4 juli 1999. Betreft: RAMSCHIP SCHORPIOEN Kenmerk: JH/LH990704. Dear Elizabeth, Nijmegen, zondag 4 juli 1999. Liefde is... ...hem steunen. Vrijdag, 2 juli 1999. Dat is wederzijds. Ik heb je niet getroffen in de bus. Ik heb wél gesproken met de heer en mevrouw Marsman uit Raalte, in de bus van het Marinemuseum naar de voormalige Rijkswerf in den Helder. De heer Marsman houdt zich bezig met de voorbereiding van de toekomstige 100-jarige geboortedag van Hendrik ("Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten"). Zo zullen wij rond 1 juli 2011 ook nog flink wat werk te verrichten krijgen. 20.10 Ik zit nu op het terras van de Florin & Firkin in Utrecht. Hier heb ik de foto laten zien van "the car that crashed DIANA's car".

Reactie van Michael, een aardige, geblondeerde, jongeman uit Bristol: "Absolutely stunning". Ik heb het beste met je voor en ben eveneens op succes uit. Op de eerste plaats die beloning van 1 miljoen pond van MOHAMED AL FAYED. Men speelde hier al snel het nummer "The Winner takes it all". Reden waarom ik Michael volledig heb uiteengezet op welke wijze de betrokken auto's zijn gevonden en wie ik daarbij heb ingezet. Ik heb de situatie vanavond ook besproken met een heer uit Putten (bij Ermelo). Er zijn verschillende scenario's mogelijk. Zodra M.A.F. mij die miljoen pond doet toekomen ben ik bereid af te zien van mijn CLAIM OP HARRODS als hij daarnaast een goed aanbod doet om in KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES te participeren en mij uiteraard ook een stevig aandeel toekent in die luchtvaartmaatschappij. Het is van groot belang dat je bereid bent om deze feiten te aanvaarden. Ik kijk in dit verband nog eens naar de brief van Anna Wilkins, gericht aan Mr J.L. Van der Heyden, Manager Benelux Instituto Cervantes NBLEW, van 13 AUGUSTUS 1997 en de zinsnede "but may I thank you once again for taking the time and trouble to write."

Ik merk daarbij op dat mevrouw Wilkins of MOHAMED AL FAYED voordien nog nooit van mij een brief had ontvangen. Ik concludeer hieruit dat DIANA mijn brieven aan haar dus met de Harrods-boss heeft besproken. Voor die dierentuin had ik geen tijd. Wél voor het bezoek aan Den Helder. Daar vonden de vlootdagen plaats. Helaas bleef er te weinig tijd over om die te bezoeken. De ledenvergadering van de KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN heb ik met belangstelling bijgewoond. De binding met HARE MAJESTEIT en Z.K.H. PRINS BERNHARD is zeer sterk. Uiteindelijk zijn Zij en de voorzitter van de vereniging verantwoordelijk voor de toekenning van de onderscheidingen rond Koninginnendag.

Ik heb kennis gemaakt met die voorzitter, MR. H.E. KONING, uit Oosterbeek. Als ik mij niet vergis is hij minister geweest. Hij is aan de ALGEMENE REKENKAMER verbonden. Ik heb zijn portret onlangs nog in de Tweede Kamer waargenomen. De heer KONING toonde zich zeer gecharmeerd van de badge die ik vorige week van DE BAAK heb meegekregen.

Voorts heb ik kennis gemaakt met de heer dr. W.A. de Pree uit Leeuwarden. Hij zat rechts naast mij. De heer De Pree is lange tijd kamerlid geweest en bekend op HET STADHOUDERLIJK HOF. Hij is in de Raad van Toezicht benoemd en gekozen (in díe volgorde, dat werkt ook HET BESTE). Uiteraard heb ik hem mijn boekwerk laten zien en de brief van 13 NOVEMBER 1996. Verder gesproken met de heer Jack Sweep uit Den Helder. Hij heeft de Vereniging dit jaar naar Den Helder gehaald. In het kader van het Congres 2001 te Noordwijk is hij bereid t.b.v. een delegatie een interessante dag te organiseren i.s.m. de Koninklijke Marine. Na afloop heb ik eerst een kijkje genomen bij een Russische onderzeeër en nadien een bezoek gebracht aan het ramschip Schorpioen.

Ik heb daar een rondleiding gekregen door de restaurateur van dit uit 1868 daterende logementschip van verschillende torpedodiensten. De brochure zal ik je maandag toesturen voor ons Archief. Vervolgens het Marinemuseum bezocht. Dit is een bewijs van het grote aantal conflicten dat er intern binnen onze eigen Europese Unie is uitgevochten in de afgelopen eeuwen. Het is goed dat er thans een eind aan is gekomen. Daar heb ik ook een bezoek gebracht aan een onderzeeër.

Het betreffende exemplaar is uit de vaart genomen. Er zijn er echter nog drie operationeel. Ik zou hiermee wel eens naar ENGELAND willen varen. Onder meer om eens een gesprek te voeren met onze goede oude bekende LADY SARAH FERGUSON.

Dit in verband met het aritkel "DRAMA voor FERGIE. Geen PRINSESJES meer". Wellicht kunnen wij daar nog een mouw aan passen. Als ik zo naar haar foto kijk stel ik vast dat zij er weer krachtdadig uitziet. Wellicht is er voor haar thans ook een plaats in ons bestuur. Ze moet maar eens vaker met LYNNE DAWSON praten, denk ik.

LYNNE kan overigens ook wel komen zingen op ons feest. Tijdens een kerkdienst. Dat wil ik wel met haar bespreken zodra de Koninklijke Marine mij een tochtje naar Yorkshire kan bezorgen ("You arrested me").

Ik lees ook "FNV wil Euro-boycot Frits Bolkestein". Ik stel echter vast dat LODEWIJK DE WAAL dienaangaande geen ruggespraak met mij heeft gevoerd alvorens terzake actie te ondernemen. Ik beschouw zijn initiatief derhalve als nietig. Ik heb ook met belangstelling kennis genomen van het bezoek van ONZE KROONPRINS aan het Limburgse Heythuysen om er Vlasrooth, een bekken voor duurzaam waterbeheer, te bezichtigen.

Dat moet een hele uitdaging voor hem zijn geweest in de directe omgeving van de brouwerij van Hertog Jan. Ik laat DE ACHTERNAAM van die hertog maar uit deze brief achterwege, voor de goede orde. Dat neemt niet weg dat ik Michael vanavond nog om een pint Brakspears heb verzocht uit THE ANGEL ON THE BRIDGE. Aangezien GERRIT GERRIT ZALM volgens het artikel Forse meevaller van 1,4 miljard thans wel in staat geacht mag worden om MIJN DECLARATIE

te voldoen ben ik ook nog even bij Kostas en Nikos op bezoek gegaan in restaurant Mykonos. Wij hebben het vertrek van IVO als een nieuwe leegte ervaren. Kostas had er echter niet zoveel moeite mee dat hij het nu van een vrouwelijke burgemeester moet hebben. IVO was zeer populair bij ons. Hij was inmiddels zo'n vertrouwde gast geworden op de Neude en de Drakenburgstraat.

Ik heb mijn Griekse vrienden verzekerd dat die tocht van SPANJE naar Griekenland zeer zeker door zal gaan en ben mij ervan bewust wat het voor een Griek betekent als je hem je erewoord geeft. In de laatste trein van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen raakte ik in gesprek met een jongedame wier moeder in Wassenaar woonachtig is, alsmede met een van haar medereizigers.

Zaterdag 3 juli 1999. Liefde is... ...samen de zon onder zien gaan. Ik hoop dat je hebt genoten van mijn foto van de ondergaande zon in Noordwijk op 17 JUNI JL.

Wellicht kunnen wij daar binnenkort weer samen van genieten op een leuk terras. Waar ook ter wereld. Het is echter een heuglijk feit dat MIJN DECLARATIE thans aanzienlijk kan worden verhoogd. Volgens de regeling TIP-, TOON- EN VOORKOOPGELDEN heb ik recht op Hfl. 175.000.000,-. Dit komt ongeveer overeen met het bedrag dat DIANA door NIGEL O' SULLIVAN had laten beheren. Ik ga ervan uit dat de Amsterdamse rechtbank - na veroordeling van de daders en medeplichtigen - het dan verschuldigde bedrag ad Hfl. 175.000.000,- op de rekening van de STICHTING CERVANTES BENELUX zal laten overmaken. Daarbij lijkt mij een voorschot van Hfl. 80.000.000,- - per omgaande - alleszins redelijk. Drugshandel is immers verboden volgens de wet. Daarbij ben ik dan in principe bereid geen rente meer aan de STAAT DER NEDERLANDEN in rekening te brengen Ik heb de heer Sweep in dat verband laten weten dat ik Z.K.H. DE PRINS VAN ORANJE heb laten weten dat zich nog geen geschikte bestuurders voor de stichting hebben aangediend. Ook heb ik hem verteld dat ik HARE MAJESTEIT DE KONINGIN heb laten weten dat ik niet alles alleen kan. Het is een goede zaak dat WINNIE SORGDRAGER zich uitsluitend behoeft te beperken tot haar activiteiten in de Eerste Kamer. Dit biedt haar de mogelijkheid terzake te getuigen voor de RECHTBANK VAN AMSTERDAM. Ik vind het kwalijk dat er uit de Ministerraad is gelekt. Ik vind het tevens kwalijk dat onze MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN dat vervolgens ook nog een keer via de pers naar buiten heeft gebracht. Juist op het moment dat ik mij met het idee verzoend heb om zijn echtgenote in onze RAAD VAN BESTUUR toe te laten. In verband met het bovenstaande is de telefoon voor mij bijkans taboe. Ik heb deze week nog wel telefonisch contact gehad met de heer Bartelds aan de zuidkust. Het is daar op dit moment 40 graden in de schaduw. De overdracht van het pand is volledig rond. De heer Bartelds zal mij een kopie van het eigendomsbewijs doen toekomen. Dan kan ik het pand verhuren. Het wordt daarom zaak dat onze verbroken verbintenis op zeer korte termijn wordt hersteld. Dan kunnen we ook samen de kijkdagen van een veiling gaan bezoeken. Bij voorkeur bij CHRISTIE'S. Wellicht stuiten wij daar dan op iets leuks voor ons nieuwe familiebedrijf.

Zondag 4 juli 1999. Ik vervolg. Bij 'Body & Mind Louise' in Nijmegen. De eerste training is aanstaande woensdag 7 juli 20.00 - 21.00. Ik start wederom met heart-fitness. Kranteartikelen die vandaag mijn aandacht hebben zijn het artikel over MEDIATION en het artikel TWEEDE HUIS GOUDMIJN. Mediation blijkt volgens het artikel bij conflicten slechts WINNAARS op te leveren en het tweede huis blijft een goede investering. Aangaande het bovenstaande heb ik dus een goede mediator of mediatrice nodig. Als ik daarbij moet kiezen tussen Alexandra of Dulcinea, kies ik voor de laatste. Maar dat wist je al. It's up to you. With love again. P.S. Wellicht kan ELLA KALSBEEK ook nog een duit in het zakje doen. Tot op heden heeft zij voortreffelijk werk verricht. Heb je de deal met HANS BLANKERT overigens al rond?

5 JULI 1999 VUURWERK 1999