Donderdag 26 september 2002 Beste Liesbeth (en Harry), Nog een bericht voor mijn vertrek naar Brummen. Er hebben zich gisteren namelijk belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Vandaag las ik in de Telegraaf: Kritiek raakt Melkert tot op het bot In dit verband kan ik mij volledig in het standpunt van de heer Melkert verplaatsen. Er konden immers geen nieuwkomers worden opgenomen in een derde paars kabinet. Er liggen tenslotte nog enkele beleidsvoornemens die uitgevoerd dienen te worden door degenen die rechtstreeks bij de beleidsvorming in de eerste tien jaar "Paars" betrokken zijn geweest. In dit verband toon ik zijn brief van 6 juni jongstleden.

In dit verband citeer ik ook mijn brief van 7 mei: Paars III De heer Melkert heeft thans een belangrijke positie bij de Wereldbank verworven in New York. Dat is een goede positie om ontwikkelingsprojecten binnen ons beleidskader te financieren. Tijdens mijn reis van Nijmegen-Dukenburg naar Dieren (10.10 - 10.55) las ik ter hoogte van Velp in de 'Metro': "Door de aanvankelijke successen van Wim Kok als premier en van de paarse coalitie zijn die zwaktes lang aan het oog onttrokken. Een PvdA-commissie onder leiding van burgemeester De Boer van Leeuwarden concludeert dit in een gisteren verschenen rapport." Het betreft oud-minister Margreet de Boer uit het eerste paarse kabinet. Merkwaardigerwijs kwam mevrouw De Boer niet voor op de foto van de Government Game Competitie.

Op dezelfde foto waarop Hare Majesteit mijn plaats had ingenomen stond zij wél afgebeeld en wel achter de Koningin. Zij keek daarbij als het ware over de schouders van onze vorstin mee, zoals ik dat ook gewend was bij de secretaresses van Nieuw Elan. Te voet ben ik in Dieren naar het crematorium gegaan. Ik bleek - naast de nazaten van Floris - de enige overlevende Van der Heijden in het gezelschap. Bij het binnengaan werd het lied 'Abide with me' op het orgel gespeeld. Dat had ik al eens eerder gehoord in Londen. Het was een indrukwekkende dienst waarin Ds. J.P. Eijgenraam een natuurgetrouw beeld neerzette van Floris van der Heijden. Hij is op 29 augustus 1914 geboren in de Oranjestraat in Arnhem. Dat is tegenover het landgoed Meinerswijk, dat altijd eigendom is geweest van de Van der Heijdens of Van der Heydens. De schrijfwijze van onze familienaam werd vóór 1798 eens zus, dan zo geschreven. Dit heb ik op het gemeentearchief van Zutphen kunnen vaststellen. De Oranjestraat komt in Arnhem uit op het Onderlangs. Daar is ook het Fashion Institute Arnhem gevestigd. Er was dan ook een aantal "belangstellenden" uit de regio Zutphen (Gorssel e.d.) aanwezig. De dominee sprak van het zakelijk inzicht van mijn oom zaliger. Hij wist van een dubbeltje een kwartje te maken door de verkoop van een bos wortelen. Zo neemt de opbouw van een bedrijf heel wat tijd. Daar kan soms een mensenleven in gaan zitten. Floris was een zakenman, maar wel integer (Cf. Doing Business in a Responsible Way). Men kon altijd een beroep op hem doen. Zijn bereidheid om andere mensen te helpen werd nadrukkelijk vermeld. Ook zijn rol binnen de Nederlands Hervormde kerk. Floris was een actief man. Het eerste familielid dat een auto kocht in de jaren vijftig (een groene jeep). Dominee Eijgenraam noemde ook zijn warme belangstelling voor de voetbalcub Vitesse. Na van hem en zijn familie afscheid te hebben genomen kreeg ik een lift van mijn achterneef Jurriën Handelé en Coba den Hartog. Coba heeft mij enkele jaren geleden nog eens het adres van jouw vader verstrekt uit het telefoonboek. Ik heb haar daarom laten weten dat ik over jouw emailadres beschik, jou regelmatig van mijn ontwikkelingen in kennis stel en jou mijn volledige vertrouwen heb geschonken ondanks de merkwaardige brief van Gijs van Amstel in februari-maart van het jaar 2000. Ook heb ik haar laten weten dat Wim Kok mijn aanbod om mijn voorzittersschap van de Stichting Cervantes Benelux over te nemen niet heeft geaccepteerd, maar dat de stichting wel een kaartje van Willem-Alexander heeft ontvangen.

"De vraag is wie het belangrijkst is", aldus Coba. Even na 14.00 uur hebben Jurrie en Coba mij afgezet bij de sauna, ofwel 'body totaal', Wellecom in Ellecom. Ik werd door eigenaar Ron verwelkomd met "Majesteit!". Marianne: "Mijn Heer Van der Heyden". "Zeg dat wel", antwoordde ik haar. Na enkele saunabaden trof ik in de whirlpool een zogenaamd 'kaal mannetje'. Op de bank hing een groot geel met zwart gestreept badlaken en het opschrift "Vitesse". "Die club ben ik aan het opkopen" liet ik het gezelschap weten in het bubbelbad. "Karel Aalbers woont bij mij in de buurt." "Doe hem dan maar de groeten", zei het kale mannetje. "Van wie?" was mijn antwoord. "Van Herman Veenendaal". Ik bleek dus met de huidige eigenaar van die voetbalclub in gesprek te zijn geraakt (samen met de overige "Vrienden van Vitesse"). Het werd uiteindelijk een goed gesprek waarbij ik heb laten weten dat het 'zwart' van de voetbalclub wel veranderd dient te worden in het paars van de(r) Hei(j)de(n). Daar kon hij wel in meegaan. Ik heb hem van mijn verschillende uitstaande vorderingen in kennis gesteld, het eigendom van het handelsmerk (Instituto) Cervantes, de Stichting Cervantes Benelux, de limited company in Engeland en Wales en mijn brieven aan Paul van Sliedrecht van het toekomstige Prinses Diana Stadion. Ik heb hem laten weten dat het Amsterdamse Bureau Boer & Croon voor Strategisch Management zich al eerder met de problematiek heeft beziggehouden en ik het een moedige stap van hem en zijn vrienden heb gevonden om hun nek uit te steken om de voetbalclub voor de Gelderse hoofdstad te behouden. Vervolgens heb ik hem inzage gegeven in mijn boek Letters to Diana. Na enige tijd kwam hij hierop terug en had er goed nota van genomen dat ik van 1978 tot 1987 (tien jaar lang) het taleninstituut had gerund. Vervolgens stelde hij mij aan zijn vrienden voor als "de nieuwe eigenaar van Vitesse" nadat hij naar de oplage van het boek had gevraagd. "De oplage is zo groot als de vraag" heb ik hem daarop geantwoord. Zodra er in de Engelssprekende markt 30- of 40 miljoen boeken worden verkocht is de overname van die voetbalclub nog maar 'een fluitje van een cent', ofwel 'een bos radijsjes'. Bij het verlaten van de sauna heb ik de heren aangaande Karel Aalbers nog laten weten dat hij vermoedelijk van mijn businessplan gebruik heeft gemaakt en overal het woord "Cervantes" heeft vervangen door "Vitesse". Dat is 'valsheid in geschrifte'. Ook heb ik hen laten weten dat ik thans op het Kremlin andere vrienden heb dan Karel had.

Ik heb de heer Veenendaal het visitekaartje van mijn uitgever verstrekt met mijn emailadressen in Nederland en Spanje. Wij hebben afgesproken met elkaar in contact te blijven. Ik heb ook laten weten dat het verstandig is geweest om Victor Sikora niet aan Fulham te verkopen. Op de vraag van de heer Veenendaal waarom ik geen optie op een paar voetballers heb willen nemen heb ik laten weten dat ik op de eerste plaats heb gekozen voor een haarzuivere juridische constructie, een goede invulling van de bestuurlijke structuur en nadien het opstarten van de in het beleidsplan vermelde activiteiten. In die volgorde. Met de bus van 21.57 naar Dieren en de sneltrein van 22.07 naar Nijmegen. Ik raakte daar (in het Spaans) in gesprek met een Spaanssprekende - in Oss woonachtige (20 jaar in Nederland) - mevrouw uit Colombia en heb haar ook inzage gegeven in mijn boek in verband met de 'Dragon Vision Wizard of Oz'. Zij ziet met belangstelling uit naar de Nederlands- en Spaanstalige versie van het boek. Daar moeten wij snel mee aan de gang. Verder relevant nieuws: UEFA: licentie voor topclubs. Van een romantische relatie is helaas geen sprake. Ik vraag mij af of dat nog wel mogelijk is op mijn leeftijd. Het is uiteraard wel van belang dat het bedrijf van "de werkgever en de ervaren organisatiedeskundige" het komend weekend van start gaat. Op het gebied van computer software heb ik inderdaad voortdurende ondersteuning nodig. Dat kan niet op een kamertje van acht vierkante meter in de woning van een oude dame van 83 jaar. Een directe samenwerking is noodzakelijk, zoals in Hoofddorp en alle diensten onder één dak. Het voortdurend op en neer reizen kost handenvol tijd, verloren energie en dus GELD. Samenwerking met Wim ten Hove bijvoorbeeld, van L@rix.

Mijn Iomega ZIPdrive 650 reageert gewoon niet op het programma Adaptec Toast, zodat ik geen CD kan branden van "NOUS MAINTIENDRONS". De term "egoïsme" vind ik niet sterk gekozen door de astroloog. Uiteindelijk tracht ik 'de Baak' een nieuw leven in te blazen. Mede in het belang van alle hispanisten en hun relaties "on a complete legal basis".

Op donderdag 14 juni 2001 lag De Rode Loper uit op de Baak in DRIEBERGEN. Ik hoop van ganser harte dat hij zaterdag weer kan worden gebruikt in Apeldoorn. VOOR ONS ALLEMAAL. HARTELIJKE GROET, JOHN VDH" Om 17.05 gemailed naar Liesbeth en Harry.

18.19 Geprint, 18.35 gepost: Annual Accounts 2001. Ik heb vastgesteld dat Joop Braakhekke voor het eten zorgt in Apeldoorn. 20.45 Ik lees het Dossier Vitesse nog even door en lees: "2001 3 januari Rocky Tuanakotta komt uit het niets tevoorschijn en zegt het Amerikaanse Wal-Mart als sponsor voor Vitesse gestrikt te hebben". Dit is ons gemeenschappelijk belang. Het lijkt mij goed dat Wal-Mart shirtsponsor wordt gedurende het huidige competitiejaar. Zij kunnen ervoor zorgdragen dat er miljoenen exemplaren van mijn boek worden verkocht. Te beginnen in het Arnhemse multifunctionele Prinses Diana Stadion. Ook mijn naam komt voor in het dossier: "2 februari 2001 Gesprek Van der Heyden-Swelheim in Elst. Nacht van Koeman. Vitesse-trainer dwingt op straffe van ontslag Swelheim en Vaessen aan onderhandelingstafel met Aalbers. Aalbers krijgt twee weken tijd om akkoord te bereiken". Tob Swelheim heeft mij bij die gelegenheid geadviseerd om een VIP-kaart te gaan halen in het Gelredome, maar te wachten totdat het bestuur van Vitesse zich tot mij zou wenden. Van een 'MIP-kaart' was geen sprake in die tijd. Zie verder brief Nijmegen-Arnhem uit Gran Hermano. In dat verband heb ik met Herman Veenendaal besproken dat de Provincie Gelderland het Gelredome een lening heeft verstrekt van EUR 4,5 mio. Daarmee is zijn probleem nog niet opgelost. Een lening betekent ook een verhoging van de schuldenlast (van het stadion). Het enige belang dat de heren terzake thans nog hebben is de aanwending van het bedrag in een juridische procedure om mijn vorderingen op mijn debiteuren te innen. Hiervan is de Staat der Nederlanden de grootste debiteur, zoals vermeld in mijn aangetekende brief Overname Gelredome aan de heer Van Sliedrecht. Het artikel Vaessen: motor achter Vitesse in de Telegraaf van 15 januari 2002 maakt eveneens melding van de heer Veenendaal. Ik citeer "Inmiddels hebben de Vitesse-bestuurders Cor Guijt, Herman Veenendaal en Jan Snellenburg voor 5 miljoen de Nuon-lening van 76 miljoen gulden afgekocht, waarbij Nuon wel het deel van de afdracht bij verkoop van de spelers behoudt", gaat Jos Vaessen verder." Ondertussen heeft hij ook uitverkoop gehouden en klassespelers als Edwin Zoetebier (de held van Newcastle) en Victor Sikora, alsmede trainer-coach Ronald Koeman voor een appel en een ei verkocht, waardoor de kansen op Champions Leaguevoetbal en een begroting van Hfl 80 mio, zeg EUR 36,3 mio, tot een minimum zijn teruggebracht. Ik heb de heren laten weten dat ik bij Jos Vaessen protest heb aangetekend tegen de overgang van Ronald Koeman naar Ajax. Er is hier sprake geweest van pure contractbreuk. Deze situatie vraagt vandaag nog om verbetering. Herman Veenendaal vroeg mij tevens of de naam Jan Snellenburg mij bekend voorkomt. Ik citeer nu ook de passages uit het dossier met diens naam. 22.38: FC CERVANTES ARNHEM. Gepost 23.35 postkantoor Dukenburg. De heer van Spierenburg is mij in 1979 en 1980 zeer ter wille geweest bij de start up van het Frans-Spaans Instituut, later LINGUARAMA NEDERLAND B.V. LAATST BIJGEWERKT OP ZATERDAG 15 DECEMBER 2007. GRAAG MAAK IK VAN DEZE GELEGENHEID GEBRUIK OM RECLAME TE MAKEN VOOR HET MAANDBLAD ¡TEMPERAMENT!

27 SEPTEMBER 2002 WIJ HEEREN VAN HEYENDAEL