FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Mevrouw Drs H. Dam. Voorzitter Vereniging Spaans op School TILBURG. Datum: 14 februari 1998. Betreft: BESLUITVORMINGSPROCESSEN Kenmerk: JH/HD980214. Beste Helma, Graag wil ik je danken voor en complimenteren met de wijze waarop je tot en met vanmiddag de vereniging hebt geleid. Het was weer een buitengewoon genoegen om onder goede collega's te vertoeven. Ik ben blij dat Clariet Kok het bestuur namens iedereen onze dank overbracht, want ik heb in de afgelopen tijd geleerd wat meer bescheidenheid aan de dag te leggen sinds ik mijn beeltenis waarnam op de trappen van Paleis Huis ten Bosch, temidden van het kabinet, op de plaats van de Koningin. Ik ben zeer verheugd dat ik mij enkele jaren geleden niet voor niets als enige kandidaat heb gesteld voor het bestuur van de vereniging. Ik beschikte toen immers al over het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux. En dat heeft uiteraard wel de nodige vruchten afgeleverd. Op de eerste plaats uiteraard dank zij het goede werk van mijn collega's die zich toen bij mij hebben aangesloten. Het doet mij derhalve buitengemeen veel deugd dat dat initiatief thans goed is opgepakt en ik wederom een aantal goede collega's achter de bestuurstafel heb aangetroffen die er weer een bloeiende organisatie van aan het maken zijn. Het zag er goed uit vanmiddag, die volle zaal. Ook de aanwas in het ledental is een goed teken. Aan jouw oproep om nog meer collega's voor de vereniging te interesseren zal ik zeer zeker gehoor geven. Ik vond het ook buitengewoon aardig samen met bestuurslid van het eerste uur Leontien Freeve de Vrijer de kas te mogen controleren. Dat zag er perfect uit. Aan Ineke heb je een uitstekende collega als penningmeester. Ik denk dat ik haar in de toekomst nog wel nodig heb inzake de nalatenschap van Cervantes. Vooral aan positief ingestelde mensen hebben wij in deze tijd zeer sterk behoefte. Ik heb Leontien vanmiddag in het kader van Valentijnsdag nog een hartje gegeven met het opschrift "SCHAT". Daar ben ik echter niet al te kwistig mee, want dat kan wel eens problemen opleveren met wederhelften en zo. Maar ik voelde mij zeer aangetrokken tot Leontiens meisjesnaam 'De Vrijer'. In die hoedanigheid ben ik in april van het vorige jaar naar BUCKINGHAM PALACE getogen, hetgeen je kunt waarnemen op mijn eerste eigen postzegel.

Op 22 april heb ik daar The Changing of the Guards bijgewoond om mijn eerste lustrum te vieren als vrijgezel. Ik moest toen denken aan het schone Nederlandse volkslied "Moeder er staat een vrijer voor de deur" en heb mij vervolgens tot KENSINGTON PALACE gewend om daar een cadeau af te leveren voor mijn beoogde partner. Dat feest is echter op 31 augustus in een tunnel in Parijs tot een wreed einde gekomen. Nochtans kan ik momenteel wel stellen dat mijn trouwste supporters te vinden zijn op Paleis Noordeinde te 's-Gravenhage, het Koninklijk Paleis te Brussel, de Palacios de la Zarzuela y la Moncloa te Madrid, KENSINGTON PALACE, WINDSOR CASTLE en BUCKINGHAM PALACE in Engeland. Ik spreek dan in de hoedanigheid van definitief eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux, oprichter van de Stichting Cervantes Benelux, eigenaar van de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales, initiatiefnemer van de European Cervantes Foundation en voormalig adviseur van The Princess of Wales. Die titel heb ik mij toegeëigend. En ik denk met rede. Van Koningin Elizabeth en Prins Philip ontving ik nog een persoonlijke kerstkaart en van tal van andere hoge functionarissen, zoals Sus Majestades de España en Hun Minister-President. Ik heb je vanmiddag enigszins uiteengezet hoe mijn toekomstplannen eruit zien. Juridisch is mijn positie ijzersterk. Het komt nu echter op de uitvoering van mijn beleidsplan aan. In dat verband doe ik een sterk beroep op jou en de vereniging om hieraan je medewerking te verlenen. Het is mijn bedoeling dat de Stichting Cervantes Benelux uiteindelijk wordt omgezet in European Cervantes Foundation, zoals ik Prinses Diana tijdens Haar leven heb beloofd. Ook het Diana Princess of Wales Memorial Fund heb ik toegezegd hierin te kunnen participeren en heb daartoe op 23 december jongstleden nog een bezoek aan KENSINGTON PALACE gebracht. Dat is een keihard commitment van mijn kant. Ik wil mij wel uit die stichting terugtrekken en ik zou het zeer op prijs stellen als er vanuit de vereniging initiatieven worden ontplooid om die Foundation gestalte te geven. Nadien zal Instituto Cervantes Limited England and Wales dan worden omgezet in een Holding te vestigen in Stratford-upon-Avon. Met werkmaatschappijen op het gebied van onder meer Recruitment and Selection in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. De eerste activiteit moet dan een uitzendbureau worden voor mensen die Spaans hebben gestudeerd. Daar wil ik mij dan op de eerste plaats voor inzetten. Wellicht verkoop ik de rechten op mijn handelsmerk nadien aan de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid. Zij kunnen dan ook participeren in de organisatie. Dankzij onze initiatieven komt er binnenkort een sterke uitstroom aan Spaanssprekenden uit het Nederlandse onderwijs voort. Al die mensen moeten aan het werk. Daar wil ik mij sterk voor maken. Daarvoor verzoek ik je hiermee reeds nu jullie enquêtegegevens aan mij beschikbaar te stellen teneinde daartoe nader beleid te kunnen ontwikkelen. Graag nodig ik je uit om op korte termijn hieromtrent van gedachten te wisselen. Laat maar weten wanneer het je schikt. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN

31 MAART 1998 SPANJEPROJECT TER ATTENTIE VAN VOORZITTER MEVROUW DRS H. DAM VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN