FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: Donderdag 24 maart 2011 Betreft: POST UIT NEW YORK Kenmerk: 20110324JHHS Beste Harry, Aansluitend aan mijn brief EXPERIENCIAS HOLANDESAS 1989 EN HET CERVANTES MANAGEMENT CENTRE van dinsdag 2 februari 2010 met kenmerk 20100202JHHS ontvang je hierbij mijn laatst ontvangen post van RENNERT INTERNATIONAL in NEW YORK

inzake het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE. Graag verneem ik welke acties je terzake al hebt genomen. Jouw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. JOHN L. VAN DER HEYDEN Voorzitter STICHTING CERVANTES BENELUX

14 MEI 2011 DE BAAK AAN DE ZUIDKUST TER ATTENTIE VAN HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK