De MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Mevrouw MARJA VAN BIJSTERVELDT Datum: Dinsdag 2 november 2010 Betreft: ONTVANGSTBEVESTIGING Kenmerk: 20101102JHOCW Geachte Mevrouw Van Bijsterveldt, Hiermee bevestig ik in dank de goede ontvangst van uw brief van 28 oktober 2010 - waarvan aangehecht kopie - als reactie op mijn brief van 14 oktober 2010 met kenmerk 20101014JHOCW.

Het bericht van de directie Voortgezet Onderwijs van uw ministerie zie ik met belangstelling tegemoet en hoop op een goede samenwerking te kunnen rekenen in het westen des lands. MET VRIENDELIJKE GROET.