13 juli 1999. Betreft: SCHOONOUDERS Kenmerk: JH/LH990713. Dear Elizabeth, Nijmegen, dinsdag 13 juli 1999. Liefde is... ...voor je schoonvader zorgen. Daarom heeft de heer K.T.A. Halbertsma vandaag mijn aandacht. Ik heb begrepen dat hij in De Bilt woont of woonde. Ook Hessing is daar gevestigd.12.00 Genealogie Halbertsma bijgewerkt tot 'Johannes', pagina 241. 12.53 Intercity Nijmegen-Utrecht. Er werden video-opnamen gemaakt bij het instappen. Het roddelblad "Party" maakt melding van een door prinses Juliana aangemoedigde verloving tussen Willem-Alexander en Emily Bremers. Ik vraag mij af waar ze de informatie vandaan halen, of dat ze het weer hebben gefantaseerd. Die relatie komt steeds in beeld als ik mijn gezicht op Paleis Het Loo laat zien. Dat ligt uiteraard voor de hand. We behoren nu eenmaal tot dezelfde "inner circle". Gisteren heb ik de geschiedens van het Belgische vorstenhuis bestudeerd met een voorwoord van de onlangs overleden Graaf van Parijs en rechthebbende op de Franse troon, Graaf Henri d'Orléans. El príncipe de Asturias schijnt in deze kringen regelmatig te verkeren naar ik van de Spaanse televisie heb begrepen. Ik ben benieuwd wanneer we die Rolls Royce Silver Seraph in gebruik gaan nemen in De Bilt. In mijn postbus vond ik geen reactie op mijn brief van zaterdag. Wél trof ik het eigendomsbewijs aan van mijn appartement in Spanje en nummer 61 van het Informatieblad Vereniging Spaans op School. Met de gedachte over de schoonvader nog steeds in mijn hoofd op het postkantoor het telefoonboek van De Bilt geraadpleegd. Ik trof daarin geen K.T.A. Halbertsma aan. Wél een H. Halbertsma, in Bilthoven. Ik zal de familie Van Dam van Isselt ook eens nader onder de loupe nemen nu ik hier wat meer tijd heb in Nederland. Vanavond heb ik Mieke Vermeulen om 20.40 uur proberen te bereiken om de verhuurmogelijkheden te bespreken. Ik kreeg echter geen gehoor. Wederom een dilemma of ik dat telefonisch kan regelen. Wellicht moet ik naar Parijs voor een gesprek met Rachid. Het verenigingsblad van Spaans op School was wederom gericht aan het Instituto Cervantes Benelux. De vereniging heeft klaarblijkelijk de aanval op het Spaanse instituut geopend. Op de eerst plaats wordt het volgende congres Spaans op 18 september aanstaande niet meer in het gebouw op het Domplein georganiseerd, maar in het universiteitsgebouw van de vakgroep Romaanse Talen van de Faculteit der Letteren, Universiteit van Utrecht, Drift 21. Voorts meldt Frederique Bauer in haar impressie van de studiedag op vrijdag 28 mei in het Centro de Recursos Didácticos de Español in Amsterdam: "Er werd tijdens het uitvoeren van de opdracht druk gediscussieerd waarmee tegelijk ook weer het doel van samenwerking en met elkaar spreken in de doeltaal is gediend. Helaas moest deze taller worden beëindigd voor een presentatie van een docent van het Instituto Cervantes over de DELE-examens. Hierdoor was er geen gelegenheid meer het werk dat in tweetallen was verricht, uitgebreid te bespreken. De presentatie van het Instituto Cervantes kwam niet goed uit de verf. Er was weinig extra ondersteunend materiaal dat als voorbeeld kon dienen van een DELE-examen en wat op de overheadsheets stond was moeilijk te lezen. Het is te betwijfelen of de aanwezigen nu een beter inzicht hebben in eisen en niveau van het examen." Hulde aan Frederique. Zij heeft ons de voorzet gegeven die wij thans dienen in te koppen met álle hispanisten van de Benelux. De Spaanse "club" heeft klaarblijkelijk een nieuwe directeur. Ik denk dat hij beter als adjunct-directeur aan het werk gaat en wij vanuit het Instituto Cervantes Benelux een aanvullende directie uit eigen gelederen op het Domplein aan het werk zetten. Het schijnt namelijk met de invoering van het Spaans in Nederland nog niet zo hard te vlotten. De Stichting Cervantes Benelux ziet haar rechtmatige vordering dus gaarne op korte termijn gehonoreerd. Ik heb je ook nog een foto doen toekomen van de Banco de España aan de Paseo de Cervantes te Málaga. Dat is óók nog een belangrijke debiteur van de stichting. De salarissen voor onze docenten Spaans zullen toch érgens vandaan moeten komen, alle idealisme en enorme inzet van mijn gewaardeerde collega's ten spijt. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Helma Dam. Zij geeft op pagina 10 een aardige impressie van het 'Symposium Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven', voor de tiende keer georganiseerd. Ik ben een grote fan van Helma. Zij was een van mijn eerste docenten Spaans en zonder haar leiding zou de vereniging niet zo bloeien als hij thans doet, maar het gehele verhaal geeft aan dat er onder mijn goede collega's weinig of geen besef aanwezig is over hetgeen er in het bedrijfsleven te koop is aangaande het gebruik van de Spaanse taal. Ik ga tot een korte evaluatie over. Jan Peter Nauta is inderdaad een goede bekende van mij. Ik heb hem in 1997 de volgende brieven geschreven: BELEIDSPLAN, ROUWVERWERKING, FROM THE DOMPLEIN TO THE NEUDE, FUNCTIEWISSELING, COLABORACIÓN en MERKENRECHT. Kopie van de fax aan de heer Knol heb jij op dat moment eveneens van mij ontvangen. Dit behoeft geen nader betoog. De inhoud van de studiedag van Kees past mischien wel binnen het kader van het bovenstaande verhaal, maar het Congres 2000 gaat er toch heel anders uitzien. Dat neemt niet weg dat ik deze groep graag bij de ontwikkeling betrek zodra alle investeringen in het nieuwe bedrijf rond zijn.

Woensdag 14 juli - Quatorze Juillet. Vanmorgen ben ik weer eens met jouw familiegeschiedenis aan het werk getogen. Ik trof daarin onder meer iemand aan in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Als je weer tijd voor me hebt zul je me heel wat te vertellen hebben. Liefde is... ...hem verblinden met je glimlach. Dat lukt jou wel, hoewel ik mijn ogen goed open heb vandaag. Vooral de foto op de voorpagina van de Telegraaf onder het motto Dolle pret in het kabinet staat mij buitengewoon aan. De enige die nu de goede kant opkijkt is Tineke. Het is maar goed dat de Minister-President in de goede richting heeft geslagen met Prinsjesdag 1996. Zij kunnen er thans van nagenieten op het Catshuis. Daar staat blijkbaar ook nog een faxapparaat. Dat kan ik mij goed voorstellen. Wellicht kunnen wij Annemarie Jorritsma in de zeer nabije toekomst ook nog een bosje ballonnetjes cadeau doen. Ze heeft het immers niet zo gemakkelijk nu ze Hans Wijers kwijt is. De Minister-President is overigens nog niet helemaal uit de zorgen, zoals ik lees op pagina zeven: Kok: Nieuwe crisis eind kabinet. Ik mag dus aannemen dat hij mijn correspondentie tháns wél diepgaand heeft bestudeerd. Dan kan hij tháns over de brug komen, zodat Wij hem ook eens kunnen uitnodigen voor een leuke sessie op Het Loo. Dat is ook een leuk paleis voor dat soort aangelegenheden. Mijn moeder betaalt momenteel al een hogere elektriciteitsrekening dan normaal en ik kan niet álles blijven voorschieten voor de Regering. Je hoeft naar mijn idee niet op duidelijkheid aan te dringen. Ik weet niet hoe ik duidelijker kan zijn dan op deze wijze. 1 november valt op maandag deze keer. Ik heb op die dag een dikke "10" in mijn agenda geschreven. Je weet wel wat dat betekent. De verwerking van jouw familiegeschiedenis heb ik ook in orde (bijlage). Ik neem aan dat hier nog wel een goede gesprekstherapeute tussen zit voor in het Catshuis. Dan kunnen vanaf dit moment alle blinddoeken af. De stamboom dient nog te worden gelijmd, maar dat lijkt mij een leuke klus voor onze Haagse vrienden tijdens hun vakantie. In de familiegeschiedenis van vandaag kom ik ook familieleden tegen uit Huis ter Heide. Nadat ik in mei 1987 door mijn medebestuursleden op bestuurlijk non-actief was gesteld, heb ik daar - als toenmalig bestuurslid van de VBMO - een uiteenzetting gegeven over de toen op handen zijnde Wet op de Erkende Onderwijsinstellingen. Dat is door verschillende partijen toen niet zozeer op prijs gesteld. Mijn moeder heeft vorige week in het kader van Sunflower Power een leuke boottocht gemaakt met de Eureka. Hiervan een leuke impressie.

Gisteren vond ik bijgaande kaart van Loesje in een winkeltje aan de Oudegracht in Utrecht. Niet ver van de praktijk van dokter Querido. "Aan het strand is iedereen direkteur is een sterke uitspraak van Loesje", vertelde ik de winkelier. "Er zijn meer sterke uitspraken van Loesje", reageerde de man. "Dat klopt. Maar ik ga graag naar het strand". Graag tot zondag. P.S. Mijn werkstuk stuur ik je morgen.

15 JULI 1999 ZALM TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA