27 oktober 1997. Tijdstip: 16.55 uur. Betreft: BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aantal pagina's: 4. Geachte Heer Knol, Hiermede ontvangt u te uwer informatie brief AM/AAB/97/1934 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

alsmede mijn reactie hierop van vandaag. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Bijlagen: Brief AM/AAB/97/1934 d.d. 22 oktober 1997 van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Brief BELEIDSPLAN d.d. 27 oktober 1997 aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

28 OKTOBER 1997 UW FAXBERICHT TER ATTENTIE VAN PROF.DR. J.G. KNOL