Maandag 23 september 2002 Verzonden. Subject: PRIVÉ EN ZAKELIJK Date: Mon, 23 Sep 2002 14:05:10 Maandag 23 september 2002 Beste Liesbeth, Jij hebt al eerder willen praten over mijn zakelijke toekomst. Ik denk dat jij daarom ook het beste mijn zakelijke belangen kunt behartigen. Mijn boek bevat nogal wat privézaken. Zo worden er onder meer de namen van mijn beide zoons en aanstaande schoondochter vermeld in relatie tot de Prinses van Wales. Met het scheiden van privé en zakelijk heb ik op de eerste plaats in de NIOW-tijd veel problemen gehad. De behartiging van mijn zakelijke belangen had ik in handen gelegd van Ger Boogaard en zijn echtgenote. Ik kan nu niet direct zeggen dat zij die belangen goed hebben behartigd. Althans niet voor mij. Jij hebt van mij een volmacht om al mijn juridische zaken te behartigen.

Mijn zakelijke belangen komen thans ook in het geding. Ik heb jou een Fifti Fifty Partnership aangeboden. Daarbij is op de eerste plaats de boekwaarde van mijn handelsmerk van groot belang. Zodra jij die hebt laten vaststellen kunnen wij op gelijkwaardige basis met elkaar verder aan het werk en kan ik uit die gruwelijke WAO-situatie worden verlost. Mijn 87-jarige tante in Velp heeft mij afgelopen donderdag nog gezegd: "Je hebt werk genoeg, maar je moet het zelf betalen!" Dat is inderdaad van de zotte. De opmaak van mijn Canadese boek heeft mij al rond 5000 euro gekost. Door nu zelf voor de Nederlandse opmaak te zorgen bespaar ik die kosten. 12.12 Met de opmaak van het boek ben ik nu op pagina 320 met de foto van de bloemen die ik tijdens mijn verblijf op de Baak in juli 1997 heb aangetroffen en de tekst:

"Mijn compliment krijg je op de eerste plaats voor de prachtige bloemstukken die ik op de Baak mocht ontwaren. Een prachtig stuk met paarse bloemen en een stuk met oranje, gelardeerd met wat geel. Een leuke steun voor Paars en Rood. De partners zijn Orange Elizabeth, Yellow Peter, Red Diana en Purple John. Inmiddels heb ik ook Eleonore ingeschakeld met het verzoek de contacten met MCC Nederland warm te houden. Yellow Peter heb ik met klem geadviseerd één lijn te trekken met jou."

13.00 Ik ben nu aangeland bij de bewerking van de tekst op pagina 335. Die luidt thans in het Nederlands: "'International Association of Scientology, Membership Office, c/o Saint Hill Manor, East Grinstead, West Sussex RH19 JY, UNITED KINGDOM, Datum: 17 juli 1997, Betreft: Verzoek tot sponsoring. Zeer Geacht Bestuur, Hiermede verzoek ik U mijn voorgenomen huwelijk te sponsoren met Mijn Koninklijke Hoogheid Lady Diana Frances Spencer - Prinses van Wales - op 28 september aanstaande wanneer zij het met mijn huwelijksvoorstel eens wordt. Ik heb Haar al benoemd tot Hoofd van Mijn Organisatie, die een soortgelijke doelstelling nastreeft als Uw Organisatie zoals U kunt zien op bijgevoegd Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. Aangezien My Lady Uw lid John Travolta ooit de eer heeft vergund met Haar te dansen mag ik aannemen dat Uw Organisatie zo vriendelijk zal zijn dat nu te belonen. Mijn vertrouwenspersonen aangaande deze historische gebeurtenis zijn:

1. Drs E.H. Halbertsma, Directeur Management Centre VNO-NCW, NOORDWIJK.
2. Drs. P. Ottenhoff, HOUTEN.
3. Drs. L. Heeringa-Tholen, AMSTERDAM
4. Mevrouw Suzan Polet, MCC Nederland, AMSTERDAM
5. De heer P. Rhem, Hoofd Public Relations Paleis Het Loo, APELDOORN
6. Management Bo Rent Succesful Party, HOORN
7. Dominee David Brindley, St. Mary's Church, Warwick, England.
8. Mevrouw Ruth Abraham, IAS, AMSTERDAM

U bij voorbaat dankend voor Uw vriendelijke medewerking. Hoogachtend, INSTITUTO CERVANTES, Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales, J.L. Van der Heyden, Manager Benelux'."

De adresgegevens heb ik dus al verwijderd. 13.42 Deze periode is voor mij traditiegetrouw de periode waarin cursussen werden opgestart. Duizenden mensen dienden op het juiste moment op de juiste plaats te komen. Het was voor mij een uitdaging om telefoontjes te voorkomen van mensen die ten gevolge van een onjuiste communicatie op de verkeerde plaats terecht waren gekomen, of voor een gesloten deur. Daartoe was de communicatie met mijn districtleiders en docenten optimaal. Een piramidemodel waarbinnen ik bepaalde wat er moest gebeuren. Dat netwerk is in principe nog steeds intact. Ik maak er alleen geen gebruik meer van omdat ik niet meer over de bevoegdheid beschik om hen aan te sturen noch over de financiële middelen. Daar komt bij dat er in een organisatie slechts één persoon de eindverantwoordelijkheid kan hebben. Een haarzuivere afstemming blijft daarbij noodzakelijk. In mijn visie heb jij (al vanaf 1988) mijn plaats ingenomen binnen die algehele netwerkstructuur. Ik heb jou nadien twee jaar aan het werk gezien en weet dat jij de enige bent die mijn plan handen en voeten kan geven. Deze dagen zullen beslissend worden voor het checken van alle gegevens en het organisatiemodel definitief rond te maken. In ZEIST is mijn vertrouwen zwaar misbruikt in 1980 en daarna. Ik reken erop dat mijn ver-trouw-en in jou nu ook GERECHTVAARDIGD is. Ik zal je nu weer dagelijks een kort mailtje sturen om je te laten weten waar ik mee bezig ben. De eindcontrole laat ik dan graag over aan JOU. Hartelijke groet en succes ermee! JOHN."

14.30 Een familiebericht: "De laatste jaren brandde het lampje steeds zwakker, hedenochtend is het uiteindelijk gedoofd en is rustig en kalm overleden mijn lieve man, onze vader, grootvader en overgrootvader FLORIS VAN DER HEI]DEN "FLOOR" echtgenoot van TONIA VAN MIDDELKOOP in de leeftijd van 88 jaar. A.B. van der Heijden-van Middelkoop, Minie en Gerko, Koos en Atte, Leo en Jenny, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 21 september 2002 Potgieterstraat 11, 6824 NP Arnhem. Er is gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 24 september van 19.30 tot 20.00 uur in het rouwcentrum "Kramer", Weg langs de Begraafplaatsen 3 te Arnhem (ingang via de Apeldoornseweg). De crematieplechtigheid vindt plaats woensdag 25 september om 12.15 uur in de "IJsselzaal" van het crematorium Dieren, Imboslaan 6. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium".

Vanzelfsprekend ga ik woensdag naar Dieren. Oom Floor was een buitengewoon mens. Een Heer. Een Geliefd Persoon. Mijn Favoriet. Ik heb van hem het volgende opgetekend: "Ik bezocht 'oom Floor' en 'tante Tonia' op zondag 15 januari 1995 samen met mijn vader Floris. De meeste van der Heijdens van onze familietak dragen de naam Floris of Leendert. Dat is zo van geslacht op geslacht overgedragen. Deze Floris is een zoon van Leendert van der Heijden en Willemina de Winkel. Floris was in augustus 1994 tachtig jaar geworden maar zag er nog opperbest en vitaal uit. De Van der Heijdens zijn een sterk geslacht. Vele zijn ouder dan tachtig geworden. Petronella uit Herveld heeft zelfs de eerbiedwaardige leeftijd van 99 bereikt. Oom Floris vertelde met veel enthousiasme over de wijze waarop hij - in de crisistijd - met zijn groentebedrijf was begonnen. Zijn vader Leendert had voor 4000 gulden een stuk grond in de Vijverlaan gekocht. Hijzelf had 1000 gulden geïnvesteerd en een hypotheek opgenomen van fl. 3000,-. Enige tijd later heeft hij de helft van de grond weer kunnen verkopen voor fl. 3000,-, zodat hij zijn hypotheek eruit had. Er werden groenten op het grondstuk verbouwd en de Van der Heijdens hadden ook kippen. Zo begon Floris met het verkopen van bosjes radijsjes en eieren, drie voor een dubbeltje. Eerst een handkar, daarna een paard en wagen, vervolgens een groentewagen en begin jaren '60 opende Floris een eigen groentebedrijf aan de Johan de Witlaan. Het is een goed bedrijf geworden. In eerste instantie hebben zijn zoons Koos (Jacobus) en Leo (Leendert) het bedrijf voortgezet. Koos heeft inmiddels een eigen groentebedrijf in Westervoort en is recentelijk verhuisd naar een mooie vrijstaande woning in Groessen."

Met geringe middelen in een moeilijke tijd een mooi bedrijf van de grond getild. Oók een harde werker. Zojuist (18.45) heb ik de vertaling van pagina 398 verwerkt in verband met jouw advies om als laatste een financier te zoeken. Vandaag (14-8-1997) ontving ik bijgevoegd nieuw 'Projectprofiel 40308'. Met de tekst: 'Uitzendbureau voor Nederlands- en Engelssprekenden met kennis van het Spaans'. Rechtspersoon: b.v. Financiële gegevens: financieel jaar: 1998/1999 vooruitzicht. Omzet 1 - 2 mln, bruto winst 30 - 40%, bedrijfsresultaat < 100.000 gulden, cashflow 300.000 tot 500.000 gulden, eigen kapitaal 300.000 tot 500.000 gulden, personeel 2 - 5.

sector: Opleiding & Arbeidsbemiddeling
regio: Nederland
grootte benodigde financiering: 100.000 tot 500.000 gulden
soort financiering: gemengd risicodragend kapitaal
doel van de financiering: nieuwe onderneming
gewenste deelname door derden: meer dan 80 %
risicoprofiel project: hoog
winstbijdrage project: 16 tot 25 %
termijn van financiering: meer dan 5 jaar
geboden zekerheden: nee

PROFIEL GEGEVENS GEWENSTE FINANCIER
categorie gewenste financier: privé persoon en/of bedrijf
beschikbaar kapitaal: vanaf Eén Miljoen gulden
sector: dienstverlening/trainingen
soort financier: participant

DETAIL PROFIEL:
Werkgever biedt samen met ervaren organisatiedeskundige een oplossing. Uitsluitend op Spaanssprekende markt gerichte bedrijven worden klant. Voorbereiding en internationaal netwerk zijn interessant, maar specifieke versterking in het commerciële veld en investeerders zijn nodig. Deze kunnen zowel worden gevonden tussen 'informals' als tussen dienstverleners met een visie. Men "doet mee" tot 300.000/400.000 gulden.

"Werkgever biedt samen met ervaren organisatiedeskundige een oplossing." De vraag wie de werkgever is en wie de organisatiedeskundige is nog niet beantwoord. Aangezien de Baak slechts voor een zeer kort moment als referentie is opgetreden ga ik ervan uit dat jij die organisatiedeskundige bent en ik de werkgever. Dat moet nu kunnen. 21.00 Klaar met de opgemaakte Nederlandstalige versie in Pagemaker 0.7. Op enkele kleine details na. Vanaf 28 september kan ik deze versie op CD rom kopiëren. Dat is goed gepland. Zodra het bedrijf operationeel is kan Nederland ook over de voorgeschiedenis worden geïnformeerd. Tot morgen, JOHN Bovenstaande verzonden. Subject: Inzake NeBIB Date: Mon, 23 Sep 2002 21:19:02 To: Drs E.H. Halbertsma

