13 november 1997. Tijdstip: 11.45 uur. Betreft: MERKENRECHT Aantal pagina's: 6. Geachte Heer Knol, Aansluitend aan mijn faxbericht van eergisteren doe ik u hierbij de teksten van mijn pleitnota's toekomen met betrekking tot de rechtmatigheid van het gebruik van de naam Instituto Cervantes in de Benelux, Engeland en Wales. Ik verzoek u dit aandachtig te bestuderen. Ingeval er door partijen hieromtrent vragen aan u worden gesteld, kunt u hierop altijd terugvallen: 25 FEBRUARI 1997 UW KENMERK 0950000 - AQ 588.096 AAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 10 MAART 1997 UW KENMERK 0950000 - AQ 588.096 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 1 APRIL 1997 VOORSCHOT TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 2 APRIL 1997 INGEBREKESTELLING TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM, 9 APRIL 1997 DIPLOMATIE/095000 - AQ 588.096, 18 APRIL 1997 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM BELGIË en 18 MEI 1998 BELEIDSPLAN/095000 - AQ 588.096 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM. Dit is de huidige juridische stand van zaken. Het wordt nu hoog tijd dat ze over de brug komen op het Domplein. Er is een schone taak voor u weggelegd. Ik heb nu dus een vordering met terugwerkende kracht tot 1 april van dit jaar van 5 procent van hun omzet. Op die basis kunnen we elkaar wederzijds ondersteunen. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED J.L. VAN DER HEYDEN Vice President

14 NOVEMBER 1997 BRIEF AAN J.P. NAUTA TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL