WOENSDAG 5 JANUARI 2011

Vandaag is er op mijn website bijzondere belangstelling voor KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES. Dit past ook bij de uitverkoop die TRANSAVIA momenteel doorvoert. Na mijn verzending van het document FIFTY-FIFTY-CONTRACT om 13:03 was er op mijn website om 14:56 bijzondere belangstelling voor VORDERING (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN met daarin een verwijzing naar VORDERING TER ATTENTIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN DIVISIE CRI en hierin weer een verwijzing naar 96MO0694976595 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER PRESIDENT (KOK) VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik vraag mij nu op grond van de brief van 30 NOVEMBER 2010 van de directeur van de RIJKSVOORLICHTINGSDIENST

af wat de juiste juridische wegen zijn om te bewandelen. Heb jij een idee Marc? In verband met de brief van 28 OKTOBER 2010 van minister MARJA VAN BIJSTERVELDT

heb ik emailcontact gelegd met haar departement. Zij heeft in haar brief gesteld: "In uw brief vroeg u mij aandacht voor het Instituto Cervantes. De directie Voortgezet Onderwijs van mijn ministerie informeert u binnenkort over mijn reactie op uw verzoek." Dat is inmiddels twee maanden geleden. Mijn ONTVANGSTBEVESTIGING dateert van 2 NOVEMBER 2010. Het komende congres van de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FIAPE) vindt plaats op 17, 18, 19 en 20 APRIL 2011 in de Universiteit van SANTIAGO DE COMPOSTELA. Hieraan zijn wederom reis- en verblijfskosten verbonden. Ik stel het op prijs als het NEDERLANDSE MINISTERIE VAN OCW thans overgaat tot de erkenning van en steun voor het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Ik heb verder vastgesteld dat met DE GOUDEN DRIEHOEK een instrument wordt aangeduid voor VERANDERINGSMANAGEMENT, de specialiteit van LIESBETH. De heer JAN GEERLING heeft onze term DE GOUDEN DRIEHOEK gegeven aan zijn workshop over organisatieverandering die kan rekenen op draagvlak onder de medewerkers. Deze manier van werken hebben wij ook toegepast bij NIEUW ELAN tijdens de bijeenkomsten in 's-GRAVELAND en HULSHORST als vermeld in GOED NIEUWS VAN EEN HARDE WERKER. In de rubriek VIJF JAAR LATER past de brief SPANJEPOLIS. DE RECHTBANK bevatte gisteravond een interessante case. Voor kantonrechter Sjef de Laat stond de ochtend in het kader van verkeersovertredingen. Een vrouw ontving een bekeuring voor te hard rijden, maar heeft zelf niet achter het stuur gezeten. Ze weigert te betalen. Haar zoon blijkt meer te weten van de overtreding. Hij heeft een vriend van hem laten rijden nadat hij zelf drank had gebruikt. De rechter houdt de moeder, als eigenaar van het kenteken van de auto, aansprakelijk voor de schade. Mijns inziens geldt dat dus ook voor de aansprakelijkheid van Mohamed Al Fayed jegens de schade die de chauffeur van zijn hotel in de nacht van 31 augustus 1997 heeft aangericht. Alsmede Mohameds zoon. Beiden overleden, maar Mohamed blijft mijns inziens aansprakelijk en is mijn claim terecht. Ik ben dus nog in afwachting van de uitspraak en vraag mij af welke stappen ik terzake nog moet zetten analoog aan het advies van de directeur van de RIJKSVOORLICHTINGSDIENST van 30 NOVEMBER 2010. De statistiek van vandaag. 678 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 1890 verwijzende pagina's 57. VORSTELIJK BEZOEK 9:29 Verzonden aan HUIS DE VOORST: "De feestelijke dag is nog niet bekend. Ik ben nog bij u op bezoek geweest in de tijd van PIM en MARGIT KAPER. Vandaag kwam ik in mijn statistiekprogramma HUIS DE VOORST weer tegen op "VORSTELIJK BEZOEK". Dit is de aanleiding tot deze reactie. Ik heb DE VOORST voor het laatst bezocht op ZONDAG 10 OKTOBER 2010. Er was toen echter niemand thuis." 65. DE SLUITSTEEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA. De hierin vermelde Asociación de Centros de Español de Malaga (ACEM) heeft hierin een mooie PRESENTATIE. Nieuw in de Top 12 van 12 zoekopdrachten: 7. FAMILIEBERICHTEN 1997 en 11. PIET KORT. De heer Kort was een cursist Spaans van mij in Doorn. Hij was woonachtig in Doorn, was directeur/eigenaar van het reclamebureau ofwel communicatiebureau HINT in ZEIST en heeft in de laatste jaren van NIOW-TALEN de reclame/communicatie verzorgd voor zowel NIOW-TALEN B.V. als NIOW-B.M.O. B.V. . Hij heeft mijn toenmalige bedrijf in 1986 een leverancierskrediet verstrekt. Mijn voorstel om dit krediet om te zetten in "aandelen NIOW" is indertijd door mijn medevennoten niet geaccepteerd. Dit heeft geleid tot de beëindiging van mijn bedrijf in 1987. De situatie staat beschreven in 10 OKTOBER 2001 BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL. Jan Keizer en Annie Schilder (de moeder van ANJA) uit Volendam hebben een fraaie nieuwe single opgenomen met de titel THE CHAMPIONS OF THE WORLD. Dat moet nu wel lukken. Ik hoop dat ik weer gauw kan uploaden. 13:23 In mijn document KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES gaat de belangstelling thans uit naar SCHIPHOL PROJECT TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CONTENT BEHEER.

DONDERDAG 6 JANUARI 2011 JEROEN SNEL DIE WEET HET WEL