Instituto Cervantes Postbus 689 NL 3500 AR UTRECHT Koninkrijk der Nederlanden Bureau Gevers Ter attentie van de heer A. Quataert Holidaystraat 5 B-1831 Diegem BELGIË Datum: 18 mei 1998 Betreft: Beleidsplan/095000 - AQ 588.096 Kenmerk: ICB/gevers970518 Geachte heer Quataert, Hiermede breng ik u mijn 1 APRIL 1997 VOORSCHOT TER ATTENTIE VAN BUREAU GEVERS TE DIEGEM in herinnering, alsmede mijn brief 9 APRIL 1997 DIPLOMATIE/095000 - AQ 588.096 d.d. 9 april 1997. Ik heb vastgesteld dat uw cliënt nog niet aan mijn gerechtvaardigde eisen heeft voldaan. Mijn beoogde partner in Stratford-upon-Avon is inmiddels overleden. Nochtans heb ik mijn beleidsplan in april vorig jaar eveneens overgedragen aan uw collega Mrs Carollanne Lindley in Sergeant's Inn Fleet Street in Londen. Daarbij heb ik haar het verzendingsbewijs getoond van mijn 'certified letter' aan mijn toenmalige beoogde partner.

Ik heb onze - inmiddels demissionaire - Minister van Buitenlandse zaken verzocht een samenwerkingsverdrag op te maken met uw cliënt volgens een door mij opgesteld organisatiemodel. Mijn beleidsplan dient thans dus te worden geoperationaliseerd. Het plan is complementair aan dat van uw cliënt. Ik reken op uw medewerking. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN Koninkrijk der Nederlanden.

21 MAYO 2002 ARREGLO AMISTOSO - CARTA DESTINADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN