De heer R.U. Kooijmans RIJSWIJK (Gld). Datum: 3 april 1998. Betreft: ROYAL MISSION Kenmerk: JH/RUK980403. Beste Rein, Vanmiddag heb ik jouw goede broer Frank op Slot ZEIST mijn Business Plan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales overgedragen. Ik had dit plan in ontwikkeling in samenwerking met een lid van het Britse vorstenhuis teneinde daar per 28 september 1997 een Nederlands-Brits familiebedrijf Van der Heyden/Spencer van te maken in de vorm van een holding met werkmaatschappijen onder de naam Instituto Cervantes Holding Limited te vestigen in Stratford-upon-Avon. Dit heb ik met de economic development manager aldaar besproken. In de loop van de tijd heb ik vele zaken op de rails gezet in het Verenigd Koninkrijk, maar ten gevolge van het fatale ongeluk van My Lady op 31 augustus vorig jaar in Parijs, heb ik besloten domicilie te kiezen in Spanje in plaats van het eerder vastgestelde Royal Leamington Spa tussen Stratford en Warwick, dat mijn komst verwachtte als nieuwe Lord Brook. Aangezien jij goed in deze streken bent ingevoerd denk ik dat het goed is dat jij in de nabije toekomst daar ook een rol in gaat vervullen. Op welke wijze, dat weet ik nog niet, maar misschien kun je zelf iets bedenken. Uiteraard sta ik je toe van mijn Business Plan kennis te nemen vanuit de handen van Frank. Ook heb ik er geen bezwaar tegen dat hij jou mijn verhaal vertelt. Het IBO kan overigens een goede bijdrage leveren op hoog managementniveau voor de Spaanstalige markt. Uiteraard namens en in opdracht van mijn bedrijf. Peter Ottenhoff heb ik geadviseerd zijn bedrijf met ingang van vandaag om te zettten in Instituto Cervantes Benelux en ik hoop dat de hoofdvestiging per 1 augustus in het gebouw Sparrenheuvel te ZEIST - niet ver van het Slot - operationeel kan worden onder zijn leiding. Dan kan ik mij nadien verder gaan bezighouden met mijn netwerkcontacten in Spanje. Met name in Málaga en Madrid. Daar ben ík immers het beste thuis. Voor Peter staat er - met enige zelfwerkzaamheid - nog een landgoed te wachten in Parijs. Zodra de business van start is gegaan hebben we samen een stevige multinational. Daar kun je van verzekerd zijn. Ik woon nu nog in het centrum van Utrecht (Neude 30C) 'for the time being'. Als je in de buurt bent kom dan eens langs. In ieder geval heb ik met Frank afgesproken om contact te houden. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Mijn contact te Kings College Cambridge is de heer John Boulter. Degene die tracht mijn plannen tegen te houden wacht de guillotine in Parijs. Dit voor alle zekerheid.

J.L. VAN DER HEYDEN

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS