19 oktober 1999. Betreft: EUROTOP TAMPERE Kenmerk: JH/LH991019. Dear Elizabeth, Maandag 18 oktober 1999. Ik start met de vastlegging van de volgende artikelen uit de website van de Telegraaf. Van onze speciale verslaggeefster - TAMPERE, maandag. De 15 lidstaten van de Europese Unie gaan gezamenlijk optrekken op het gebied van asielbeleid en bij de jacht op criminelen en hun geld. Dit bericht stemt mij tot grote tevredenheid. Het geeft weer enige rust en meer zekerheid voor de toekomst na al hetgeen we hebben meegemaakt. Daarom houd ik uiteraard ook de famlieberichten bij. "Fergie wil opnieuw met Andrew trouwen. In Schotland is intussen enige beroering ontstaan vanwege plannen van Elizabeth om haar enige dochter, prinses Anne, een soort 'koningin van de Schotten' te maken. Uit onderzoek onder de Schotten blijkt de koninklijke familie, die veel in de Highlands vertoeft op het kasteel Balmoral, bijzonder slecht te liggen. Alleen Anne kan door de beugel. Elizabeth zou graag willen dat Anne minstens twee maanden per jaar in Edinburgh in het paleis Holyroodhouse naast het nieuwe parlement gaat wonen." Dat laatste vind ik lang nog niet zo'n gek idee. Het past binnen mijn basisvisie omtrent een Europese Unie waarin de verschillende lidstaten een koning of koningin aan het hoofd krijgen. Voor het koningschap van Engeland heb ik geen belangstelling meer nu we Diana kwijt zijn. De holding zal met de dag belangrijker worden. Minister Korthals helpt al een handje mee: Leeftijdsgrens voor commissaris uit de wet. Dit betekent dat we een groot aantal voormalige decisionmakers ook voor langere tijd in het bestuur en de raad van commissarissen van de holding kunnen opnemen. EZ breidt website uit. Op dat punt kan Vincent Pieterse nu ook voor het Cervantes Management Centre aan het werk. Vanmiddag ben ik naar het Malaca Instituto geweest. Bob Burger had mijn E-mail van vrijdag 15 oktober 21.42 uur boven op zijn stapel liggen. Hij had het genadeloos druk, maar is geïnteresseerd. We hebben afgesproken op dinsdag 26 oktober om 13.30 uur. Samen met Ida Willadsen. Bijgaand ontvang je de brochure van haar bedrijf met haar beeltenis. Ze lijkt inderdaad niet zoveel op jou, maar ik vind haar wel leuk op die foto, vooral dat rode jasje. Dienaangaande kan ik je melden dat ik eveneens Jos van Kerkhoff tegen het lijf liep. Conform planning onze nieuwe directeur van Cervantes Travels. Jos was zeer ge ïnteresseerd in de gezamenlijke uitwerking van het idee dat Ruud van der Zalm op 7 april heeft gelanceerd. Ik citeer: "Tevens lanceerde je het idee om in Spanje een soort cultureel reisbureau op te zetten met een goede gids en daarbij een lezingenprogramma te ontwikkelen in de geest van De Wereld van morgen.... met culturele aspecten (treinen, touringcar, goede video's). Hieromtrent heb ik contact met een bedrijf in Nijmegen. Hij is eveneens actief in Andalusië. Ik heb de betreffende directeur geadviseerd zijn bedrijf tot Cervantes Travels om te dopen, als werkmaatschappij van de holding. "

Jos stelde voor dat idee in Nijmegen verder uit te werken. Voor praktische suggesties houd ik mij gaarne aanbevolen, met name aangaande het financiële aspect van dit project. Bij mijn terugkeer in Torremolinos bleek er geen Telegraaf te zijn bezorgd. Dus geen horoscoop deze keer. Misschien wel goed om even los daarvan te werken. Onderweg naar huis trof ik een oudere Nederlandse dame met de naam Kitty Harms. Zij woont bij mij in de buurt en had een Zuidafrikaanse dame op bezoek uit Johannesburg. Dit bracht mij uiteraard direct op de familie Spencer. Ik heb haar de waarheid verteld over het geplande familiebedrijf dat niet is doorgegaan ten gevolge van de ongewenste interventie van de heren Al Fayed junior én senior. In El Nuevo Lanjarón heb ik Loli, de dochter van Rafael de beloofde fles oranjebitter gegeven voor in de zaak, met de foto van Willem-Alexander. Ik kan hier niet om de Royalty heen. Zij maken immers praktisch allen deel uit van de Costa del Sol. Zo zijn ook de infantas Helena en Cristina ter sprake gekomen. Hun echtgenoten zijn oorspronklijk - naar men zegt - niet van adel. Van kroonprins Felipe wordt echter wel verwacht dat hij een adellijke dame aan de haak slaat. Daar ben ik het geheel mee eens. De Spaanse Grondwet van 1978 is daar zeer stellig in:

"La Corona
La Constitución Española de 1.978 establece en su artículo 1, apartado 3 que "la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria". El Título II de la Constitución trata de "La Corona" en sus artículos 56 a 65:

Art. 56
1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.

Art. 57
1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.
5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica.

Art. 58
La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

Art. 59
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del el Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia El Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que El Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.

Art. 60
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado El Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será el tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.

Art. 61
1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas.
2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.

Art. 62
Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos por la Constitución.
c) Convocar el referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno,
a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Art. 63
1. El Rey acredita a los Embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

Art. 64
1.
Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.

Art. 65
1. El Rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma.
2. El Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa."


¡VAYA INFLUENCIA QUE TENEMOS EN EUROPA!

Ik ga maar weer eens hard aan het werk met de studie in de politicologie. Uitsluitend ter kennisname, aangezien bovenstaande taken mij het sterkste aanspreken conform Baakbericht 148 van juni/juli 1997. Dit in verband met het voorgenomen loopbaanplan als voorgesteld op ETON COLLEGE. Maar eerst het samenvoegen van mijn brieven van het afgelopen half jaar. In de brief van 18 mei staat te lezen dat het nog een ongewisse zaak was welke Nederlandse Minister-President we moeten uitnodigen. Dat wordt dus weer Wim Kok. Ik ga volgend jaar hier graag met hem op de trappen van het Palacio de Congresos staan voor en levensechte foto. Deze keer in gezelschap van José María Aznar en wellicht eveneens Tony Blair. Dat heb ik vanmiddag al met Bob Burger besproken. Dinsdag 19 oktober 1999. 10.00 Ik doe dit stuk nu weer op de post, want ik moet nog even naar Málaga. Groetjes. Bijlage: Brochure Español 100% van het MALACA INSTITUTO. Dit kan een leuke dépendance worden van ons bedrijf hier aan de kust.

19 OKTOBER 1999 GEBRANDMERKT