Nog een stukje familiegeschiedenis uit: Pater Jan Koekkoek C.S.Sp. - De Heerlijkheid Baak - Geschiedenis van een Achterhoeks dorp - Uitg. Stichting Baak 800 i.s.m. Staring Instituut. Pater Koekkoek maakt in "De Heerlijkheid Baak" melding van de merkwaardige wijze waarop een groot deel van het familiekapitaal in handen is gekomen van de Rooms Katholieke Kerk en wel met de volgende woorden: "Weer een nieuwe kerk in Baak. Pastoor Joannes van den Bosch stierf in Baak 24 december 1887. Zijn opvolger was Antonius Bernardus van den Bosch, die tot die tijd pastoor van Steenderen was geweest. Hij zou de bouwheer worden van de tegenwoordige kerk van Baak. We gaan daarvoor even terug in de geschiedenis.1 juli 1868 stierf de laatste Van der Heijden van Baak, namelijk Ernestus Willem Franciscus Canisius Van der Heijden. Op 10 juli 1868 had hij een testament gemaakt waarin o.a. bepaald was dat 1. aan de R.C. Kerk van Baak jaarlijks 320 gl. uitgekeerd moest worden, vrij van rechten, 2. voor de reparatie van de toren van de kerk van Baak 1500 gl. gegeven moest worden, eveneens vrij van rechten. Maar op 21 juli 1868 wordt een nieuw testament gemaakt waarin staat dat in plaats van de genoemde legaten uit het juist genoemde testament aan de R.C. Kerk van Baak een legaat van 50.000 gld. vermaakt wordt, vrij van rechten. Het testament was getekend op Huize Baak; het testament was ondertekend door G.J. van Tricht, de notaris, en door de getuigen G.D. Glaudemans en J. Grotenbreg. G.D. Glaudemans was de kapelaan van Baak, en J. Grotenbreg was de tuinman van Huize Baak. Over dit laatste testament gaat het volgende verhaal: Toen de notaris het testament voorlas zou de kapelaan de Heer van Baak ondersteund hebben zodat hij enigszins rechtop zat. De notaris zou voorgelezen hebben: ".... aan de R.C. Kerk van Baak 5000 gl. vrij van rechten." Bij het horen hiervan zou de kapelaan gezegd hebben: "Mijnheer, het was toch 50.000 gl.?" Daarbij zou hij met zijn hand ervoor gezorgd hebben dat het hoofd van de Heer een knikkende beweging maakte. Daarop zou de notaris het getal 50.000 genoteerd hebben." Aangaande deze zaak meldt Koekkoek tevens: "Op 10 juli 1868 maakt ook Ernest Willem Franciscus een nieuw testament. daarin staat het volgende: 1. Aan de R.C. Kerk te Baak jaarlijks 320 gld. 2. voor reparatie van de toren van deze kerk 1500 gld. 3. aan de Roomse armen van Baak jaarlijks 100 gld. 4. aan de pastoor van Baak jaarlijks 125 gld. 5. aan de R.C. Kerk van Hengelo jaarlijks 80 gld. 6. aan de Roomse armen van Hengelo 50 gld. 7. aan de Roomse armen van Keyenburg 50 gld. 8. de Kooi met toebehoren onder Beltrum en Silvolde aan nicht Engelbartha van Middachten, 9. van de rest de helft aan nicht Matilde von Wintgen, en de andere helft aan nicht Richmonde van Middachten. Op 21 juli maakt hij echter een nieuw testament, dat in hoofdzaak hetzelfde is als het vorige. Alleen komt in plaats van de nummers 1 en 2 een legaat aan de Kerk van Baak van 50.000 gld., vrij van rechten, een jaar na overlijden te betalen. (Van dit geld werd in 1890 de grote nieuwe kerk gebouwd.) Ernest Willem Franciscus van der Heijden overleed nog diezelfde dag." Waarvan akte, Nijmegen 8 februari 1996.

Het Boek is te koop bij Wal-Mart. List Price: $46.17 Our Price: $28.79 You Save: $17.38 (38%) Availability: Usually takes 1 to 2 business days to process before shipping. See all Books by Heyden, John L. Van Der Paperback Pub. Date: Jan 2002, Publisher: Trafford ISBN: 155212939X, Dimensions (inches): 1.0x6.75x9.75 Description "Letters to Diana Princess of Wales" was published in January 2002 by Trafford. This English language paperback edition was authored by John L. Van Der Heyden. Op 17 september is er weer een boek verkocht in Momence, Illinois, VS.

24 SEPTEMBER 2002 CHECKERS EN HOTEMETOTEN