28 oktober 1998. Betreft: VERHUIZEN Kenmerk: JH/PO981028

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Peter, Ik liep vanmorgen door de Hamburgerstraat. Hier ter plaatse. Daar heb ik nog goede herineringen aan. Met name jouw ferme handdruk en het woord "partner" hebben inmiddels eeuwigheidswaarde gekregen. Ik ben benieuwd wat jij onder dat partnership verstaat. Ik heb er hoge verwachtingen van. Vandaag ontving ik namelijk bijgaande informatie van het partner verhuisteam uit Hilversum. Het brengt mij in gedachten terug naar de datum 15 mei 1990. Op die dag werd in Hilversum het duizendste certificaat uitgereikt van Nieuw Elan. Ik heb daarbij ook een exemplaar ontvangen uit handen van Johan Stekelenburg, in die tijd nog voorzitter van de FNV.

Nu is dat Lodewijk de Waal. Lodewijk heb ik eveneens getroffen tijdens de bijeenkomst Kroon op het Werk op 22 april dit jaar in de Nieuwe Kerk. Daar heb ik nog een leuke rit gemaakt in een invalidenkarretje, tezamen met Frank de Grave, onze huidige Minister van Defensie.

Frank wist nog niet dat hij dat zou worden in die tijd, maar ik gun het hem van harte. Ik mag hem wel. Ik heb hem immers ook inzage gegeven in mijn Letters, waarin Yellow Peter zo'n voorname functie vervult. Die 15de mei 1990 is overigens de geboortedag van het poldermodel. Liesbeth kan je dat wel uitleggen. Zij is immers het grote brein achter die Nieuwe Economie. Justitie werkt niet zo best meer sinds ik mij daar niet meer mee bezighoud. Vandaag komt de top van het Delta-syndicaat vrij. Dat is een fraai succes voor mijn oude klasgenoot Cees Korvinus. Hij komt niet voor N.I.E.T.S. uit een domineesgezin. Ook misdadigers verdienen een plekje in de hemel als ze zich netjes gedragen. Wellicht is er een leuke job voor hen weggelegd bij de Centrale Recherche Informatiedienst te Zoetermeer. Naar verluidt is daar een vacature en zij beschikken over de nodige expertise. Jij hebt echter al genoeg oplichters meegemaakt om te zien welke vermomming ze dragen. Wellicht ontmoet je ook de dief van mijn portemonnee. Ik ontving op die dag namelijk de volgende brief onder nummer 3S RRV 1334911.

Daarop heb ik het bureau gebeld en werd vandaaruit doorverbonden met mevrouw Visser van het bureau aan het Paardenveld. Op verzoek van mevrouw Visser ben ik naar het hoofdbureau getogen en kwam daar na meer dan een jaar de heer Ad Kreuger tegen. De heer Kreuger had vorig jaar juli ook al eerder proces verbaal opgemaakt toen mijn tasje ook was gestolen op het moment dat ik mijn (voorgenomen) verloving met Diana wereldkundig wilde maken. Ik heb hem laten weten dat de bescheiden hoogstwaarschijnlijk in handen zijn gekomen van Andrew Cunanan, de moordenaar van Gianni Versace, die ik enkele dagen later in de Voorstraat was tegengekomen.

Ik voelde er toen niet veel voor om door deze travestiet te worden neergeschoten en heb derhalve toen mijn maatregelen getroffen, samen met Winnie. Mevrouw Visser kon zich die situatie nog zeer goed herinneren. Reden waarom de heer Adrianus Kreuger het volgende proces-verbaal heeft opgemaakt: PROCES-VERBAAL VAN AANGIFTE. Mevrouw de Klein heet dus blijkbaar Riet met de achternaam. Ik vind het zeer verwarrend als getrouwde dames niet de achternaam van hun echtgenoot voeren. Je kunt immers dan nooit weten of zij in de markt zijn of niet. Volgens de heer Kreuger heeft koningin Elizabeth voor 75.000,- gulden champagne besteld voor de 50ste verjaardag van haar zoon. Zij had echter niet verwacht dat de leverancier er een factuur aan zou toevoegen, aldus de heer Kreuger. Daarbij denk ik aan mijn goede vriend Baltasar Garzón in Madrid. Hij heeft mij goed geholpen toen Felipe González geen belangstelling toonde voor mijn plannen. Het Europees Parlement heeft, na een stemming gisteren, er bij de Spaanse regering op aangedrongen Groot-Brittannië om uitlevering te verzoeken van de Chileense ex-dictator Pinochet. Hier sta ik volledig achter. Ik ontving het Baakbericht 155 met de paarse brochure Ondernemen in Strategisch Perspectief met de vertrouwde slogans gericht aan Instituto Cervantes Holding. Ik denk ook aan professor Knol. Hij beschikt immers over veel verborgen info, die hij uiteraard kan onthullen. Ondergeschoffelde problemen komen bovengronds door de bemoeienissen van Drs T. Breuker te Groningen. Hier op het postkantoor werkt een jongedame uit Ternaard. Zij is zeer benieuwd naar de ontwikkelingen inzake het geplande Concert for Life op 28 november aanstaande. Ik ook overigens. Het lijkt mij een leuke klus voor Toby om dat concert te organiseren als hij ook in Friesland woont. Hij zit dan het dichtste bij het vuur. Van de directie van Het Stadhouderlijk Hof kan hij uiteraard goede medewerking verwachten. Zij zijn immers volledig van de situatie op de hoogte. Van Prins Charles hebben wij geen toestemming nodig. Hij heeft immers afstand van My Lady gedaan in de tijd dat zij met mijn plannen rondliep. "We lezen het wel in de krant" is een gevleugelde uitdrukking van Paul Karis. Uiteraard is hij als voormalig directeur van het Institute of English Studies ook volledig op de hoogte. Hij heeft de tijd ook nog meegemaakt dat we dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden. Dat gold ook voor Tjeb Maris toen hij Nieuw Elan naar Hoofddorp verhuisde. Als ik naar de staafdiagrammen kijk van het Cervantes Management Centrum in Noordwijk, ziet dat er ook weer goed uit. De huid kan echter niet worden verkocht voordat de beer geschoten is en het blijft nog altijd mensenwerk. Ik ga hier dus zo behoedzaam mogelijk mee om. In verband met jouw idee om samen ooit eens in een bubbelbad te gaan zitten heb ik Liesbeth geadviseerd om met Rik Felderhof te praten. Hij vertoeft vaak genoeg in Noordwijk in Huis ter Duin (bij Sammy!). Ik vind het dus wel belangrijk om te weten hoe hij aan die villa komt in St. Tropez. Ingeval hij daartoe gebruik heeft gemaakt van mijn informatie ben ik van mening dat hij daarover verantwoording verschuldigd is. Het ligt immers voor de hand. Rik heeft gemeenschappelijke kennissen: Jeroen Krabbé is een goede bekende van mijn vriend Cesar Rennert te New York. Ik heb vastgesteld dat je geen deel uitmaakt van de Baak-kring. De informatie houd ik dus onder mij totdat ik van jouw zijde iets contractueels onder ogen krijg. Zaterdag heb ik in Nijmegen een wandeling gemaakt naar het graf van mijn vader. Het is een mooie steen. Met twee gouden rozen. Toevallig kwam ik daar langs de Toyotagarage van Peter Scholten. De heer Scholten was op vakantie. Daarom heb ik zijn medewerker, de heer Edwin de Bruin, verzocht hem mijn groeten over te brengen. Wij hebben gesproken over het thema relatiebeheer. De Toyota Camry (Sssssssttt......) staat niet meer in de showroom. Zondag heb ik een artikel gelezen in Privé, week 43 - 24 oktober 1998 pagina 4. Daar zie ik de foto van Riks huis aan de Lyceumlaan. Wij zijn er vaak langs gelopen in de tijd dat we nog in de Boslaan werkten en een pannenkoekjen gingen nuttigen in het Jagershuys. Er staat in het artikel "Rik Felderhof wordt niet vaak gesignaleerd in zijn huis in ZEIST" en "De programmamaker is maar wat blij met zijn Televizierring. 'Een prachtig moment.'' Enkele zogenaamde bekende Nederlanders hebben al toegezegd om op te treden in zijn programma vanuit Zuid-Afrika. Waaronder Erica Terpstra. Dat doet mij deugd voor Rik. Erica is ook een graag geziene gaste op de Engelenburg. Met mijn brief op zak kan Rik nu ongetwijfeld ook gebruik maken van de villa van Charles Spencer in Zuid-Afrika. Toen ik kwam checken of hij mijn brief VILLA FELDERHOF goed had ontvangen op zaterdag 22 augustus jongstleden, was hij overigens gewoon thuis. Zijn dochter werd net thuisgebracht. Zij vroeg mij "Wat is hier aan de hand?" Waarop ik haar vroeg: "Is je vader thuis?" Hierop antwoordde zij: "Hoe kan ik dat nou weten? Ik kom net thuis." Daar had ze groot gelijk in. "Dan bellen we samen aan" was mijn antwoord. Rik deed open: "Ja John ik heb hem ontvangen". Van Hans Wijers heb ik nog geen reactie op mijn laatste brief (mét businessplan) ontvangen. Ook wacht ik nog op een reactie van Hans van Mierlo op mijn brieven. Hij is afgelopen vrijdag benoemd tot Minister van Staat. Dat is een uitstekende positie om het samenwerkingsverdrag met de Spaanse regering rond te maken. Fictie en feiten liggen heel nauw bij elkaar. Wat vandaag fictie is is morgen een feit. Dat hangt ervan af wat je ermee doet. Zo ontving ik vandaag de bijgaande brief van de Baak (met een lege stoel):

