Zaterdag 26 april 2003 Het werkverslag van gisteren. Met de trein van 11.41 ben ik uit Nijmegen Dukenburg vertrokken. Ik las in de Metro het volgende artikel op pagina 11: Directie Vitesse en Gelredome niet bij debat Op de hoogte van Velp vond de kaartjescontrole plaats. Een manlijke conducteur met een jonge vrouwelijke blonde collega. Nadat ik te kennen had gegeven graag door de jongedame te worden geholpen knipte zij mijn kaartje. Het was een bijzonder stempel: een kikker:

Het deed mij direct denken aan de kikker in de Calle Roquedal 17, C705 in Torremolinos. Daartoe ga ik terug in de geschiedenis: maart 1998: CONGRATULATIONS. Ik stel vast dat ik geen verbinding heb gemaakt met de volgende brief: SOL Y SOMBRA. De desbetreffende kikker vinden we terug op VAN HOF NAAR HOME. De laatste keer dat ik PETER OTTENHOFF persoonlijk aan de telefoon heb gehad was op 30 april 1997. Ik was toen abusievelijk in de verkeerde Eurostar gestapt van Londen naar Parijs in plaats van Brussel.

Nadat de trein in Calais het vasteland van Europa had bereikt heb ik hem gebeld. De situatie staat beschreven op pagina 227 van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Ik citeer: "Wednesday, 30-04-1997 Today some things went wrong. In Cambridge - where I ended yesterday evening at King's College - this morning I had a little accident. But in Oxford Street I was happy to see your photograph with the red rose that reminded me of the fifth rose that I proposed myself to search for after having had a glass of Four Roses de Bourbon in De Engelenburg after having visited Palace Het Loo. So I sent you that card from "The Leicester Arms" in Warwick Street in London and posted it in Regent Street. With my head in the clouds I took the wrong train to Paris instead of Brussels. Nevertheless I hope to become Earl of Warwick. That depends for a great deal on Madame Tussaud's. 17.38 Continental time The Eurostar runs on the deepest level of the Eurotunnel now. This means to me a historical moment within the integration process of the European Union. In Oxford Street I asked a seller of British flags to sell more European flags, because Britain belongs to our family. This is a historical moment, just before the British elections. I followed the developments with great interest these days. The cause of my accident in Cambridge this morning was that I was listening too concentrated to the statements of Mr Major on BBC4 as a matter of fact. Yesterday I also visited King's Lynn near Sandringham, to taste the atmosphere of the land where you have been born.

17.45 Calais, France. Between Calais and Paris I met a lady with a big golden heart on her lapel. In Paris Nord I am surrounded by military security men.

" Rond 17.45 heb ik Peter Ottenhoff toen gebeld met mijn mobiele telefoon. Zijn reactie: "Zorg dat je op het rechte spoor blijft". Het vervolg van dit verhaal staat beschreven in mijn boek. Met bus 43 van de Arnhemse stadsdienst (deze keer) ben ik naar Ellecom gereden. Aankomst 12.30 uur.

"HET GEBEURT IN ... DE KLEINE KERNEN" stond er al duidelijk aangegeven. Dat is juist. Gelijk ik hier ook al eerder het bord heb aangetroffen met het opschrift: "JE KRIJGT SPIJT ALS JE TE HARD RIJDT". Bij een 'kleine kern 'dacht ik ook direct aan het plaatsje Hulshorst op de Veluwe. Niet ver van HARDERWIJK en Doornspijk. Daar heeft al eerder een belangrijk veranderingsproces plaatsgevonden. Vandaar dat ik even het Landgoed Avegoor heb bezocht. Er liep een groep jongelui te trainen o.l.v. een coach, zoals wij vroeger bij de Zaalvoetbal Vereniging Wijchen (ZVW) werden getraind door Kees Cornelis ("de schrik van Johan Cruyff") en Harrie Schellekens, de latere doelman van Vitesse. Een jongeman liep vooruit. "Ik heb natuurlijk leiderschap" riep hij. "Ik zal je in de gaten houden" liet ik hem weten, denkend aan enkele brieven die ik al eerder heb geschreven met de woorden "een goede leider loopt altijd voor de troepen uit". Voor zover ik mij nog kan herinneren had dat iets te maken met Winnie Sorgdrager en Frits Bolkestein. Dat is niet altijd even gemakkelijk, maar dat is nu eenmaal zo.

Na het oriënterend bezoek aan tuin en terras van Avegoor heb ik in de leeszaal de website http://www.cervantesonline.nl/ geactiveerd, mijn visitekaartje afgegeven bij de receptie en het Magazine "LANDGOED AVEGOOR" in ontvangst genomen teneinde aldaar een congres te organiseren in de nabije toekomst. Over een voetbalclub WELLICHT. En een stadion..... Met die gedachte ben ik het Instituut Wellecom binnengegaan en raakte daar al direct in gesprek met de masseur Leon (Terwindt?), collega van Anne Ruth Henny uit Zutphen. Na hem kond te hebben gedaan van mijn bezoek aan Avegoor liet hij mij weten "Je kunt er trouwen ook". Mijn reactie: "maar dan heb ik nog wel een bruid nodig" met de gedachte aan mijn sinterklaasgedicht van 1998 aan Peter Ottenhoff en de mededelingen die mij eerder terzake door Hotelmanager Alex van 't Hooft van de Baak in Noordwijk zijn gedaan. Wij spraken over het Reddingsplan voor Vitesse. Samen waren wij het erover eens dat de gemeentelijke overheid haar handen moet terugtrekken uit deze aangelegenheid. Arnhem is een unieke plaats met een unieke positie in de geschiedenis van de wereld. De huidige naam 'Gelredome' voor de huidige multifunctionele voetbaltempel heeft geen enkele impact in de internationale wereld. De John Frostbrug is echter bekend in alle landen van de wereld. Deze beelden zijn in de wereldberoemde film 'Een brug te ver' doorgedrongen tot de kleinste uithoeken van alle delen van de wereld. Vandaar mijn voorgestelde nieuwe naam:

PRINSES DIANA STADION
Ik ben de enige in de wereld die het recht heeft deze naam aan het stadion toe te kennen. Hetgeen door Liesbeth Halbertsma kan worden bevestigd. Het vragen van toestemming hiertoe aan H.R.H. The Prince of Wales, zoals abusievelijk inzake het
Concert for Life in de Pieterskerk te Leiden op 28 november1997 is gebeurd, is geheel buiten de orde "and Beyond The Rules for Capturing the Heart of Mr. Right". De heer Henk Dekker, voorzitter Business Club Vitesse/Gelredome, vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, heeft het al aangegeven Het Gelredome is ontmoetingscentrum voor ondernemers. De Business Club telt 100 tot 375 leden uit alle disciplines van het bedrijfsleven. Een gezond bedrijfsleven en ontmoetingscentrum zijn belangrijk. Dát is de basis. Die kan worden uitgebreid zodra ook het bedrijfsleven in Spanje en het Verenigd Koninkrijk bij de plannen wordt betrokken. WIJ hebben een wereldwijd netwerk dat door niemand ter wereld kan worden overtroffen. Ik mag aannemen dat VNO/NCW en CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) zeer zeker hun steentje zullen bijdragen inzake de exploitatie van het stadion. Al is het maar met de verkoop van het boek van don Quichot en mijn 'Letters'. De aftrap door de Spaanse Minister-President Aznar bij het begin van het nieuwe seizoen reken ik zeker tot de reële mogelijkheden. Ik ben bereid het stadion niet te laten opnemen in de Stichting Cervantes Benelux, maar in een aan de holding te hangen B.V. of N.V., beheerd of ondersteund door een consortium van bedrijven. De Stichting Cervantes Benelux blijft dan beschikbaar als overlegplatform voor de vorstenhuizen van Nederland, België, Luxemburg, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Daar heb ik deze stichting uiteindelijk voor opgericht. Dan dient de Arnhemse voetbalclub zich wel te handhaven in de eredivisie en de bereidheid te tonen (zonodig op termijn) van naam te veranderen. Zelfs een nacompetitie is financieel interessant, maar ik ben van mening dat de spelers het niet zover moeten laten komen. Er dient thans voldoende Sturing aan dit proces te worden gegeven. Nadat mijn gastheer, sauna-eigenaar Ron van Raad, dit gesprek middels een interventie had beëindigd met het verzoek het gesprek in de middag voort te zetten op het terras van Avegoor, heb ik mij voorts begeven naar de saunacabine in de buitenlucht. Ik werd daar al direct vriendelijk begroet door een (echt)paar dat daar prinsheerlijk lag te genieten van de zon. In de sauna raakte ik later met datzelfde (echt)paar in gesprek over mijn veranderingsproces op de zolder van het Huis te Eerbeek tijdens mijn managementopleiding van Nieuw Elan in de eerste helft van 1989. Onder leiding van Daniëlle Roex van het bureau Human Quality Management in Gent hebben WIJ daar enkele onomkeerbare processen doorgemaakt in het kader van "Verkennen van Vermogen". Voor Herman Veenendaal en zijn "Vrienden" is dit verhaal misschien nog niet bekend, maar Liesbeth kan het hem wel uitleggen, denk ik. In diezelfde tijd speelde de soortgelijke problematiek bij Nieuw Elan. Nadat ik deze problematiek en de voorgestelde oplossing in maart 1989 aan de directie van de Baak had duidelijk gemaakt heeft men eerst besloten tot een brainstormsessie met alle medewerkers in 's-Graveland bij Hilversum. Dit deed mij denken aan de raadsvergadering van afgelopen donderdag in Arnhem. Een tweede sessie vond nadien plaats in Hulshorst in het voorjaar van 1989. Mijn civiele procedure inzake het "Taleninstituut Maarn B.V." (na mijn ontslag - zonder mijn instemming - aldus aangeduid door mijn voormalige partners) was toen nog niet afgerond en ik werkte op stagebasis bij Nieuw Elan. Van die bijeenkomst is een rapport met conclusies en aanbevelingen geproduceerd met als voornaamste wens een inspirerend leiderschap. Daarom werd per 1 november 1989 Liesbeth Halbertsma aangesteld als 'Manager Opleidingen' en ondergetekende kort daarvoor als 'office manager'.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de succesvolle reorganisatie van de Baak. Thans staan wij voor een soortgelijke operatie. Na dit genoeglijk onderhoud heb ik met Barbara gesproken over 30 april aanstaande. Zij stelde voor om de koninklijke familie na de boottocht van Wijhe naar Deventer in de koekstad - waar Rolf Straver in 1979 mijn eerste docent Frans was - op te wachten. Daarop heb ik haar laten weten dat ik uitsluitend geïnteresseerd ben om met die boot mee te varen, maar inmiddels mijn Maarnse vrienden heb laten weten die dag in mijn oude woonplaats op bezoek te komen. Die boottocht lijkt mij overigens voor de direct betrokkenen een uitstekende gelegenheid om over de toekomst van de Stichting Cervantes Benelux van gedachten te wisselen en verdere besluiten te nemen. De laatste keer dat ik Deventer heb bezocht was in het voorjaar van 1995 tijdens de districtsconventie van de Lions. Ik was in gezelschap van mijn medeleden Jan Wilzing en Gert Woudsma uit Maarn. De vergadering stond onder leiding van de heer Max Bush uit Zevenaar. Ik heb die dag nog beschreven in mijn dossier 'Plus Ultra', dat zich klaarblijkelijk nog in een of andere kluis bevindt. Nadat de heer Frits van Wesemael tot nieuwe 'governor' was gekozen zijn WIJ nadien in de boot genomen en aan de overzijde van de IJssel neergezet. Uit die periode dateert nog mijn volgende brief aan de pastoor van de Heilig Land Stichting, die met palmzondag nog in het Paars en Rood gekleed was: De ongelovige Thomas. Frits van Wesemael komt terzake ook nog voor in mijn boek. Ik citeer mijn brieven aan Diana: "Wednesday, 19-02-1997 Back home. Had a good conversation with the Governour of our Multiple District. He will arrange my membership in Stratford. I am getting more and more enthousiastic about Walcote House. The appartments offer the possibility to live an independant life and to live amongst other people. As a matter of fact it would be the ideal situation for me. I will need the rest of the landscape and the social contacts with the fellow residents. Financially I cannot afford it yet. I will also need a car to do my work. I also need a salary to afford me a mortgage. Enclosed you find a copy of the documentation. You could offer me your help by getting in contact with them. As far as the public relations is concerned I had a good contact yesterday with the governour of our Multiple District 110 BZ. I reported him yesterday all my personal developments and he offered me his support. We know each other from the districts convention in Deventer when he was chosen governour. I took part on a bowling contest with the cabinet where I scored the highest number of points during a heavy conversation with a judge about Dutch drugs policy. I am not really a friend of criminals. They gave the price to the past governor however. You may imagine the fun we had. But Mr van Wesemael is a very serious and conscious man and I absolutely can relie on him." Dit onderwerp heb ik gisteravond nog uitgebreid besproken met Anne Ruth op het moment dat zij mij een verlichtende hoofdmassage toediende, mij was verteld dat Herman Veenendaal de sauna in Velp zou hebben gekocht aan de Stationsstraat en Barbara mij slechts 25 minuten massage had laten toebedelen vanaf 20.35 uur tot 21.00 uur precies. Wij hadden een zeer openhartig gesprek. Eerst naar aanleiding van het schilderij dat Manuel Muñoz Ruiz in Puerto Banús voor mij heeft geschilderd. Althans voor The Business. Vervolgens heeft zij mij uitgelegd waar haar achternaam 'Hennie' vandaan komt. Uit Zwitserland (Bazel) en schijnt een verbastering te zijn van 'Hähnchen'. Ik heb haar daarbij laten weten dat het mij deugd doet dat zij nog niet is geruimd. Vervolgens kwam het onderwerp "The Bold and the Beautiful" aan de orde en mijn bezoek terzake aan het etablissement Karel de Stoute in Utrecht. 'Bold' betekent immers 'dapper' ofwel 'stoutmoedig'. Terzake ook een fragment uit mijn boek: "Sunday 26-01-97 Very tired of all the impressions of yesterday that I relate now. During my train travel to Utrecht in DRIEBERGEN-ZEIST two old ladies entered and told me that the night before one of my town councillors had been shot. At the entrance of the Beatrix building a security agent guided me to the Congress Centre where I have been searching three quarters of an hour for my entry ticket of the Association for the National Education Exhibition NOT '97. Finally I bought one myself and showed the Christmas card of Mr. Aznar at the caissière in order to avoid queuing. At the exhibition I spoke first with a guide of the Tourist Information Centre of Delft who knew everything about William of Orange and second with Mr. Rhem of the Palace Het Loo in Apeldoorn. I seem to be very known there already. On 29 September last year I had a conversation there with Mr Steurbaut about the Order of the Garter. Palace Het Loo has a beautiful Anglican Chapel from the time of your Dutch King William and Mary Stuart. Before the annual members meeting I shaked hands with the president of the association of teachers in living languages and told him about the Christmas cards I was carrying. Then I assisted the meeting of the Spanish section. They had done a lot of good work e.g. the production of a guide of 'Spanish in the Netherlands' and the preparation of a Congress of Spanish on 27 September in collaboration with 'Instituto Cervantes'. Therefore they founded a 'Foundation Congress Spanish'. This has my approval. I told Mr. J.P. Nauta that I will provide him some participants and explained the members of the meeting the legal position of my Instituto Cervantes in the Benelux showing them the Christmas cards of the Prime Ministers of Spain and the Netherlands and of Mr Blankert with the bridge that has to be built. I told Mr Nauta that the date 27 September had been very well chosen. I told him that I read about 27 questions, that I had answered question 28 and seen the answer on page 29. I also told him that there is a bottle of Champaign waiting. He understood the message. A Spanish member of the association, working for the institute Mariposa in Gouda, asked me why I would not change the name of my institute and I told her that that might depend on a proposal for a ransom. Just like happened with the name of Amsterdam ArenA. But there are more parties involved of course. After the meeting we had a drink. A sort of Round Table Conference like King Arthur. My mayor speaking partner was Miss Kok. I also spoke with a teacher from Aruba. He agreed completely with my ideas and was known with the rector of the Colegio Arubano in Oranjestad. That rector has visited me once when I was a teacher on primary level. The biggest fun was a meeting with a French lady who had been teaching French and Spanish for my institute in Heerlen in 1980. I told her of my actual position and the story of Earl Karel van der Heyden who lived near Heerlen (Kasteel ter Worm) and was a member of the Senate of Napoleon and I promised her that our next meeting would be in the Élysée Palace. It had been a long time ago that I had spoken French, but you may imagine that I had a lot of laughs as well. Too much as a matter of fact because I could not stop laughing - the bad habit of the horoscope - and so I entered into the bar 'Karel de Stoute' (Charles the Bold), where they played 'I'm on the top of the world'. That made the situation only worse and after a phone call they changed the music and I left that establishment. In the shopping centre of the railway station two boys from Angola had a enthousiastic performance. I took some photographs from them and promised to send them to St. James's Palace. I travelled back by train with two beautiful young women of 22 years old who had their first photo session for a model bureau. I told them my life story. When I arrived home I found an envelope with the message 'On Her Majesty's Service' Code No. C30 and the codes 3 300636, 626, 655 with the Certificate of incorporation No. 3300636 and Memorandum of Association of Instituto Cervantes Limited. When you marry me You will be the New Empress on a complete legal basis! Palace Het Loo will be the most appropriate location to celebrate The Wedding. Mr. Pieter van Vollenhoven knows me very well already from 17 September last year in The Hague." Terwijl Anne Ruth mij door middel van massage van mijn voorhoofd in goede conditie bracht hadden wij een openhartig gesprek. Zij liet mij weten vanaf haar 2e tot 18de jaar in Bilthoven te hebben gewoond. Haar ouders wonen thans in Lochem. Die plaatsnaam herinnerde mij aan de relatie-advertentie die ik in 1995 in het NRC Handelsblad heb geplaatst. Ik kreeg toen een reactie van een dame met de naam De Vos van Steenwijk, Anne de Vos van Steenwijk. De familienaam ben ik later ook tegengekomen in het theepaviljoen van Landgoed De Horsten in Wassenaar. Samen met andere familienamen, zoals Van Dam van Isselt e.d. De familienaam De Vos van Steenwijk ben ik tijdens mijn familieonderzoek ook tegengekomen in de plaats Wijhe. Vanavond vond ik nog twee brieven aan Anne op mijn harde schijf in het dossier "Johannes". Zij luiden alsvolgt: Brief van 14 december en mijn tweede huwelijk. Ik denk dat ik nu begijp waarom zij mij vorige week heeft gevraagd wanneer ik het laatst heb "gehuild". Dat is alweer een paar jaar terug. Na Diana's overlijden. Op de begrafenis van Frank Walstock. En de allerlaatste keer tijdens de rouwdienst van 'Ome Floor' op 25 september vorig jaar. Een thematiek die in 'Aperitivo' op RTL4 is overgenomen vorige week. Voorts hebben we de betekenis van het getal "25" besproken. Ik ga dan terug naar april 1978. Ik gaf toen voor het tweede jaar Spaanse les voor "het NIOW" in Arnhem. Ik had twee groepen: Elementair I en Elementair II. De namen kan ik mij niet goed meer herinneren. Eén naam misschien: de heer Henk Koning uit Oosterbeek. Maar ik kan mij ook vergissen. Het is alweer zolang geleden. Na dit gesprek liet Anne Ruth mij met een plof op de grond neerdalen en keek mij in de ogen. "Wat kijk je, John?" "Het zijn jouw ogen...." Daarna was het erg druk in de saunacabine. Ik heb weer plaatsgenomen op mijn oude plek. Bovenin. In het centrum. De herinneringen kwamen terug aan mijn bezoek aan de sauna in Warmond. Van acht tot tien uur 's avonds zat die sauna vol met bollentelers. Zij voerden allemaal het hoogste woord. Daarna had ik dan weer tijd om mens te worden. Zo ook gisteravond. Er werd een beroep op mij gedaan om Karel Aalbers terug te halen. Bij deze dan Ronald en Karel. Ik reken erop dat jullie meewerken aan de uitvoering van Ons Beleidsplan. We hebben nog gesproken over de tendentieuze berichtgeving van de Telegraaf met het kopje Karel Aalbers vervolgd voor belastingfraude in plaats van Karel Aalbers vrijgesproken van oplichting. Dat is de wereld op zijn kop. Inzake fiscale problemen bij de verkoop van voetballers bestaat er jurisprudentie inzake de heer Jorien van den Herik van Feyenoord. Zodra Karel de naam Vitesse in zijn plan verandert in 'Cervantes' kan het probleem van 'valsheid in geschrifte' eveneens verwezen worden naar de prullenbak en kan hij onder onze voorwaarden opnieuw in Arnhem aan het werk. Na het laatste rondje nog even gesproken met een dame uit Aruba. Zij is tolk-vertaler Spaans en - evenals ondergetekende - collega van Prinses Irene. Oude herinneringen opgehaald over mijn sollicitatie als docent Spaans op het Colegio Arubano in Oranjestad. Haar rector, de heer Harms, heeft mij toendertijd in Nijmegen bezocht. Met de bus van 22.35 uur ben ik vertrokken en kwam rond middernacht in de Keizer Karel Stad terug. 23.10 Heerenveen - Vitesse 2 - 2. De Friese gelijkmaker in de allerlaatste minuut. Dat mag ONS niet meer overkomen. Voorts heb ik gelezen: Artiesten mijden Toronto wegens SARS Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen. Gisteren vernam ik dat de dochter van mijn voormalige buren in Wijchen als stewardess van de KLM naar Peking is vertrokken. Lijkt mij niet handig. De situatie beïnvloedt ook de verkoop van ons boek in Canada, dear Elizabeth. Ref. Toronto, ON, Canada. Maar Paul McCartney heeft Onze Zaak een goede dienst bewezen. Paul McCartney laat Gelredome rocken "Ik wil dit liedje opdragen aan mijn liefste vrouw Heather." Onder het uitzinnige publiek bevonden niet alleen ouderen die de opkomst en ondergang van de Beatles hebben meegemaakt, maar ook veel jongeren. In totaal genoten een kleine 30.000 mensen van het concert. Het dak van het stadion was tijdens het optreden gesloten wegens mogelijke geluidsoverlast. Dan nu de horoscoop van De Gouden Driehoek. We hebben al eerder zo'n varkentje gewassen als het 'probleem Vitesse' De tijd staat niet stil. Door een financiële meevaller kunt u een droom realiseren. Ingeval Al Fayed de verschuldigde Hfl. 130.000.000 plus wettelijke rente vanaf 31 augustus 1997 nog niet heeft betaald dient het al of niet gelegde conservatoir beslag op de aandelen Harrods voldoende dekking te bieden voor de uitvoering van onze plannen. WITH LOVE AGAIN AND HAPPY BIRTHDAY ROYAL HIGHNESS! JOHN L. VAN DER HEYDEN. Verzonden 01.30 uur.

27 APRIL 2003 IN VERBAND MET MORGEN