Datum: Dinsdag 4 januari 2005 Betreft: VOSSENJACHT Kenmerk: 20050104JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Dear Elizabeth, Gisteren heb ik je geen brief gestuurd. Deze keer heb ik eens voorrang gegeven aan FER BOSHOUWERS in Nijmegen in verband met de herbouw van ons kasteel. Ik vervolg mijn brief van zondag. 17.15 Brief DE AFTRAP verzonden.

Maandag 3 januari 2005
Eerste bekeuringen rond id-plicht reeds uitgedeeld. De eerste bekeuringen voor wet op de identificatieplicht zijn enkele uren na nieuwjaar in Almelo al uitgedeeld; Het gaat om een 16 jarige jongen uit Deventer, een 18 jarige Zwollenaar en een 20 jarige inwoner uit DELFZIJL. 18.50 Brief OVER DE BRUG KOMEN verzonden aan Drs. E.F.M. Boshouwers.

Dinsdag 4 januari 2004
Prins William op vossenjacht In dit verband attendeer ik op mijn brief EDUCATION ON BEHALF OF HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF EDINBURGH aan zijn grootvader.

Webstatistiek: 294 bezoeken. Top 100 van 175 verwijzende pagina's Important issues: 10. CERVANTES COMMUNICATIONS/COMUNICACIONES CERVANTES14. EL GRAN TEATRO DEL MUNDO 51. MESSAGE FOR LADY SARAH MAC CORQUODALE 52. JOHANNES EVERHARDUS CANISIUS VAN DER HEYDEN VAN BAAK EN NAZATEN 1.1.2b.1.1 Joannes Everhardus Canisius van der Heyden , M Overleden 9 dec 1711, Doetinchem Beroep Heer van Baak, Meyerinck en Gorssel. Verwerft Baak door verwin op 6 november 1691 en Meyereinck, Gorssel op 24 juni 1686, als neef en voogd hulder voor Adriaen van Beuckevoort bij de belening van 'dat Arnsegen, dat Oertken en dat Aelslach' onder Doetinchem 3 april 1668. Het huwelijk tussen Joannes E.C. en zijn achternicht, de erfdochter Anna Johanna van Zweeten bracht in de jaren '80 der 17de eeuw het befaamde 'Admiraalshuis' of 'huis van Misset' in de Doetinchemse Waterstraat in familiebezit. De Van der Heydens trokken pas een eeuw later definitief uit het stadje weg. Nadat Joannes Everhard zich rond 1767 permanent op huis Baak had gevestigd werd hij ca. 1789 gevolgd door zijn broer en twee zusters, die het nabijgelegen huis de ENGELENBURG BIJ BRUMMEN kochten. Twee andere zusters woonden reeds, gehuwd met de respectieve kasteelheren, op EERBEEK en Ter Horst.

56. LETTERS TO DIANA PRINCESS OF WALES ON BEHALF OF MR MOHAMED AL FAYED 57. EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION ON BEHALF OF THE PRINCESS DIANA FUND Ik stel vast dat ik het fonds al een exemplaar van mijn boek op floppy-disk heb gestuurd alvorens het manuscript officieel aan hen op Kensington Palace te hebben aangeboden op 22 DECEMBER 1997. 67. DE RODE LOPER 68. BUSINESS PLAN ON BEHALF OF THE EXECUTIVE DIRECTOR INTERNATIONAL OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SCIENTOLOGISTS IN HOLLYWOOD 74. DIFFERENTIATIE IN BEELDMERK 84. BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 85. BRIEVEN AAN DE MINISTERS VAN FINANCIËN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 94. UW KENMERK SMO.PT/96.257 TER ATTENTIE VAN HET HOOFD VAN DE DIVISIE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIE VAN HET KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN Ik ben benieuwd of men zijn verplichtingen thans is nagekomen in Zoetermeer. In dit verband vond ik ook nog de videobanden van alle televisieuitzendingen van de parlementaire enquêtecommissie opsporingsmethoden onder leiding van Maarten van Traa en onder meer Thom de Graaf, André Rouvoet, professor Alis Koekkoek en een mevrouw González van het Openbaar Ministerie. Mijn bevindingen terzake heb ik toendertijd direct gerapporteerd aan de Minister van Justitie. Trijntje Oosterhuis deed zojuist een hartstochtelijk beroep op ons om geld te storten op giro 555. Zodra het door de CRI verschuldigde bedrag op girorekening 4729266 is overgemaakt stel ik voor hiervan een deel naar giro 555 over te maken. Mijn declaratie aan Zoetermeer is volledig verantwoord. Hieraan kan niet worden getornd. Ik geef nog even de reacties op de

Top 20 van 27 zoekopdrachten
1.
alcalá de henares NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Dit is de geboorteplaats van Miguel de Cervantes. Op 24 juli 2003 heb ik daar in de aula van de faculteit rechten mijn op hierboven op plaats 52 vermelde lezing over de relatie tussen HEYDANUS, ERASMUS EN CERVANTES gehouden. Op advies van de heer Philip Homer, economic development manager van Stratford-upon-Avon, met wie ik op 28 april 1997 een gesprek terzake heb gevoerd tussen vier muren in de plaatselijke District Council. In Alcalá heb ik vanzelfsprekend enige nadruk gelegd op het belang van het oudste riddergeslacht van West-Europa uit de oudste stad van Nederland.

2. old bailey in londen
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Dit verwijst vanzelfsprekend naar het proces van Paul Burrell in Londen en de verrassende wending die zijn proces heeft genomen, nadat het duidelijk werd dat de heer Burrell van Prinses Diana opdracht moet hebben gekregen om haar bezittingen veilig te stellen voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales.

3. spaans leren nederland instituto cervantes
Zoals vermeld op SAMENWERKING MET HET SPAANSE INSTITUTO CERVANTES is het Spaanse Instituto Cervantes in Nederland op grond van mijn handelsmerk niet gerechtigd Spaanse lessen te verzorgen. Uitsluitend als onderaannemer van het
Instituto Cervantes Benelux of tegen betaling voor het gebruik van het handelsmerk. De best geïnformeerde Nederlandse 'decision maker' terzake is voormalig Minister van Economische Zaken Dr. Hans Wijers, thans voorzitter van de Raad van Bestuur van AKZO-Nobel.

4. artikelen onderwijs
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Dit is vandaag nieuw. Ik weet nog niet in welke artikelen mijn naam inmiddels is vermeld. Vanaf mijn eerste contacten met voormalig staatssecretaris Tineke Netelenbos heb ik gepleit voor de totstandkoming van een Europees Onderwijssysteem. Dat estafettestokje dient natuurlijk te worden doorgegeven ingeval dat nog niet is gebeurd. Al mijn brieven aan het departement van onderwijs zijn te lezen vanaf BERICHTGEVING AAN DE MINISTERS EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN. Ik ben als Instituto Cervantes Benelux in samenspraak met de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) ook pleitbezorger voor een permanente afdeling Spaans op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit mede ter bescherming van de rechtspositie van afgestudeerde Nederlandstalige hispanisten. Mijn contactpersoon is mijn collega Marjo Eurlings uit Houten. Eén van mijn eerste FSI-docenten.

5. bekende nijmegenaren
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Het is mij niet bekend of ik al als zodanig bekend sta. De opmerking van Burgemeester Guusje ter Horst op nieuwjaarsdag: "Leuk dat U er bij bent" geeft mij goede hoop als zodanig erkend te worden. Uiteindelijk ben ik vanaf 1947 tot en met 1979 direct met deze stad verbonden geweest. En ook daarna. Vooral het aspect 'veiligheid' heeft voor mij altijd voorop gestaan in de Keizer Karel Stad. In dat verband bevond Minister Rita Verdonk zich in goed gezelschap op nieuwjaarsdag. Ik beschouw het als een groot voorrecht geboren te zijn in de oudste stad van Nederland als (afgaande op de groepsfoto van de Government Game Competitie)

klaarblijkelijk meest vooraanstaande lid van het oudste familiegeslacht van deze stad. 4 januari 2004 Ook kunnen wij Hans van Mierlo - naast Dries van Agt en Thom de Graaf - tot bekende Nijmegenaar rekenen volgens het magazine 'Blik'. Het is mij echter niet bekend welke acties deze Minister van Staat inzake de operationalisering van het Instituto Cervantes Benelux heeft ondernomen.

6. espinoy staten generaal
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Mijn brieven BIJ DE VIJFDE MEI TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN DE BAAK en EN CONMEMORACIÓN DEL 5 DE MAYO A LA ATENCIÓN DE DON JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN REY DE ESPAÑA hebben een grote impact gehad in de Staten-Generaal. Zo heb ik in februari 1996 nog een brief ontvangen met kenmerk SG96/U1, zoals vermeld in UW KENMERK SG96/U1 (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik ga ervan uit dat dit de eerste uitgaande brief is geweest van de Staten-Generaal in 1996. De term espinoy kan ik nog niet plaatsen. Het doet mij wel denken aan de Spaanse veldheer Espinosa die staat afgebeeld op het schilderij Las Lanzas of 'De overgave van Breda' van de Spaanse schilder Velázquez, dat zich in het Prado bevindt. Op 28 april 1996 is hiervan ook nog een persiflage verschenen in La Gaceta de Salamanca nadat ik José María Aznar in het zadel had geholpen.

4 januari 2004. Inmiddels kan ik de term espinoy wel plaatsen binnen deze context. Zoals bovenstaande tekening aangeeft heb ik op 26 april 1996 in Breda een vossenjacht meegemaakt. Ik vertrok op die dag - op uitnodiging van don Quijote - met de bus vanuit Breda naar Salamanca. Ik was toen vooral geïntrigeerd door de drie wassende manen van de familie Van der Heyden van Wassenaar op het Nassaumonument.

Er liepen in Breda toen allerlei verklede jongelui rond. Voordat ik in de bus naar Salamanca stapte stelde één van hen aan mij de vraag of ik ook deelnam aan de vossenjacht.

MET GROOT LEEDWEZEN HEB IK DE OORSPRONKELIJK HIERONDER AFGEBEELDE FOTO'S VAN MIJN BESTE VRIENDEN IN DE LOOP DER JAREN VERWIJDERD OP VERZOEK VAN ENKELE GROEPSGENOTEN. NOTA BENE OP HET MOMENT DAT OFFICIEEL IS MEDEGEDEELD DAT WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK HEEFT AANGETOOND DAT DE TWEEDE ZOON VAN MIJN OVERLEDEN PARTNER, DIE MORGEN HAAR 44STE VERJAARDAG ZOU HEBBEN GEVIERD OP DE ENGELENBURG, EEN NATUURLIJKE ZOON IS VAN Z.K.H. DE PRINS VAN WALES. HIERDOOR IS HET REEDS DOOR MIJ ONWETTIG VERKLAARDE TESTAMENT VAN FEBRUARI 1996 OOK OFFICIEEL ONWETTIG GEWORDEN. IK ZIE DUS MET BELANGSTELLING UIT NAAR HET DAADWERKELIJKE TESTAMENT VAN DECEMBER 1996.

De vossenjacht vond plaats in de tijd dat Diana al was geschaakt door het management van Harrods. Dus tussen 14 juli en 31 augustus 1997, voor zover ik mij kan herinneren. Dit staat uiteraard ook in verband met het bovenstaande artikel over de laatste vossenjacht van William. Naar mijn stellige overtuiging is die vossenjacht begonnen in de tijd van Nieuw Elan op Sint Hubertusdag. Ik zat op dat moment te mediteren op het heuveltje naast het huis van Herman en Helma Wijffels. In de struiken hoorde ik een geritsel. Een man met een stuk vlees kwam tevoorschijn. "Ik trek het spoor" zei hij en kort daarop verscheen een grote meute jagers te paard met honden. In mijn optiek was dat toen het begin van de vossenjacht waarin ik voortdurend de rol van de vos heb vervuld. Ik neem aan dat Espinosa door de verovering van Breda tevens de macht kreeg over de Staten-Generaal van Nederland. Voor zover die toen al bestond.

7. financiering fasen van groei onderneming NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Dit lijkt mij echt een zaak voor jou en Tjalling Halbertsma. Ik ontvang wel graag wat meer informatie over de ontwikkeling van ons bedrijf.

8. guillaume lesevre
Guillaume Lesèvre was ten tijde van de hierboven vermelde ontwikkelingen tussen 14 juli en 31 augustus 1997 executive director van de International Scientology Church. Hij had zijn kantoor aan de Hollywood Boulevard in Los Angeles. Aangezien Diana ooit met zijn collega John Travolta heeft gedanst in het Witte Huis en jij mij de vraag hebt gesteld "Vind je dat ethisch?" (hetgeen de associatie Dianetics had opgeroepen) heb ik hem ook de brochure van de Government Game Competitie doen toekomen. Hierop ontving ik de volgende reactie (aangehecht):

August 12, 1997 Johannes Van Der Heyden Nuede 30 C 3512 AG Utrecht TIHE NETHERLANDS Dear Mr. Van der Heyden, Thank you very much for sending me the flyer from your Foundation. I am glad to see that there is such a philanthropic organization that has been established and I wish you success. Perhaps the administrative and technical principles of Dianetics and Scientology can assist you in accomplishing your goals. It is good that you are interested ln Dianetics. Have you read Dianetics: The Modern Science of Mental Health? Does your organization need a technology of administration?


Naar verluidt was
Guillaume Lesèvre een goede vriend van Bill Clinton en duidt hij in deze brief op het door mij geïnitieerde Prinses Diana Fonds. Ik vond deze brief na mijn terugkeer van de British Royal Palaces op 22 augustus 1997 bij mijn ontvangen post. Nog dezelfde dag heb ik hem een reactie doen toekomen en een kopie aan Diana zelf, zoals vermeld op pagina 418 van mijn boek: I only received De Telegraaf of last Tuesday and Thursday. But that's just enough. I read on the front page 19-08-1997: 'Kelly: Dodi wilde Diana en mij erbij' (Dodi wanted Diana and me as well), Page 13'. So I anticipated on your next decision and sent enclosed fax message to my Lions Club. (Kan niet worden verwijderd. Het oorspronkelijke verhaal staat ook in mijn officieel geregistreerde boek waarvan het eerste exemplaar berust in de Royal Palaces. Koningin Elizabeth beschikt over het origineel van mijn manuscript). 17.15 Sent enclosed letter to Mr Lesèvre. Ik weet niet of ik hier nog een kopie van heb. Na Diana's overlijden heb ik de heer Lesèvre ook nog mijn businessplan gestuurd zoals vermeld op Business Plan. Ik citeer:
Mr Guillaume Lesèvre, Executive Director International, International Association of Scientologists, 6331 Hollywood Blvd, Suite 1008, Los Angeles, CA 90028, USA. Concerns: BUSINESS PLAN.

9. lady jane fellowes
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN Mijn genealogieprogramma beschrijft over deze indertijd beoogde schoonzus: Jane Spencer Lady , V Echtgen. Robert Fellowes Lord, M Occ. Private Secretary to H.R.M. Queen Elizabeth II Kinderen Laura, V (1981-). Hij heeft mij in december 1997 deze kaart gestuurd.

10. lyceumlaan ZEIST
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN De Lyceumlaan bevindt zich niet ver van de Boslaan in ZEIST. Indertijd was Rik Felderhof daar woonachtig. Bekend van de brieven DE STOEL - TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF, VILLA FELDERHOF (1), ADRESWIJZIGING TER ATTENTIE VAN RIK FELDERHOF en VILLA FELDERHOF (2).

11. lyon-amsterdam vuelos
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN Ik heb een zogenaamde Blue Plus-pas van de KLM, nummer KL 423 568 8132. Sinds mijn REIS NAAR MOSKOU heb ik niet meer met de KLM gevlogen. Ze sturen mij nu regelmatig aanbiedingen in het Spaans. Zoals je weet ben ik niet gelukkig met de fusie met Air France. Zodra in Frankrijk de republiek is afgeschaft zijn ze wat mij betreft weer welkom in de holding. Ik blijf echter een voorstander van de oprichting van KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ CERVANTES conform de lijnen die ik in mijn beleidsplan heb geschetst.

12. moriscos
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN Dit is de Spaanse - oorspronkelijk moorse - bevolkingsgroep die zich in 1492 tot het christendom heeft 'bekeerd' zoals beschreven in mijn verslag uit Alicante d.d. 14 juni 1992. De dag waarop het boek Diana, Her true story op de markt is verschenen van Andrew Morton. Mijn laatste faxbericht aan Andrew Morton heb ik verzonden op 30 augustus 1997 - My Company.

13. old cowboyhead
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGENHierbij denk ik vanzelfsprekend aan 'onze cowboy' in het Witte Huis. Hij vervult nog een prominente rol in mijn brief BAAK-KRING/CERVANTESKRING aan onze collega HARRY STARREN.

Aznar: "Tengo un gran problema. El Señor Van der Heyden
quiere que le pague un montón de dinero por los derechos en el Benelux"

De man stond onlangs nog op deze wijze afgebeeld in het satirische blad El cochinillo feroz (het wilde speenvarken) in Segovia ref. NÚCLEO DE LA ORGANIZACIÓN. Hij is hier op zoek naar massavernietigingswapens. 4 januari 2005. Hij is inmiddels zo verstandig geworden om samen met Bill Clinton in het voetlicht te treden onder het toeziend oog van zijn vader.

14. opsporing
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN Ik heb al heel wat verzoeken tot opsporing gedaan. Vooral bij de Utrechtse politiefunctionaris Adrianus Kreuger. Ook zijn mijn faxberichten aan onze Minister van Justitie d.d 20 en 21 juli 1997 van zwaarwichtig belang.

15. orde van het gulden vlies
Klaarblijkelijk zijn de meeste leden van de familie Van Nassau lid geweest van de ridderorde van het gulden vlies. Op Diana's 35ste verjaardag schreef ik hierover in mijn dagboek: Nijmegen, 1 juli 1996. Naar aanleiding van mijn verblijf in Het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden vorige week lees ik in Oranje Nassau en Friesland een uitgave van het Friesch Dagblad.
Uit het vervolg van dit verhaal zal echter blijken dat de Nassaus een tak moeten zijn van het hoogadellijke geslacht Van Heyden ofwel Van der Heyden, dat volgens de boeken teruggaat tot diep in de achtste eeuw. Volgens andere lezingen is de naam afkomstig van de "Nasse Auen", de natte gebiedsdelen, van Hessen. De naam 'Hessen' is een verbastering van 'Heyden' en Nassau is dus het westelijke gedeelte van Hessen, dat onder invloed stond van de westelijke winden, waar het over het algemeen dus meer regende dan in het meer landinwaarts gelegen oostelijke gedeelte van Hessen. Voeg daaraan toe dat Wennemar van Heyden, heer van Engelrading in 1316 hetzelfde zegel voerde als graaf Otto I van Nassau en de in 1196 geboren Berthodus de Baco, de naamgever van de plaats Baak, zetel van de Familie van der Heyden van Baak van Doornenburg dan is onze bloedverwantschap al redelijk aantoonbaar. Vanaf dat moment heb ik daarom de volledige geschiedenis van de nazaten van Hendrik de Rijke van Nassau (1190-1251) in mijn genealogieprogramma opgeslagen.

16. ph-kbx
Dit is het regeringsvliegtuig van de koningin. Corthea Goeman Borghesius maakte hiervan in 1981 al gebruik als kindermeisje van Prinses Irene
in Madrid. Naar zij mij toen heeft laten weten. Ook Peter Vincent Schuld vliegt naar zijn zeggen hierin regelmatig mee met delegaties van onze regering. Onlangs zag ik ook nog opnamen in dit vliegtuig met onze goede vriend Thom de Graaf, die zich thans vice-premier mag noemen. Wellicht ten gevolge van de waarschuwingen die ik hem heb gegeven inzake de rol van de monarchie in de Europese Unie. Dat is de enige manier om de criminaliteit hier met wortel en tak uit te roeien. Ik denk dat wij nu ook aan de beurt zijn om van dit vliegtuig gebruik te maken.

17. plattenberg maarn
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN Vandaag nieuw binnengekomen. Mijn voormalige woonhuis aan de Plattenberg 2 in Maarn heb ik je op zaterdag 5 juni 2003 laten zien. Dit pand staat ook afgebeeld in brief YOUR LETTER OF 29TH APRIL 2004 aan de Britse architect en BBC-journalist Bill Holdsworth in Malden.

18. post aan de regering
Op 7 mei 2002
heb ik de fractieleiders van PvdA, CDA, VVD en D66 een overzicht doen toekomen van mijn post aan de regering vanaf het depot van mijn handelsmerk. Dat zag er toen alsvolgt uit: INSTITUTO CERVANTES NBLEW De fractievoorzitters van D66, VVD, PvdA en CDA De heren Thom de Graaf, Hans Dijkstal, Ad Melkert en Jan Peter Balkenende Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 7 mei 2002 Betreft: Paars III Torremolinos, dinsdag 7 mei 2002 De ontwikkelingen in Nederland gaan hier aan de Spaanse Zuidkust niet aan ons voorbij. Zojuist heb ik de laatste verklaringen van de Minister-President op de televise gevolgd. De liquidatie van Pim Fortuyn - vóór zijn vertrek naar Leeuwarden - is een aanslag op de democratische beginselen van de Europese Rechtsstaat, hoewel dat in andere landen klaarblijkelijk nog niet is begrepen, afgaande op de 'tabloids'. Gisteren had ik een brief in voorbereiding met als hoofdthema: "De lijsttrekker die mijn boek het beste kan verkopen wordt de nieuwe Minister-President". Pim Fortuyn was op dat punt al aardig onderweg zonder specifiek nog te verwijzen naar mijn boek. De verkiezingen van 15 mei zullen gewoon doorgang vinden. Ik hecht er daarbij aan dat er Recht wordt gedaan ten aanzien van alle brieven die ik de afgelopen jaren aan onze bewindslieden heb doen toekomen. Hiervan de volgende opsomming: 1. De Minister President: Wim Kok
2. De Minister van Binnenlandse Zaken: Dijkstal 3. De Minister van Buitenlandse Zaken 4. De Minister van Economische Zaken 5. De Minister van Financiën 6. De Minister van Justitie 7. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 8. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vanzelfsprekend ben ik ook de volksvertegenwoordiging niet vergeten. Ik heb onlangs begrepen dat het een politieke zonde zou zijn om de Kamer niet in te lichten. Zo verzond ik eveneens de volgende brieven aan de fractieleiders van CDA, VVD, D66 en PvdA: Declaratie (CDA), Gelukwens, Declaratie (D66), Declaratie (PvdA), Declaratie (VVD), Uw kenmerk F586.96, Statuten Stichting Cervantes Benelux (1), Statuten Stichting Cervantes Benelux (2), Statuten Stichting Cervantes Benelux (3), Statuten Stichting Cervantes Benelux (4), Ontvangstbevestiging, Nieuwe Bestuurssamenstelling (PvdA), Nieuwe Bestuurssamenstelling (VVD) en Uw brief van 9 juni. Ik hecht er bovendien aan dat er Recht wordt gedaan aan de nagedachtenis van mijn beoogde partner die op 31 augustus 1997 op soortgelijke wijze als de heer Fortuyn in de Franse hoofdstad om het leven is gekomen. Daartoe ontvangt U hierbij de informatie van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales, met de authentieke teksten van de brieven die ik Haar in de periode 1 augustus 1996 t/m 31 augustus 1997 heb geschreven. Ik beveel de inhoud van het boek graag onder Uw aandacht aan. Ik wens U veel succes met de verkiezingen. Met vriendelijke groet, John L. van der Heyden Oprichter/eigenaar Instituto Cervantes Benelux, Engeland en Wales; Oprichter Stichting Cervantes Benelux Voormalig adviseur van THE PRINCESS OF WALES.

19. princess diana castle
NOUS MAINTIENDRONS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN en OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN: Dit is een goede naam voor de te herbouwen Valkhofburcht. Nu men bij de naam Het Valkhof direct denkt aan de naam van het museum op het Kelfkensbos geeft de naam Princess Diana Castle een sterk onderscheidend karakter aan dit nieuwe kasteel. Ik heb dit zaterdagavond ook nog besproken met een echtpaar uit Beuningen. De heer en mevrouw Ten Hoove. Oorspronkelijk uit Groningen afkomstig. Ook werd ik getrakteerd door Tonny, een in Beuningen werkzame onderwijzeres, die oorspronkelijk afkomstig is uit Arnhem. Een vriendin van haar zou de rol kunnen vervullen die ik aan Vera Mann heb toegekend in brief Plichten. Uiteindelijk heb ik in maart 1997 al met Fer Boshouwers op de Wellenkamp afgesproken dat ik met Diana in het nieuwe kasteel zou gaan wonen. Er is in Nijmegen een grote behoefte aan nieuw ondernemersschap. Een nieuwe zakelijkheid, gebaseerd op de waarden en normen en de daadwerkelijke geschiedenis van de oude keizerstad. De cultuur van geiten wollen sokken, ziekenhuizen en inrichtingen dient te worden doorbroken met Nieuw Elan en het besluit van de gemeenteraad d.d 12 juni 1996, zoals verwoord in Valkhofburcht te blijven gerespecteerd. Zoals wij in Spanje kunnen genieten van de paradores nacionales zal het nieuw te bouwen Princess Diana Castle aan de Waal moeten uitgroeien tot een parador internacional met een wereldwijde uitstraling. Guusje heeft zaterdagavond elke Nijmegenaar opgeroepen iedereen te laten weten dat Nijmegen de oudste stad van Nederland is. Ik heb daar op 24 juli 2003 een begin mee gemaakt in Alcalá de Henares. Nu is de rest van Nijmegen aan de beurt.
DAT IS OVER DE BRUG KOMEN

20. ridder van het gulden vlies willem van oranje
Hierbij komt voor mij de vraag op of Ridder Gillis van der Heyden eveneens ridder van het gulden vlies was. Ik zal het wel lezen in het boek
Moed en Deugd dat ik inmiddels van uitgeverij Walburg uit Zutphen in Spanje heb ontvangen namens de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. Mijn moeder noemde mij zojuist "harde werker". Dat is weer een vertrouwd geluid. Dear. Aangehecht tref je tien generaties nazaten aan van Hendrik de Rijke.

alsmede van Ridder Gillis

Ik ben benieuwd waar onze volgende reis naartoe gaat. Het is wel belangrijk dat ik mijn Management Informatie Systeem weer terugkrijg om alles weer onder controle te brengen. Als vanouds JOHN

5 JANUARI 2005 EEN BELANGRIJK SIGNAAL

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN