18 maart 1996. Betreft: Mission Statement. Kenmerk:ICB/HdK960318. Beste Herman, Bijgaand Mission Statement heb ik dezer dagen aan enkele 'hotemetoten' doen toekomen. Ik ben - na bemiddeling van Minister Melkert - ook in contact met het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening. Het lijkt mij een goede zaak te gaan denken aan een nieuw 'Spanjeprojectje' ten behoeve van een nog te bepalen doelgroep. Echter wel met verwerking van alle nadien opgedane ervaringen. De Baak heeft thans een andere 'core business' dan het Instituto Cervantes Benelux. Dat neemt niet weg dat ik de Baakdirectie van mijn stappen op de hoogte stel. Een zuivere communicatie lijkt me een goed kenmerk van ethisch ondernemen. Denk eens na over het idee. Ik houd me verder voorlopig even bezig met de geschiedenis van ons Koningshuis. What's in a name? Hartelijke groet, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. Bijlage: Mission Statement van de Stichting Cervantes Benelux. De Stichting Cervantes Benelux accepteert geen giften welke aantoonbaar afkomstig zijn uit crimineel vermogen, tenzij deze in het kader van de Pluk ze-wetgeving rechtmatig zijn verkregen.

3 DECEMBER 1996 NIEUWE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN VAN DE HEER HERMAN DE KONING TE NIJMEGEN OFWEL GRAN HERMANO