22 september 1999. Betreft: DE ROZENBOOM Kenmerk: JH/LH990922. Dear Elizabeth, Nijmegen, woensdag 22 september 1999. Liefde is... ...haar altijd de mooiste vinden. Ik heb jouw foto niet voor niets in mijn portefeuille gestopt. Ik heb echter wel behoefte aan een foto van iets recentere datum. Het maakt mij niets uit als er wat rimpels bijgekomen zijn. Als je gebruik wilt maken van mijn appartement in Spanje, doe dat dan maar gerust. Mieke heb ik gisteren aan de lijn gehad. Het gisteren vermelde GSM-nummer bleef voortdurend onbereikbaar. Via nummer ******* kreeg ik Ronald gisteravond aan de lijn. Daarna Mieke. Zij heeft mijn post afgelopen donderdag aangetekend vanaf Torremolinos verzonden. 10.50 De post heeft het aangetekende pakket uit Torremolinos afgeleverd. Ik meld je straks de inhoud, waaronder een aangetekend stuk uit het Verenigd Koninkrijk en een brief uit New York. In verband met het laatste ontvang je bijgaand kopie van het schrijven van het Haags Juristen College d.d. 7 september 1999. Hieruit maak ik op dat de holding - hoogstwaarschijnlijk - nog niet rechtsgeldig is voorzover ik jou als vriendin kan betitelen. Jouw toenemende verantwoordelijkheden kunnen zwaar op de maag liggen als je ze niet kunt delen met anderen. Ik geef je echter carte blanche om die partners in de organisatie op te nemen waarop je kunt bouwen. Ik lees in het artikel

"Hans Raatjes en Cor Boonstra uit elkaar"

"Bijna een jaar later zit het politieonderzoek naar de spraakmakende ontvoering muurvast. Op de gouden tip die leidt tot de oplossing van het misdrijf staat nog steeds een beloning van honderdduizend gulden."

Ik ben ervan overtuigd dat dat misdrijf snel is opgelost zodra de politie weet waar mijn vorig jaar in restaurant Mykonos ontvreemde polstasje met portefeuille terecht is gekomen. De hieruit ontvreemde cheques zijn immers in Engeland verzilverd. Wellicht heeft het aangetekende stuk van 27 augustus jl. hiermee te maken. Ik kan echter maar op één plaats tegelijk zijn. Vanaf vandaag is weer alles paars. Ik duid op de levensgrote advertentie van 'Arbeidsvoorziening': Dè partij van de arbeid. 'Twee dingen', zei Joop den Uyl altijd. Inderdaad, in principe draait het daar ook om op de arbeidsmarkt: vraag en aanbod. Maar wie even om zich heen kijkt, ziet dat de diverse partijen op de arbeidsmarkt nogal eens langs elkaar heen werken." Het is dus raadzaam dat CERVANTES EMPLEO nu direct van start gaat, voorzover dat nog niet is gebeurd. Ik heb namelijk nog geen daartoe strekkend bericht van Sylvia Tóth ontvangen. De tijd is er echter meer dan rijp voor. Zeker nu haar verstandhouding met de heer Boonstra weer is genormaliseerd. Annemarie Jorritsma zal daartoe alle mogelijke faciliteiten bieden. Ik citeer daartoe: "Jorritsma: Ruim baan voor nieuwe bedrijven. Het ministerie van Economische zaken maakt het komende jaar ruim baan voor mensen die van plan zijn een eigen bedrijf te beginnen. Onder het motto 'vernieuwing, vernieuwing, vernieuwing' introduceert minister Jorritsma een aantal maatregelen om ondernemers te prikkelen. "Vooral de sector informatie- en communicatietechnologie moet een extra impuls krijgen", aldus de bewindsvrouw. Het ministerie neemt zelf een eerste stap door bedrijven volgend jaar de mogelijkheid te bieden hun subsidie-aanvragen elektronisch in te dienen." Dat is een grote vooruitgang. In 1991 waren alle subisidies van EZ afgeschaft, hetgeen heeft geleid tot het faillissement van de Nederlands-Spaanse Kamer van Koophandel in Madrid. Jonge energieke ondernemers worden nu in de gelegenheid gesteld om op dat punt binnen mijn beleidskader nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Een 'reden' voor een ongemakkelijk gevoel bestaat niet, wel een 'oorzaak van'. Een ongemakkelijk gevoel komt altijd voort uit in het verleden gemaakte fouten. Ik heb echter al laten weten dat ik die heb vergeven. 14.00 Gebeld met de heer H.R. Sturman. Het Annual Account behoeft niet te worden opgestuurd, aangezien "the company has been made dormant" tot het moment dat Diana de zaak zou opstarten. Ik krijg nu een zogenaamd dormant account toegezonden om op te sturen. Je kunt dus op de ingezette weg verder met de holding. De Telegraaf geeft onder het interview van Annet de Jong met Els Borst in Bilthoven een goed overzicht van de exploitatie van ons Koninklijk Huis. Hoewel Sylvia Tóth - wellicht - een hoger jaarinkomen geniet, denk ik dat dit een aardig beeld geeft van een mogelijke begroting voor ons bedrijf. Bijgaand ontvang je kopieën van mijn Avisos de llegada met opschrften "13-4-8, 2o Aviso - Urgente. Devuelto 14-6-99. Fecha Aviso 3o. 23-3-99. URGENTE Carta pto p.p.. Dicha carta permanecerá en esta 24 si no se archivará". Dit 'aviso' bevat geen telefoonnummer. Ik hoop dus dat de brief gearchiveerd wordt, totdat ik hem kan ophalen. Hij zal wel een paar miljoen waard zijn. Ik vermoed dat het pakje van 27 augustus 1999 van Blake in Londen afkomstig is. De post uit New York d.d. 2 september 1999 is in ieder geval een aanknopingspunt met de Donna Karan Store en señorita Zorreguieta. Zoals je ziet is mijn adreswijziging goed doorgekomen in de USA. We moeten er gauw naartoe. We kunnen terecht in A Homestay in Manhattan, A Homestay in Brooklyn or Queens, The 92nd Street en The Vanderbilt. Dames kunnen worden ondergebracht bij Ten Eyck Residence for Women. Daar zal Máxima ook wel te vinden zijn als ze niet lastig gevallen wil worden. Het landgoed De Treek bij Leusden - waar wij graag mogen toeven - doet tegenwoordig dienst als Rozenboom op RTL4. Dan hebben die rozen van jou in ieder geval wortel geschoten, nadat ik ze achter mijn huis in de grond had gestopt. Morgen huur ik weer een fiets in Leiden en maak dan weer een tocht langs de kust. I'll be there. Bijlagen: Brief Haags Juristen College aan Instituto Cervantes Ltd. d.d. 7 september 1999 met 2 bijlagen van Companies House; 'avisos d.d. 23 en 27 augustus 1999 van het postkantoor in Torremolinos en info van Rennert Bilingual, 216 E. 45th, NYC, NY 10017 USA gericht aan mr. John Van der Heyden, INSTITUTO CERVANTES BENELUX , Torremolinos, Spain. P.S. Ik vond bijgaand tekstknipseltje met gegevens over jouw grootouders. Ik stel vast dat je een kleindochter bent van Françoise Marie de Jong (Deventer 1892 - Haarlem 1960). Dat wil toch niet zeggen dat Annet de Jong familie is van jou? Als dat zo is begin ik jouw probleem al aardig te begrijpen. Dat geldt ook voor René en Marianne de Jong van don Quijote.

23 SEPTEMBER 1999 ALGEMENE BESCHOUWINGEN

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN