FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: Dinsdag 2 februari 2010 Betreft: EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 EN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE Kenmerk: 20100202JHHS Beste Harry, Ik hoop dat je mijn brief LA VUELTA EN DE CERVANTESKRING in goede orde hebt ontvangen. Na het overlijden van mijn moeder op 3 maart vorig jaar vond ik in mijn inboedel in Nederland een oud cassettebandje uit 1989. Het bevatte de opname van het interview dat ik in dat jaar in het Spaans voor Radio Nederland Wereldomroep heb gegeven voor de Baak (Nieuw Elan). Het programma duurt ongeveer een half uur en de presentatie was in handen van de heer CONSTANTINO DE MIGUEL. Het programma was getiteld EXPERIENCIAS HOLANDESAS. Mijn Spaanse buurman is er onlangs in geslaagd om het interview te kopiëren op een CD. Vervolgens heb ik hem op mijn computer gekopiëerd en afgelopen zaterdag ben ik er - nadat ik in Málaga een nieuwe externe diskdrive had gekocht en daar wat technische ondersteuning heb gekregen - voor het eerst in geslaagd om hiervan weer een kopie te maken op CD. Zoals ook het geval was met mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES is het eerste exemplaar wederom voor jou, althans voor de directie van de Baak. Ondanks het feit dat ik de tien jaar geleden toegezegde GEAGENDEERDE UITNODIGING nooit heb ontvangen heb ik jullie als collega's altijd hoog gehouden. Dat geldt voor jou, HENK LULOFS, LIESBETH en RUUD VAN DER ZALM. Ik heb RUUD op advies van LIESBETH in 1990 nog ingewerkt voor jouw bedrijf en de foto van jullie drieën staat nog steeds op mijn bureau in Torremolinos.

Beschouw dit als een teken van trouw en loyaliteit aan mijn uitgangspunten van beleid nadat LIESBETH mij in 1991 een door de Baak betaald loopbaanadvies heeft laten geven door de heer BERT SCHAAKE van Psychotechniek in Utrecht. In dit verband stel ik vast dat mijn bericht met de titel ROMANTIEK nog steeds geblokkeerd is. Hierbij ontvang je ook de laatste post die ik heb ontvangen van mijn collega CESAR RENNERT uit NEW YORK. Ik heb CESAR in 1985 voor het eerst ontmoet tijdens de eerste gezamenlijke bijeenkomst van de leden van de door mijn inmiddels overleden collega ALBERTO SAMPERE uit MADRID opgerichte INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LANGUAGE CENTRES (IALC) op het MALACA INSTITUTO in MALAGA. CESAR is op 11 SEPTEMBER 2001 zijn overburen kwijtgeraakt zoals ik heb beschreven in mijn brief BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL. Deze ongevraagde interventie heeft de ontwikkeling van onze organisatie wel ernstig vertraagd, maar ik heb op 31 OKTOBER VORIG JAAR met voldoening vastgesteld dat het glazen dambord dat ik jullie ter gelegenheid van LIESBETHs afscheidskerstbijeenkomst op 24 NOVEMBER 1998 heb gegeven als kerstcadeau nog steeds een prominente plaats heeft en geheel compleet is.

CESAR RENNERT blijft mij ook steeds trouw zijn informatie toesturen ten behoeve van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. In dit verband verneem ik graag van jou hoever je al bent gevorderd met de totstandkoming van de CERVANTESKRING. Al vanaf 1999 ben ik hier al voor jullie aan het werk. Te beginnen met het gesprek dat ik toen met de toenmalige directeur CASAUBON heb gehad van het huidige GRAN HOTEL CERVANTES. Hierover heb ik jullie op 15 november 1999 gerapporteerd als vermeld in SAD EYED LADY OF THE LOWLANDS en alles MET EIGEN MIDDELEN gefinancierd. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat de leeftijd van 65 jaar aardig begint te naderen. Dat betekent dat ik langzaamaan mijn vestiging hier in SPANJE moet gaan afbouwen en mij als SPIN IN HET WEB weer in NEDERLAND dien te gaan vestigen. Ik hecht er echter wel aan dat mijn initiatieven hier worden opgepakt door jou. Aangezien ik vanaf 1991 altijd de officiële weg heb bewandeld die ik in mijn FAXBERICHT AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN OP 31 JULI 1996 zelfs heb aangeduid met DE KEIZERLIJKE WEG heeft dit ontwikkelingsproces langer geduurd dan ik had voorzien. Zeker nu is gebleken dat ambtelijke molens langzaam malen en vaak langs elkaar heen hebben gewerkt. Daarom was het van jullie wel een goede vondst om mij eerst alle departementen van PAARS I te laten richten, zoals wij dat hebben aangeduid bij de cavalerie. Desgewenst ben ik nog wel bereid om hier mijn medewerking te verlenen aan de start up van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Ik denk dat dit een pure noodzaak wordt om ook de Spaanse economie weer op poten te krijgen. De situatie is vergelijkbaar met de jaren tachtig toen wij de kwakkelende Nederlandse economie met het NIEUW ELAN-project weer uit het dal hebben kunnen helpen. Op 31 JULI VORIG JAAR had ik hierover een gesprek met interimburgemeester DAVID VALADEZ LÓPEZ van ESTEPONA.

Hij vond het een uitstekend idee. Ik ben altijd geneigd om aan het bedrijfsrisico te denken. Vooraf kunnen wij immers nooit weten of het een succes wordt. Dat bedrijfsrisico moet dus worden afgedekt. Ik ben ervan overtuigd dat wij hier de volledige medewerking krijgen van de autoriteiten. Dat is mij al gebleken tijdens het congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in MALAGA in 2006. Het is nu stil in Torremolinos. Maar dit moet weer HET KLOPPEND HART worden voor Nederlandse en Britse ondernemers die zaken doen met Spanje en Latijns-Amerika, waarvan ARGENTINIË in het bijzonder, omdat hier veel Argentijnen wonen en ik mij geen betere SPRINGPLANK NAAR LATIJNS-AMERIKA kan voorstellen. Het GRAN HOTEL CERVANTES is geheel verbouwd en ademt een opmerkelijk Baak-karakter. Jouw bedrijf is in mijn ogen nog steeds het beste management-instituut van de Benelux. En de Spanjaarden hebben onze know how nodig, zoals ik dat reeds in 1989 met GEORGE GÖRTEMÖLLER heb afgesproken op WOUDSCHOTEN. De tijd is rijp. Vergeet niet dat wij hier aan de zuidkust een flink aantal Nederlandse ondernemers hebben met hart voor de zaak. De Nederlandse Club Costa del Sol heeft al meer dan 1100 leden en op het gebied van de Public Relations is het maandblad VIVA ESPAÑA, dat onlangs is gefuseerd met ¡TEMPERAMENT!, een uitstekend medium. En vanzelfsprekend kun je ook van mijn website gebruik maken op basis van een zakelijke afspraak. Binnen het ontwikkelingstraject van onze organisatie is thans het PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED aan de beurt. Ik verzoek je opnieuw jouw reactie te sturen naar mijn Nederlandse postadres in NIJMEGEN. Je treft deze brief - met netwerkverbindingen - ook aan op mijn website. JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. Hierbij ontvang je ook nog een kopie van de reactie op mijn interview van voormalig Philips-Directeur JULIO SAMPEDRO uit MADRID d.d. 17 juli 1989.

24 MAART 2011 POST UIT NEW YORK TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK