30 oktober 1997 Betreft: DE RONDE TAFEL Kenmerk: PJ/OE971030. Beste Liesbeth, De laatste maand van mijn 49ste levensjaar. En nog steeds vrijgezel. Ik denk dat ik maar weer eens een vrijgezellenavondje moet organiseren met mijn oude makker Ottenhoff. Ik heb al in geen eeuwen meer iets van hem gehoord. Dus dat wordt weer hoog tijd. Maar jij eerst. Mijn briefwisseling met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik recapituleer:

"Ons kenmerk: AM/AAB/97/1934. Datum 22 okt. 1997. Onderwerp: Sociale paragraaf. Geachte heer Van der Heyden, Onlangs ontving ik van u het beleidsplan van het Instituto Cervantes, vergezeld van het verzoek om dit te bestuderen en u een voordracht voor een bestuurslid te doen toekomen. Het Instituto Cervantes richt zich op het geven van opleidingen, trainingen en adviezen in de Spaanse taal en cultuur. Net als u denk ik dat het voor het tot stand brengen en onderhouden van internationale (handels)contacten van groot belang is om kennis van elkaars taal en begrip voor elkaars cultuur te hebben. In die zin heb ik veel waardering voor uw initiatief. Ik vind het evenwel geen taak voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om inspanningen te leveren bij de totstandkoming en exploitatie van het Instituto Cervantes. Uit uw brief maak ik op dat u reeds ondersteuning geniet, of in ieder geval ondersteuning verwacht vanuit het bedrijfsleven. Ik denk dat u daar voldoende expertise zult vinden om met succes uw plan te realiseren. Hoogachtend, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, (A.P.W. Melkert)"

Mijn reactie: Beleidsplan. Om 16.55 uur heb ik dit bericht per fax aan de heer Knol doen toekomen. Mijn collega-schrijver zond ik het volgende bericht: Gelukwens. Van de heer Knol ontving ik het volgende faxbericht: "Ik ontving Uw fax inzake Minister Sociale Zaken. Ook heb ik laatst contact gehad met "De Baak" t.w. Mw. P. Blom. Er is toch voor mij veel onduidelijks. Bij de Baak was U niet zo bekend. Het "starterprogram" staat los van Uw Instituut. Zo als het er nu voorstaat zie ik niet zoveel in een commissie onder mijn voorzitterschap. Dat kan wel veranderen als ik meer zicht heb op de werkelijke positie van Uw Instituut. Kortom, hoe ver bent U nu al? Wie zegt wat toe? Gaarne dan ook nadere correcte informatie. M.v.gr." Mijn reactie: 10.55 uur. 29/10 Ik maak een crisis door en jij waarschijnlijk ook. Dat voel ik. Ik heb hem gisteren een brief geschreven na inventarisatie van de hele horoscoop vanaf 6 september onder het motto 28 en geen kreeft op het menu:

"1. Bijt liever uw tong af of sluit uzelf op in de gangkast.
Dat is een goed advies na mijn brief van 6 september. De enige met wie ik jou toesta daarover te communiceren is Liesbeth Halbertsma.

2. Reizen voor zaken of plezier verloopt goed; u kunt nieuwe contacten leggen. Ik heb een vakantie naar Zuid-Afrika op het programma staan in januari ter afsluiting van de start up van The Company. Het wordt een rondreis, georganiseerd door het reisbureau Kras in de Voorstraat en afgesloten met een verblijf van een week in Hotel Ritz te Kaapstad. Ik heb Ed Nijpels en Liesbeth - al of niet met echtgenoot - uitgenodigd aan die reis mee te doen.

3. Een zakelijke vennootschap met een vriend brengt u beiden succes.
Ik heb Liesbeth gemachtigd namens het Instituto Cervantes Benelux, de Stichting Cervantes Benelux en Instituto Cervantes Limited alle handelingen te verrichten die de wet in de Benelux en het Verenigd Koninkrijk toestaat.
Op de Baak heb ik de lezingencyclus Corporate Governance bijgewoond. Nadien heb ik van de Commissie Corporate Governance een brief ontvangen gericht aan Instituto Cervantes Holding Limited. Ik maak hieruit op dat Liesbeth mijn veranwoordelijkheid voor het bedrijf even heeft overgenomen. Ik heb mijzelf nu de functie Vice President van de holding toebedeeld. De invulling van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, enkele commissies en het aantrekken van shareholders kan nu een aanvang nemen. Het Business Plan heb ik aanzienlijk aangepast. Je ontvangt het hierbij op floppy. Bestudeer het maar. Ik betrek jou er graag bij. Zo dient per 1 augustus de hele Beneluxvestiging in Sparrenheuvel te ZEIST worden ondergebracht. Jij hebt op dit punt de beste ervaring in Element. Geld moet er wel komen. Inmiddels heb ik ook naam gemaakt in Amerika. Vanmiddag nog ben ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van Amway in BRUSSEL aanstaande vrijdag en zaterdag. Ik heb de directie van dit bedrijf een participatie aangeboden om volgend jaar de brug naar Amerika te kunnen slaan. Het is met een omzet van 6,8 miljard dollar het meest succesvolle bedrijf van de laatste jaren.

4. Men bewondert uw toewijding en salarisverhoging kan binnenkort het gevolg zijn. Uiteraard zal ik je een goed salaris bieden zodra de middelen aanwezig zijn.

5. Neem geen overhaaste beslissingen waar dierbaren bij betrokken zijn. Vraag advies aan een buitenstaander. Meer persoonlijke vrijheid ligt in het verschiet. Die buitenstaander is wederom Liesbeth. Sinds het uitvallen van mijn 'Number One Poppetje' uit Londen is zij wederom mijn 'Poppetje Nummer Eén'. Met stip deze keer.

6. Neem initiatieven en leg de nadruk op stijl. Loop niet achter de menigte aan, laat anderen liever uw voorbeeld volgen.

In dit verband memoreer ik in deze brief de toespraak op van de broer van mijn overleden beoogde partner in het Verenigd Koninkrijk, zoals hij dat heeft voorgelezen op de plaats die ik nog op zondag 20 april daarvoor had bezocht. Hierbij ontvang je ook het manuscript van mijn Letters to Diana, Princess of Wales dat binnenkort wereldwijd wordt uitgegeven. Jij wordt hierin vermeld, maar je mag er echter geen rechten aan ontlenen. Alle opbrengsten gaan naar The Business. Dan kan ik je ook betalen. Op 28 september bezocht ik Paleis Het Loo. Het was inmiddels al gereserveerd voor het feest. Ook de Engelenburg te Brummen, waar ik mijn huwelijksnacht had gepland.

Diana was er enige tijd geleden nog geweest met een helicopter. Mij is daar bevestigd dat ze met mijn plannen meeging. Op 1 augustus vorig jaar heb ik voor haar een kaars opgestoken in Canterbury Cathedral. ELTON JOHN heeft daarover het lied geschreven dat nu al, na 37 dagen, de meest verkochte plaat ter wereld is geworden. Ik maak aanspraak op een deel van de winst ten behoeve van The Company.

7. Maak geen ruzie met een agressief familielid over bezittingen uit een nalatenschap. Laat u ook niet de rol van scheidsrechter opdringen. Er kan een geheimzinnig waas hangen rond verklaringen en beweringen.

Bijgaand ontvang je een fotocollage met een scheidsrechter. Die houd de zaak wel in de gaten. Hij blies op het juiste moment op zijn fluitje. Het agressieve familielid ben ik. Ik heb nog een shirtje van de Baak met het opschrift 'agresivo: quiero mucho más!' De bezittingen uit een nalatenschap betreffen de bezittingen van de Hertog en Hertogin van Windsor in Parijs, thans in bezit van Mohamed Al Fayed. Ik heb die bezittingen geclaimed in verband met het onvoorstelbare leed dat zijn zoon mij heeft berokkend door zijn interventie in mijn persoonlijke aangelegenheden.

8. Bent u eigen baas dan kunt u nu verdienen wat u wilt. Wees bereid over te werken nu er volop werk is. That's obvious. Je kunt mij nu helpen met de opbouw van de organisatie. Ik ben zeer gecharmeerd door het programma 'Starter van het jaar 1997' van de Baak. Ik heb mijn collega's in NOORDWIJK gemachtigd kansrijke starters inzage in mijn Business Plan te geven en hiermee verder te gaan. Dat kun jij ook. Dus bij deze. Ik werd met name aangesproken door de rode Eiffeltoren op de brochure. Daar zijn onze plannen immers geboren. Zodra de Windsorbezittingen in handen komen van The Company, mag jij daar, wat mij betreft, gaan wonen. Dan ga ik naar Engeland. Inmiddels heb ik daar een paar leuke vrienden gekregen, zoals Tony Blair en Gordon Neville van The New London Chorale. Gordon heb ik afgelopen zaterdag nog even gesproken in het Concertgebouw te Amsterdam.

9. Beminden kunnen te kennen geven zich verwaarloosd te voelen. Probeer liever tegemoet te komen aan hun wensen dan eigen plannen door te zetten. Dat klopt. Ik heb mij behoorlijk verwaarloosd gevoeld. Het lukt mij niet eens om mijn administratie bij te houden, alleen. Ook bij het overlijden van mijn grote liefde aan de overkant heb ik slechts enige blijken van medeleven ontvangen. Van Herman de Koning, Henk Maas, Miss Rosemary Spencer (ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk) en de Britse Koninklijke Familie, zowel zakelijk als privé. Zij zijn grote fans van mij, werd mij gezegd op de Engelenburg.

10. Er rust zegen op gezamenlijke vakantieplannen. Die gezamenlijke reis naar Zuid-Afrika moet dus doorgaan. Het zou prettig zijn als je er weer bij bent.

11. Het kan langer duren dan u denkt om iemand voor u te winnen die geestelijk beschadigd is. Ik ben inderdaad geestelijk ernstig beschadigd. Maar ik kom er wel doorheen. Ik heb zelfs weer trouwplannen. Tijdens mijn laatste bezoek aan de Baak had ik een gesprek met de nieuwe hotelmanager daar. Ik heb hem toen gezegd: "Ik heb een paar jaar geleden een plannetje gemaakt met Liesbeth". "Ja", zei hij "trouwen!". "Zij is toch getrouwd?" zei ik. "O, dat weet ik niet". Liesbeth is erg sterk in 'Change Management'. Dus als zij in de markt is, ben ik het ook, uiteraard. En liefst zo snel mogelijk. Zoniet, dan een vriendin van haar of zo. Want ik wil wel graag dat het vertrouwd blijft. Mijn nieuwe koers is thans 'Van de Domtoren naar de Vuurtoren'. Maar zij heeft natuurlijk wel tijd nodig voor haar rouwverwerkingsproces. Daar moeten we haar wel bij kunnen helpen.

12. U kunt te maken krijgen met een nieuwe onderneming waarin u graag wilt investeren. In uw persoonlijke leven kan dit een memorabele dag worden.

TODAY IS A MEMORABLE DAY

YOUR FRIEND

Kom maar gauw langs boven 't Neutje"

Die nieuwe vriendschap betreft Mischa Mook. Hij is gisteren weer op bezoek geweest. Ook zijn sponsor Patrick Stokx van Amway belde mij op. Hij was onder de indruk van mijn C.V. en zal mij vrijdag in BRUSSEL introduceren bij Jerry Meadows uit Amerika. Een bezoek aan de Europese Commissie zit er nog niet in. Ik voel me niet goed op dit moment. Ik moet echter wel dringend al mijn financiële zaken in orde maken. Jouw rekening bijvoorbeeld. Maar ik zie elke maand mijn stille reserves slinken. Dat baart mij grote zorgen. Ik hoop dat het nu echt van tijdelijke aard is. Een eenpersoonshuishouding is veel te duur. Ik hoop dat jij ook in mijn plannen verder kunt investeren. Dan moet het lukken.

Ik bestudeer de Amway-literatuur vandaag. Het acht stappen patroon.

1. Definieer uw droom
2. Neem een aantal beslissingen
3. Wie komen er in aanmerking om uw zakenpartner te worden?
4. De professionele benadering
5. Een succesvolle meeting
6. De 'Follow-up' of 'Follow-through'.
7. Controleer uw vooruitgang
8. Onderwijs de acht stappen

Mijn droom heb ik al gedefiniëerd. Dat is mijn Business Plan. Ik ben niet van plan om zelf distributeur te worden. Het doet mij echter wel denken aan de SBO-opleiding voor handelsvertegenwoordiger die wij ooit eens op de markt hebben gebracht voor het arbeidsbureau Dordrecht. Deze handelsvertegenwoordigers zijn inzetbaar. Ik zal daarover mijn voormalige buurman eens raadplegen. 13.40 Nog even gesproken met Professor Knol. Benadrukt dat ik niet aan Mevrouw Blom rapporteer, maar aan de hoogste baas. Ook heb ik hem mijn geheim (het boek) verteld. Nadat hij jouw naam had genoemd steeg mijn hartslag van 140 naar 178. Dat heb ik hem ook verteld. Dus dat geheim weet hij nu dus ook. Hij heeft mij wel toegezegd dat geheim te houden. 17.30 Nota's ingeboekt. Thans totaal Hfl. 80.097,73 privé geïnvesteerd. Dit jaar wordt een recordjaar aan gemaakte onkosten. De teller staat nu op Hfl 25.556,09. Alles exclusief rente. Ik hoor je nog zeggen: "John zorg dat je kunt blijven eten". Dat kan nog net. Maar het wordt nu tijd dat het een dik belegde boterham wordt. Ik reken op je medewerking. Je gaat langzaam en methodisch te werk. Dat is inderdaad jouw grote kracht: 'At ease anything is possible'. Dat betekent ook dat je je uit onze kopgroep ook weer eens een keer moet kunnen laten terugvallen. Wij blijven toch een kopgroep. En ik sta nu op het punt jou weer eens een steuntje in de rug te geven. Bij het huisdier denk ik aan een papegaai van een oude vriend van mij. Als het goed is reageert hij schriftelijk op mijn brief en doet hij het constructief vanuit een Win-win-strategie. Bij de kapper of schoonheidssalon denk ik aan 'Liesbeth'. De vereniging met gelijkgestemden is de vereniging 'Vrienden van de Baak'. Gisteren had ik een groep vrienden op bezoek. Ik heb hen mijn nieuwe koers uiteengezet en tevens afspraken gemaakt wat te communiceren en wat niet.

Aan mijn afspraak met jou om alleen met decisionmakers te communiceren heb ik mij - voor zover de omstandigheden dit toelieten - zoveel mogelijk gehouden. Het thema 'communiceer, communiceer van 13 november vorig jaar' heb ik nadien overgenomen. Dat heeft in eigen kring nogal wat ongeloofwaardigheid opgeroepen. Daar stop ik dus mee. Alleen een klein haardgroepje dat vertrouwd is. Ik had mij voorgenomen mij aan te sluiten bij de Lionsclub in Stratford. Gezien de gewijzigde omstandigheden laat dat vooralsnog op zich wachten en blijf ik voorlopig nog in de club van Maarn-Maarsbergen. Ik heb ook mijn nieuwe koers aangegeven: 'Van de Domtoren naar de Vuurtoren'. Ik heb derhalve weer behoefte aan korte communicatielijnen, zoals wij die hadden in Hoofddorp. Een kamer op de Baak. Dicht bij de directiekamer. Zodat we binnenkort weer eens een rondetafelgesprek kunnen hebben om afspraken te maken. Ik lees 'Handhaaf rol koningin bij kabinetsformaties'. Dit past in een nieuw project van mij over 'Koningsschap'. Dit heeft al langer mijn aandacht, zoals je weet. Vooral de opvoedkundige aspecten hierbinnen. Daar zie ik nog steeds een rol voor mij weggelegd. Vooral in Engeland. Dit is met name bekend bij Tony Blair. Dus die koers houd ik ook vast. Maar eerst The Company van de grond. Morgen ben ik in BRUSSEL.

Intertaal is ook in beeld. Ze hebben een brochure voor taaldocenten met het opschrift "De heer J.M. van der Heijden, klantnummer: 9387421". Dat hebben ze handig gedaan. Het scheelt maar één letter. Maar ze profiteren toch van mijn naamsbekendheid. Ik lees het boek 'Succes door groot denken' van David J. Schwartz. Gisteren werd mij gezegd "Je had nogal wat problemen bij de Baak, bijvoorbeeld". Ik had geen probleem. Integendeel. Het was de mooiste tijd van mijn leven. Ja. Ik hield van jou. Maar dat is geen probleem? Integendeel zou ik zeggen. Er staan hier nog steeds zwarte jurken in de etalage. Denk toch maar aan die rode. Het is de kleur van geloof, hoop en liefde. And the greatest of these is love. Je ziet wel. Ik leef nog steeds met je mee. Dat heb ik toen ook met Diana gedaan. Gewoon door een clowntje te laten bezorgen op St. James's Palace. Omdat ze dat nodig had. Daar moest ik aan denken toen ik die scheidsrechter zag met die oranje ballen en dat clowntje dat mij recht in de ogen keek. Je krijgt hierbij ook nog een paar foto's: zes bierviltjes, voorstellende de landen Nederland, België, Luxemburg, Spanje, Engeland en Wales. Een glasbak met het opschrift 'Riz', dat in het verleden teruggaat op Parijs, maar de toekomst in Zuid-Afrika.

"Prinsenbeek". "Vrijheid Door Ondernemen". Een nieuw produkt op de markt (Utrecht 21/10). Een foto van een dame die van achteren gezien op jou lijkt en enkele nieuwe vrienden uit Engeland. Mijn pen met paarse inkt ben ik kwijt, maar rood is ook een mooie kleur.

Ik ben benieuwd waar dat clowntje vandaan kwam op Hoog Catharijne. Ik heb steeds op het kompas van FRIGILIANA gevaren. Het wordt tijd dat we weer samenkomen. Aan de ronde tafel. Met alle poppetjes die 'ja' zeggen. Overigens: mijn aanspreektitel is Heer volgens de Hoge Raad van Adel. In het Engels Sir. Het is even een stapje terug. 'Reculer pour mieux sauter'. Maar voor jou ben ik nog altijd: De eerste. Tot gauw.

3 NOVEMBER 1997 CERVANTES ENTERPRISES IN BRUSSEL