Instituto Cervantes NBLEW Neude 30 C 3514 AG UTRECHT De Minister van Economische Zaken Dr G.J. Wijers Postbus 20101 2500 EC 's-GRAVENHAGE Datum: 20 september 1997 Betreft: CARRIÈREPLANNING Kenmerk: ICNBLEW/EZ970920

Geachte heer Wijers, In het kader van de ontwikkeling van mijn beleidsplan, zoals dat ooit eens (in 1992) op uw departement met uw medewerkster mevrouw Theodora Linck is besproken, laat ik mij leiden door de sterren. Mijn horoscoop meldt vandaag: 'Probeer soepel te zijn. Sta open voor een compromis als u daarmee tegemoet komt aan de wensen van anderen. Negeer een compliment dat een ondertoon van sarcasme heeft. De relatie met familie kan gespannen zijn'. Die familie is de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid dat op 19 februari van dit jaar een vestiging heeft geopend op het Domplein. U was daarbij aanwezig. Ik citeer de Telegraaf van 20-02-1997:

"Wie zich in deze Spaanse omgeving als een vis in het water voelde, was onze minister van Economische Zaken dr. Hans Wijers die zijn speech in vlot Spaans hield. Kritisch sprak hij evenwel: "U moet het doen met het Spaans dat ik oppikte tijdens de vele reizen in Spanje en Latijns-Amerika. Als ik later in een rustiger fase van mijn leven kom, maak ik graag gebruik van uw cursussen om het Spaans écht te leren."

Tevens heeft de directeur van voormeld instituut, professor Gullón, bij die gelegenheid gesteld:

"Er hoeft hier geen geld bij, wij bedruipen ons met cursusgelden".

Dit is direct in strijd met mijn merkenrecht. Ik ben echter wel tot een compromis bereid zodra mijn Spaanse vrienden een toezegging doen om aan de ontwikkeling van mijn beleidsplan - dat u hierbij aantreft op floppy disk - een financiële bijdrage te leveren. Inmiddels heb ik ook een Limited in Engeland en Wales op mijn naam staan en mijn bevoegdheden aldaar gedelegeerd aan de Princess of Wales. Om die reden bezocht ik afgelopen woensdag even de publieke tribune van de Tweede Kamer, waar ik u aan het werk heb gezien. Daarna heb ik de Memorial Service voor My Lady bijgewoond in de Kloosterkerk.

 

Inmiddels heb ik uiteraard ook een beroep gedaan op het Prinses Diana Fonds, dat ik al tijdens Haar leven binnen het kader van mijn Cervantes Project in oprichting had. Ik voel mij thans geroepen zo spoedig mogelijk naar Engeland terug te keren om in de vacature aldaar te voorzien. Derhalve verzoek ik u in overweging te nemen de functie Financieel Economisch Directeur voor uw rekening te nemen na beëindiging van uw ministersschap. Inmiddels heb ik mijn beleidsplan aan alle deelnemers van het 'Congreso de Didáctica del Español, Utrecht, 27 de septiembre de 1997' doen toekomen met het verzoek thans medeverantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de organisatie in de Benelux. Ik kan maar op één plaats tegelijk zijn en ik denk dat ik een roeping heb in het Verenigd Koninkrijk. Ik verzoek u mijn beleidsplan te bestuderen. Aanstaande woensdag verblijf ik wederom in het westen voor een bezoek aan de Britse Ambassade in Den Haag en deelname aan de Avond aan Zee Corporate Governance op de Baak in NOORDWIJK, waar mijn organisatie is geboren. Wellicht is het zinvol op die dag een kort gesprek te hebben en kom graag even langs op uw departement indien u daar een moment voor kunt vrijmaken. Een uitnodiging daartoe zie ik gaarne van u tegemoet. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Wales, Engeland, Luxemburg, België, Nederland JOHN VAN DER HEYDEN Manager NBL Bijlagen: Beleidsplan Instituto Cervantes Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales op floppy disk in ClarisWorks (Macintosh) en afschriften van mijn brieven BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN D.D. 17 JANUARI 1996, BEB/DEUR/IEG96011581 (1) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BEB/DEUR/IEG96011581 (2) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, SCHOLING ALLOCHTONEN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN en DELTAPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.

27 APRIL 1998 EMPLOYABILITY TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN