DINSDAG 19 APRIL 2011

WAARDE COLLEGAE

Vandaag is er op deze website bijzondere belangstelling voor NETWERKOPBOUW SPANJE IN 1992, 7 NOVEMBER 2007 VOORBEREIDING 10E E-NEDERLAND CONGRES en WOENSDAG 17 NOVEMBER 2010 WILLIAM EN KATE GAAN TROUWEN. In dit verband heeft er gisteravond een uitgebreide electronische gedachtenuitwisseling plaatsgevonden met de heer THOMAS TRIEBELS.  Om redenen van vertrouwelijkheid geef ik hierna uitsluitend de door mij gecommuniceerde standpunten weer: 18:31 Zoals beloofd in mijn korte reactie van 16:21 ontvang je hierbij mijn reactie op jouw emails van de laatste dagen. In het weekend had ik geen internetverbinding. Die is nu hersteld. Dus daar gaan we dan. Om te beginnen stel ik vast dat jouw bericht van vanmiddag betrekking heeft op het bericht dat ik op 14 april 16:38 van Paleis Soestdijk heb ontvangen. Op jouw bericht van 14 april 17:05 heb ik een beknopte reactie gegeven. Dat betreft ook jouw berichtje van 19:28 inzake jouw deelname aan de Vierdaagse en jouw contact met de Burgemeester van Nijmegen en mijn medeling inzake RUUD WEST. Op mijn opmerking over HENDRIK DE ACHTSTE heb ik van jou nog geen reactie ontvangen. Jouw verhaal van 16 april 2011 vind ik een triest verhaal. In tegenstelling tot jouw verhaal heb ik een heel andere jeugd gehad. Mijn ouders stelden zich volledig in dienst van het belang van hun kinderen. Harde werkers. Mijn vader heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor veertig jaren trouwe dienst bij de Nederlandse Spoorwegen. Hij was in heel Nederland onder zijn collega's bekend om zijn opgeruimde karakter. Het liefste bracht hij altijd de mensen om hem heen aan het lachen. Bij Ernst en Luim heeft hij ongeveer 435 keer op de planken gestaan. Dat was zijn lust en zijn leven. En mijn moeder was pas tevreden als zij een ander kon helpen. En daarvoor de erkenning kreeg. Zo zit ik ook wel in elkaar. Geld is nooit mijn primaire drijfveer geweest. In mijn hele leven heb ik geprobeerd partijen bij elkaar te brengen. Hoe groot de tegenstellingen ook mogen zijn. Daarom ben ik in 2002 ook naar Moskou gegaan om het ijs te breken. En zelfs naar Argentinië om de echtgenote van onze kroonprins een hart onder de riem te steken. PRINS WILLIAM heeft dat nu klaarblijkelijk ook begrepen, zoals je kunt lezen op ZATERDAG 16 APRIL 2011 HOGE ADEL en ZONDAG 17 APRIL 2011 VEERTIENDE VERJAARDAG VAN MIJN EERSTE BEZOEK AAN ST JAMES'S PALACE. Het is dus logisch dat die verbinding gisteren was verbroken, 14 jaar na mijn bezoek aan St James's. Zo hoop ik ook dat op 29 april zal blijken dat mijn pogingen om vijf koninklijke families op één lijn te krijgen zal worden gehonoreerd. Zoals je kunt zien op THE T-MOBILE ROYAL WEDDING was KONINGIN ELIZABETH tijdens de oefening voor de huwelijksceremonie niet persoonlijk aanwezig, maar buigt zij zich naar ik hoop thans over mijn REQUEST FOR A ROYAL RECOMMENDATION. Ik kan dit zien in mijn CORRESPONDENCE WITH THE ROYAL HOUSE OF THE UNITED KINGDOM. Daarin is op dit moment (17:20) bijzondere aandacht voor 9 FEBRUARY 1998 REQUEST FOR A ROYAL RECOMMENDATION BY HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II OF THE UNITED KINGDOM AND BRITISH COMMONWEALTH, 3 FEBRUARY 1997 REPORT 4B TO LADY DIANA FRANCES SPENCER POINT OF NO RETURN, 4 AUGUST 1997 WEEKLY REPORT 31 - GOVERNMENT GAME COMPETITION en 1 SEPTEMBER 1997 REPORT 36 TO EARL CHARLES SPENCER - THE LAST POST. Ga ik naar jouw bericht van zaterdag 19:05. Ik ben benieuwd naar jouw reis naar Engeland in augustus. Dat is de mooiste tijd van het jaar in Engeland. Ik zal die reis van mij met Ramon en Mark in die eerste tien dagen van augustus 1996 nooit vergeten. Liesbeth was de eerste die ik daarover heb geïnformeerd. Dat lees je op 14 AUGUSTUS 1996 FOUR TIMES 7. Twee jaar later heb ik dat nog eens uitgebreid gedaan in 1 AUGUSTUS 1998 CANDLE IN THE WIND, 2 AUGUSTUS 1998 EASY START, 3 AUGUSTUS 1998 SUNFLOWER POWER, 4 AUGUSTUS 1998 PAARS MET ORANJE, 5 AUGUSTUS 1998 M484 KKG, 6 AUGUSTUS 1998 HENLEY, 7 AUGUSTUS 1998 SCHOTLAND en 8 AUGUSTUS 1998 BANAAN ROYALE. Wat betreft jouw lessen voor de Nederlandse bevolking vraag ik mij af of je daar goed mee bezig bent. Maar dat weet je zelf het beste, denk ik. Ik moet echter weer opnieuw een misverstand wegnemen. Ik heb GÉÉN VORDERING OP DE PARTIJ VAN DE ARBEID. Ik heb op geen enkele politieke partij een vordering. Het door jou genoemde bedrag van 35 miljoen euro is door de STAAT DER NEDERLANDEN verschuldigd aan de STICHTING CERVANTES BENELUX. Als een politieke partij de rechtmatigheid van die vordering wil ondersteunen vind ik dat prima. Maar het blijft een VORDERING OP DE STAAT. Ook wil ik niet dat jij je ten onrechte rijk gaat rekenen. Op dit moment lopen er procedures om het tweekoppige bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX uit te breiden met nieuwe bestuursleden. Pas als het door de regering verschuldigde bedrag op rekening 4729266 van de STICHTING CERVANTES BENELUX is bijgeschreven kan het bestuur na verrekening van de door mij gemaakte kosten besluiten om tot eventuele betalingen over te gaan. Daaraan dienen juridisch waterdichte criteria ten grondslag te liggen. Ik zal voorlopig al tevreden zijn als ik al mijn daadwerkelijk gemaakte kosten terugbetaald zie. Het gebruik van termen als "aan de strijkstok" vind ik een gevaarlijke uitdrukking en ik verzoek jou hiermee dit soort terminologie niet meer te gebruiken in jouw correspondentie. Het komt corrumptief over. En dat is niet in overeenstemming met de in het MISSION STATEMENT van de STICHTING CERVANTES BENELUX vermelde criteria van ETHIEK, INTEGRITEIT EN MENSELIJKE WAARDIGHEID. Dus kijk daar mee uit!

Ga ik naar jouw bericht van 20:02 . Etymologisch hebben Drijber en Triebels mijns inziens dezelfde betekenis. Het heeft te maken met het gereedschap
DREVEL. Oud-burgemeester Drijber van Arnhem is zoals je weet een oom van Liesbeth. Hij is weduwnaar van Mary Halbertsma, een zus van Liesbeths vader. Aan jouw familierelatie met DRIES VAN AGT hecht ik grote waarde. Leg eens uit hoe die relatie zit. Is er bijvoorbeeld sprake van bloedverwantschap tussen jou en AvA? Het is namelijk opmerkelijk dat op 31 AUGUSTUS 2010 mijn portemonne met zijn visitekaartje is gestolen op het station MARÍA ZAMBRANO in Málaga. Nu de zondag waarop ik geen internetverbinding had. Jouw bericht van 14:21. Dat was kort voor de aftrap van NEC-Ajax. Met jouw problematiek inzake het werken onder het minimum loon en dergelijke kan ik mij absoluut niet inlaten. Het raakt niet aan mijn beleidsplan. Maar als je er voor jezelf iets wijzer van wordt gun ik je dat van harte. Maar betrek mij maar niet bij dat soort discussies. Tot slot jouw bericht van vandaag om 12:41. Het klopt dus van die drevel of drijver. Nogmaals: De PvdA is GÉÉN CENT verschuldigd aan CERVANTES (met een E). Als zij meer willen weten verwijs ze dan maar naar mijn faxbericht 13 SEPTEMBER 1996 AGENDAMUTATIE KABINETSBERAAD TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN aan VOORMALIG MINISTER-PRESIDENT WIM KOK. Tot een nadere toelichting ben ik gaarne bereid. Ik wijd mij nu aan mijn kinderen. Die komen altijd op de eerste plaats. Hartelijke groet, JOHN.

21:31 Hallo Thomas, Dus je wilt toch mijn mening over die kwestie van het minimum loon. Mijn vader was altijd een voorstander van Vadertje Drees. Maar vanuit mijn eigen ervaringswereld ben ik geneigd om vanuit werkgeversoogpunt te kijken. Dat neemt niet weg dat het poldermodel mede uit mijn koker is gekomen in de gesprekken die ik indertijd in Hoofddorp in de Haarlemmermeerpolder met Liesbeth heb gevoerd. Het tripartite overleg. Zoals je weet bestond het eerste paarse kabinet uit socialisten (PvdA), liberalen (VVD) en democraten (D66). Die ideeën hebben wij uitontwikkeld en zijn nog tot uitdrukking gebracht tijdens de duizendste certificaatsuitreiking van Nieuw Elan op 15 mei 1990 in Hilversum. De genodigde sprekers waren toen Cees van Lede als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO, Minister Prof. Albeda van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens de overheid en Johan van Stekelenburg als toenmalig voorzitter van de vakbond FNV. Ik heb door Johan van Stekelenburg nog persoonlijk mijn managementdiploma uitgereikt gekregen. Voor een optimaal functioneren van onze samenleving heb ik altijd gepleit voor een eendrachtige samenwerking tussen overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties. De belangen binnen deze maatschappelijke sectoren dienen daarbij in de juiste balans te blijven. Ingeval de VVD in jouw geval zich niet aan de wettelijke normen houdt keur ik dat ten stelligste af. Dit is mijn algemene visie op de zaak en dat mag wel bekend worden. Wat die huisjesmelker betreft denk ik dat je er goed aan hebt gedaan om Peter R. de Vries daarbij in te schakelen. Zoals je weet had ik mij voorgenomen om geen oude koeien uit de sloot te halen. Maar zelfs Tjitse Breuker kan bevestigen dat Peter R. de Vries pas in de bekendheid is geraakt nadat hij de zogenaamde "floppies van Valente" op de kop had getikt. Dat was een officier van Justitie die verantwoordelijk was voor de opsporing van criminele organisaties in de tijd dat ik op de Baak was uitgenodigd op hun congres De Nieuwe Economie op 13 november 1996.

Dus op dezelfde dag dat aangehechte brief werd verzonden vanuit Leeuwarden:

Ik hoop je hiermee naar tevredenheid te hebben geantwoord en eindig opnieuw MET VRIENDELIJKE GROET UIT DE KEIZER KARELSTAD JOHN L. VAN DER HEYDEN 22:41 Beste Thomas, Bedankt voor dit bericht. Wat zijn onze belevingswerelden verschillend! Als ik jouw verhaal hieronder zo belees denk ik aan de tijd van CHARLES DICKENS. Je zult ons gezamenlijk bezoek aan het Dickens Museum in Bronkhorst op 25 JANUARI 2010 nog ongetwijfeld herinneren. Je hebt daar jouw lied voor mij en Di nog ten gehore gebracht. Het zijn enorme verschillen in belevingswereld. Zo ben ik op dit moment voortdurend in gedachten bij hetgeen ik veertien jaar geleden in Engeland heb meegemaakt. Mijn belevenissen op 19 april 1997 lees je op 19 APRIL 1997 PRESENTING MYSELF AT KENSINGTON PALACE. Je bent op de goede weg. Elke toekomstvisie begint met een creatief proces. Daarvoor dien je altijd eerst naar binnen te kijken. Naar jezelf en daarna cirkeltjes trekken om je heen met mensen waarmee je raakvlakken hebt. Dat is althans de denkwijze die ik ook uit NOORDWIJK heb meegenomen voor mijzelf. Succes ermee! JOHN. Vanuit deze achtergrond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 867 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 71 zoekopdrachten 13. bankrekening 2445588. Dit item bestaat uit twee componenten a. bankrekening. Hierbij denk ik aan bankrekening 4729266 van de STICHTING CERVANTES BENELUX en b. mijn correspondentie inzake het rekeningnummer 2445588 als vermeld in 6 OKTOBER 1998 NOOTJE, 6 OKTOBER 1998 REKENINGNUMMER 2445588 TER ATTENTIE VAN DE HEER S. ROEKALEA VAN DE BELASTINGDIENST PARTICULIEREN TE UTRECHT, 7 OKTOBER 1998 HAARZUILENS, 17 DECEMBER 1998 DESERT FOX, 4 FEBRUARI 2003 CERVANTES GAME, 3 FEBRUARI 2005 NIEUWE STATISTIEKEN FEBRUARI 2005, 2 MEI 2006 NIEUWE STATISTIEKEN MEI 2006, 12 MEI 2006 HET HUIS VAN LATIJNS-AMERIKA, 4 JUNI 2006 PRINSJESDAG 2006 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 14 APRIL 2007 DUIZEND KEER DIANA SPENCER, 2 DECEMBER 2007 SERVERRUIMTE OVERSCHREDEN, 3 DECEMBER 2007 EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, 4 DECEMBER 2007 ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT, 5 DECEMBER 2007 MANUEL MUÑOZ RUIZ, JAN WILLEM TIJSSEN, KEES BAKKER EN DE VRIENDEN VAN VITESSE, 6 DECEMBER 2007 NIEUW LICHT IN BRASSERIE LA TABERNA, 7 DECEMBER 2007 LEO VAN WIJK EN JOHN WRIGHT, 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA, 4 MAART 2008 ZESTIEN JAAR VRIJGEZEL, 1 APRIL 2008 GENTE, 1 MEI 2008 NIEUWE STATISTIEK, 2 DECEMBER 2008 ONTWIKKELINGEN VAN DE LAATSTE DAGEN, 10 JUNI 2009 KONINKLIJKE WEGEN, 25 JUNI 2009 OUDE BEKENDEN, 10 JULI 2009 MY SECRET MISSION, 5 AUGUSTUS 2009 PRINSES IRENE ZEVENTIG JAAR, 31 OKTOBER 2009 UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, 15 DECEMBER 2009 OUDE EN NIEUWE SPELERS, 28 JANUARI 2010 CONTACT MET TELEFÓNICA, 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA en 25 MAART 2010 DE WORKSHOP VAN VANAVOND beste MAAGD: Door de onverwachte afwezigheid van een collega kunt u extra onder druk komen te staan. Klaag niet en steek de handen uit de mouwen. Een afspraak kan worden afgezegd en liefde kan totaal onverwacht om de hoek komen kijken. SCHORPIOEN: U zult op uw tenen moeten lopen. Accepteer dat het leven voortdurend kan veranderen en toon u bereid mee te veranderen. Blijf voor uw eigen bestwil zo soepel mogelijk. Bied weerstand aan passie als dat uw werk in gevaar brengt. Dat klopt precies. VERANDERING IS DE ENIGE CONSTANTE zei HENK LULOFS al. En ik ben nu wel aan een beetje rust toe. 15:30 Via el telediario van de Spaanse televisiezender TVE heb ik vastgesteld dat rechter BALTASAR GARZÓN in SPANJE is teruggekeerd. Hierna zag ik onder het genot van een blikje BEER dat er in mijn brief 8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN speciale belangstelling bestaat voor LETTERS TO ELIZABETH IN HET JAAR 2007 en 11 DECEMBER 1996 DECLARATIE TER ATTENTIE VAN DE TWEEDE KAMERFRACTIE VAN HET CDA.

WOENSDAG 20 APRIL 2011 THE BOLD