FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Datum: Dinsdag 14 september 2004 Betreft: PLUS ULTRA Kenmerk: 20040914JHMEVDSN Beste Marjo, Zoals je wellicht weet laat ik mij in de regel dagelijks leiden door de sterren. Bij de kleine groep goedwillende en hardwerkende mensen denk ik aan het bestuur van de VDSN. Ik hoop dat je brief H&H met de CD in goede orde hebt ontvangen en inmiddels tot concrete stappen bent overgegaan om de hierin genoemde aandachtspunten te concretiseren. De Stichting Cervantes Benelux mag zich nog steeds in koninklijke belangstelling verheugen. Zo ontving ik onlangs een dankbetuiging ter attentie van de Stichting Cervantes Benelux in mijn postbus van Mabel en Friso d.d. 5 juli 2004.

Nu zij met alle persoonlijke problemen uit het verleden hebben kunnen afrekenen hoop ik dat zij nu de gelegenheid krijgen zich wat nadrukkelijker met de Stichting Cervantes Benelux te gaan bezighouden conform het gestelde in mijn brieven Convocatie, Operationalisering en Britse partner. Ik kijk ook dagelijks mijn statistiekprogramma na van cervantes.nu Vandaag is in de Top 100 van 307 verwijzende pagina's op 30 binnengekomen Uw kenmerk 0950000 - AQ 588.096. Dit is een belangrijk document inzake onze rechten op het Instituto Cervantes in de Benelux. Zoals ik al eerder heb laten weten heb ik het Instituto Cervantes opgericht om het beleid in de Benelux door Nederlandstalige hispanisten te laten bepalen. Die rechten dienen wij nooit en te nimmer op te geven. Inmiddels heb ik ook een flink aantal cervantes-domeinnamen op mijn naam staan. Hoofdzakelijk binnen het werkingsgebied van de Benelux. Van Patrick Gommers ontving ik in dit verband een tijd terug een aantal stukken van Belgische hispanisten (zij liggen in Torremolinos). Ik denk dat het goed is dat zij ook een Vereniging Docenten Spaans in België oprichten die op termijn onder de 'parasol' van het Instituto Cervantes Benelux kan worden ondergebracht. Daartoe stel ik graag de domeinnamen cervantesweb.nl en cervantesweb.be aan beide hispanistenverenigingen beschikbaar. Paula Costas zal wel weten hoe we dat verder kunnen aanpakken. Ik verneem graag jullie reactie. De komende drie weken ben ik nog in Nederland (Nijmegen). Volgende week zal ik mijn postbus 689 3500 AR Utrecht weer eens gaan nakijken en op 28 september ben ik uiteraard op Paleis Het Loo in Apeldoorn. Van Liesbeth heb ik in dit verband nog niets vernomen, maar de tijd dringt. Vandaag over twee weken is het zover. Vandaar dat ik haar ook een kopie van dit schrijven doe toekomen. Hartelijke groet. Ook aan de overige leden van het VDSN-bestuur.

JOHN VAN DER HEYDEN

P.S. Zoals je weet heb ik op 27 juli een gesprek gevoerd met Steven Spielberg. Op 28 juli - na onze excursie naar Salamanca - trof ik hem opnieuw op de Plaza Mayor van Segovia. Hij had veel belangstelling voor mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Ik ga dus graag binnenkort met hem aan het werk met de verfilming hiervan met de titel.

THE ANGEL ON THE BRIDGE
(Foto: J.L. van der Heyden d.d. 22 april 1997)

Ter illustratie ook nog een paar foto's voor onze collega's. CC LH

29 MAART 2005 EERSTE FIAPE-CONGRES IN TOLEDO TER ATTENTIE VAN DE VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN