ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010

Veertien jaar geleden verzond ik mijn eerste STATE OF THE UNION ten behoeve van de toenmalige NEDERLANDSE REGERING. Deze STATE OF THE UNION werd voorafgegaan door de drie faxberichten 19 SEPTEMBER 1996 DE NIEUWE GOLFBEWEGING, 19 SEPTEMBER 1996 GEROOKTE ZALM TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 19 SEPTEMBER 1996 FAXBERICHT STATE OF THE UNION aan de toenmalige MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Mijn STATE OF THE UNION luidde in die tijd

Excellentie,

Nu Hare Majesteit de beleidsvoornemens van Uw Regering heeft uitgesproken, het Instituto Cervantes een permanent rechtinstandhoudend gebruik van haar handelsmerk heeft gevestigd in de Benelux, de rookwolken op het Tournooiveld zijn opgetrokken, de tribune op de Korte Voorhout het niet heeft begeven, de heidebezems voor het laatst ons Koninklijk Paleis zijn binnengereden, paars nog steeds vast in het zadel zit, ons land zich eindelijk kan scharen onder de beschaafde landen en U in de Tweede Kamer de 'wave' op gang heeft gebracht is het mij een grote eer U hiermede mijn eerste State of the Union te presenteren om de bruggen te gaan slaan.

Historische ontwikkeling
Alle informatie welke met de ontwikkeling van het
Instituto Cervantes samenhangt heb ik U recentelijk doen toekomen en heb daarbij een speciale plaats ingeruimd voor het zogenaamde 'Delta-netwerk', door mij bestempeld als de Gouden Driehoek. Binnen dit netwerk heb ik keuzes gemaakt voor alle partijen die zich hebben ingezet om de frisse westenwind weer in ons land te kunnen laten binnenkomen om verder te kunnen gaan samenwerken binnen een nieuw Europees samenwerkingsverband waarbinnen sociale partners binnen een breder perspectief kunnen gaan samenwerken met respect voor elkaar. Een gezonde samenwerking tussen de landen van de Benelux en het Koninkrijk Spanje staat daarbij voorop.

Bestuurlijke structuur
Binnen het kader van de Europese eenwording heb ik op
31 juli jongstleden de toekomstige staatshoofden van de Benelux en Spanje verzocht in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux plaats te nemen. Van de Prins van Oranje ontving ik het bericht dat hij tot zijn spijt niet in de gelegenheid was om mijn verzoek te honoreren

waarna ik Prins Johan Friso heb verzocht mij te helpen om de inmiddels gelanceerde raket in de juiste koers te brengen. Van Prins Filip van België ontving ik de beste wensen voor het welslagen van dit initiatief

en van Don Felipe de Borbón y Grecia ontving ik bericht dat het hem niet toegestaan is de uitnodiging te accepteren zolang de bestuursfunctie een permanent karakter heeft.

Prins Johan Friso oriënteert zich thans op zijn toekomstige loopbaan. Ik zal mij blijven inzetten voor een persoonlijke betrokkenheid van onze vorstenhuizen bij mijn plannen. Het maatschappelijk draagvlak is daarvoor thans gecreëerd. Het respect voor de bestaande parlementaire verhoudingen zal daarbij worden geëerbiedigd.

Besluitvormingsprocessen
Democratische besluitvormingsprocessen zijn onontbeerlijk voor een actieve participatie van alle positieve krachten die onze samenleving herbergt. Enige sturing in het kader van een Strategisch Perspectief naar het jaar
2000 is daarbij noodzakelijk teneinde de Europese identiteit van alle participanten zo zorgvuldig mogelijk tot haar recht te laten komen en de grenzen van de Europese Unie te bewaken. De Troonrede van 17 september 1996 maakt geen specifieke melding van de wijze waarop de relatie tussen de Nederlands- en Spaanstalige landen kan worden verbeterd. Ter aanvulling op het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux en in aansluiting op Uw beleidsvoornemens doe ik hierbij als eerste aanzet enige aanbevelingen voor ontwikkelingstrajecten.

1. Justitie

Het succesvolle beleid van onze Minister van Justitie dient in breder verband te worden voortgezet.

2. Onderwijs
In de recente begrotingsdebatten is de term 'failliet van de sector volwasseneneducatie' gevallen. Onderwijs en Ondernemerschap zijn echter essentiële voorwaarden voor het ontwikkelen van duurzame samenwerkingsrelaties vanuit een eigen verantwoordelijkheid. Het
Instituto Cervantes zal zich niet mengen in interne conflicten van partijen binnen dit werkgebied. Het is wenselijk dat geschillen onderling worden opgelost alvorens partijen tot de verdere besluitvorming kunnen worden toegelaten. Daarbij is elke organisatie die het huidige Nederlandse en Spaanse Regeringsbeleid kan ondersteunen van harte welkom.

3. Buitenlandse betrekkingen
Het
Instituto Cervantes Benelux zal alles in het werk stellen om de verstandhouding met Spaanstalige landen te optimaliseren. Het is daarbij echter onwenselijk dat ambtenaren van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zonder verbondenheid met Spaanstalige landen zich mengen in beleidszaken het Instituto Cervantes betreffende. Het Instituto Cervantes Benelux zal de ministeriële dialoog tussen Nederland en Spanje bevorderen.

4. Ontwikkelingssamenwerking
Teneinde een vitale impuls te geven aan een positieve optimalisering van de verhoudingen met de
Spaanstalige landen van Latijns-Amerika zal het Instituto Cervantes een initiatief ontplooien tot het aantrekken van een ambassadeur of ambassadrice met een internationale uitstraling. Overleg met het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zal worden geïnitieerd.

5. Dialoog met Spaanse naamgenoot
Met het
Instituto Cervantes te Alcalá de Henares wordt een dialoog geopend teneinde een gezamenlijke invulling te geven aan een strategisch plan vanuit een Spaanstalige en Nederlandstalige invalshoek.

6. Financiën
Mijn vordering op de Staat der Nederlanden zoals verwoord in mijn
fax d.d. 13 september 1996 aan de Minister-President is een keiharde vordering en volkomen legitiem. Er is hier geen sprake van terreur van cijfers, maar van cijfers om terreur tegen te gaan. Deze vordering blijft onverkort gehandhaafd. Dat geldt ook voor het voorstel tot een schikking. Na ontvangst van het bedrag zal onder meer een gerenommeerd financiëel-economisch deskundige worden aangetrokken teneinde het beleid een gedegen financiëel-economische basis te verschaffen en een bijdrage aan de verdere economische groei en verbetering van de infrastructuur van de Europese Unie te leveren.

Tenslotte
Op
10 september jongstleden nam ik deel aan de bijeenkomst Strategisch Perspectief 2000 op de Baak te Noordwijk onder de titel 'Spin in het web, duizendpoot?'. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heb ik de volgende beleidsuitgangspunten vastgesteld.

We need a new infrastructure, a new nest of concepts. We need to reduce complexity by implementing new management and educational programs, pro-active partnership roles, with partners being capable to do the same things. We need to know the responsibilities in partnership, a proces of rationalization to achieve new challenges. Now we have to translate strategy into action. We have to put our partnership in proces, getting the actionplans into action. It's my role in leadership to put ahead the vision into development and to be aware that the first component to good leadership is not to be negative by translating leadership-issues into actions. We have to develop management skills in Dutch-Spanish intercultural management. I am aware of the necessity of efficiency, effectiveness and innovations and the necessary culture-shock of top management. The biggest problem anyhow is to get the bridge and to become the partner. Change is not determined by the changes of one element. We are equal because of the fact that managers are able to change because they are willing to do so, although business managers are confronted with a lot of problems in their own workfield. Not technology is the business, but the information is the business and justice will be served continuing the process of 'cleaning out the webs'. Ik wil graag eindigen met mijn persoonlijk wachtwoord:

PLUS ULTRA

VERZONDEN: Subject: PAULINE Date: September 19, 2010 2:35:04 AM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS On Sep 18, 2010, at 11:59 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Hallo John Nu de laatste visite weg is heb ik nu even tijd om je mail te beantwoorden. Tja inderdaad er wordt me nu wel het een en het ander duidelijk. Goed weekend m.v.g Thomas. REACTIE: Ik zag haar vanavond aan het eind van de wedstrijd bij VITESSE-NAC. Ik hoop dat ze GOEDE ZAKEN heeft gedaan voor ONZE HOLDING. THOMAS heeft VRIJDAGAVOND voor mij het lied WEER TREKKEN WIJ TEN STRIJDE VOOR ROOD, ZWART EN GROEN ten gehore gebracht. Mijn portemonnee bevatte ook de clubkaart van NEC. WELLICHT was dat een motief om mijn portemonnee te opntvreemden onder het toeziend oog van de beveiligingscamera's van MARIA ZAMBRANO op 31 AUGUSTUS 2010. ACTIES VAN VANDAAG: 10:00 Overlappingen met 17 MARCH 1997 REPORT 10 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - PLEA TO THE LAWYER OF THE ASSOCIATION INSTITUTO CERVANTES MADRID verwijderd uit 10 MARCH 1997 REPORT 9 TO LADY DIANA FRANCES SPENCER - FOUNDATION CERVANTES BENELUX. 14:55 Foto's toegevoegd aan het rieverslag naar IBIZA in 2008 van MAANDAG 21 APRIL 2008 tot en met 1 MEI 2008. COMMUNICATIE: VERZONDEN Subject: BUSINESS CLASS IN PURPLE Date: September 19, 2010 12:58:12 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Beste Thomas, Naast gedichten en limmericken heb ik mij ook nog onledig gehouden met het schrijven van slagzinnen op verzoek van broker ALEX. Vandaag presenteerde HARRY MENS zijn programma BUSINESS CLASS vanuit PAARSE FAUTEUILS in 't ELFDE GEBOD. Ik denk dat het goed is dat je inzake ONS BEDRIJF contact met HARRY hebt opgenomen. Daarom memoreer ik hieronder de slagzinnen die ik in het jaar 2004 heb geschreven onder het motto REGEREN IS VOORUITZIEN: 24 JANUARI 2004 REMINDERS II TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

CERVANTESONLINE IS ONBETWIST
VOOR U DE SPANJESPECIALIST

Nogmaals in 21 APRIL 2004 ZUIDENWIND

CERVANTESONLINE IS ONBETWIST
VOOR U DE SPANJESPECIALIST

7 MEI 2004 BELANGRIJKE BONDGENOOT

OM SPAANS TE LEREN SPREKEN EN OOK LEZEN
MOET
ALEX BIJ CERVANTES WEZEN

8 MEI 2004 DE GROENE BARET

BIJ ALEX HAALT U MET ELKE CENT
HET
MAXIMALE RENDEMENT

9 MEI 2004 ORANJE BALLONNEN
BIJ CERVANTESONLINE IS ALEX ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST

ALEX ZAL HET U WEL ZEGGEN. ER IS NIEMAND BETER IN BELEGGEN.

MET DE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL GAAT U BIJ ALEX UIT DE BOL.

UW AANDEEL CERVANTES. IK ZAL HET MAAR ZEGGEN.
KUNT U HET BESTE VIA
ALEX BELEGGEN

OM SPAANS TE LEREN SPREKEN EN OOK LEZEN
MOET
ALEX BIJ CERVANTES WEZEN

BIJ ALEX HAALT U MET ELKE CENT
HET
MAXIMALE RENDEMENT

12 MEI 2004 EUROPESE GRONDWET

MET ALEX GA IK NAAR DE KUST
OMDAT IK GRAAG EEN
KONINCK LUST

13 MEI 2004 ALEX

DEZE KEER KRIJGT U GELIJK
BIJ
ALEX WORDT U SLAPEND RIJK

ALEX HEEFT HET MIJ BELOOFD
IK DENK AAN
ALEX VAN HET HOOFT

ALEX KAN HEEL VEEL BELOVEN
MAAR WE MOETEN ER SAMEN IN GELOVEN

PROBLEMEN ZIJN ER OM TE OVERWINNEN
DAN KUNNEN WE IETS NIEUWS BEGINNEN

14 MEI 2004 HET EINDPUNT

NIEMAND LAPT HET AAN ZIJN LAARS
DEZE KEER IS
ALEX PAARS

17 MEI 2004 VERTROUWENSRELATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

CERVANTES HEEFT NOG STEEDS EEN WENS
SAMEN MET
ALEX BIJ HARRY MENS

18 MEI 2004 KERSEN ETEN

IN ZEIST IS MEN NIET TE BENIJDEN
MEN LAAT ZICH DAAR NOGAL MIS-LEIDEN

20 MEI 2004 FUNDACIÓN CERVANTES
IK ZAL U ZEGGEN HOE HET ZIT, U KUNT MET ALEX NAAR MADRID

21 MEI 2004 ALS DIEREN KONDEN SPREKEN...
WELLICHT IS DIT IDEE WEL WIJS
SAMEN MET
ALEX NAAR PARIJS

23 MEI 2004 ROYAL LOVE
UW AANDEEL CERVANTES BELEGT U IN PRINCIPE
BIJ
ALEX MET LETIZIA EN FELIPE


BIJ ALEX KAN IK OVER AANDELEN PRATEN
MAAR VANDAAG DOE IK HET MET
MAATEN

27 MEI 2004 TEAMSPIRIT TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA
BIJ ALEX KUNT U 'CUANTO ANTES'
GAAN BELEGGEN IN
FC CERVANTES

28 MEI 2004 IK BEN ER... ALS JE ME NODIG HEBT

MET ALEX BELEGGEN DAT IS FIJN
MAAR OOK MET
LAURENTIEN EN CONSTANTIJN

1 JUNI 2004 RECHT EN VERGEVING
MET CERVANTES, ALEX EN ORANJE
WINNEND NAAR
PORTUGAL EN SPANJE

Etc. Etc. Subject: IN HET BELANG VAN ONZE ZAAK Date: September 19, 2010 1:26:18 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS On Sep 19, 2010, at 1:14 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Beste John Bedankt voor je prachtige gedicht. Met Harry gaat het ook over mijn eerste boek. Waar ik al 17 jaar mee bezig ben. Jammer genoeg heb ik geen goede herinneringen aan mevrouw Krikke. Dit i.v.m met je voorlaatste mail. Ook jij nog een goed weekend toe gewenst! m.v.g Thomas REACTIE: Maar je begrijpt natuurlijk wel dat zij van groot belang is voor de verdere ontwikkeling van ONZE ZAAK en ik ook geen enkel belang heb bij een conflict tussen jou en jouw burgemeester. INTEGENDEEL! On Sep 19, 2010, at 1:59 PM, THOMAS TRIEBELS wrote: Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dit conflict moet wel opgelost worden. Ik heb het niet veroorzaakt. Ik houd er niet van dat ik al voor de tweede keer voor iets beschuldigd ben. Waar ik part nog deel aan heb. En dat het secretariaat zich er met Jantje van Leiden vanafmaakt. Genoeg hierover. Natuurlijk zal ik ook over Cervantes spreken. En jou in het zonnetje zetten! Ik heb veel contact met de Tweede Kamer. Met verschillende fracties. Over diverse onderwerpen. Het zijn vaak onderwerpen die onbesproken zijn geweest in de loop der jaren. Ook met Donner, Klijnsma en de rest. Het is veelal een vastgeroest systeem. Deze onderwerpen gaan over woningnood, subsidie arbeid, huisjesmelkers etc.. etc.. Ik heb wel het een en het ander te vertellen, zoals Breuker ook weet. Ik vind het goed dat D66 voor opleiding staat. Maar het word je praktisch niet gegund. Dat doet me denken aan de tijd op de fabriek. In Arnhem Presikhaaf. Waar zeer intelligente mensen als kleine kinderen werden behandeld. Onder andere schoffelaar Benny. Het zelfde is Breuker ook overkomen. Ze hebben hem als een klein kind behandeld en hij behandelt ze als een klein kind terug. Dit is een zeer goede zaak! Dit wou ik toch even kwijt. m.v.g Thomas. From: JOHN VAN DER HEYDEN Date: September 19, 2010 3:02:58 PM GMT+02:00 Heel goed dat je mij dit laat weten. Ik zal het vandaag nog opnemen in mijn dagboek getiteld 14 JAAR NA MIJN FIRST STATE OF THE UNION PRETTIGE ZONDAG VERDER JOHN

17:21 Mijn brief 19 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR NA MIJN FIRST STATE OF THE UNION met bijlage [#TPD-479659]: migratie cervantes.nu ontvangen en gestart d.d. 10 september 2010 2:39:10 PM van ANNA MUCHALL van PLUS HOSTING met CD 20100919www.cervantes.nu heb ik om 17:15 ter verzending in de brievenbus naast het postkantoor Nijmegen Dukenburg gedeponeerd. Vanaf 18:45 bijgewerkt 28 JANUARI 2008 VAN MADRID NAAR BUENOS AIRES TER ATTENTIE VAN HALBERTSMA BUSINESS CONSULTANCY, Vooruitblikkend DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 BEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN. VERZONDEN: Subject: DILEMMA Date: September 19, 2010 9:25:04 PM GMT+02:00 To: THOMAS TRIEBELS Beste Thomas, Ik ben zojuist tegen een probleem aangelopen. In 1995 heb ik al aan een tweede huwelijk gedacht. Ik had daarover contact met een dame uit LOCHEM met de naam ANNE DE VOS VAN STEENWIJK. Ik heb er de laatste jaren niet meer aan gedacht. Maar zojuist stootte ik op de volgende brief 28 DECEMBER 1995 MIJN TWEEDE HUWELIJK. Precies een jaar later schreef ik terzake 28 DECEMBER 1996 MARRIAGE PROPOSAL TO MY LADY DIANA FRANCES SPENCER PRINCESS OF WALES. Ik denk dat we die brief aan ANNE (of ANS) heel serieus moeten nemen. Groetjes, JOHN. Subject: PLANNING VOOR DE KOMENDE TIJD Date: September 19, 2010 10:25:38 PM GMT+02:00 To: MARC VAN HOORN Beste Marc, Veertien jaar na mijn FIRST STATE OF THE UNION schrijf ik je dit bericht. Ik heb de indruk dat het tot nu toe aardig heeft gewerkt. Met een uur vertraging ben ik op 7 september uit Málaga vertrokken met VUELING maar uiteindelijk heelhuids in de KEIZER KARELSTAD gearriveerd. Ik heb hier een aanvraag voor een biopsie ingediend bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis. Ik verwacht op korte termijn een oproep maar weet nog niet hoe lang het zal duren. Hier in Nederland heb ik nog verschillende zaken te doen. Op 2 OKTOBER de traditionele Alumnidag op de Radboud Universiteit en op 7 OKTOBER een nieuwe ledendag van D66 hier in Nijmegen met onze goede vriend Burgemeester Thom de Graaf. Ik hecht eraan die contacten warm te houden, mede vanwege mijn jaren lang geleden ingediende verzoek tot de vestiging van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX in het ERASMUSGEBOUW in goede samenwerking met de faculteiten Spaans (ROB VAN GERWEN) (helaas op dit moment met Frans samengevoegd) en Bedrijfscommunicatie. Daarover had ik in 1995 al gesprekken met Prof.Dr. Hugo de Schepper en Prof.Dr. Maxime Kerkhof. Eind oktober kom jij naar Nederland en ik weet niet of het in die tussenliggende periode nog zinvol is om naar Torremolinos te komen overvliegen. Ik hecht eraan om jou hier als een waardig gastheer te ontvangen. Mijn aanbod aan jou om hier een paar dagen te logeren blijft hierbij gehandhaafd. Ik heb nog geen besluit genomen over mijn terugkeer naar Spanje, maar verzoek jou wel mij de vluchtgegevens te doen toekomen van jouw komende reis van Málaga naar Maastricht. Dan ga ik met die gegevens aan het werk. Hartelijke groet en graag jouw reactie JOHN VAN DER HEYDEN.

MAANDAG 20 SEPTEMBER 2010 OP HET SPOOR VAN DIANA