"De heer J.L. van der Heyden. Neude 30C. 3512 AG UTRECHT. Datum 27-10-1998. Referentie HvdB/jdw. Doorkiesnummer 071 369 02 75. Onderwerp: Starter van het Jaar 1998. Geachte heer Van der Heyden, Wij bevestigen hiermede de ontvangst van uw ondernemingsplan in verband met uw deelname aan de Businessplan Contest 1998. Op basis van de ingezonden ondernemingsplannen zullen 12 kandidaten geselecteerd worden. Op maandag 9 en woensdag 11 november a.s. zullen met deze 12 kandidaten gesprekken gevoerd worden door de heer J. Wokke van KPMG Accountants en de heer drs. M.H. de Jong van ING Bank. Wij verzoeken u derhalve om deze data in uw agenda vrij te houden. Op donderdag 5 november a.s. zal bekend worden gemaakt welke 12 kandidaten uitgekozen zijn. Uiteraard zullen wij dan contact met u opnemen en laten weten of u al dan niet tot de geselecteerde kandidaten behoort. Met vriendelijke groet, Hélène van den Broek, programma-manager."

Het begint er dus op te lijken. Het zou leuk zijn als het plan geselecteerd wordt en ik op 9 november kan tracteren op de Baak. Ik word dan 51. Op de brief van 19 oktober met de vis zie ik echter het opschrift Marcel O. (52) pakt een band. Ik ben dus nog niet te oud om de draad weer op te pakken aan de kust. Ik hoop dat er hier gauw een verhuiswagen voor de deur staat en alles wordt overgebracht naar de Eikenhorst te Wassenaar. Ik dien immers te beschikken over een representatief onderkomen waar ik mijn Gasten kan ontvangen. Hartelijke groet, C.C. LH Bijlagen: Info 'Benno erkende verhuizers' d.d. 26-10-1998; Brief 'Starter van het Jaar 1998' van de Baak d.d. 27-10-1998. P.S. Die lege stoel vind je op Het Stadfhouderlijk Hof te Leeuwarden.

9 NOVEMBER 1998 MIJN 51STE VERJAARDAG IN UTRECHT EN ELTON JOHN