Mevrouw Boukje Bügel-Gabreëls Directeur Marketing & Sales Het Net Postbus 2728 3800 GG AMERSFOORT Datum: Woensdag 18 januari 2006 Betreft: ADSL-aansluiting op iMac Uw referentiecode: 84-4239/10-05 Kenmerk: 20060118JHHetNet Geachte mevrouw Bügel-Gabreëls,

Dit is het garantiebewijs bij de toolkit die ik op vrijdag 12 januari jongstleden op het huisadres van mijn moeder, mevrouw E.M. van der Heyden van den Broek, heb ontvangen. Ik woon zelf in Spanje, maar als ik in Nederland ben logeer ik meestentijds in Nijmegen. Ik maak dan van haar telefoonlijn gebruik voor het gebruik van het internet. Op zondag 14 januari heeft mijn jongste zoon, Ing. R.J. van der Heijden, de hele middag gewerkt aan de aansluiting per ADSL. Hierbij is een probleem ontstaan. Ik citeer zijn opmerkingen:

Router ingesteld als DHCP server. Op Mac TCP/IP ingesteld op verbinden "ethernet" en configureer via DHCP server. De pool van Router is ingesteld van 10.0.0.150 tot 10.0.0.200 Het ip-adres dat verschijnt op de Mac ligt echter in een totaal andere range: 169.254.210.231 subnet-mask 255.255.0.0 Het lijkt alsof iets anders de IP-adressen uitdeelt. De router heeft hier geen invloed op. Op Windows XP werkt alles zonder problemen.

Maandag 15 januari heeft hij hierover contact opgenomen met de helpdesk van Apple waarbij ik thans als account sta vermeld als johnvanderheyden 0653642916. De verstrekte instructies hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Er is nog steeds geen verbinding. Daarom heb ik gisteren 17 januari 2006 om 14.08 gebeld met Apple helpdesk tel. *****. De medewerker heeft mij laten weten dat het probleem bij de provider ligt en mij gewezen op een artikel 58372 Open transport DHCP client behaviour. Hieromtrent heeft hij een email verzonden naar ***** Die kan ik hier dus niet ontvangen. Dat kan ik wel op mijn computer in Spanje. Aanstaande maandag 23 januari ga ik weer voor enige tijd naar Spanje terug. Het loont nu dus niet de moeite om op dit moment tot actie over te gaan en ik verzoek u daarom hiermede uw incasso terzake stop te zetten en mij schriftelijk mede te delen op welke wijze - binnen het kader van uw garantiebepalingen - Het Net dit probleem kan verhelpen. Voor de goede orde attendeer ik nogmaals op mijn verzoek NIET te factureren aan mijn moeder, maar de te incasseren bedragen automatisch te laten afschrijven van mijn postbankrekening zodra ik in Nijmegen tot daadwerkelijk gebruik van het internet kan overgaan na mijn terugkeer uit Spanje. Uw reactie zie ik - met afschrift aan mijn emailadres met belangstelling tegemoet. Bij voorbaat hartelijk dank. HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN E29620 TORREMOLINOS - SPANJE CC EH

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

ADSL-AANSLUITING OP IMAC (2)

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN