29 december 1998. Betreft: MAHLER Kenmerk: JH/PO981229. Beste Peter, ik begin deze laatste brief van 1998 met de kersttoespraak van Hare Majesteit. Deze woorden zijn mij uit het hart gegrepen en zouden evengoed door mijzelf of Liesbeth kunnen zijn geschreven. Dat is al vaker voorgekomen in toespraken van de koningin. Wij zitten immers op dezelfde golflengte. In dit verband wijs ik op het artikel in het NRC van afgelopen donderdag met de titel Gratie voor ex-minister in Spanje. Het Spaanse kabinet heeft gistermiddag besloten een gedeeltelijke gratie te verlenen aan de voormalige socialistische bewindslieden José Barrionuevo en Rafael Vera. De vervolging van beide heren is enkele jaren geleden ingezet door rechter Baltasar Garzón, nadat ik hem heb laten verzoeken de elementen aan te pakken die voor mij een voortdurende bedreiging bleken te zijn. Ik heb dit jaar nog geen kerstkaart van de Spaanse Minister-President ontvangen. Ik kan mij goed voorstellen dat hij het iets te druk heeft met deze ontwikkelingen. Ik heb er geen bezwaar tegen als de heren staatslieden weer op vrije voeten komen, als ze mij maar met rust laten zodra ik mijn flat aan de Costa del Sol ga betrekken. Dat gebeurt per 1 februari aanstaande. Van 19 tot en met 26 januari ga ik een weekje naar de Spaanse zuidkust om daar alles te regelen voor ons tweede huis. De Eikenhorst komt immers wel in de familie terecht. Het duurt echter nogal een tijdje voordat de President van de Amsterdamse Rechtbank de Minister van Financiën tot betaling gelast van de door hem verschuldigde 80 miljoen met rente. Wellicht kan jij daar een bijdrage aan leveren. Mohamed is immers ook nog steeds niet over de brug gekomen. Daarom loop ik weer even jouw horoscoop na vanaf 18 december jongstleden. Inmiddels heb ik Liesbeth een benoemingsbrief gezonden tot directeur van de holding. Zodra zij de participaties heeft geregeld en Bestuur en Raad van Commissarissen heeft geïnstalleerd kan jouw definitieve aanstelling ook worden geregeld. Het lijkt mij goed dat jij je dan in BRUSSEL vestigt en de contacten met de Europese Commissie gaat onderhouden. De ambassadeur aldaar is van de zaken op de hoogte. Er is binnenkort weer een feestje in de maak. Ik heb Guus Meeuwis uitgenodigd om hieraan zijn medewerking te verlenen. Ik heb hem getroffen in de Florin en Firkin dat inmiddels mijn stamcafé is geworden. Ook Oud en Nieuw ga ik daar vieren. Gezellig! VUURWERK wederom. Ik heb er geen bezwaar tegen dat je met Liesbeth een speciale relatie ontwikkelt. Als je het maar zakelijk houdt. Daarom zend ik je bijgaand de lijst met goederen en informatie die om een plekje vragen. Met name de informatie ten behoeve van de holding dient in een archief te worden opgeslagen. Ik heb Liesbeth uiteraard daartoe in eerste instantie benaderd. Graag in overleg een oplossing. Van de directie van de Baak ontving ik eveneens bijgaande uitnodiging voor het bijwonen van de uitvoering van de Tweede Symfonie van Mahler op maandag 11 januari aanstaande.

Die uitnodiging heb ik uiteraard in dank aanvaard. Zoals je ziet kan ik ook een gast meenemen. Indien je geïnteresseerd bent laat mij dat dan weten vóór 8 januari aanstaande. Mocht je nog andere mogelijkheden hebben om mij te helpen bij de verhuizing, dan graag. Daarbij denk ik uiteraard - naast jouw echtgenote - eveneens aan jouw papegaai. Dienaangaande heb ik mijn beoogde directeur op 23 december alsvolgt gerapporteerd: Ik ben nog niet in staat om hem een cheque te sturen. Dat komt nog wel als hij in de senaat zit, net als Ernst Hirsch Ballin. Ernst heeft de Minister-President op de vingers getikt vanwege twee taalfouten in het Verdrag van Amsterdam. Ik dien dus ook nog een correctie toe te passen op de brief van gisteren. 'Papagaai' dient uiteraard ook te zijn 'papegaai'. Zo heb ik de Minister-President kort voor PRINSJESDAG laten weten dat ik 'ham of kuit' wilde. Dit heb ik achteraf ook alsvolgt gecorrigeerd: 15 september 1996. Betreft: Correctie. Dit slaat nog op het volgende bericht: 13 september 1996 Agendamutatie kabinetsberaad. Nadien heb ik hem nog een faxberichtje gestuurd met de volgende tekst: "Zeer geachte Heer Kok, Ik heb begrepen dat U met effect slaat. Ik hoop dat het in de goede richting is. Veel succes met PRINSJESDAG." En tenslotte: 18 september 1996 Het grote geheim. Het was dus een goed advies van jou om uitsluitend met decision makers te communiceren. Onder dit verleden zet ik graag een streep zodra de rekening is betaald. Dan kan ik mijn Manager Benelux ook een cheque doen toekomen en nog een keer gaan vliegeren met de voormalige Minister van Justitie." Ik denk met name aan het concert op 11 januari en de Nieuwjaarbijeenkomst op de Baak op 15 januari, waarvoor ik eveneens een uitnodiging heb ontvangen. Ik ben je niet vergeten, hoewel ik geen kerstkaarten heb verzonden in verband met de verhuizing. Je zult veel te regelen krijgen. Succes ermee! Ik hoop dat ik je hiermee voldoende heb geïnformeerd en wens jou en al je vrienden en familieleden een prettige jaarwisseling en een bijzonder succesvol 1999. Hartelijke Groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN.

Bijlagen:
- 'Verzoening is een zware opgave" (NRC Handelsblad 28-12-1998)
- 'Gratie voor ex-minister in Spanje (NRC Handelsblad 28-12-1998)
- 'Van Zweden leidt deze kerst zijn allereerste Mahler' (NRC Handelsblad 28-12-1998)
- 'VNO-NVW: kritiek op 'dure flex-wet' onzin (NRC Handelsblad 28-12-1998)
- Uitnodiging Tweede Symfonie van Mahler in het Concertgebouw in Amsterdam op maandag 11 januari
- Overnamelijst (bruikleen) 28 december 1998
- Inhoud verhuisboxen per 28-12-1998
- Inhoud verhuisboxen per 28-12-1998. Doosvolgorde.

31 DECEMBER 1998 HAPPY NEW YEAR