CARTA CERTIFICADA. Directie Academia Málaga Plus. De heer Jan Louwers. Pasaje Antonio Barceló Madueño 8. 29017 Málaga. Datum: 23 maart 1998. Betreft: AFSPRAKEN Kenmerk: JH/JL980323. Beste Jan, Vandaag vond ik in mijn dagboek de volgende tekst. "Woensdag 25 oktober 1995. Gisteren ontmoeting met Jan Louwers van Málaga Plus. Zijn zus Loes runt in Amsterdam het reisbureau. Ontbeten op het terras onder de Club Hispánico. Ik heb hem op de hoogte gebracht van de huidige stand van zaken rond het Instituto Cervantes Benelux. Aanspreekpunt in Andalusië is Ida Willadsen omdat ze op de eerste plaats de markt goed kent en ik ná mijn marktonderzoek heb vastgesteld dat het Málaca Instituto het meest geschikt was voor mijn doelgroep: managers. Een bijkomend voordeel is dat het Malaca Instituto nu ook deel uitmaakt van het bestuur van de AEEA. Boekhouder Pedro is daar thans penningmeester. Pedro is ook de eerste die mijn Spaanse versie van het beleidsplan onder ogen heeft gekregen. Doelstellingen uiteengezet: 1995: beleidsontwikkeling; 1996: marktpenetratie in Nederland; 1997: marktpenetratie in Spanje; 1998: winst en continuïteit. Jan voorgesteld te praten met Jos van Kerkhof. Dit jaar laat ik de bal het werk doen. In de week van 10 november komt Jan bij mij op bezoek in Nijmegen. Ik heb hem inzage in het beleidsplan toegezegd. Wellicht kunnen Jos en Jan de krachten bundelen door samen onder Cervantes Reizen te gaan opereren. Er zijn dan boekingskantoren in resp. Amsterdam, Nijmegen en Kleef. Jan werkt nog steeds samen met RENÉ DE JONG. Vandaag is Jan naar Salamanca." Dat is de reden dat ik de laatste informatie omtrent de ontwikkelingen van mijn bedrijf kort voor mijn bezoek aan jou afgelopen maandag 16 maart ter attentie van Bob en Ida op het Malaca Instituto heb afgegeven. Ik sta jou hiermee toe daarvan kennis te nemen. In het kort komt het hierop neer. In het voorjaar van 1996 heb ik mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' in de Benelux in gebruik genomen en daarmee mijn rechten voor het gebruik van de naam definitief gevestigd. Vorig jaar heb ik de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales opgericht en mijn verantwoordelijkheden aldaar overgedragen aan mijn helaas verongelukte beoogde partner Prinses Diana. Ten gevolge van de tragische ontwikkelingen heeft de ontwikkeling enige tijd stil gelegen, maar het is wel belangrijk dat zij thans worden voortgezet. Daartoe dient de limited te worden omgezet in een in Stratford-upon-Avon te vestigen holding met de volgende werkmaatschappijen (schema flipover). De Stichting Cervantes Benelux wordt omgezet in European Cervantes Foundation, waartoe ik het Diana Princess of Wales Memorial Fund en de Vereniging Instituto Cervantes uit Madrid in het bestuur heb uitgenodigd. Ik heb oud-collega's in Nederland verzocht die zaak in Nederland en Engeland te gaan coördineren. Het is de bedoeling dat alle in mijn beleidsplan genoemde partijen daarin gaan participeren op basis van de aanbevelingen van de Commissie Corporate Governance op het gebied van behoorlijk bestuur van aandeelhouders. Desgewenst stuur ik je de laatste versie van mijn plan op of kom ik je deze week op jouw kantoor een kopie verstrekken. Ik denk dat er voor jouw bedrijf een belangrijke taak is weggelegd binnen Cervantes Reizen, tezamen met Jos en eventueel René. De heer Mohamed Al Fayed uit Londen heb ik inmiddels uitgenodigd zijn vliegtuigen in te brengen in Cervantes Air. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Tot 28 maart a.s vertoef ik in Torremolinos.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN