de Telegraaf allemaal van mij weet. Ik kan die faxberichten nu ook van mijn harde schijf plukken met deze computer. Dus daar gaat hij weer. Dat begint al in 1994: VALSE START ENQUETECOMMISSIE, FAXBERICHT VAN GISTEREN 8 DECEMBER 1994 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF, PROF.DR. B. SMALHOUT TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF, UW REACTIE OP MIJN SCHRIJVEN 10.8911 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF, KASTELENROUTE VAN VORDEN . Op die dag was ik al aan het oefenen voor de organisatie van het Congres 2000. Als vingeroefening werd dit de organisatie van de Slotdag in Kasteel Doornenburg. Hetgeen een groot succes is geworden. Alleen is er teveel bier gedronken in verband met het warme weer. Dit in plaats van wijn (Rothschild - ¿Denk je nog aan Sylvia?). Jos Fenstra heb ik nog geholpen bij het fotograferen van Kasteel Wildenborch, waar de dichter Staring heeft gewoond.

Veel publikaties over de familie Van der Heijden van Baak heb ik echter nog niet gezien in de Telegraaf. Vandaar dat ik kort daarop maar weer een keer opnieuw aandacht heb gevraagd voor De Geschiedenis van Cervantes is de Geschiedenis van een Filosofie en wel op een concrete wijze: KANSEN VOOR ADVOCATEN VAN TOP-CRIMINELEN. Vervolgens: UW STANDAARDBRIEF D.D. 15 MEI 1995 TER ATTENTIE VAN DE REDACTIE VAN DE TELEGRAAF. Op dat moment was mijn autoloze zondag al begonnen en de andere dagen eveneens. In de dienst Slachtofferhulp had ik eveneens mijn vertrouwen opgezegd na de adviezen die zij aan mijn huisarts hadden gegeven in 1993. Vanaf 24 december daarvóór werd hij immers al voortdurend voor 'joyriding' en andere zaken gebruikt zonder daarover met mij in overleg te zijn getreden. Het is nadien al vaker voorgekomen dat men zich met mijn zaken heeft beziggehouden zonder enig commitment van beide kanten. Dat was al in Valladolid begonnen. Kort daarna hebben we in Zwitserland eerst alle drugs maar laten opruimen, teneinde vandaaruit een voorbeeldfunctie te creëren aan de heren politieagenten in de Lage Landen aan de Zee. Vervolgens moest de Hoofdcommissaris van de Residentie zonodig laten blijken dat hij 'de oren naar de georganiseerde criminaliteit had laten hangen'. Die uitdrukking heb ik nog van mijn voormalige collega L.A. de Vries. Ik vervolg mijn berichtgeving aan de Telegraafredactie: NU BRAND WEER!. Vervolgens: "NU BRAND WEER. 14 juni 1995. Aantal pagina's: 1. BEDANKT ROB. Hier heb ik het nadien een tijdje bij gelaten. Het is overigens wel een goede zaak dat de heer Brand met pensioen is gegaan nadat hij nog een keer mocht paardrijden tijdens Prinsjesdag 1996. Ik heb Bob toegezegd dat hij na 16 november een lijst met genodigden ontvangt. Ik reken er dus op dat Aloys daarmee aan de gang gaat. Ik neem aan dat jullie daarvan al een database hebben opgebouwd. Anders moet ik weer alles zélf doen en ik heb al meer dan genoeg faxen en brieven verzonden zonder enige reactie. Dat dient vanaf vandaag dus te veranderen. 10.20 Ik ga dus weer over tot de actualiteit te beginnen met de Financiële Telegraaf van gisteren: Beursgang van KPN Qwest levert 1,7 miljard op. Met de koppeling met Our Quixotic Quest kan thans dus ook een aanvang worden gemaakt in het kader van CERVANTES COMUNICACIONES. Weer een stukje jurisprudentie dienaangaande levert vandaag het volgende artikel: AEX legt via rechter claim op website beursplein5.nl. Tien miljoen is dus een fooi, zoals ik al eerder tot uitdrukking heb gebracht op mijn tekening PLUS ULTRA.

Dat geldt eveneens - in verband met de onrechtmatige beslaglegging op mijn privébezittingen in de periode 1988 - 1990 - voor het artikel Drie dagen cel goed voor ton. Ik heb wel niet in een cel gezeten, maar ben wel verdacht gemaakt op basis van een door advocaat Van Goethem gefantaseerd verhaal ten koste van mijn goede naam en reputatie alom in den lande en de rest van het westelijk halfrond alsmede Spanje en Latijns Amerika. Dit in verband met het substantiële bedrag aan schadevergoeding dat ik nog van de heren Boogaard en De Vries tegoed heb. Ook mijn advocaatskosten dienen zij nog te voldoen. Ik zal daar op 12 november rekening mee houden, in verband met het vaststellen van mijn vermogensbestanddelen. Voorts stel ik vast dat we in het Verenigd Koninkrijk wederom in actie moeten komen gezien het volgende artikel: Britse Lords stemmen zichzelf uit Hogerhuis. Naar verwachting zullen de lords de wetswijziging niet boycotten. Dat kan ik mij voorstellen. Nochtans wordt het thans hoogtijd dat Charles uitsluitsel geeft over Diana's Testament van 1996. Anders kan William zijn rechten op de troon ook wel vergeten als hij hier niet snel werk van maakt. Laat dat maar weten. Je hebt zijn nummer. En je weet waar hij woont. Hij heeft mijn adres hier ter plaatse eveneens. Bovendien kan ik het mij niet veroorloven dat mijn Congres 2000 gevaar loopt ten gevolge van de onbezonnen acties van enkele heren uit het Hogerhuis. Ik ben vandaag pas in de gelegenheid om die Hfl. 875,- te betalen aan Seagull Legal Services Lt, 80 Sidney Street, Folkestone Kent CT19 6HQ United Kingdom, waarvan de tekst luidt:

"J.L. Van der Heyden. Instituto Cervantes Ltd., TORREMOLINOS, MALAGA SPAIN. INVOICE 01-12-99 UNTIL 01-12-00. Invoice date: 11 October 1999. Invoice no.: 263110/101199-A. Description: Registered Office Mail Forwarding Service (for mail from Companies House and HM Government only). Annual Return and Annual Account Support. Fee Companies House. Fee Nominee Secretary. Amount Due: fl. 875,-. Bovenstaand notabedrag is deels bestemd om namens u aan de Britse overheid af te dragen. Te late betaling daarvan kan tot boete en ontbinding van de Ltd. leiden. U dient derhalve uiterlijk binnen 14 dagen en d.m.v. de aangehechte acceptgiro te betalen. Alleen dan kunnen wij op onze beurt voor tijdige betaling instaan.

Ik zal deze betaling thans verrichten via de Banco Popular en breng hem ten laste van de holding. 11.23 Ik heb Folkestone gebeld dat de betaling onderweg is. Dat is het vooralsnog voor vandaag. Vanmiddag ga ik met Bob, Ida en Carmen Ciudad Bandera aan het werk. En nog even een kleine reminder: Liefde is... ...Actiepunten uitvoeren. WITH LOVE AGAIN. John L. Van der Heyden - Spain (Niet te verwarren met de familie Van der Heyden van Spaen uit het kasteel Biljoen bij Velp).

P.S. Cesar Rennert heeft een huisje hier in Nerja. Ik heb Bob en Ida laten weten dat ik geen vriendje meer ben van Mohamed Al Fayed.

19 mei: 150 sponsors aantrekken, investeringsplan heer Eijkelboom (Wassenaar) natrekken. 20 mei: contacten onderhouden met mevrouw Carmen Ciudad Bandera van het Palacio de Congresos. Hans van Mierlo vragen of hij het verdrag met de Spanjaarden al rond heeft. Ministers van Paars II uitnodigen. 21 mei: leden van de Europese Partij uitnodigen mee te werken aan het congres. Hans Wijers benaderen. 23 mei: Actieplan. Actie Liesbeth, Vincent, Ingrid, Aloys! Nu ook voor het CMC. 2.16. moet worden: sites 'cervantes'-bedrijven aan elkaar koppelen. 2.33 en 2.38 vervalt. 3.1. School zoeken voor te sponseren voor computers/Internet. Wellicht een idee voor het Malaca Instituto. 3.25 vervalt. Idem 3.27 en 3.36. 25 mei: Opbergsysteem Zevende Hemel. 26 mei: "De Baak eens Verzetten". Goed dat Bob voor de 26ste heeft gekozen i.v.m. het Tsjernobylvirus. Medewerking vakgroep Spaans van de Hogeschool van Utrecht vragen en vier Spaanse universiteiten: Valencia, Las Palmas, Alicante en Valladolid (Palencia). Waarschijnlijk kan Clariet Kok hier haar medewerking aan verlenen en Nicolien Montessori. Actie John 24/11. Uiteraard ook de Universiteit van Málaga hierbij betrekken. 28 mei: The Sun benaderen of gelasten om de opbrengst van de gewraakte foto's van onze nieuwe Britse PR-medewerkster aan de European Cervantes Foundation over te dragen. Een structurele oplossing bieden voor het schoonmaken van mijn appartement. Systeem als CallSwift introduceren i.s.m. Theo van Heijningen, Vincent Pieterse en Gerard van Vliet, algemeen directeur Integration Group/Management Group (ik heb zijn workshop bijgewoond op 17 juni). 30 mei: Iedereen uitnodigen die ik vanaf 1991 een brief heb geschreven. Bij voorbeeld ad Hfl 495,- excl BTW. Start mobiliseren voor deelname aan Cervantes Recruitment & Selection: directievoorzitter C. van Schaik, directeur Internationaal M. Spaargaren en financieel directeur R. Groeneveld. Uitnodigen oud-cursisten Nuevo Espíritu en Nuevo Horizonte tot deelname aan de 'Cervantes Circle'. Videobeelden op Internet. 31 mei: Voorlezing Nieuwe Testament door Anthony Julius. 1 juni: Sylvia Tóth en Cor Boonstra mobiliseren. 2 juni: "Pavo Real". Schilderij in de Malietoren i.s.m. Frits Wiersema. Aantrekken representatief bedrijfspand in Wassenaar. Ik heb er geen bezwaar tegen als Vanessa Loudon hier eveneens haar intrek neemt. Dit om verdere spraakverwarring te voorkomen. Jan Kamminga is in de toekomst ook welkom in ons bedrijf. Dit in verband met de ontwikkeling van het MKB in ons marktsegment. 95% van het midden- en kleinbedrijf heeft immers nog nooit gebruik gemaakt van Europese subsidies. 3 juni: Annemarie Jorritsma en Loek Hermans bij de planning te betrekken. 4 juni: Even wachten. 5 juni: Wolters Kluwer uitnodigen in Cervantes Editions zodra we de Raad van Bestuur van de Holding hebben geïnstalleerd. Gedegen plan van aanpak opvragen bij de opvolger van Ad Melkert (De Vries) en alle bestanden met werkzoekende hispanisten. 7 juni: Vorstelijke brieven in Malietoren ophangen in overleg met Frits Wiersema. 9 juni: Bijgewerkt Business Plan aanbieden in Madrid. Rob Mantel uitnodigen in bestuur holding. 10 juni: Brief EL MUNDO DE MAÑANA PARA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA aan Bob en Ida verstrekken. 11 juni: Heineken bij het congres betrekken. Website CR&S opbouwen volgens model JOBKONING . Oranjebitter op de Spaanse markt zetten via nieuwe B.V. aan de holding. 18 juni: Hfl. 10.056.000,-. invorderen bij MAF ten behoeve van de stichting CB. Beroep doen op 'The Prince's Trust' voor startende ondernemers. Hiertoe benaderen: Ed May, directeur van de Stichting Nieuwe Economie. 20 juni: Communicatieplan opstellen i.s.m. Ruud Hoek,v/h VNO en ABN Amro. Angela Loudon bij de European Cervantes Foundation betrekken. 21 juni: Boer & Croon in Amstelveen inschakelen bij het optuigen van de organisatie. Frits Goldschmeding uitnodigen als investeerder in de holding. 23 juni: Prijs vaststellen voor schilderij 'De Regenboog' (Netty Jonkergouw). Ed d'Hondt een plaats aanbieden in het bestuur van de holding (vice-voorzitter) of de stichting. 25 juni: Scannen van foto's van de afgelopen vier jaar. Winnaar communicatieplan van Loek Hermans inschakelen bij verdere communicatie. 27 juni: Afspraken maken met de heer Jaap Liethof. van Hotel Oranje over het Congres 2001. Overname Eikenhorst. "City Assignment" in Madrid i.s.m. de Baak. 28 juni: Opbergkast in Malietoren voor archief, in overleg met Frits Wiersema. Petra Janbroers aantrekken als PR-medewerkster. Royalties Candle in the wind opeisen. Ontwikkel uw bedrijf van de Baak en het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen. 'Samen op de hei' in het Bilderberg Hotel Wolfheeze op 29, 30 november en 1 december 1999; 2, 3 en 4 februari 2000; 15, 16 en 17 maart 2000; 26, 27, 28 april 2000; 7, 8, 9 juni 2000. Ik neem graag aan deze cursus deel, zodra aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Ook Huis ter Duin inlichten over het Congres 2001. Hans Blankert aantal sprekers laten uitnodigen tot deelname aan het congres in november 2000 in Torremolinos aangaande het groene podermodel. Idem SER-voorzitter Wijffels. Idem voorzitter en bestuursleden CEOE. Sponsors aantrekken. Werkplek Malietoren. Organisatie seminars voor het Nederlandse bedrijfsleven in Buenos Aires. Naar de beurs o.l.v. N. Peeper-Kroes. Agenda van de 21e eeuw samenstellen. 30 juni: Opkopen 'don Quijote'. 4 juli: Organisatie cruise van Málaga naar Mykonos. Declaratie aan Gerrit Zalm verhogen tot Hfl. 175.000.000,-. t.b.v. de Stichting Cervantes Benelux. 5 juli: Opbouw 'Cervantes R&S' i.s.m. 'Start', ofwel 'Cervantes Start'. Tipgeld terugvorderen bij 'derden' ten behoeve van de Stichting Cervantes Benelux. 12 juli: Nearctic aanschaffen of Jonikal (tegen vriendenprijs). Reis boeken naar NEW YORK, voor twee personen (wellicht voor vier). 14 juli: Nederlandse directeur benoemen op het Instituto Cervantes te Utrecht (Domplein 4), Frédérique Bauer wellicht. Zij was een uitstekende gastvrouw op het congres aan de Drift. 15 juli: Andrew Neil - former Sunday Times Editor - inschakelen in verband met zijn uitspraak 'He or She who laughs last laughs longest' before BBC Television 8-10-96. 16 juli: Fax naar Wim Kok met kopie brief Milagros i.v.m. geplande congres. Drs. A. Piet, directeur Johan Enschedé Stamps, tel 023-5184140, lid Baak-kring, uitnodigen eerste euro's tijdens Congres 2000 aan de organisatoren aan te bieden. 17 juli: E-mailtje aan Kees van Esch vanuit Spanje. Achmea opnemen in 'Cervantes Communications'. 20 juli: Jan Wokke van KPMG (Alkmaar), Mark Knapen van EasyStart en Marco de Jong van de ING beginbalans van de holding en de werkmaatschappijen laten vaststellen conform hun toezegging tijdens de Starter van het Jaar, alsmede de waarde van mijn boek. Jan Wokke heeft toegezegd een financieel expert in te schakelen om het financiële gedeelte van het businessplan rond te maken. Mr. H. Koning, (Henk) oud-president van de Algemene Rekenkamer aantrekken in het bestuur van de holding. 21 juli: Hans van den Broek uitnodigen in het bestuur. 22 juli: Daniel Cooke inschakelen bij de opbouw van Cervantes Air. Wellicht zijn er vanuit de Monarchist League wel enige bestuursleden te recruteren voor de European Cervantes Foundation. Mr Foreman is al op de hoogte. Ook aangaande de holding. Laten we graaf Tolstoy ook maar uitnodigen. Uiteindelijk heeft hij ook een bekende schrijver in de familie. Bezoek aan Floors Castle te Schotland. 23 juli: account number 66834465 NatWest checken. Samenwerkingsgedachte met ETON COLLEGE uitwerken. De heren Dyson en Tristen van Warwick Business School uitnodigen op het congres. Zij kunnen een bijdrage leveren inzake the European Integrated Management Project "in order to establish more Dutch-British-Spanish collaboration programs within the 'Cervantes Project'". Idem Philip Homer, Stratford-upon-Avon en Dolphine Grijns. Tevens de Stichting Congres Spaans te Houten. 25 juli: Wim Dik uitnodigen in het Bestuur. K. Eric Kroes uit Ternaard uitnodigen bij aandelentransactie in Marbella (ik heb zojuist, 22/10 11.00 uur) de heer Stromer van de ING Barings aan de telefoon gehad in Luxemburg. Hij belt terug voor een afspraak. Nieuwe film produceren: 007 op de Vierdaagse. De heren Jonkhart en Ariëns, v/h NIB, uitnodigen als investeerder. 26 juli: Nina Brink van World On Line inzetten bij de opbouw van 'Cervantes on Line' en 'Cervantes Communications'. 27 juli: Dick Benschop dossier doen toekomen. Rachid verzoeken koning Mohammed mijn verontschuldigingen over te brengen voor mijn afwezigheid tijdens zijn vaders begrafenis in Rabat. Manager aantrekken voor taalcurssen Spaans op de Engelenburg, Inge Post wellicht of Monique Friesz. 28 juli: Leon de Winter inschakelen bij produktie nieuwe film van 'Cervantes Productions' als nieuwe werkmaatschappij van de holding. Endemol mag meedoen. Cervantes University oprichten. 30 juli: "Residentiële taaltrainingen Spaans voor koninklijke families en aanverwanten" laten organiseren op de Engelenburg te Brummen. Nicola Formby inzetten in de nieuwe Bond-produktie 'Operatie Spider'. Tom Westermeyer uitnodigen de Lady Jane in the business in te brengen. Regina Coeli haar activiteiten Spaans laten afsplitsen naar Instituto Cervantes Benelux op de door mij aangegeven wijze. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Baak en het Cervantes Management Centre opstellen. 1 augustus: programma-managementteam recruteren via de VSOS-VvLLT. Vraag voorleggen: "Waarom management-trainingen in samenwerking met Nederlanders?" "Intercultural Management Skills, Effectiviteit van de internationale manager" als "Cervantes"-activiteit implementeren op de Engelenburg. NEC volgens afspraak de officiële openingswedstrijd van het nieuwe Goffertstadion tegen FULHAM laten spelen (mét Moszkowicz en Frequin). Trainingskamp in Nerja volgens afspraak met de parador nacional aldaar. 2 augustus: Voorstel bespreken met Nicole Edelenbos en haar als bestuurslid van de holding uitnodigen. O. Schutte reminder sturen i.v.m. aanvraag grafelijke titel, hoewel ik meer opteer voor de titel 'Hertog' gezien mijn huidige - nog vrijwel onbezoldigde - positie. De mogelijkheid bestaat nog steeds, aangezien mijn familiegeslacht vóór 1798 al tot de inheemse adel behoorde. Aloys brief EDELENBOS laten lezen. Boek uitgeven i.s.m. Teleac als Harry dat nog niet heeft gedaan. Wel eerst inzage in drukproef! 9 augustus: Willem Frederik- en Willem Lodewijksuite in het Stadhouderlijk Hof in John- en Dianasuite laten veranderen. Spaanse regeringsdelegatie en/of leden van de CEOE uitnodigen in Leeuwarden als aanloop naar het "Congres 2000" i.s.m. THEO DOUMA. De Feanprinses van Rondvaardij Princenhof inschakelen voor bezoek Spanjaarden en/of de "Wetterprinses". Excursie naar de Doopsgezinde Kerk van Leeuwarden organiseren i.s.m. mevrouw Simke Hoogerland, de kosteres. Eurolinguïst aanbieden op franchisebasis als activiteit Instituto Cervantes Benelux (als zodanig bekend bij de 'Prince of Wales') te operationaliseren op de Engelenburg. 10 augustus: Chris van der Meij - v/h secretaris VBMO - polsen voor een - secretariële - functie in onze organisatie. Met een groep ICH-ers op stap naar Kaapstad en omgeving. 11 augustus: Hoofddirectie ING uitnodigen voor congres in Spanje. Idem ABN-AMRO. Reis naar Schotland boeken via de Scottish Borders Tourist Board (John Wright Band); zes personen."Een avond aan zee 1999 - 2000" omzetten in Una tarde al mar 2000 in het Hotel Cervantes. Managementwijzers in het Spaans laten vertalen door en voor ons bedrijf. Voormalige medewerkers van mijn voormalige STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN inschakelen. 14 augustus: Dame Rosemary Spencer uitnodigen voor het Congres of eeuwwende in Schotland. 16 augustus: Gazelle te Dieren aantrekken als sponsor. 18 augustus: Idem Van der Valk. Bestuurders aantrekken vanuit OU alsmede uit de South African University. Verder overleg met Freek van der Valk omtrent ontvangst gasten in Terworm en medewerking aan opbouw 'Cervantes-netwerk'. 20 augustus: deel van het NIOW overnemen. D.w.z. de op de Spaanstalige markt gerichte activiteiten, alsmede de door mij ooit ingebrachte relaties. 24 augustus: afspraak maken met ELTON JOHN. Peter Slagter uitnodigen in de organisatie. Wellicht ook als spreker op het Congres. 25 augustus: Transferpunt KUN inschakelen bij de organisatie van het congres, Hein van der Pasch/Bas Bauland. Persconferentie organiseren op Schiphol. 600.000 pond terugvorderderen bij de fotograaf van "The Kiss" (daar heb ik geen toestemming voor verleend). 280.000 pond vorderen bij Kelly Fisher in verband met haar ongevraagde en uiteindelijk fatale inmenging in de onderhandelingen tussen mijn partner en sponsor op 14 augustus 1997 i.s.m. IALC. Zaken regelen met Companies House in Cardiff. Mohamed Al Fayed reminder sturen inzake brief JH/MAF990605. Redactie van Cervantes Publishers aanstellen als werkmaatschappij van de holding en aan het werk zetten. Wellicht een leuke klus voor Jolande Bijl. Uiteraard is Harry ook van harte welkom als adviseur van de redactie. 26 augustus: Kleurenfoto opsturen voor smoelenblad. Die van mij heb je al. Ik zal een Engelse versie van mijn 'Reader' produceren voor Bob en Ida. Dan kunnen zij dat samen in het Spaans vertalen, mede in verband met de mededeling "When Diana was photographed topless while vacationing in the south of Spain in 1994(19), Charles went on the American televison program Inside Edition to blame the tabloids for the breakup of her marriage to Prince Charles. Spencer and Lockwood separated in 1995, but the following year moved with their four children to Cape Town, South Africa". 27 augustus: Brief aan oom Piet uit Zuid-Afrika in het Frans laten vertalen door PETER OTTENHOFF. Schilderijen in Malietoren ophangen mét ingelijste brieven. 28 augustus: Cervantes Publishers B.V. van de grond tillen binnen een maand. Misschien kunnen we Holland Publishers nog een kans geven, maar wel op een professionele basis. 31 augustus: Lambert van Bodegom aantrekken als aandeelhouder/manager ingeval hij in de Ritz de onderhandelingen heeft afgerond die ten gevolge van de kamikaze-actie van De Jakkeraar een vertraging van twee jaar hebben opgelopen. Schilderij van Diana door Bob Scholte namens onze organisatie een plaats geven in het Palacio de Congresos in Torremolinos. Wim Dik aantrekken voor het bestuur van de holding per 1 maart 2000 i.v.m. 'Cervantes Comunicaciones'. Walcote House blijft in beeld. 2 september: Eikenhorst inbrengen in het bedrijf. 3 september: Nederlandse participatiemaatschappijen een paar miljoen in de holding laten steken. Reader in het Engels vertalen en aan de Prince of Wales doen toekomen. Voorstel samen kerst te vieren in Schotland. Calle Uriburu 1252 in Buenos Aires bezoeken om de lezingen ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven goed te coördineren. Idem NEW YORK 20ste straat nummer 225. Medewerkers Buenos Aires betrekken bij 'Congreso 2000'. Invordering vermogen M. Al Fayed. 5 september: Testament Diana van 1996 laten openen. Kroonprins Felipe uitnodigen bij de opening van het congres en presidentschap van de European Cervantes Foundation verlenen totdat Prins William deze functie van zijn overleden moeder kan overnemen zodra hij meerderjarig wordt: 21 juni van het jaar 2000. Audiëntie regelen in Madrid. Het geeft niet dat je geen directeur meer bent van de Baak. Ze kennen je zó ook wel. W. Kok reminder zenden i.v.m. overname van het landgoed van Prinses Christina te Wassenaar c.f. brief OPERATIONALISERING TER ATTENTIE VAN IR DRS J.F.B.C.D. VAN ORANJE. PJF enkele activiteiten in de Britse tak toebedelen. Kinderdorpenproject opzetten vanuit de European Cervantes Foundation. 6 september: JEROEN KRABBÉ inzetten voor nieuwe film van James Bond i.o.m. E.M. d'Hondt. The English Dance Programme opnemen in 'Cervantes USA'. Fotografen in dienst nemen voor Cervantes Publications. Willibrord Frequin en Abraham Moszkovicz laten samenwerken. Die zaak "Bouterse" is toch een verloren zaak getuige het artikel "Wijdenbosch is geen Bouterse" in het Stan Huygens Journaal van zaterdag 23 oktober. 7 september: Prins Charles reminder sturen i.v.m. "the wrong solicitors" en "not to pay the bill and publish the real last will of the Princess of Wales as soon as possbile". 8 september: Maxima Zorreguieta uitnodigen voor Congres 2000 (adres bekend). Lezingenprogramma Buenos Aires vaststellen i.s.m. Hans Blankert. Opbouw Open Universiteit Spanje in samenwerking met de universiteit van Málaga en Malaca Instituto(geen prioriteit). 9 september: In brochure Instituto Cervantes Utrecht permanent laten opnemen: "In de Benelux is het Instituto Cervantes in 1992 opgericht als een particulier initiatief met het doel Nederlandssprekenden een perspectief te bieden op een functie binnen het Nederlands-Spaanstalige arbeidsmarktsegment. Het Instituto Cervantes Engeland en Wales komt voort uit hetzelfde particulier initiatief onder de naam 'De Nieuwe Economie' en heeft ten doel Engelssprekenden binnen deze wereldwijde organisatie en gerelateerde instellingen inzetbaar te maken." 12 september: Nina Brink participatie aanbieden in CERVANTESONLINE. Ardent TV Productions inschakelen bij PR-activiteiten. 14 september: H. Klomp (Universiteit van Twente) inschakelen bij productie van spreadsheats t.b.v. begroting van projecten. Cervantes Management Centre Torremolinos opbouwen i.s.m. directie van de Baak (Fifty - Fifty). Businessplan opnemen in 'constitutionele agenda van de 21 eeuw' (voor Spaanse Pepers hoef je niet naar Spanje). Kroon aan het logo van het Instituto Cervantes Benelux toevoegen i.s.m. Drukkerij Dukenburg. Overleg met WK inzake HvdB. 15 september: Simone Simons verzoeken voorwoord te schrijven in ons boek (inclusief brief LETTERS - OM BEHALF OF LADY SARAH MAC CORQUODALE). Lady Sarah MacCorquodale reminder sturen. Zonodig brieven 'verpatsen' i.o.m. Lord Balfour. Circus Colourful City uitnodigen voor optreden op het dorpsplein van Torremolinos tijdens congres i.o.m. Vincent Prenger (Cervantes). 20 september: Vincent Prenger in kennis stellen van 'De reis van de fenix'. Uitwerking organogram conform toezegging aan José María Aznar. Naast de Stichting Cervantes Benelux een Vereniging Instituto Cervantes Benelux oprichten. Fusie van deze vereniging met de Spaanse Vereniging Instituto Cervantes te Madrid (op termijn). Miguel A. Benito Sánchez, directeur van het Colegio Delibes in Salamanca bezoeken ná gereedkoming overeenkomst met Spaanse overheid. Ik heb de gegevens in mijn Email-bestand opgenomen. Reactie van Peter Slagter op het faxbericht van 27 augustus 1997 (plaats in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux aanbieden en uitnodigen voor congres). ASOCIACIóN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAñOL" (AEPE) betrekken bij de organisatie van het Congres 2000 en werkgroep formeren in Nederland onder voorzittersschap van LH. Drs Cees (C.J.M.) Hacken uit Leende uitnodigen voor medewerking aan lezing op Cuba. Sandra Schoenmakers van uitgeverij Coutinho stand aanbieden op ons congres, bij voorkeur met andere uitgeverijen als Edelsa, Intertaal etc. Kortom: alle standhouders van het Taalcongres in de RAI. "Foro europeo" bestaande uit Ursula Vences (Duitsland), Dorte Etzerodt en Peter Rohde Jensen (Denemarken) en Rodolphe Stambert en Christine Defoine (België) uitnodigen voor de verzorging van workshops. Subsidie aanvragen bij de Europese Unie i.k.v. LINGUA i.s.m. Jetje Hendriks, Middelweg 7, B2811 Reeuwijk, tel. 172217167. Josefina Gil Fornes uitnodigen 'de docente Spaans bij de ING' (tel. 020-6251413, Gil@inter.NL.Net). Hfl 180.000.000,-. vorderen bij M.A.F. 22 september: Cervantes Recruitment & Selection opstarten i.s.m. Sylvia Tóth. Reis boeken naar Amerika i.v.m. start 'Cervantes USA'. 24 september: Relatie verstevigen met Gerhard baron van Pallandt. "Kersverse" hoogleraar E-commerce van de Universiteit Twente, Roel Pieper aantrekken voor ons bedrijf. Congres 2000, Nodig: programma, inleiders, forum, standhouders, sponsors. 25 september: Met Kerst naar Balmoral. 27 september: Sweder baron van Wijnbergen vanaf 1 september 2000 binnen onze organisatie inzetten. Gerrit Zalm kopietje sturen van mijn CD's (LH). 28 september: website: www.cervantesfonds.org opzetten i.s.m. www.prins-filipfonds.org. 29 september: In de informatie van ons bedrijf opnemen "Instituto Cervantes Holding Limited is op 28 september 1999 om 14.00 uur in gebruik gesteld op Paleis Het Loo te Apeldoorn". Afspraak maken met Hans van Helden voor reis naar Washington op 6 november 2000. Cultureel programma voor de congresdeelnemers in elkaar steken i.s.m. het Malaca Instituto en Study Travel. 30 september: Met Dr. Dofferhoff afspraak maken omtrent dna-onderzoek.' Congres in Torremolinos betitelen als El Mundo de Mañana'. Projectleiders recruteren. 1 oktober: George Görtemöller verslag laten doen inzake zijn vorderingen bij het zoeken naar een geschikte Commercial Manager en participanten voor de werkmaatschappijen en verzoeken te melden waarom hij niet vóór 7 maart 1997 heeft gerapporteerd. Theo van Heijningen in vertrouwen nemen. Persconferentie beleggen: 18 november 17.00 uur. Dirk Tuin (Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen)bij de organisatie van het congres betrekken en de ontwikkeling van 'Cervantes Recruitment & Selection'.op Schiphol. Prof.dr. J. van der Gaag uitsluitend zaken laten doen namens het Dagelijks Bestuur van Instituto Cervantes Holding Limited. 3 oktober: Zoon van Carel Jansen ('t Griend 37, 6662 XX Elst (Gld) 0481-371880) betrekken bij organisatie van het congres. 5 oktober: Tussenrapportage produceren (LH). Oud-burgemeester Drijber van Arnhem verzoeken zitting te nemen in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux (LH). Spanjaarden onder bepaalde condities, waaronder het gezamenlijk formuleren en uitvoeren van een ontwikkelingsbeleid, licentie verlenen om mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' te gebruiken in de Benelux. Persoonlijk geïnvesteerde vermogen terug. P.M. "In oktober 1995 heb ik mijn beleidsplan in het Spaans vertaald en ter correctie aan de directie van een particulier Spaans opleidingsinstituut aangeboden." Voorstel aan Spanjaarden: deel van de omzet , vijf procent naar de holding. Ik lees voorts: "Die reactie is niet gekomen. Dat betekent dat er een schadevergoeding dient te worden vastgesteld vanaf 1 april 1997 tot heden. " Actie: AB. 6 oktober: Uitnodigen voor het congres El Mundo de Mañana 2000:

Voorzitter Raad van Bestuur Akzo Nobels Chemicals B.V., Voorzitter Raad van Bestuur KLM, Directie Heineken Nederland B.V., Voorzitter Raad van Bestuur Philips Electronics N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Océ van der Grinten N.V., Directie Tetterode Nederland B.V., Algemeen Directeur Nationale Nederlanden Assurances, Voorzitter Raad van Bestuur AEGON N.V., Voorzitter Raad van Bestuur ING Bank, Voorzitter Raad van Bestuur Rabobank, Algemeen Directeur TBI Holdings B.V., Voorzitter Raad van Bestuur Internatio - Muller N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Stork N.V., Algemeen Directeur Hoogovens Holding B.V., Voorzitter Raad van Bestuur VNU, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke PTT Nederland KPN, President N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij (Dutch Shell), Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Ahold N.V., Voorzitter Raad van Bestuur DSM N.V., Algemeen Directeur Crediet en Effectenbank N.V., Voorzitter Raad van Bestuur Centrale Bank Nederland N.V., Voorzitter Raad van Bestuur De Nationale Investeringsbank, Algemeen Directeur KPMG Holding N.V., Algemeen Directeur Coopers & Lybrand, Voorzitter Raad van Bestuur Unilever NV, Algemeen Directeur Menken Holding B.V, Algemeen Directeur Citibank N.A., Voorzitter Raad van Bestuur Paribas Nederland N.V., Voorzitter Raad van Bestuur DHV Beheer, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke Nedlloyd N.V., Voorzitter Raad van Bestuur ABN-AMRO.

Cervantes Werving & Selectie met Top Start samen opzetten met gebruikmaking van hun netwerk. Henk Koning uit Oosterbeek aantrekken als goede financieel deskundige nodig in het bestuur van de holding. 7 oktober: Cruise van Benalmádena naar Mykonos afwerken. Afspraak maken met de heer Drijber (JH) i.v.m. gemeenschappelijke hobbies. CV verstrekken (LH). Investeringen laten doen in Cervantes USA conform de afspraken die in Stratford zijn gemaakt. Gemaakte kosten verwerken in de boekhouding en tot uitbetaling overgaan onder aftrek van mijn verblijfskosten op de Baak (LH). 10 oktober: Huis van Sean Connery bekijken in Marbella. Dame met privé-jets in Het Elfde Gebod haar gehuurde vliegtuigen in Cervantes Air laten opnemen teneinde het rendement van onze holding te vergroten i.o.m. Schreiner Groep. 11 oktober: Samen op 9 november verjaardag vieren in de Parador Nacional 'Gibralfaro' in Málaga mét Bob en Ida. 12 oktober: Voorbereidingen starten van ons "Congres 2001" in Noordwijk alsmede aangaande uitbreiding van de activiteiten van het Cervantes Management Centre naar de "Paradores" in Spanje en de "Posadas" in Portugal. Met Prins Charles van gedachten wisselen met kerst in Schotland. H. Huisman adviseren nog een extra auto weg te geven aan de initiatiefnemer van European Cervantes Foundation (met Spaans kenteken). Mevrouw Berends van de Europese Commissie potentiële managers voor de werkmaatschappijen laten aantrekken en de activiteiten in Brussel laten coördineren. Bestaande, goed lopende bedrijven in dezelfde markt acquireren. Jonkheer Roëll hieraan herinneren en uitnodigen voor het congres. 15 oktober: Mevrouw C. van Frankenhuyzen tel. 06 - 21287551 desgewenst inschakelen als programma-manager van het Cervantes Management Centre. 17 oktober: Boek in eigen beheer uitgeven via Cervantes Publishing B.V. en promoten via Teleac. fl. 875,- (wel/niet) betalen voor 25 oktober (HJC). Joke de Wit betrekken bij de organisatie van het congres. Laat haar de zaken maar regelen met mij. 18 oktober: websites aanmaken (Vincent). Hotel Cervantes overnemen en daar het volledige Baakprogramma implementeren. Royalties opeisen bij 'ELTON JOHN'. Wim Kok uitnodigen voor congres in gezelschap van José María Aznar en wellicht eveneens Tony Blair. 19 oktober: Reis naar Zuid-Afrika voorbereiden. Cervantes Travels in Nijmegen bespreken alsmede idee Ruud van der Zalm. Boek promoten via Teleac onder het motto: '2000 - Begin van een nieuw Europees Imperium' (HS) 'waar de zon nooit ondergaat'.. 20 oktober: Directie De Haan uitnodigen op congres. 21 oktober: Cervantes Air opstarten met Schreiner. NCCS bij activiteiten betrekken. Denktank opzetten. Schriftelijk reageren i.k.v. Baak/Cervantes-kring (JH). Oranjebitter in Spanje op de markt te brengen onder ons label. 23 oktober: Van Tampere naar Sampere. Weer eens picknicken bij Madrid. Delphine Boël inschakelen voor PR. 24 oktober: P. van Vollenhoven uitnodigen in het bestuur van de stichting zitting te nemen. Inbeslagname van het in Puerto Banús ooit afgemeerde jacht 'De Baron', teneinde dit om te dopen in de Baron van der Heyden. Idem Jonikal. 26 oktober: Bij Bob en Ida eens natrekken wie zíj aanbevelen om te worden uitgenodigd. Lijst bij EZ aanvragen van deelnemers aan de handelsmissie naar Cuba. Tevens van het eerdere bezoek aan Argentinië. Staatssecretaris Ybema uitnodigen op het Congres op 11 november 2000 (in principe).

27 OKTOBER 1999 CODE 28398 OFWEL 28 MAART 1998