24 oktober 1999. Betreft: GLAASJE WATER Kenmerk: JH/LH991024. Querida Isabel, Zondag , 24 oktober 1999. Ik ben de brieven van september nog eens aan het nalopen. Ik denk dat ik binnenkort weer eens een pilsje moet drinken met de heer J.W. Leeuwenburg, zodra hij hier op vakantie komt. In Marbella bijvoorbeeld. Samen met de heer Stromer van de ING. Dan kunnen we ook meteen de Baron van der Heyden te water laten in Puerto Banús. Dat heb ik immers afgesproken met de heren Dijkstal en Wilzing. Het lijkt mij dan wel goed dat de heer Gil y Gil dan even uit de buurt blijft. Anders zit hij in no time wederom in de gevangenis Ik ontving namelijk ook nog de volgende brief:

"Priority. VOC, Postbus 165. 3740 AD Baarn. 980033. De Weledelgestrenge Heer J.L. van der Heyden TORREMOLINOS MALAGA ESPANA. Amersfoort, 19 oktober 1999. Geachte leden van de VOC, Vanwege omstandigheden heeft het septembernummer van de VOC Mededelingen vertraging opgelopen. Vandaar deze separate uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Zaterdag 13 november 1999, jaarvergadering der 65-jarige VOC. Het Bestuur der Vereniging roept de leden, zowel ereleden, gewone leden als buitengewone leden op tot het bijwonen van de 61e Algemene Vergadering die zal worden gehouden in het Theater Hotel Almelo op zaterdag 13 november 1999. Aanvang der vergadering is om 11.00 uur.

Agenda

01. Opening
02. Notulen van de 60e algemene vergadering te Vught (zie Mededelingen april 1999, pagina 11 en 12)
03. Ingekomen stukken.
04. Financieel verslag 1998.
05. Verslag kascommissie 1998.
06. Begroting 2000.
07. Benoeming kascommissie 1999.
08. Benoeming bestuursleden wegens statutair periodiek aftreden van:
- oud reserve ritmeester mr. Th.A.A. Ariëns;
- reserve eerste luitenant drs. J.M.W. Haffmans;
- reserve luitenant-kolonel b.d. A. Rens, herkiesbaar.
Het bestuur stelt de algemene vergadering voor om luitenant-kolonel Rens voor een nieuwe periode te benoemen. Door het bestuur worden kandidaat gesteld:
- kolonel P.H. de Vries
- reserve luitenant J.C.P.L. Saeijs
09. Evenementen in het komende verenigingsjaar.
10. Hetgeen verder door de voorzitter ter tafel wordt gebracht.
11. Rondvraag.
12. Sluiting

Amsterdam, september 1999. R.P. Hoondert.

Aanmelden
Door middel van de aanmeldingskaart die met deze briefwordt meegezonden. Tevens verzoeken wij U dan een bijdrage in de kostten à f 25,- per persoon over te maken naar rekening 159555 t.n.v. de penningmeester VOC te Baarn. De organisatie van deze dag is in ahnden van oud reserve eerste luitenant J.F. Wagenaar.

Route
Vanaf NS station Almelo de kleine ANWB bordjes richting centrum volgen, aansluitend bordjes Theater Hotel. Vanaf de A1 en de A35'P centrum oost' volgen. U rijdt Almelo binnen via de H. Roland Holstlaan. Einde weg rechts: Schoolstraat, later Violierstraat. Einde weg links: Van Rechteren Limpurgsingel, N36. Bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf, Hofstraat. Links aanhouden, Kwantumhallen voorbij rijden. Na 100 m Hagenborgh garage 3 laatste ingang rechts inrijden. vanaf parkeerdek D kunt u binnendoor naar het Theater Hotel. Bij de receptie kunt u een uitrij kaart krijgen.

Verzamelen
Verzameld wordt in de hall van het Theaterhotel Almelo, Schouwburgplein 1, vanaf 10.00 uur. Welkom door de burgemeester van Almelo, oud reserve ritmeester drs. M.A.J. Knip.

Algemene Vergadering
Om 11.00 uur begint voor de leden der Vereniging de Algemene Vergadering in de Heyermanszaal van het Theater Hotel.

Nevenprogramma
Tijdens de vergadering vindt voor de niet-leden een concert plaats in de Amadeuszaal van het Theaterhotel. De piano pedagoog Michael Markov zal met enige jonge talenten uit zijn befaamde school voor ons musiceren. De Russische Maestro weet zijn 7 tot 17-jarige pupillen tot ongekende prestaties te brengen en dankzij de bemiddeling van de Oldenzaalse geneesheer en muziekkenner Frans Wagenaar zijn wij in de gelgenheid van het spel van deze jonge virutozen te genieten.

Lunch
Na afloop van de vergadering respectievelijk het concert begeven de leden zich eveneens naar de Amadeuszaal voor het gezamenlijk aperitief, gevolgd door de lunch.

Bezoek Urenco
's Middags zullen wij een bezoek brengen aan urenco nederland B.V. te Almelo. Urenco is de Nederlandse werkmaatschappij van Urenco Ltd dat met ultracentrifuges uranium verrijkt voor gebruik als brandstof in kerncentrales over de gehele wereld. Naast de productie van ultracentrifuges en de verrijking van uranium wordt er op het bijna 50 hectare grote industrieterrein nog meer gedaan. Zo verwerft de Productgroep Urenco Aerospace opdrachten voor het produceren van systemen en componenten ten behoeve van lucht- en ruimtevaart, terwijl er ook isotopen van andere elementen dan uranium van elkaar worden gescheiden voor industriële en medische toepassingen. Bovendien neemt Urenco Nederland B.V. met de
Universiteit Twente in Enschede deel in het Nederlands Centrum voor Laser Research (NCLR) B.V. Wij zullen worden ontvangen door de Heer Ir. P.H.M. ter Riele, directeur van Urenco. Na een inleiding volgt een rondleiding door de fabriek, waarna de dag besloten wordt met een borrel.

Tijdschema
10.00 - 10.40 Ontvangst in Theaterhotel Almelo
10.45 Welkom door de Burgemeester
11.00 Vergadering en Concert
12.00 - 12.30 Aperitief
12.30 - 13.30 Lunch
14.00 Verplaatsing naar Urenco
14.00 - 17.30 Bezoek Urenco

Voor hen die geen genoeg kunnen krijgen van het verblijf in Almelo biedt het Theaterhotel een aantal arrangementen voor een theateravond. Om 20.00 uur treden op Mr. Pieter van Vollenhoven & Louis van Dijk, bijgestaan door Selma van Dijk (de dochter van Louis) en het orkest van Koos Mark (voorheen de Big band). In de show wordt stilgestaan bij de invloed die ELTON JOHN en George Gershwin hebben op de muziek van deze eeuw. Het wordt een ontmoetingsplaats van verschillende muziekstijlen uit de afgelopen honderd jaar, van amrsmuziek tot gospel en van soul & broadway tot de rockmuziek uit o.a. Elvis Presley's repertoire. Het concert wordt gegeven ten beheove van het 'Fonds Hulp aan Slachtoffers'. De arrangementen betreffen Theater + diner (f97,-), Theater + buffet dansant (f117,-), Theater + Hotel (f 22,-) of een weekend (f324,)."

Aangezien ik mijn terugreis heb geboekt op 15 november, zou ik het zeer op prijs stellen als jij daar mijn honneurs zou willen waarnemen. Ik heb hierop derhalve de volgende reactie gestuurd: JAARVERGADERING. Bij het schrijven van deze brief heb ik vastgesteld dat je nog niet alle teksten van mijn brieven/faxberichten aan Hans Dijkstal hebt ontvangen. Hier komen ze dan voor het geval de Hoge Raad der Nederlanden nog een verklaring van je verlangt (Jhr. Carel van Nispen tot Sevenaer uit Vierakker): 11 juli 1995. De tekst van mijn fax van 20.59 ben ik kwijt. Maar daar kan de heer Dijkstal nog wel voor Sorgdragen, naar mijn idee. Ik vervolg: 16 juli 1995 en Uw brief SG95/U179/Instituto Cervantes Benelux, 27 juli 1995 en Instituto Cervantes Benelux, 31 juli 1995, 1 augustus 1995, 1 december 1995, 11 januari 1996. Hiermee is de cirkel weer gesloten en ga ik over tot de orde van de dag. Ik zag gisteren in het programma Het Lagerhuis van Paul Witteman een dame in een oranje jurk met het verhaal over de zogenaamde 'verlovingen' van onze kroonprins. Het bevreemdde haar - naar haar zeggen - dat er voortdurend journalisten klaarstaan om de Rijks Voorlichtings Dienst voor te zijn. Het ziet ernaar uit dat de heer Witteman nu eindelijk enig inzicht in die situatie begint te krijgen. Ik ben de dame in de oranje jurk derhalve zeer dankbaar dat zij dit probleem uit de wereld heeft geholpen. Rafael bood mij terzake nog een kopje koffie aan nadat ik hem - volgens afspraak - de fles oranjebitter had geschonken met de beeltenis van onze kroonprins. Dat is de eerste keer sinds Prinsjesdag 1996 dat ik de koffie niet zélf heb moeten halen. Loli schonk gisteren de glaasjes al vol met Cuarenta y Tres. Het zou leuk zijn als dat op 1 november hier ook nog een keer gebeurt. Dan vieren we sámen onze verjaardagen en als jij het leuk vindt om een dansje te maken met Pieter aan de vleugel, dan kan ik die vlucht van 15 november - wellicht - ook nog wel vervroegen naar de twaalfde. Dat is Jos van Kerkhoff ook gelukt in oktober 1995. 18.40 Ik ben bij het nalopen van mijn brieven gekomen tot en met de oorspronkelijke brief van 12 september (dus ongecorrigeerd). Ik heb de volgende actiepunten vastgesteld: 2 september: Eikenhorst inbrengen in het bedrijf. 3 september: Nederlandse participatiemaatschappijen een paar miljoen in de holding laten steken. Reader in het Engels vertalen en aan de Prince of Wales doen toekomen. Voorstel samen kerst te vieren in Schotland. Calle Uriburu 1252 in Buenos Aires bezoeken om de lezingen ten behoeve van het Nederlandse bedrijfsleven goed te coördineren. Idem New York 20ste straat nummer 225. Medewerkers Buenos Aires betrekken bij 'Congreso 2000'. Invordering vermogen M. Al Fayed. 5 september: Testament Diana van 1996 laten openen. Kroonprins Felipe uitnodigen bij de opening van het congres en presidentschap van de European Cervantes Foundation verlenen totdat Prins William deze functie van zijn overleden moeder kan overnemen zodra hij meerderjarig wordt: 21 juni van het jaar 2000. Audiëntie regelen in Madrid. Het geeft niet dat je geen directeur meer bent van de Baak. Ze kennen je zó ook wel. W. Kok reminder zenden i.v.m. overname van het landgoed van Prinses Christina te Wassenaar c.f. brief ICB/PJF961001. PJF enkele activiteiten in de Britse tak toebedelen. Kinderdorpenproject opzetten vanuit de European Cervantes Foundation. 6 september: JEROEN KRABBÉ inzetten voor nieuwe film van James Bond i.o.m. E.M. d'Hondt. The English Dance Programme opnemen in 'Cervantes USA'. Fotografen in dienst nemen voor Cervantes Publications. Willibrord Frequin en Abraham Moszkovicz laten samenwerken. Die zaak "Bouterse" is toch een verloren zaak getuige het artikel "Wijdenbosch is geen Bouterse" in het Stan Huygens Journaal van zaterdag 23 oktober. 7 september: Prins Charles reminder sturen i.v.m. "the wrong solicitors" en "not to pay the bill and publish the real last will of the Princess of Wales as soon as possbile". 8 september: Máxima Zorreguieta uitnodigen voor Congres 2000 (adres bekend, anders wel bij Bob en Ida). Lezingenprogramma Buenos Aires vaststellen i.s.m. Hans Blankert. Opbouw Open Universiteit Spanje in samenwerking met de universiteit van Málaga en Malaca Instituto (geen prioriteit). 9 september: In brochure Instituto Cervantes Utrecht permanent laten opnemen:

"In de Benelux is het Instituto Cervantes in 1992 opgericht als een particulier initiatief met het doel Nederlandssprekenden een perspectief te bieden op een functie binnen het Nederlands-Spaanstalige arbeidsmarktsegment. Het Instituto Cervantes Engeland en Wales komt voort uit hetzelfde particulier initiatief onder de naam 'De Nieuwe Economie' en heeft ten doel Engelssprekenden binnen deze wereldwijde organisatie en gerelateerde instellingen inzetbaar te maken.

12 september: Nina Brink participatie aanbieden in CERVANTESONLINE. Ardent TV Productions inschakelen bij PR-activiteiten. Dan ga ik nu een hapje eten bij Annabel Goldsmith (of zoiets, haar achternaam ben ik vergeten).

26 OKTOBER 1999 BEWEGING TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA