Datum: donderdag 19 januari 2006 Betreft: NIET HET WERK IS HET PROBLEEM, HET PROBLEEM IS GELD. Kenmerk: 20060119JHLH Dear Elizabeth, De dames worden goed beschermd in Velp. Na de brieven Massage of sauna en ADSL-aansluiting op iMac om 18.00 ter verzending in de brievenbus naast het NS-station Nijmegen-Dukenburg te hebben gedeponeerd ben ik gisteravond met de trein van 18.11 naar Velp vertrokken. Aankomst sauna 19.15. Daar werd mij al direct de toegang ontzegd door Dagmar aangezien zij de ladies day nog niet hebben afgeschaft, zoals bij Lucaya. Zij nodigde mij uit vrijdag terug te komen. Maar dan ga ik al naar Ellecom. Na een walk around the block via de Willem Honigweg, de Zutphensestraat - langs apotheek KOEK - en winkelcentrum De Heuvel terug met de trein van 19.55. Ik had het kunnen weten. De situatie bracht mij in gedachten terug naar de door mij in 1987 in Hotel Kerckebosch te ZEIST aan mijn mede-aandeelhouders afgedwongen juridische procedure. Vandaag heb ik zoals vroeger weer eens gewoon de Telegraaf gekocht als vakliteratuur. Ik weet niet of jij nog steeds verliefd op mij bent. Ik denk het wel. Anders had je al lang contact met mij opgenomen. Aangezien ik tot op heden uitsluitend zakelijke voorstellen heb gecommuniceerd. Maar ik stel het wel op prijs als je ook een werkkamer voor je oude, trouwe collega kunt vrijmaken in Brummen, aangezien dat er in Noordwijk niet van is gekomen en het werk moet doorgaan. Terwijl de Keizerlijken uit Nijmegen de sterren van de hemel spelen - gisteren een 1-3 overwinning bij Sparta ROTTERDAM, waar de Arnhemmers met een nederlaag naar huis gingen - begint het aardig te rommelen bij de Arnhemse voetbalclub. Op de meest bekeken plek op de voorpagina van de Telegraaf staat al met dikke letters

Stijn Vreven spant zaak aan tegen Vitesse

Dat imago gaat de hele wereld door. Het is dus zaak dat het bestuur van de Arnhemse voetbalclub thans overgaat tot de uitvoering van mijn voorstellen. Deze zaak ligt dan wel niet op bestuurlijk niveau. Maar gerommel met de voetballers is evenmin goed voor het imago van het door Herman Veenendaal aan mij toegezegde voetbalbedrijf. De produktiviteit van mijn werk kan zonder meer worden opgevoerd. Ik heb dan wel behoefte aan een volledig geëquipeerd en honderd procent opererend Management Informatie Systeem waarop alle projecten kunnen draaien, in casu alle werkmaatschappijen van de geplande holding. Daarbij dien ik 24 uur per dag te kunnen beschikken over computerondersteuning, zoals van Leo Hick indertijd, maar wel iets professioneler, zoals Elly van Egmond. Die had verstand van zaken. 16.00 Terug van de universiteitsbibliotheek. Om 14.33 bericht van Bruce Batchelor van Trafford Publishing uit Canada doorgestuurd. De statistiek. 333 bezoeken. Jaartotaal 206.953 In de Top 100 van 1191 verwijzende pagina's speciale aandacht voor 72. Onder de Keizerskroon 72. AZ 002 LR 80. Report 37 aan Earl Charles Spencer 81. Cervantes Management Centrum 87. Report 38 aan Earl Charles Spencer 94. Report 36 The Last Post en 95. De spijker op zijn kop Nieuw in de Top 20 van 258 zoekopdrachten: 3. alfonso XIII abdicación vermeld in 30 JUNI 1998 ARANJUEZ TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, Su Majestad el Rey, Cervantes Travels, Letters to Diana now in Dutch, Royal Love, Urging to the Loo, España - Nederland - Inglaterra, Report 11 Green Light en Retour Nijmegen Wassenaar III.

22 JANUARI 2006 JUS D'ORANGE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA