28 oktober 1997. Tijdstip: 10.55 uur. Betreft: UW FAXBERICHT Aantal pagina's: 1. Geachte Heer Knol, Uw faxbericht van vanmorgen heb ik ontvangen. Hetgeen U hierin stelt is volstrekt correct. Ikzelf heb mij nooit bekend gemaakt bij mevrouw Blom van de Baak. Hun starterprogram staat inderdaad volstrekt los van mijn instituut. Nochtans heb ik de directie van de Baak toestemming verleend om mogelijk geïnteresseerde deelnemers aan het startersprogramma inzage te geven in mijn beleidsplan en indien daar belangstelling voor bestaat activiteiten hieruit op te pakken. Bij de Baak ben ik uitsluitend bekend als klant. De directie kent mij als oud-collega. Ik heb een onwankelbaar vertrouwen in dat team. U sprak laatst nog over 'valkuilen'. Mijn oud-collega's hebben daar een helder beeld van en gaan uiteraard zeer zorgvuldig om met informatie over personen. Vandaag werk ik achter gesloten deuren. Wie wat toezegt is mij nog niet duidelijk. Ik zie echter wel positieve voortekenen, zoals de brief van de heer Melkert, maar uiteindelijk trek ik de kar en ik verwacht dat mijn werk haar vruchten gaat afwerpen. Ik houd er niet van steeds in het middelpunt te staan en blijf vooral vandaag liever op de achtergrond. Iemand met een onvoorwaardelijk vertrouwen in mij heeft een geheim. Het kost mij geen moeite dat te bewaren. Vandaar. Deze informatie is volledig correct. Met vriendelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN.

11 NOVEMBER 1997 ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN PROFESSOR J.G. KNOL