EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION

WOENSDAG 30 DECEMBER 2009

WAARDE COLLEGAE

WE CAN NOT CHANGE THE PAST

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

BUT WE CAN MAKE

THE FUTURE

Er is weer veel VUURWERK verkocht in NEDERLAND. In SPANJE ben ik dit niet gewend. Ik moet u bekennen dat ik nooit een groot liefhebber van vuurwerk ben geweest. Hoewel het een oud heidens gebruik is om de kwade geesten te verjagen. Ik vraag mij of of men daar nog bij stilstaat in NEDERLAND en wie de kwade geesten zijn. Dat is een speciaal vakgebied voor cultureel antropologen. In dat verband heb ik veel opgestoken van de heer DRS TJITSE BREUKER in GRONINGEN in de afgelopen zestien jaar. Vanaf het moment dat ik verantwoordelijk werd voor een organisatie van meer dan 6000 mensen in 1981 heb ik gekozen voor POSITIVITEIT. Laat ik niet meer terugblikken op die tijd, maar vooruitblikken. Voor mij is het belangrijkste VUURWERK afgeschoten in 1996 in NOORDWIJK.

Deze brochure van mijn collega's van DE BAAK heeft mij voortdurend geïnspireerd tot het opbouwen van de grootste netwerkorganisatie ter wereld. Het CERVANTESNETWERK. LIESBETH en DIANA zijn daarbij steeds mijn belangrijkste inspiratiebronnen gebleven. In dit verband memoreer ik de documenten waarin het woord VUURWERK is vermeld, t.w. DE FENIX IS HERREZEN, DIANA TER ATTENTIE VAN GRAN HERMANO d.d. 1 SEPTEMBER 1997, HOROSCOOP TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE STUDIECOÖRDINATOR, GEDACHTEN VERSPREIDEN ZICH SNEL.....,, UW KENMERK: TJ/RT 012/4 97 058 TER ATTENTIE VAN R&M RESEARCH AND MARKETING, VEILING 27 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN CHRISTIE'S AMSTERDAM, DIANA'S ANGELS, GELOVEN, HET GEHEIM VAN UTRECHT, FERGIE, THE POWER OF SUNFLOWER, IVO, FAMILIEBERICHTEN, VUURWERK 1998, TOEKOMSTPERSPECTIEF, DESERT FOX, MAHLER, RAMSCHIP SCHORPIOEN, VUURWERK 1999, THE PRESIDENT, DE REIS VAN DE FENIX, WERKVUUR, RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II, EL HOLANDÉS ERRANTE, DE GELE BALLON, NAAR DE EINDSTREEP, CONVERGENTIE TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, SLUITSTUK II VAN GRAN HERMANO, TERUGBLIK EN PERSPECTIEF TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING, GOUDEN EEUW, KONING CONSTANTIJN, NEW HOPE, NIEUWSBRIEF 006, BRUGGEN SLAAN EN OVER GRENZEN KIJKEN, KERNBEGRIPPEN, CENTRALE VESTIGING, ALLES OP EEN RIJ, COR EN SYLVIA, NIEUWE STATISTIEKEN DECEMBER 2005, BRIEVEN VAN HET KONINKLIJK HUIS TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA LIESBETH HALBERTSMA, UITNODIGING VOOR VICTORY BOOGIE WOOGIE, DE EIKENHORST IN WASSENAAR, GUY VERHOFSTADT, EEN MAN MET VISIE, UITNODIGING VAN DE ENGELENBURG, NEDERLAND-ENGELAND, HARRY STARREN EN HEIN VAN HOECKEL MALAGA, HARRY STARREN, VEERTIEN ORANJE EN VEERTIEN RODE ROZEN, THE DIANA INQUEST PART 2, DEADLINE 28 MAART 2008, NEDERLAND - RUSLAND 1 - 3, NIEUW LICHT OP BRUSSEL - DEEL 1, UTRECHT 1 JUNI 1997 TOT EN MET 31 JANUARI 1999 EN BURGEMEESTER OPSTELTEN, DANKBETUIGING VERZONDEN AAN DE SECRETARIS VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN LEDEN DER NEDERLANDSE RIDDERORDEN, TIEN JAAR PAARS, GELUKKIG NIEUWJAAR, CORDON BLEU DIANA, EL PRÍNCIPE AZUL, THAMES TELEVISION, DE SPRINGPLANK NAAR LATIJNS-AMERIKA, VUURWERK AAN DE ZUIDKUST, CARAMBA, SERVERRUIMTE OVERSCHREDEN, EL TOBOSO, ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE ESPAÑOL VDSN PAÍSES BAJOS EN HERMAN WIJFFELS, ALAN BEER EN GUY VERHOFSTADT, NIEUW LICHT IN BRASSERIE LA TABERNA, LA PLAZITA en NOCHE DE SAN JUAN.

Deze wereldkaart geeft het invloedsgebied weer van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Met de opbouw van deze organisatie heb ik met mijn voormalige echtgenote een aanvang gemaakt in 1979 vanuit een zolderkamer op ons huisadres in WIJCHEN BIJ NIJMEGEN. In 1981 volgde de verhuizing naar MAARN en werd in ZEIST het netwerk uitgebreid met docenten en cursisten van het toenmalige INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES en het NATIONAAL INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN. De jaren 1988 tot 1992 vormden een tijd van bezinning, Bij NIEUW ELAN is het INSTITUTO CERVANTES geboren. Ongeveer tegelijkertijd met dat van mijn Spaanse collega's in ALCALÁ DE HENARES. Volgende maand woon ik inmiddels elf jaar in SPANJE. Een periode waarin ik heb getracht de activiteiten van onze NEDERLANDSTALIGE HISPANISTEN binnen het kader van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en de activiteiten van mijn SPAANSE COLLEGA'S aan elkaar te koppelen onder de paraplu van de EUROPEAN CERVANTES FOUNDATION. Dat betreft tevens de geplande bedrijfsactiviteit van het INSTITUTO CERVANTES LIMITED ENGLAND AND WALES. Vele positieve krachten zijn mij daarbij tot steun geweest. Ik denk daarbij aan het bestuur van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND, de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, de FEDERACIÓN INTERNACIONALDE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL en mijn collega'svan de BAAK-KRING. Dit netwerk is inmiddels uitgebreid naar de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA, RUSLAND en ARGENTINIË. Wij - en overige betrokkenen - hebben grote offers moeten brengen om ONS IDEAAL na te streven. Men heeft mij vaak geadviseerd privé en zakelijk te scheiden. Dat is in mijn situatie nooit helemaal mogelijk geweest. DE GESCHIEDENIS VAN CERVANTES is immers DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE. Zoals dat ook bij DE BAAK het geval is. Ons besluit van 4 MAART 1992 om ons gezin te ontbinden was geen gemakkelijk besluit. Wij hebben het toch gedaan voor DE GOEDE ZAAK. En ook mijn beide zoons hebben zich na die tijd uitstekend ontwikkeld. Ik ben trots op die jongens. Ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik ben gaan leren van mijn eigen kinderen. Daarom was ik ook zo gelukkig met de kaart die ik gisteren heb ontvangen van MARK, CAROLINE, LUCAS, EMMA en LOTTE

waarop de hoop is uitgesproken dat het jaar 2010 een jaar wordt van STABILITEIT. Op KERSTAVOND hebben MARK en CAROLINE daartoe het startschot gegeven met een voortreffelijk kerstdiner. Voor het eerst sinds 1992 was mijn oude gezin weer in zijn geheel herenigd. Aangevuld met de partners van MARK EN RAMON, mijn kleinkinderen en de huidge levensgezel van mijn voormalige echtgenote, die zich eveneens een uitstekend gastheer betoonde. Bij de opbouw van een organisatie of EEN BLOEIEND BEDRIJF is het van groot belang over voormalige meningsverschillen heen te stappen en samen te werken naar een nieuw DOEL. In dit verband had ik gisteren de heer THOMAS TRIEBELS aan de telefoon nadat ik hem abusievelijk had laten weten dat THE QUEEN werd herhaald op Nederland 2. Hij vertelde mij dat LIESBETH de nieuwe burgemeester wordt van ARNHEM en ik met haar ga trouwen. Dat is een NIEUW PERSPECTIEF dat mij bijzonder aanstaat voor 2010 en alle betrokkenen. De krachten bundelen onder het motto ÉÉN EN ÉEN IS DRIE. JANUS SMALBRAAK staat in dit verband al op de eerste plaats in de Top 20 van 261 zoekopdachten. Ik hoop dan ook dat vanaf 1 januari aanstaande alle rekeningen voor het bedrijf door het bedrijf worden betaald. De statistiek van vandaag. 487 bezoeken. Nieuw in de Top 100 van 7146 verwijzende pagina's 89. SPAANS STAATSBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Ik hoop dat ZIJN OPVOLGER THANS ook MIJN DECLARATIE kan betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 NOVEMBER 1996.

31 DECEMBER 2009 TESSA RODENHUIS