DINSDAG 30 NOVEMBER

De voetbalwedstrijd FC BARCELONA - REAL MADRID heb ik gevolgd in het GRAN HOTEL CERVANTES. It became FIVE TO NILL again. Deze keer voor BARCELONA. Opnieuw een RODE KAART voor SERGIO RAMOS. Hierna heb ik een kort bezoek gebracht aan TIMELESS en nadien invoice AF-0101.2011.48175 om 00:05 betaald aan FREEMONT GROUP inzake Annual Fee Instituto Cervantes Ltd. 01-01-2011/0101-2012. MAAGD: Vanwege verplichtingen moet u misschien afzien van leuke activiteiten. Dat zal voor sommigen teleurstellend zijn. Voel u echter niet schuldig. Handel volgens uw eigen ethiek en blijf, ten koste van alles, eerlijk als bewijs van uw integriteit. SCHORPIOEN: U kunt dringend toe zijn aan een pauze als u niet het risico van een burn-out wilt lopen. Doe het wat rustiger aan. Breng wat tijd in uw eentje door teneinde op verhaal te komen. Word niet zelf het slachtoffer van uw verlangen naar geld. Dat klopt. 13:45 Bezoeken gebracht aan CENTRO DE SALUD. Afspraak donderdag 9 december 9:30 ÁNGELES TRIVIÑO NUÑEZ en 10:00 ROSALÍA ROMERO ANDRÉS. Vervolgens bezoek aan FRANK BUSTER. Ik heb hem het overzicht verstrekt vanaf 30 augustus 2010. Hij heeft een verslagje gemaakt voor Dr Jimenez Garrido en met mij afgesproken dat ik vanaf 7 december terugrapporteer. Advies dagelijks Tamsulosine HCI 0,4 Ranbaxy in te nemen. Hierna bezoek aan Policlínica Aden voor controle en reiniging gebit op dinsdag 14 december 17:00. Ik heb FRANK BUSTER in kennis gesteld van mijn aanbod aan Prins William om bij zijn huwelijk als getuige op te treden. Mede in het verlengde van mijn BRIEF AAN REVEREND DAVID BRINDLEY VAN ST. MARY'S CHURCH IN WARWICK D.D. 29 APRIL 1997. Op mijn website is er vandaag BIJZONDERE BELANGSTELLING voor PUBLISHING. 16:30 Ik heb hier verschillende aanbiedingen gekregen van het bedrijf GALERÍA DEL COLECCIONISTA, Avda. De Manoteras, 50 , 28050 Madrid, Tel. 902 11 30 11 als vermeld in KPN en RAFAEL DEL MORAL van november vorig jaar. In de bijbehorende documentatie is de heer ANTONIO GALA vermeld. Deze schrijver uit CÓRDOBA heb ik leren kennen tijdens het AEPE-CONGRES IN MALAGA. Hij is vermeld in OPENING CONGRES IN DE AULA VAN DE UNIVERSITEIT VAN MALAGA. Ik citeer: "Málaga neemt vanwege haar geografische ligging op dit gebied een speciale plaats in binnen EL MUNDO HISPÁNICO en in het bijzonder richting VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA. Het gaat niet uitsluitend om het "verkopen" van het Spaans. Dit is naar haar zeggen een belangrijk moment inzake de INTERNATIONALISERING VAN HET SPAANS. Het belangrijkste is het beeld dat de wereld van ons heeft volgens DOÑA ADELAÍDA DE LA CALLE. Hierin speelt DE OVERDRACHT een belangrijke rol. Met name IN KWALITATIEF OPZICHT. Wij moeten een sleutelpositie innemen binnen de EUROPESE UNIE volgens ADELAÍDA DE LA CALLE uitgaande van het inmiddels ingeburgerde CONVERGENTIEBEGINSEL. In dit verband is dit een belangrijk moment waarin het Spaans wezenlijk deel gaat uitmaken als communicatiemiddel in de EUROPESE UNIE. Met deze woorden heeft zij het 41ste internationale congres van de Europese Vereniging van Docenten Spaans geopend. 12:30 Voordracht door de heer Don Antonio Gala uit Córdoba getiteld Un ejemplo de sincretismo andaluz (Een voorbeeld van Andalusische samensmelting). Dit is een uitermate boeiend betoog geworden inzake hetgeen ik reeds in mijn DISCURSO SOBRE EL ERASMISMO Y CRISTIANISMO NUEVO EN EL QUIJOTE heb uiteengezet: DE HISTORISCHE ROL VAN ANDALUSIË ALS SAMENSMELTING VAN DE DRIE CULTUREN CHRISTENDOM, JODENDOM EN ISLAM. Met de nadruk op CONVIVENCIA en CONCORDIA. Tijdens de hierna door de UNIVERSITEIT VAN MÁLAGA aangeboden cocktail had ik een hernieuwde kennismaking met de heer FRANCISCO PÉREZ NAVARRO - voorzitter van de ASOCIACIÓN DE ESCUELAS DE ESPAÑOL EN ANDALUCÍA - als vermeld in AAN DE ANDERE KANT VAN SIERRA MORENA en een eerste kennismaking met de heer JAVIER GARCÍA, secretaris van de ASOCIACIÓN DE CENTROS DE ESPAÑOL DE MÁLAGA." Dit gehele congres heb ik op video opgenomen. Inclusief de lezing van Antonio Gala. In dit verband is het opmerkelijk dat ook KPN hierbij in beeld is gekomen. De laatste tijd is er voor het gebruik van mijn mobiele telefoon EUR 74,43 van mijn rekening afgeschreven, terwijl ik er nauwelijks gebruik van maak en ik vorig jaar gemiddeld 25 euro betaalde per maand. In dit verband zet ik mijn brieven aan KPN nog eens op een rij: VERVANGEND GSM-TOESTEL D.D. 28 OKTOBER 2003, AANSLUITING ADSL EN OVERNAME KPN TER ATTENTIE VAN DE HEER AD SCHEEPBOUWER en AANSLUITING ADSL IN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DE PRESIDENT-DIRECTEUR VAN KPN. 20:30 Flinke wandeling gemaakt. La Carihuela is praktisch volledig uitgestorven. Uiteindelijk ben ik weer bij WHAT ELSE terechtgekomen en las daar in de Telegraaf dat MICHIEL MEIJER het veld moet ruimen als President-Directeur van TRANSAVIA vanwege financiële problemen. Voor het eerst in de rode cijfers sinds de oprichting. Dat was al te voorzien. In dit verband verbaast het mij dat ik nog geen reacties heb ontvangen op mijn brieven van 9 SEPTEMBER 2009. Maar het is in dit verband wel opmerkelijk dat de hoofddirectie van KLM thans heeft ingegrepen.

WOENSDAG 1 DECEMBER 2010 KONINKLIJKE FAMILIE VEILT INBOEDEL PALEIS SOESTDIJK IN MAART 2011