De heer H. Wijffels MAARN Datum: 19 april 2002 Betreft: PAARS III Kenmerk: JH/HW20020419

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, vrijdag 19 april 2002 Geachte Heer Wijffels (Beste Herman), Ik schrijf als eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux, oprichter/bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux en eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales. Ik heb er om verschillende redenen voor gekozen om deze brief niet naar de SER te sturen. Op de eerste plaats omdat wij oud-dorpsgenoten zijn en ik nog steeds van de Lionsclub Maarn-Maarsbergen - zij het 'at large' - deel uitmaak.

Het handelsmerk heb ik op advies van de heer Mr. Gijsbrecht van Amstel te Bunnik, v/h WIJK BIJ DUURSTEDE, in het voorjaar van 1992 gedeponeerd, hetgeen klaarblijkelijk in 1994 tot het eerste paarse kabinet heeft geleid.

Met dank overigens aan mijn collega's Harry Starren en Liesbeth Halbertsma van de Baak, toendertijd. Tot voor kort kreeg ik echter van de heer Van Amstel de meest merkwaardige briefjes en emailtjes toegestuurd. Hij was klaarblijkelijk onze afspraken vergeten. Zo zou ik - naar zijn zeggen - persoonlijke vrienden van mijn geachte Collega Halbertsma persoonlijk hebben benaderd. Dit heeft uiteraard nogal wat vragen bij mij opgeroepen, aangezien hij heeft verzuimd te melden om wie het zou gaan. Zo hebben we heel wat te stellen met die advocaten. Maar ja. Het zal wel ergens goed voor zijn geweest. In de tijd dat ik nog intensief met Liesbeth samenwerkte in Noordwijk heeft zij mij nog eens een lift gegeven en mij toen - terwijl zij naar het kantoor van onze geachte procureur en advocaat in Wijk bij Duurstede onderweg was - aan het begin van de Maarnse Grindweg afgezet. Vandaar dat ik dat bij deze laat weten. Het pand op nummer 24 heb ik in 1986 nog bezichtigd met het doel hierin het hoofdkantoor van de toendertijd nieuwe Stichting Beroepsgerichte Opleidingen te vestigen. In die tijd was ik op doktersadvies thuis op de Plattenberg 2 en heb toen met mijn collega Drs P. Ottenhoff een vijver gegraven voor het huis. Die vijver ligt er nog steeds en ik denk met weemoed terug naar die mooie tijd.

Vorige week vrijdag heb ik het programma Krachtstroom gezien op Nederland 1. Als reactie heb ik een emailbericht gezonden met mijn kerstverhaal uit 1996. Ik citeer "Voor Herman en Irene deze nacht een reactie van een oud streek- en plaatsgenoot. Een oud kerstverhaal, ontstaan in de Kaapse Bossen van Maarn. Kerstmis 1991. "Mensen houden niet van moeilijke vragen zonder antwoord" etc. Uit: Brieven aan Diana, Prinses van Wales. Het lijkt mij goed ook eens in hetzelfde programma te spreken over positief denken. Samen met mijn Collega: Liesbeth Halbertsma." In mijn correspondentie trof ik terzake de volgende brief: Letters Dat vertrouwen heb ik nog steeds in Liesbeth. Daarom heb ik haar ook een fifty-fifty participatie in ons bedrijf toegezegd conform het beleidsplan dat ik heb geschreven. Van de persoonlijke omstandigheden van mijn Noordwijkse collega heb ik geen enkele kennis. Ik weet niet eens waar zij woont. Maar toch wil ik met haar CERVANTES HOLDING samen van de grond trekken. Binnen dit kader heb ik op dit moment schriftelijk contact met mevrouw Maria Delorme uit HARLINGEN. Dit naar aanleiding van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Zij staat hierin afgebeeld op pagina 327. Vandaag heb ik haar de volgende reactie gegeven op de paarse brief met rode handtekening in een oranje enveloppe. "Deze keer een korte reactie. Ik lig er ook niet wakker van dat het tweede paarse kabinet is gevallen. De enige persoonlijke bekenden waren Frank de Grave, Wim Kok, Annemarie Jorritsma, Tineke Netelenbos en Gerrit Zalm, terwijl ik de heer de Vries nog ken van kerstmis 1996. Zijn foto staat eveneens in mijn boek. Ik heb alweer een brief met de titel Paars III in voorbereiding. ..... Dat slaat in ieder geval op aanstaande dinsdag 23 april. Vanaf dat moment kun je mij bereiken in Torremolinos Málaga - Spanje." Na die korte ontmoeting met Tjerk Westerterp ben ik met de trein van Utrecht naar Arnhem gereden. Ik trof daar iemand van de Partij van de Arbeid met een tekst over het WAO-probleem en het advies dat jij terzake aan de toenmalige regering hebt verstrekt beste Herman. Ik ben nooit een groot voorstander geweest van de SP. Als positief denkend en opererend mens ben ik nooit ergens "tegen", maar ergens "voor". In mijn geval voor een werkgelegenheidsplan voor afgestudeerde hispanisten. In dit verband ga ik deze keer een heel stuk met de heer Marijnissen mee uit 'Oz'. Sinds de beëindiging van mijn werkzaamheden op de Baak in Noordwijk in juli 1991 "geniet" ik eveneens een WAO-uitkering, die echter volstrekt ontoereikend is voor het realiseren van mijn beleidsdoelstellingen. In de periode 1989-1991 heb ik intensief met Liesbeth Halbertsma samengewerkt om haar bedrijf van een groot financieel probleem te ontdoen. Nadien ben ik met mijn plan aan het werk getogen. Medewerking kreeg ik daarbij van MCN-Nederland, onder regie van Harry Starren, naar men mij aldaar heeft medegedeeld. Conform het loopbaanadvies dat Liesbeth Halbertsma mij heeft gegeven heb ik in die periode met decision makers gecommuniceerd. Ter illustratie hieronder een van de voorbeelden aan de toenmalige Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 14 mei 1996: Uw 2 brieven van 24 april 1996. Met belangstelling heb ik het boek Dilemma's te lijf van Liesbeth Halbertsma gelezen. Een van de grootste dilemma's is iemand die tien jaar lang als hardst werkende WAO'er van de Europese Unie bekend staat uit die situatie te halen. Dan volgt de rest vanzelf. Ik denk dat jullie daar wel een oplossing voor weten. Uit hetgeen ik in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales heb geschreven twijfel ik op geen enkele wijze aan de integriteit van Herman Wijffels. Het wordt nu hoogtijd dat we gaan werken aan Paars III, maar wel in een andere constructie. Met hartelijke groet. Ook aan Helma en de kinderen. En - wellicht - tot ziens in het Cervantes Management Centre aan de Costa del Sol. JOHN L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS (vanaf 23 april a.s.) P.S. Het lijkt mij goed dat er een aantal leden van de SER in de Stichting Cervantes Benelux gaan plaatsnemen. Graag in overleg met Peter en Liesbeth.

ZONDAG 15 APRIL 2012 MIJN FAVORIETE WANDELING

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN