Instituto Cervantes De Wellenkamp 1530 6545 NM NIJMEGEN AANGETEKEND MET BERICHT VAN ONTVANGST Bureau Gevers Ter attentie van de heer A. Quataert Holidaystraat 5 B-1831 Diegem BELGIË Datum: 9 april 1997 Betreft: DIPLOMATIE/095000 - AQ 588.096 Kenmerk: ICB/gevers970409 Geachte heer Quataert, Als 'spin in het web' laat ik mij in het dagelijks leven leiden door de sterren. Dat deden de grote ontdekkingsreizigers al en zelfs onze Prins Maurits van Oranje heeft in zijn strategische bewegingen veel steun ondervonden in zijn strijd tegen de Spaanse overheersing in de zestiende eeuw. Mijn horoscoop van gisteren en vandaag vermeldt 'Een diplomatiek gebaar kan een eind maken aan een langdurige ruzie. Wees de verstandigste. Verheug u over een verzoening met een direct familielid.' Onder dat directe familielid versta ik uw cliënt de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid. Ooit heb ik eens in een brief aan de Spaanse Koning gemeld dat de naam 'Cervantes' afkomstig is van 'Un Ciervo Antes', voorheen een hert, hett, heydt of Van der Heyden (etymologisch), de oude Heydense vorsten van o.a. Henegouwen (Heydener gouwen) die o.a. tijdens de kruistochten en de Spaanse reconquista de Spanjaarden te hulp schoten in hun strijd tegen de moorse overheersing. Daarom heb ik vandaag besloten U in eerste instantie in kennis te stellen van mijn persoonlijke motieven tot de oprichting van het Instituto Cervantes Benelux. Ik ben afkomstig uit het onderwijs. Tijdens mijn loopbaan als onderwijzer heb ik zeven jaar lang - naast mijn werk - mij keihard ingezet voor een eerste graads opleiding Spaanse taal en letterkunde (M.O.). Na het behalen van dit diploma was er geen werk voor een eerste graads afgestudeerd hispanist. Ik had derhalve geen andere keus dan een eigen instituut te beginnen, waarbij een honderdurige werkweek de normaalste zaak van de wereld was en de honorering minimaal. Nadien heb ik vele opleidingsideeën ontwikkeld die ik regelmatig bij concurrerende instellingen zag opduiken. In vele gevallen heb ik mij beroofd gevoeld van mijn ideeën. Ik deed het werk en de ander verdiende het geld. In de periode 1989 - 1991 heb ik een plezierige werkkring gehad bij het Management Centrum VNO-NCW te NOORDWIJK. In 1991 hield dit werk op en moest ik opnieuw iets creatiefs bedenken. De basisgedachte werd een opleidingsinstituut voor managers die zakelijke relaties onderhouden met Spaanstalige landen. Aangezien ik in 1977 op de schrijver 'Cervantes' ben afgestudeerd en ik mijn rechten op mijn intellectuele eigendommen nu voor eens en altijd wilde beschermen heb ik de naam Instituto Cervantes bij het Benelux merkenbureau gedeponeerd. Voor de realisatie van mijn plannen heb ik ingrijpende persoonlijke beslissingen moeten nemen in 1992, zoals de ontbinding van mijn gezin en de verkoop van mijn huis teneinde de eerste ontwikkelingswerkzaamheden te kunnen bekostigen. In die periode kwam uw Spaanse cliënt in beeld. Om precies te zijn tijdens mijn al eerder aan u gemelde gesprek met de cultureel attaché op de Spaanse ambassade te 's-Gravenhage, mevrouw María Jesús Alonso. In plaats van medewerking heb ik uitsluitend tegenwerking gehad. Voor de goede orde ontvangt u hierbij kopieën van de faxberichten die ik U in de afgelopen periode heb doen toekomen. Door de ondervonden tegenwerking heb ik mij enige tijd beziggehouden met de promotie van het Spaans binnen het reguliere Nederlandse onderwijs. In goede samenwerking met verschillende partijen heeft dit ertoe geleid dat het Spaans in 1998 als volwaardig examenvak in het Nederlands voortgezet onderwijs wordt ingevoerd. Dit levert straks een uitstroom op van leerlingen die aan het werk moeten. Teneinde te voorkomen dat zij straks met eenzelfde probleemsituatie worden geconfronteerd als ik in 1977, heb ik mij voorgenomen hierop in mijn plannen te anticiperen. Als diplomatieke geste heb ik vandaag besloten U, ten behoeve van Uw cliënten, mijn meest recente versie van het Beleidsplan Instituto Cervantes Gestión Empresarial te doen toekomen. U kunt hieruit opmaken dat dit plan op geen enkele wijze conflicteert met de culturele voornemens van Uw cliënt. Integendeel. Het verhaal is volledig complementair en we hebben elkaar nodig. Inmiddels heb ik wederom zoveel ontwikkelingskosten gemaakt zonder noemenswaardige inkomsten daartegenover te hebben ontvangen dat ik per 1 juni aanstaande mijn huis heb moeten verkopen en als ik geen medewerking krijg sta ik op straat na mij acht jaar te hebben ingezet voor deze zaak. U zult het met mij eens zijn dat mijn rechten ijzersterk zijn. Nochtans geef ik de voorkeur aan een goede samenwerking boven een slepende, geldverslindende, juridische procedure. Vandaar dat ik Uw cliënt hiermee voorstel in mijn Cervantes Project te participeren. Een financiële bijdrage aan de Stichting Cervantes Benelux zou hierbij een goede start betekenen ter dekking van de door mij gemaakte kosten, die momenteel circa Hfl. 100.000,- bedragen. Het rekeningnummer is Postbank 4729266. Ook Spaanse ondernemers zijn van harte welkom om financieel te participeren in de werkmaatschappijen van dit nieuwe bedrijf. Uw reactie zie ik met belangstelling op korte termijn tegemoet en hoop op een positieve medewerking van uw cliënt te kunnen rekenen. Hoogachtend, J.L. Van der Heyden

'Beleidsplan/095000 - AQ 588.096'

Bijlagen:
- Faxbericht d.d. 25 februari 1997, 10.40 uur
- Kerstkaart van El Presidente del Gobierno gericht aan het Instituto Cervantes Benelux
- Verklaring van de rector van Instituut Blankestijn d.d. 10 februari 1997
- Faxbericht d.d. 10 maart 1997, 15.45 uur
- Certificate of Incorporation of Company No. 3300636 Instituto Cervantes Limited
- Letter PSU/CO of Chief Executive John Holden of Companies House Cardiff dated 18/01/97
- Citation against trade mark No. 2119638 of The Patent Office Great-Britain
- Faxbericht d.d. 2 april 1997, 22.20 uur
- Artikel 'Spaanstalig erfgoed' uit Elsevier d.d. 22-02-1997
- Beleidsplan Instituto Cervantes Gestión Empresarial d.d. 08-04-1997, 21.37 uur

22 MEI 1997 INZAKE 18 APRIL 1997 TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM BELGIË

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN