Instituto Cervantes Postbus 689 3500 AR UTRECHT KINGDOM OF THE NETHERLANDS Directie de Baak T.a.v. drs E.H. Halbertsma Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 4 juni 1998. Betreft: GELOVEN. Kenmerk: JH/LH/PO980604. Beste Lieverd, Deze ochtend ligt er een geel boekje met paarse letters op tafel met de tekst Wat bezielt en een sticker met de naam John. Vandaar vandaag een brief over geloven en de geloofsbelijdenis. Het is een actueel thema aangezien gisteren 27.114 Telegraaflezers de redactie hebben gebeld, waarvan 94% de kinderlijke reactie van de zogenaamde 'kerkleiders' hebben afgekeurd inzake het ter communie gaan van onze vorstelijke vrienden. Ik bezoek al tal van jaren verschillende kerken en spreek daarbij altijd een eigen geloofsbelijdenis uit. Soms ben ik geneigd om daarbij de woorden uit te spreken 'Ik geloof in de Heilige Elizabeth'. Haar rol in de geschiedenis is immers nog steeds onderbelicht en zij was de moeder van Maria, die op haar beurt uit de Anglicaanse kerk is geweerd. Het deed mij derhalve deugd te zien dat mijn heilige Elizabeth gistermiddag uit het hiernamaals is nedergedaald ter helle om een blik te kunnen werpen op de collega waar zij eens een twee-eenheid mee heeft gevormd. Daaraan ging een reis vooraf vanuit Utrecht. In de trein van Utrecht naar Leiden nam eerst een jongeman tegenover mij plaats met een boek met de titel Tussen twee paleizen (14.25). Om 14.40 stapten in Alphen aan den Rijn drie heren in met een Indisch-Pakistaans uiterlijk. Zij spraken Engels. Vervolgens las ik in de krant Willem-Alexander opent naar hem genoemd gemaal, Moord in Wassenaar zorgt voor onrust en "Jonge duikers gepakt na roof golfballetjes. Ik dacht daarbij ogenblikkelijk "Waar waren Harry, Ruud en Liesbeth in die nacht?" Ikzelf heb geen alibi, maar vind het wel een terechte vraag. Ik ben immers ook eens tot 'duiker' omgetoverd in de roemruchte badplaats en als jij je petje opzet ziet de politie immers niet of je een jongen of een meisje bent en toneel spelen is een van onze favoriete hobbies, naar ik heb vastgesteld. Zo las ik eveneens twee artikelen over mijn Vader Zaliger. "DIENSTJUBILEUM. Donderdag 13 juli viert de heer F. van der Heyden, machinist E.T. bij de Nederlandse spoorwegen te Nijmegen zijn zilveren dienstjubileum. De jubilaris recipieert overmorgen van 14.00 - 16.00 uur in de Goffertboerderij. Hij wordt dan gehuldigd door de NS-staf en personeel." Het artikel zat nog in zijn portefeuille en dateert van 1969. Uit die tijd dateert ook een ander artikel. Enkele passages: "PLEZIERIGE "ROMANCE" NIJMEGEN - De toneelgroep "Ernst en Luim" heeft zijn vele aanhangers gisteravond de première voorgeschoteld van het blijspel "Romance rond artikel 17". Dat is in de kermisweek, zoals te verwachten was, een heel plezierige avond geworden, een avond lachen, gieren en brullen zogezegd. Het toneelstuk van ene P.Joh.-Zonruiter bezit voldoende elementen om dat plezier te garanderen en regisseur A. Janson is er de man wel naar om deze elementen met zijn mensen uit te buiten. Van de "vaste" bezetting bij 'Ernst en Luim" is F. van der Heyden altijd de man die in dolkomische omstandigheden de juiste toon weet te treffen en de lachers op zijn hand te krijgen. Ook gisteravond was zijn creatie van de man die zich bevrijdt vanonder de plak van zijn oerfatsoenlijke vrouw weer hartverwarmend. De potsierlijke verkleedpartijen en de af en toe verrassend rake tekst helpen hem om van de rol weer een effectvol nummertje te maken." Dat laatste zal ik maar niet onderstrepen. Het is immers zeer ongepast van de recensent. De schrijver eindigt het artikel met "Slippertjes. Het decor was zoals dat bij Ernst en Luim gebruikelijk is, met zorg uitgevoerd. Een slippertje van de regie vond ik het feit dat in een Nederlandse badplaats de telefoongids van het district Arnhem wordt gebruikt voor lokale gesprekken, terwijl een beeldje van Mariken van Nieumeghen ook in weinig hotelkamers aan het Noordzeestrand aan getroffen zal worden. Maar dat zijn geen storende tekortkomingen." Daar heeft de recensent gelijk in. Hij kon immers niet weten dat Johannes L. Floriszoon dit artikel meer dan 28 jaar later zou lezen in de trein op weg naar zo'n hotel, waar een beeldje van Mariken beslist niet zou misstaan op het terras. Onderweg reageerde de conductrice al op mijn paraplu van de Royal Shakespeare Company uit Stratford met de woorden "Dat ziet er goed uit". Blijkbaar kwamen daar ook de Pakistani op af. Zo ook in bus 40 van Leiden naar NOORDWIJK. Om 15.00 nam een Pakistaans ogende dame plaats op de voorste bank. Zij had veel weg van de zus van DR. HASNAT KHAN en stapte om 15.07 uit bij halte De Kempenaerstraat in Oegstgeest, niet ver van de Willem de Zwijgerlaan en de plek waar jij mij ooit hebt gezegd "Stap maar in en laat de rest maar lopen". Leuk dat jullie een onderwijsproject steunen in Pakistan. Dat zal HASNAT zeer op prijs stellen. Bij de Baak werd ik al hartelijk verwelkomd door Ruud en nadien door Harry en Edwin de Beukelaar. Ook Nico kwam ik nog tegen. Ik heb hem nog steeds op het oog als chauffeur van onze Rolls. Dat moet er maar eens gauw van komen. De ontwikkelingen zijn immers hoopvol. Zo heb ik met veel genoegen kunnen vaststellen dat het diner al aardig was aangepast aan mijn recente bezoeken aan de Utrechtse Griekse restaurants. Daar heb ik met Harry ook nog over van gedachten gewisseld. Hij was met name bekend met het restaurant 'Sirtaki', onder de Dom. Voorts heb ik met veel genoegen deelgenomen aan de brainstormsessie van de ANWB. De opzet sprak mij zeer tot de verbeelding. 1. Voorbij de eerste gedachte. 2. Voorbij de vanzelfsprekendheid. Methode Creëer een probleem. Wat dit betreft denk ik dat dat een van mijn sterkste punten is. Ik heb de laatste jaren immers al heel wat problemen gecreëerd die een ander moest oplossen. Alleen de financiering is nog niet rond. Eerst de bijeenkomst van gisteren. Er barstte een enorme hoeveelheid creativiteit los onder de bezielende leiding van Harry en Edwin. Harry had daarbij op het bord staan Stel je oordeel uit. Dat heb ik dus gedaan tot nu. Ik ben er ook mee eens dat er geen slechte ideeën bestaan, in principe. De leukste opdracht vond ik nog het vermelden van twee getallen tussen de 20 en 45. Ik heb daarbij gekozen voor 28 en 35. Wat dat betekende heb ik aan het beoordelingsvermogen van de omstanders overgelaten. Dat was wel leuk. Leuk was ook de wandeling met Monique van de Sanden in haar gele jurk. Dat zag er zonnig uit en ik dacht daarbij uiteraard aan 'My Lady on the roof' op pagina 5 van The Sun van vorig jaar. Zij was toen net geen 35 meer. Dat was zij wel op 28 december daaraan voorafgaand. Ik ben dus nog steeds benieuwd naar hetgeen zij in die tijd in haar Testament heeft laten opnemen. Ik ben dus ook zeer gecharmeerd door de afbeelding van het VUURWERK op de voorpagina van Baakbericht 151. Dat moeten we immers nog een keer overdoen. Samen. Met de hele groep. Harry is het daar al mee eens, naar ik heb begrepen. Na afloop nog even aan de bar geëvalueerd met Vincent Michiel Pieterse (een aardige knaap, je weet jouw mensen met zorg te kiezen) en Kees van Harten van Randstad, die mij nadien ook een lift heeft bezorgd naar het station te Leiden. Hij adviseerde mij zijn voormalige President Directeur Frits Goldschmeding in de Raad van Bestuur van de holding op te nemen. In de trein gelezen in "Wat bezielt". Ik ben met name geïnteresseerd in Harry en Loek. Voorts zie ik onze 'oude baas' Cees van Lede, voor wie wij ooit nog eens een probleem hebben opgelost dat iemand anders had gecreëerd. Op bankgebied zijn er nieuwe ontwikkelingen in het zuiden "ABN Amro accepteert nu kleiner belang Generale. Er zijn dus toch nog verstandige mensen in het Zuiden des Lands van Willem I. Voorts lees ik nog een artikel over een andere 'collega'. "Gonzalez wil graag 'Eurobaas' worden. Gonzalez wilde evenwel in 1996 nog een keer de verkiezingsstrijd aangaan, die hij verloor van een centrum-rechtse combinatie (het lijkt net een bokswedstrijd tussen partijen die geen verstand van zaken hebben, JH). Ook Felipe heeft dus bijgeleerd sinds wij hem hebben verslagen tijdens de laatste verkiezingen. Ik zie het lijk echter al drijven als hij in Brussel terechtkomt. Tijdens zijn laatste regeringsjaar is hij er immers niet eens in geslaagd om een fatsoenlijke begroting te produceren voor zijn land, mede ten gevolge van de manipulaties van zijn goede vriend Mario Conde van Banesto. Bovendien heeft hij nog niet gereageerd op mijn mededeling dat 'zijn Instituto' illegaal is gevestigd in de Belgische hoofdstad, hetgeen ik zijn regering al jaren geleden heb medegedeeld. Het enige lichtpuntje zie ik in zijn gebrekkige kennis van de Engelse taal. Daarvoor kan hij bij mijn instituut terecht in Londen als jij aan mijn verzoeken hebt voldaan. Daar wil ik zeer zeker nog wel enige onbezoldigde activiteiten tegenover stellen als tegenprestatie. Dat Jacques Chirac zich nog verder met de Europese Unie bezighoudt acht ik bepaald ongewenst, tenzij hij eerst een cursus Nederlands gaat volgen aan mijn instituut in ZEIST en zijn republikeinse ideeën overboord zet. Daarover moet ik Peter overigens nog onderhouden. Vandaar dat ik hem een kopie van deze brief doe toekomen. Zoals gezegd heb ik het liefste weer een Bourbon op de troon van Frankrijk, bij gebrek aan Peter. Dat schijnt echter moeilijk te zijn getuige het artikel in het NRC van gisteren. Lodewijk XVII ligt niet in Delft. Zodra verder DNA-onderzoek tot een positief resultaat leidt heeft één van beide heren recht op de Franse troon. De monarchie is immers de staatsvorm van de toekomst binnen de Europese Unie. Dat wordt ook duidelijk gemaakt door Prof.dr. G.G. de Kruif, hoogleraar in de christelijke ethiek vanwege de Nederlandse Hervormde Kerk bij de Rijksuniversiteit Leiden in zijn artikel Imago koninklijk huis versterkt door Apeldoornse kerkdienst. Dit is nog wel het belangrijkste nieuws van gisteren, aangezien deze hoogleraar zich laat leiden door ethische beginselen. Wij hebben als koninkrijk geen kernbommen nodig om een voorbeeldfunctie te vervullen in de wereld. Voorts heb ik kennis genomen van de artikelen Fortis en ABN Amro mogen beide bieden op G-Bank en Financiële normen als eerste overboord met als belangrijkste mededeling Fortis en ABN Amro hebben groen licht voor hun bod op de Generale Bank. ABN Amro ligt voor. Tenslotte Toenemende druk op India en Pakistan, waarin vermeld wordt dat 46 landen India en Pakistan hebben opgeroepen de internationale verdragen te tekenen tegen kernproeven en verspreiding van kernwapens. In een andere verklaring, afgelopen dinsdag opgesteld op de bijeenkomst van de VN-conferentie voor ontwapening in Genève op initiatief van landen die niet over kernwapens beschikken, wordt de Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk gevraagd hun bezwaren tegen de ontmanteling van kernwapens te laten vallen. Mocht Frankrijk daaraan meewerken dan ontslaat dat de Franse president niet van zijn verantwoordelijkheid om helderheid te verschaffen omtrent het dodelijke ongeval op 31 augustus, waarbij mijn partner het leven liet. Ook voor Peter Ottenhoff (ik vraag mij af hoe hij aan dat pseudoniem is gekomen gezien zijn intelligentie, die niet van deze wereld is) is er terzake een eigen verantwoordelijkheid weggelegd. Vandaar dat ik hem de volgende brief heb geschreven: ONTROEREND GOED Jouw klantenkring zal steeds verder toenemen. De mensen van de ANWB leken mij uitermate tevreden en hun mond-op-mond reclame zal jou uiteindelijk zoveel opdrachten opleveren dat je het niet meer aankunt qua capaciteit. Dat zie ik wel gebeuren en het doet mij deugd dat ik daar ook een steentje aan heb kunnen bijdragen. Als nieuweling lijkt het mij goed om de heren Neuman en Ottenhoff eens op zo'n sessie uit te nodigen. Dan kunnen Wij weer samenkomen. Wellicht is er nog ruimte voor mij in de Wassenaarse villawijk De Kievit in plaats van op De Horsten. We moeten er immers allemaal aan GELOVEN. Hartelijke groet.

5 JUNI 1998 REISPROGRAMMA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA