Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT J.P. Nauta UTRECHT Datum: 14 november 1997 Betreft: MERKENRECHT Kenmerk: ICNBLEW/JPN971114 Beste Jan Peter, Ik vind het nog steeds jammer dat ik op 27 september niet in de gelegenheid ben geweest om het congres bij te wonen, maar begrijp wel dat er onbegrip heerste. Ik heb je een stevige brief geschreven vanuit een shocktoestand. Ik neem aan dat je dat nu wel kunt begrijpen. Ik hoop ook dat je mijn brieven goed hebt bestudeerd. Bijgaand zend ik je een kopie van het faxbericht dat ik gisteren aan Professor Knol heb doen toekomen. Het geeft aan dat mijn rechten op het gebruik van de naam Instituto Cervantes hier keihard zijn. Je zult ook begrepen hebben uit de foto van de brochure van de Government Game Competitie wie er in Europa heeft geregeerd de laatste jaren. Er zijn maar weinig koninginnen die bereid zijn hun plaats even af te staan. Daar ben ik Hare Majesteit zeer erkentelijk voor. Ik hoop ook dat je mijn beleidsplan hebt bestudeerd. Je zult daar uit kunnen opmaken dat het is bedoeld om ieder van ons aan het werk te krijgen. Daarom vind ik het belangrijk dat er een samenwerkingsverdrag met het Spaanse instituut tot stand wordt gebracht. Daarom adviseer ik je: Stap gewoon in die stichting met een paar goede mensen en ga aan het werk. Professor Knol heb ik verzocht om hieraan mee te werken. Elke hispanist is tevens welkom om in de werkmaatschappijen van mijn holding te participeren. Maar ik wil wel een bijdrage van het Spaanse instituut. Resultaat dus van acht jaar ontwikkelingswerk. Bij voorbaat dank voor je medewerking. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED JOHN VAN DER HEYDEN Vice President Bijlagen: 'Paars vol lof over Kok en Van Mierlo' en Faxbericht aan Prof.Dr. J.G. Knol d.d. 13 november 1997, 11.45. CC Professor Knol.

 

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN