Zondag 22 maart 1998
Aansluitend aan dit verhaal neem ik ten behoeve van Peter ook nog het verhaal over Mohamed Al Fayed op uit The Express van vrijdag 6 maart jongstleden. SHUT UP AL FAYED. De heer Robert Leslie heeft dit onderwerp afgelopen maandag ook aan de orde gesteld. Ik heb hem laten weten dat ik het een goede zaak vind dat de heer Al Fayed deze aangelegenheid diepgaand laat onderzoeken. Nochtans houd ik zijn zoon persoonlijk verantwoordelijk voor de dood van Mi Novia Security is nog steeds prioriteit nummer één, met name hier aan de Zuideuropese buitengrens van de Unie. Ik heb de indruk dat de Spaanse autoriteiten hun verantwoordelijkheid dienaangaande voortreffelijk nemen. Zo werd ik gisteren vóór het binnengaan van Tamarindos tot op een kleine honderd meter benaderd door een patrouillerende helicopter, nadat ik twee Britse marktkooplieden en een Spaans echtpaar uit Castellón de la Plana van mijn positie terzake in kennis had gesteld. Er worden ook bijna geen Marokkanen hier meer toegelaten, nadat is vastgesteld dat nog enkelen zich bezondigen aan de handel in verdovende middelen. Dit proces wordt thans uitstekend bewaakt door de Servicio para el Medio Ambiento del Gobierno de Andalucía. Ook 's nachts wordt de grens goed bewaakt door helikopters met grote schijnwerpers teneinde drugskoeriers te onderscheppen welke door schepen buiten de zeegrens van board worden gezet en zwemmend de kust trachten te bereiken, aldus de heer Deun uit ZEIST. 11.00 Ik heb besloten even te wachten met het opzetten van de Amway-business hier, totdat ik mij hier definitief heb gevestigd. Ik adviseer jullie echter wel het contact met De Optimist dienaangaande aan te houden in Nederland en mij te ondersteunen op dat gebied. Ik breng nu de brief aan Peter naar het postkantoor en zal morgen een brief schijven aan Jan Louwers van Málaga Plus. In dit verband haal ik ook mijn dagboek aan van mijn laatste verblijf hier in 1995.
"Woensdag 25 oktober 1995. Gisteren ontmoeting met Jan Louwers van Malaga Plus. Zijn zus Loes runt in Amsterdam het reisbureau. Ontbeten op het terras onder de Club Hispánico. Ik heb hem op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken rond het Instituto Cervantes Benelux. Aanspreekpunt in Andalusië is Ida Willadsen omdat ze op de eerste plaats de markt goed kent en ik ná mijn marktonderzoek heb vastgesteld dat het Malaca Instituto het meest geschikt was voor mijn doelgroep: managers. Een bijkomend voordeel is dat het Malaca Instituto no ook deel uitmaakt van het bestuur van de AEEA. Boekhouder Pedro is daar thans penningmeester. Pedro is ook de eerste die mijn Spaanse versie van het beleidsplan onder ogen heeft gekregen. Doelstellingen uiteengezet: 1995: beleidsontwikkeling; 1996: marktpenetratie in Nederland; 1997: marktpenetratie in Spanje; 1998: winst en continuïteit. Jan voorgesteld te praten met Jos van Kerkhof. Dit jaar laat ik de bal het werk doen. In de week van 10 november komt Jan bij mij op bezoek in Nijmegen. Ik heb hem inzage in het beleidsplan toegezegd. Wellicht kunnen Jos en Jan de krachten bundelen door samen onder Cervantes Reizen te gaan opereren. Er zijn dan boekingskantoren in resp. Amsterdam, Nijmegen en Kleef. Jan werkt nog steeds samen met RENÉ DE JONG. Vandaag is Jan naar Salamanca." 11.35 Brief Elizabethan Serenade gepost op het hoofdpostkantoor van Torremolinos, Avenida Palma de Mallorca 25.

23 MAART 1998 BEZOEK AAN HARE MAJESTEITS AMSTERDAM