4 juni 1998. Betreft: ONTROEREND GOED. Kenmerk: JH/PO980604. Beste Peter, Aansluitend aan mijn brief van 22 mei met de titel HEMELVAART heb je inmiddels kunnen vaststellen dat mijn vader vier dagen later ten hemel is gevaren om in Bijbelse taal te spreken. Vanaf die tijd heb je dus niet veel van mij vernomen, vandaar dat je hierbij een kopie ontvangt van mijn brief van vandaag aan mijn Noordwijkse collega. Bij het passen van kleding denk ik aan mijn hofleverancier Willemars aan de Oudegracht. Bovendien kun je dan een bezoek afleggen aan de aangrenzende Drakenburcht en het tegenoverliggende King Arthur's Pub en Stadskasteel Oudaen. Ik denk daarbij aan een spiegel. Vooral jouw papegaai kan zich daar nogal druk om maken. Probeer inderdaad vooruit te denken in de geest van degenen die staan afgebeeld in de brochure van de 'Government Game Competitie' onder het motto regeren is vooruitzien en houdt gelijke tred met de bedenkers van dit spel.

De toekomst ligt voor jou in Parijs. Zonder enige twijfel, als je al mijn instructies opvolgt. Bij het laatste denk ik aan Marianne Dagevos. Zij heeft ons ooit aardig in de problemen gebracht ten gevolge van haar onvolkomenheden. Het is echter nergens voor nodig om haar tot zondebok te bombarderen. Ieder mens maakt wel eens een foutje en leert daarvan. Sterker nog: zonder het maken van fouten vinden geen leerprocessen plaats. Als onderwijzer leverde ik in het verleden altijd de beste leerlingen van de school af, doordat ik hen altijd alles wat zij fout deden liet overmaken totdat zij hun werk in de perfectie afleverden. Op de 27ste kon jij mij het onmogelijk naar de zin maken aangezien dit getal mij deed denken aan een vraag 27 van Trivial Persuit. Dit houdt automatisch in dat jij geen toestemming hebt om te citeren uit mijn Letters to Diana, Princess of Wales aangezien ik vanzelfsprekend over de auteursrechten beschik. Dus kijk goed uit voor plagiaat. Jouw werkzaamheden voor mijn organisatie zal ik rijkelijk belonen zodra mijn boek wordt uitgegeven en de nodige revenuen binnen brengt. Dat is je wel toevertrouwd. De vijf kernproeven in Pakistan waren een geldig excuus op die 28ste mei. Nadien kwam nummer zes. De gezamenlijke Indisch-Pakistaanse strijdkrachten hebben thans 11 bommen tot ontploffing gebracht. De heer Chirac weet nu wat hem te doen staat. Ik heb al lang genoeg op hem gewacht en ik vraag mij af of jij wel actie hebt genomen in zijn richting. Jij bent daar immers de meest aangewezen persoon voor. En denk eraan: Niet tegensputteren! Ik heb tegenwoordig alle vorstenhuizen in de Europese Unie als hobby. Moet je ook eens proberen. Je zult je zeker op jouw gemak voelen in al die koninklijke paleizen, zoals Versailles en het Elysée. Op Slot Zeist ben je immers al goed ingeburgerd. Maar dat optrekje lijkt mij iets te klein voor jou. Er staat ook nog een Chatêau voor jou te wachten in het Bois de Boulogne, tenzij je zelf al over de middelen beschikt om tot de aanschaf van zo'n landgoed over te gaan. In de buurt van de Holy Trinity Church, niet ver van de Open Universiteit - waarvan ik ooit ten behoeve van de SBO de opening heb bijgewoond, zodat het ISM-project van start kon gaan - staat ook nog een Frans kasteel te koop voor anderhalf miljoen. Dat valt dus goed mee en je kunt er nog een goed trainingscentrum van maken voor Cervantes France.

Dan hoeft Chirac niet zo ver te reizen om Nederlands te leren en mag jij wat mij betreft zijn leermeester worden. Als hij maar betaalt. Dan heb je dat kasteel er gauw weer uit. Reculer pour mieux sauter dus. Het is jou wel vertrouwd om iets harder te werken dan anders, zoals ik mij nog goed kan herinneren uit de tijd dat ik mijn hakdag moest uitvoeren. Jij was in die tijd een grote steunpliaar voor mij en ik ben ervan overtuigd dat dat nog steeds zo is. Het is echter niet mijn bedoeling om te irriteren, ondanks een gezonde dosis humor. Vandaar dat ik jou gisteren met rust heb gelaten en een heerlijk avondje aan zee heb meegemaakt op de Baak te Noordwijk. Jammer dat ik mijn collega niet heb kunnen spreken. Ik mag echter aannemen dat jij dat wel doet op gezette tijden. Maar houdt haar wel in ere. Dat doe ik ook! Ik denk in dit geval aan Harry Starren. Hij heeft in het verleden hier in Utrecht het PAO Bedrijfswetenschappen geleid en een managementcursus gepresenteerd voor TELEAC. De serie wordt binnenkort herhaald. Ik beveel je die programma's van harte onder jouw aandacht aan. Harry heeft een zeer goede visie op de toekomst en is altijd vernieuwend bezig. Kortom een topper. Net als jij en ik. De beste levensverzekering is investeren in mijn bedrijf. Zeker als je daarover in onderhandeling treedt met Sylvia Tóth in Den Haag (Lange Voorhout). Sylvia beschikt over mijn plannen en kan naar mijn inzichten zonder enige moeite een kleine 10 tot 20 miljoen in het bedrijf investeren in de vorm van aandelen. Dat geldt ook voor de ABN Amro, die formeel deel uitmaakt van mijn stichtingsbestuur. Ik heb er dus geen enkel probleem mee als jij namens ons bedrijf met hen verder praat. Dat geldt eveneens ten aanzien van George Görtemöller en Jonkheer Johan Laman Trip, etc. etc. Wat het onroerend goed betreft heb ik vanmorgen de eerste kijker al gehad. Ik hoop hier echter nog tot 1 september te kunnen blijven wonen, aangezien ik van jou verwacht dat je in die tussentijd het bedrijf hebt opgestart in 'Sparrenheuvel' te ZEIST, in goed overleg met alle betrokken partijen. Dat is dus het tweede onroerend goed. Dus ik reken erop dat je hier goed mee bezig bent. Het leven staat niet stil. Hartelijke groet, Ook aan je papegaai. Bijlage: Kopie brief GELOVEN aan de directie van de Baak.

10 JUNI 1998 BESTUURSSAMENSTELLING TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF IN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN