1 maart 1998. Betreft: WISSELWERKING Kenmerk: JH/LH980301

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Angel, Vrijdag 27 februari 1998. 18.40 Terug uit Diemen. Heerlijk gewandeld. TopCentre bestaat echter niet meer. Het stond op de Wisselwerking. Leuk in deze tijd van Wizzls en Wizards. 'Wisselwerking' wil ook zeggen dat niet altijd dezelfde personen aan het roer kunnen blijven staan. Ook het Amsterdamse Arbeidsbureau is volledig gereorganiseerd. Er zijn nu zes arbeidsbureaus, verdeeld over zes stadsdelen. De vestiging op de Singel is opgeheven. De belangrijkste vestiging bevindt zich thans op het Westereind, in de buurt van de Nederlandse Bank. Mijn ervaringen met het Amsterdamse Arbeidsbureau hebben in 1986 een aanvang genomen in de sociëteit 'Arti' op het Rokin. Ik ben daar toen in contact gebracht met de heer Peter Stoks. Peter en zijn collega Margareth de Weerd, zoals vermeld in mijn brief over TEAMBUILDING van 22 februari jongstleden, hebben mij in die periode in ZEIST bezocht, nadat ik in gemeen overleg de handelsvertegenwoordigerscursus uit mijn talenprogramma had verwijderd. Op dat moment is de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN geboren. Hieruit is toen het omscholingsproject tot Internationaal Stafmedewerker voortgekomen. Een uiterst succesvol project. Het is overigens aardig mij te realiseren dat Margareth zo in SPANJE geïnteresseerd is geraakt. Al bij al is er een hoop veranderd. Dat is een goed teken. Ik passeerde met de trein ook de studio's van JOHN DE MOL bij het station Hilversum Noord. Niet ver van RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP, die mij de wereldwijde naamsbekendheid heeft bezorgd.

Ik hoop dat MOHAMED AL FAYED daar thans goed rekening mee houdt.

Ik las namelijk dat hij de inboedel van de voormalige koning EDWARD VIII en zijn echtgenote Mrs Ernest Simpson onder de hamer van Sotheby in New York heeft gebracht. Jij zult nog beter weten dan ik dat EDWARD in 1936 afstand van de troon heeft gedaan omdat hij verliefd was geworden op de AMERI KAANSE MISS SIMPSON. Na met haar in het huwelijk te zijn getreden zijn zij op HET LANDGOED IN PARIJS gaan wonen. EDWARD is in 1972 overleden. In 1986 heeft AL FAYED het landgoed gekocht, inclusief alle bezittingen van de Windsors. Thans verkoopt hij uitsluitend de inboedel. Voor het pand op zich heeft hij blijkbaar een bijzondere bestemming. De opbrengst van de veiling komt direct ten goede aan het PRINSES DIANA FONDS. Dat ziet er dus goed uit voor ons. Ik verwijs daarbij voor de goede orde naar brief GEDACHTEN VERSPREIDEN ZICH SNEL van 26 november vorig jaar. Ik ben benieuwd hoe het zich verder ontwikkelt. Jij hebt in ieder geval een flinke vinger in de pap en ik vertrouw erop dat je daar goed gebruik van maakt. Wellicht kunnnen wij dan samen JUAN CARLOS voor een tegenbezoek uitnodigen op dat landgoed, zodra PETER daar zijn intrek heeft genomen. Er staat overigens een goed artikel over de Revolutie van 1848 in het NRC. Dat is echter stof voor PETER. Ik gun het hem van harte dat hij een leuk onderkomen krijgt in de FRANSE HOOFDSTAD. We hebben er samen hard genoeg voor gewerkt in ons leven. Overigens merk ik dat ook mijn shirtje uit HENLEY is verdwenen. Ik hoop dat hij bij jou terecht is gekomen. Ik heb dat shirtje - gekocht op 6 augustus 1996 - niet vrijwillig van de hand gedaan.

Afgelopen zomer heb ik hem nog gedragen. Er werd enthousiast op gereageerd door enkele hier op het terras aanwezige leden van de plaatselijke roeivereniging, PHOCAS. Zij hadden ooit ook eens aan de HENLEY ROYAL REGATTA deelgenomen. 19.25 Telefoontje van de heer BREUKER. Hij meldde mij dat hij in Groningen thans de 'talk of the town' is en dat JOUW ADVOCAAT drie keer uitstel heeft gehad en dat de zaak aanstaande vrijdag voorkomt. Ik heb hem laten weten dat ik geïnteresseerd ben in het vonnis en er volledig vertrouwen in heb dat jij die zaak goed aanpakt. Ik hoop dat alle betrokken partijen er beter van worden. Ik denk ook dat dat gebeurt. 21.40 Terug van de fitness. Op één van de displays van de steps verscheen de boodschap HR?. Dat vraagteken moet nog worden opgelost. Ik maak ervan H!. Dan is dat thans HRH! Nu wordt het nog de vraag of we praten over HIS ROYAL HIGHNESS of HER ROYAL HIGHNESS, of beide. Dat zullen Wij aanstonds vernemen op de dag dat ik naar CHRISTIE'S ga met enkele foto's. In ieder geval heeft men in de sauna van het fitness centrum goed begrepen dat ik een behoorlijke boodschappentas bij mij draag, met tal van communicatieboodschappen. Ik hoop overigens dat jij mijn foto nog hebt in mijn shirtje uit HENLEY voor BLENHEIM PALACE. Die moet ik uiteraard ook eens een keer aan de DUKE OF MARLBOROUGH laten zien. Ik vond het immers jammer dat hij niet thuis was op 7 augustus 1996.

Ik heb hem in ieder geval wel laten beloven dat ik weer terugkom, zodra hij van vakantie terug is. Wellicht heeft hij dan nog een kamer voor mij, hoewel ik niet al te zeer gesteld ben op zijn protocol. Maar daar moeten ze allemaal in Engeland nog aan wennen. Zijn nichtje heeft er in ieder geval moeite genoeg voor gedaan.

Maar als er nog tijd van leven is dan kunnen wij daar uiteraard ook een keer samen naar toe. Want jij bent daar ongetwijfeld geen onbekende en ik neem aan dat hij het wel aardig vindt als ik niet alleen kom, maar vergezeld ga van een lady die goed thuis is in het Engels. Want Spaans is nog altijd mijn eerste vreemde taal. Dat heb ik duidelijk laten weten in KINGS LYNN, bij de burgerlijke stand van SANDRINGHAM PALACE op 29 APRIL VORIG JAAR. Die boodschap kwam wel over nadat DAVID SHARP mij had geadviseerd bij de Koninklijke Paleizen weg te blijven 'For the Time Being'. Maar uiteraard moeten we daar ook nog een keer naar toe. Ik had het Di al beloofd met KERSTMIS 1996. Zij durfde toen echter niet. Daarom verkoopt Moe Moe nu al zijn spulletjes. Hij had haar beter met mij naar SANDRINGHAM kunnen sturen. Dan had hij nu niet in de problemen gezeten. Het is nu dus aan hem om écht verantwoordelijkheid voor de situatie te nemen. Ik zie wel wat eruit rolt. Ik had in de sauna overigens ook een leuk gesprek met een nieuwkomer aldaar. Hij woont op de Springweg. Daar is ook dat Spaanse restaurantje 'Casa Sánchez'. De eerste keer dat ik daar heb gedineerd heb ik direct die mooie groepsfoto afgegeven die HARRY heeft laten maken.

Nee, niet de pelgrim. De échte HARRY. Die van jóu. Van óns eigenlijk: Onze HARRY! De tweede keer dat ik daar kwam dineren liet de waard mij wachten, waarop ik hem heb gevraagd of hij dat ook bij SU REAL MAJESTAD zou doen. ¡Por supuesto! was zijn antwoord. Als je wilt weten wat dat betekent, zal ik je dat over twee weken vertellen. Maar denk er wel aan. We houden het wel gepast en beschaafd. Dat ben ik immers van jou gewend. Wat dat betreft kan men nog genoeg van ons leren, want wij zijn veel te netjes heb ik ooit begrepen uit jouw woorden. Ik heb mij daarbij toen wel afgevraagd wie je toen met "Wij" hebt bedoeld. Maar nu weet ik het: Wij natuurlijk. Ja, er is er nog één. En dat is Cissy. Zij heeft mij ooit in de organisatie binnengehaald toen ze nog bij IVIO werkte in Lelystad. Zij verdient een pluim. Het zou leuk zijn haar ook weer eens te treffen. Evenals Dolphine, want die vergeet ik nooit.

Zij zag het wel zitten tussen jou en mij. En wie eigenlijk niet? Ik heb overigens wel weer zin in zo'n Spaanse maaltijd. Daar had je op de Baak ook goed voor gezorgd. Bij Casa Sánchez is er altijd één probleem. Als je daar een halve liter wijn bestelt, krijg je een héle. En als je die niet leegdrinkt, mag je nooit meer komen. Dus ik blijf nog maar even hier boven 't Neutje tot ik met twee mensen die fles kan delen.

Je komt er wel uit met TJITSE. Ik heb hem alleen nog niet in kennis gesteld van MIJN FAX AAN MOHAMED. Dat laat ik liever aan jou over.

Zaterdag, 28 februari 1998. Weer zo'n beroemde dag met 28. Jij weet wat mijn liefste wensen zijn. De geïnspireerde ideeën van iemand in mijn vriendenkring kan ik vandaag te horen krijgen tijdens het seminar van Global Enterprises in "De Druiventros", Bosscheweg 11 te Berkel-Enschot onder de titel It's not over until I win. Hiervoor is er een Canadees echtpaar uit Canada overgevlogen dat komt vertellen hoe zij multimiljonair zijn geworden. Dus dat kan zeer inspirerend worden. Ik kan mij voorstellen dat je prikkelbaar bent uit bezorgdheid in de huidige omstandigheden. Ik denk daarbij aan de juridische kwestie inzake DE HEER BREUKER. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik sta altijd achter je. Of ik nu wel of niet met jou samen op een foto sta. Dat maakt niets uit. Vandaag wordt mijn aandacht getrokken door het artikel Er zit muziek in KAREL DE GROTE in de Telegraaf. Het is een verhaal over de 69-jarige drs. Zeno Melchior Deurvorst, ex-burgemeester van de dorpen Wamel en Wehl. De aimabele burgemeester is volgens het artikel niet alleen een afstammeling van Willem Deurvorst, die in 1695 bierbrouwer was in De Bonte Os in Doesburg, maar ook een nazaat van de Duitse edelman Goswin van Raesveldt, die op 4 april 1503 net over de huidige grens in het Duitse Borken (naast HEYDEN, JH) werd geboren. En daardoor is hij een afstammeling van keizer KAREL DE GROTE, hoewel het heel ver weg is, naar zijn zeggen, want hij behoort tot de 44ste generatie. Het is wel leuk om dat vast te stellen. Ik heb mij immers ook altijd met KAREL DE GROTE verwant gevoeld. Dat zit kennelijk in mijn genen. Vandaar dus ook mijn belangstelling voor de genealogie. In de tijd dat ik mij daar intensief mee bezighield bezocht ik ook regelmatig het Arend Datema Instituut in Kesteren. Dat is een club genealogen in de Betuwe die ook over de genealogie van KAREL beschikt. Ik kreeg daar al gelijk te horen dat ik vermoedelijk van KAREL afstam. Dat blijkt dus niet zo bijzonder aangezien volgens het artikel van vandaag het in Europa wemelt van de nazaten van de legendarische keizer. Het gaat om miljoenen mensen. KONINGIN BEATRIX stamt ook van hem af en zoals je weet heb ik al eerder familietrekken bij haar waargenomen. In Arnhem gaat het volksverhaal dat je daar op zaterdag tussen 5 en 7 niet op De Stenen Tafel moet komen, omdat Karel van der Heyden zich dan moet verschonen. De Stenen Tafel is thans een leuk restaurant op Nieuw Monnikenhuizen. De oorspronkelijke Stenen Tafel staat dus in HEYDEN, zoals ik meermalen heb geschreven. Dichtbij die plaats ligt het kasteel RAESFELD. Het is een prachtig kasteel dat uit de middeleeuwen dateert en prachtig geconserveerd is gebleven.

Op de kaart van RAESFELD is te zien dat daar waarschijnlijk het Rijk van Karel in drieën is verdeeld nadat hij was overleden. HEYDEN ligt daarbij precies in het midden, in het Oostenrijkse deel dus. Uiteraard komt daar de beroemde Oostenrijkse componist uit voort. Drs Zeno Melchior Deurvorst - als twee druppels water gelijkend op zijn bijna 1200 jaar oudere voorvader - wil op 25 december 2000 een muzikale reünie van alle nazaten van de keizer. Als de VALKHOFBURCHT dan herbouwd is in Nijmegen, dan zal dat dus de meest geëigende plaats zijn voor zijn concert. Als alles volgens planning was verlopen, dan zou ik daar met DIANA zijn gaan wonen. Dat heb ik zo immers afgesproken met de Voorzitter van de Valkhofstichting - de heer FER BOSHOUWERS - die het initiatief tot de herbouw heeft genomen. Dat feest gaat dus niet door, maar het initiatief van de heer Deurvorst is natuurlijk wel leuk. Het ligt dan voor de hand dat zij werken ten gehore brengen van Franz Joseph Haydn in plaats van Händel. Vandaag dus even dit genealogische uitstapje. Ik zou het leuk vinden daarover weer eens een keer met HENK LULOFS van gedachten te wisselen. Hij was immers zeer enthousiast toen ik hem heb laten weten waar ik mee bezig was.

Zondag 1 maart 1998. Het was weer inderdaad een bijzondere 28ste gisteren. Op de eerste plaats omdat er beweging is in Engeland. Vanuit Londen ontving ik de uitnodiging voor de March Sales in Amsterdam van Christie's. Voorts zag ik 'The Mirror' met het opschrift "I SURVIVED - EXCLUSIVE - Diana's bodyguard TREVOR REES-JONES tells his own story." Na zes maanden is REES JONES zover hersteld dat hij een interview heeft afgegeven voor journalist Piers Morgan. Op pagina 3 staat hij met DIANA afgebeeld. Zij draagt op die foto een zonnebril. Als zij een zonnebril droeg wist ik altijd wat er in haar omging, zoals ook jij mijn gedachten kende. Dat dateert nog van de karaoke-shows in NOORDWIJK. Het belangrijkste element uit het artikel op page 2 is de zin "TREVOR REES-JONES spent nearly two years guarding Dodi Fayed, and knew him as well as anyone outside his family" Hij was dus niet uit DIANA's kringen afkomstig. Morgen wordt zijn interview gepubliceerd in The Mirror. Dat interview wacht ik af alvorens mijn commentaar te geven. Voorts lees ik op page 14 het artikel over het door CHARLES geplande DIANA memorial concert in Althorp op 27 JUNI. De symboliek van de getallen begint weer aardig terug te komen. Deze hidden messages versta ik wonderwel. Het spel is opnieuw begonnen. Het is dezelfde communicatiestrategie die DIANA hanteerde. Ik maak hier voorzichtig uit op dat CHARLES MIJN BOEK inmiddels heeft bestudeerd en heb 27 JUNI inmiddels ook in mijn agenda genoteerd. Ik zal dit aan DE HEER EN MEVROUW VINK laten weten. Daar wil ik absoluut bij zijn, echter thans onder twee keiharde voorwaarden: een financier en een partner. Daarom kijk ik nu weer eens in de Engelse horoscoop om die brug in stand te houden. In het kort schrijf ik je ook wat ik gisteren in Berkel-Enschot heb ervaren. Ik las daar de slogan Om te WINNEN moet je BEGINNEN. Corine zette de trend: Denken in oplossingen. De gastsprekers waren Hans en Debbie Frick uit Canada. Margot en Leon van der Heyden zijn hun gastvrouw en gastheer in Nederland. Dat is hen zeer toevertrouwd. Zij hebben stijl. Het eerste gedeelte van de 'functie', zoals dat heet werd door Debbie en Hans besteed aan enkele technische aspecten op het gebied van Leiderschap en het runnen van The Business. Het wijkt niet af van de ideeën die jij en ik hebben daaromtrent. Kernbegrippen zijn ATTITUDE - LOYALTY en MUCHO DINERO. Het was een goed verhaal van Debbie. Zij eindigde haar betoog met "Bill and Peggy Florence are waiting for you at the TOP". Vervolgens werd een videoband vertoond op een groot scherm over het gezin Bill en Peggy Florence, hun 'uplines'. Dat loog er niet om. Tijdens een door hen georganiseerde 'rally' sprak Bill 78.000 Amway-distributeurs toe in een stadion in Atlanta. Vermoedelijk het Olympisch Stadion. Zij hebben bezittingen waar Dodi Al-Fayed de vingers bij had afgelikt. Met een beetje geduld had ze die man echt niet nodig gehad. Dat heb ik haar ook laten weten, zoals je ongetwijfeld hebt kunnen lezen. Tijdens de avondsessie hebben Hans en Debbie hun levensverhaal verteld. Debbie is afkomstig uit de Canadese kuststreek aan de Atlantische Oceaan. Haar meisjesdroom was stewardess worden en uiteindelijk trouwen met een piloot. Die droom is uitgekomen. Zij is jarenlang stewardess geweest bij Canadian Pacific Airlines. In die tijd is zij getrouwd en heeft twee kinderen gekregen. Na vele jaren ontmoette zij echter Hans. Hij was de man waar zij altijd van gedroomd had. Zij heeft toen de zware beslissing genomen om haar oude relatie te beëindigen en met Hans een nieuw leven op te bouwen. Het verhaal van Hans was nog indrukwekkender. Hij is geboren in de bergen van Zwitserland. Daar heeft hij het lager onderwijs en twee jaar voortgezet onderwijs gevolgd, alsmede een opleiding voor mecanicien. Als mecanicien heeft hij enige tijd gewerkt in het Franstalige gedeelte van Zwitserland. Zijn salaris bedroeg veertig tot tachtig cent per uur. Daarom besloot hij met enkele vrienden naar Canada te gaan om daar Engels te leren. Met het Franse passagiersschip 'Ile de France' is hij naar New York gevaren en vervolgens naar Canada getrokken. Hij had geen geld en heeft allerlei baantjes gehad om te kunnen eten en in leven te blijven. Hij leerde daar iemand kennen die een vliegbrevet had. Deze nam hem mee de lucht in. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij gezagvoerder werd op een Boeing 747 van Canadian Pacific Airways. Hij had een salaris van zes cijfers toen hij in contact kwam met een Amway-distributeur. Deze verdiende 100.000 dollar per maand. Hans ontmoette Debbie en samen zijn zij The Business gestart. Het klassieke sprookje van de piloot en de stewardess. Dat sprookje is echter niet over rozen gegaan. Hans is ook lange tijd getrouwd geweest. Hij kreeg drie kinderen uit zijn eerste huwelijk, waarvan de jongste dochter een mongooltje was. Hij en zijn toenmalige echtgenote hebben vier en een half jaar goed voor haar gezorgd, totdat zij stierf aan leuke∫mie. Hans kwam met opmerkelijke ontboezemingen voor de grote groep mensen. Hij kwam terug op die echtscheiding en liet weten dat dat het ergste is wat een mens kan overkomen. "Je voelt jezelf een complete mislukking. Mijn vrouw was niet het probleem, maar ík was het probleem" zei hij voor ons grote publiek en het deed hem zichtbaar goed om dat te kunnen vertellen. Samen met Debbie heeft hij die periode doorstaan en is met haar getrouwd. Zij zijn twee keer getrouwd, één keer in Canada en één keer in Zwitserland. Debbie bekende dat het nu de laatste keer is geweest, "Unless it wil be with the same man". Voorts hebben zij verteld hoe zij het bedrijf hebben opgebouwd. In Zwitserland zijn zij met 12 mensen begonnen. Nu hebben ze daar een complete netwerkorganisatie als onderdeel van de meest professionele netwerkorganisatie ter wereld. In Canada hebben zij zogenaamde 'Long Distance Groups', waarvoor zij regelmatig per vliegtuig in de weer zijn, en 'International Groups'. Dit verhaal houdt mij op het spoor om in SPANJE internationaal te gaan. Hiervoor worden 'International Bonuses' verstrekt. Tenslotte doet het hele verhaal mij ook denken aan het Nieuw Elanverhaal. Vooral de vergelijking van een piloot. In 1989 vergeleek ik ons bedrijf met een vliegtuig dat in een duikvlucht terecht was gekomen. Als er niets gebeurde in die tijd zou dat vliegtuig te pletter zijn geslagen met bemanning en al. Op het moment dat ik had besloten om die duikvlucht om te zetten in een glijvlucht kwam jij in beeld. Ik had toen het doel om dat bedrijf weer de lucht in te krijgen. De directie van de Baak had echter al besloten om er een zachte landing van te maken. Daarin ben jij goed geslaagd. Waarvoor alle lof. Een soortgelijke situatie had ik ook voor ogen in april vorig jaar. Ik heb DIANA nog een fotocollage doen toekomen met het opschrift "Ready for take off?".

Hetzelfde thema dat op 31 JULI 1996 in een spel op de Nederlandse televisie in beeld werd gebracht waarbij ik tal van bekende namen tegenkwam zoals Gert-Jan, Saskia, Roos, Karin en Liesbeth. Dat vliegtuig is op 31 AUGUSTUS 1997 gecrashed in de TUNNELIN PARIJS. Het verbaast mij niet dat dat ongeluk daar is gebeurd. Het was immers de enige plaats die niet kon worden geobserveerd door het alziend oog van de satelliet die zijn beelden naar NOORDWIJK zendt. Het kiezen van die route was de fatale fout van Dodi Al-Fayed. Alles zal uitkomen vanaf 6 MAART AANSTAANDE. Ik ben benieuwd wat The Mirror morgen te melden heeft. Het artikel "Nederland op de knieën" op pagina TA 49 van de Telegraaf van gisteren kan daarbij een sleutelrol vervullen. Het verhaal gaat over bedevaartplaatsen naar aanleiding van een studie van het P.J. Meertens Instituut in Amsterdam. Ik citeer: "Bij het doorbladeren van het 886 pagina's tellende boek valt op dat in tal van bedevaartsplaatsen veel van de geschiedenis bewaard is gebleven. Een voorbeeld is het wonder in Leiden, waarvan het in 1557 op bedevaart gestuurde Verloren Schaap waarschijnlijk wel weet heeft gehad; het Mirakel van het Versteend brood. Mirakel. Het verhaal luidt dat tijdens de hongersnood van 1316 een vrouw een brood had gekocht, waarvan zij de ene helft op at en de andere helft wilde bewaren. Toen een buurvrouw haar smeekte de andere helft aan haar te geven, zei de vrouw dat als zij nog meer brood in huis had dan wat zij zojuist had opgegeten, God dit in steen mocht veranderen, hetgeen prompt gebeurde. De versteende helft van dit brood werd volgens een notariële acte in 1574 bewaard in een vierkant roodkleurig kastje dat eerst aan een paal van de PIETERSKERK was bevestigd. Het werd daar in 1574 na het ontzet van Leiden weggehaald. Door toeval is het stenen brood bewaard gebleven en in 1950 in handen gekomen van het stedelijk museum De Lakenhal in Leiden. Het staat niet in het boek, maar niet ver van het museum is nog steeds de straat te vinden, waar volgens de overlevering het wonder heeft plaatsgevonden; de Mirakelsteeg. Daar ben ik nog doorheen gelopen op 28 november.

Op het terras onder mijn appartement staat een stenen schaap. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, blue angel. Om 13.15 halen Mark, Ramon en Caroline mij op in DRIEBERGEN-ZEIST, om samen de 81ste verjaardag van mijn vader te vieren in Nijmegen. To be continued..... Sterkte en succes in de komende dagen. De ogen van de wereld zijn op jou gevestigd, maar Wij winnen.

2 MAART 1998 AFDELING BEDRIJFS CONTACTEN