MAANDAG 18 OKTOBER 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Ik begin vandaag met mijn statistieken door te lopen. Mijn reisverslag naar Alcalá de Henares staat bovenaan in de Top 100 van 1674 verwijzende pagina's. In de top 25 zie ik weinig wijzigingen. Op 31 is mijn eerste uitgebreide brief aan Prinses Diana binnengekomen. Mijn brief van 23 oktober 2001 aan de directiesecretaresse van de Baak blijft in dit verband hoog scoren (32). Dat geldt ook voor 'Paars met Oranje' op 34. 'Miss Legs' staat thans op 36. Voor de goede orde: dat is een pannenkoekje dat ik indertijd heb genuttigd in het Jagershuys te Zeist. Op 38 treffen wij mijn faxbericht aan oud Minister-President Kok, waarin ik hem heb medegedeeld dat ik mijn verantwoordelijkheden in het Verenigd Koninkrijk aan Prinses Diana had gedelegeerd. Ik heb met tevredenheid vastgesteld dat de 'European Constitution' inmiddels is uitgewerkt en veel tijd om nog een fietstocht te maken van 10 Downing Street naar BUCKINGHAM PALACE heb ik niet. Ik moet elke dag opnieuw woekeren met de tijd. De 'Selffulfilling Prophecy' begint echter alweer uit te komen op 39. Daar is uiteraard wel Nieuw Leiderschap voor nodig (40). Ik verwacht dan ook dat er binnenkort heel wat congressen en seminars worden gehouden in Hotel Cervantes (41), zodra dat bedrijf in onze holding is ondergebracht. Een variant op 'Baak à la Carte' (42) wordt dan 'Cervantes à la Carte'. In dit verband speelt 'Guusje' (43) een belangrijke rol. Mijn vader is op 26 mei 1998 overleden. Ik heb hem gedacht in mijn brief van 27 mei. Samen met mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk. Inzake de afbeeldingen van Diana verwijs ik naar de voetnoot van dit bericht. 'El Gran Teatro del Mundo' (45) sluit hier naadloos op aan. Majoor Bosshardt moest tijdens tijdens de uitverkiezing van 'De Grootste Nederlander' nog even denken wie zij zou voordragen, maar wellicht kan mijn brief van 17 oktober 2001 aan onze toenmalige Minister-President (46) daarbij een hulpmiddel zijn. We kennen elkaar nog goed van de kerstbijeenkomst op de Baak op 24 november 1998 ("De kerst valt vroeg dit jaar...").

"Mijn Heer Van der Heyden. Hoe heet die man?"

Op 47 vinden we in dit verband een verslag van mijn eerste bezoek aan Windsor Castle op 5 augustus 1996. Ik ben bereid het hele verhaal onder ede te bevestigen, zoals ik al heb gedaan op nummer 49. Charles Spencer komt weer op 50 in beeld (Report 38). Het wordt nu tijd dat hij mijn boek gaat verkopen in de giftshop van Althorp House. Uiteindelijk heb ik het aan hem opgedragen met de woorden

This book is dedicated to Earl Charles Spencer at Althorp House and to all of them who supported us after the 31st of August 1997.

Brief 51 is een bedankje aan het voormalige bestuur van de Nederlandse Club Costa del Sol, Karin Bloemen en onze ambassadeur in Madrid, Mr. Schelto baron van Heemstra. Koningin Elizabeth II is gezakt naar plaats 52. Op 53 waait de wind weer uit het zuiden. 54. betreft mijn retraite, waarvan u thans getuige bent. De paarse stropdas van de heer Habanananda komt op 55 aan de orde. Dat geldt ook ten aanzien van de ontwikkelingen rondom 'The Kingmaker' in Warwick. Het moment is thans aangebroken dat we de Arnhemse voetbalclub wel kunnen overnemen, alsmede het bijbehorende stadion. Wellicht is trainer Van Gaal nog geïnteresseerd als hij mijn brief met de titel 'Jupiter' goed heeft gelezen (57). Op Hoop van Zegen (58). Dan hoeven we niet meer op een pallet te gaan staan in de Noordzee en wordt Nico onze chauffeur. De Sociale Paragraaf zie ik nog met belangstelling tegemoet ten behoeve van de werkzoekende hispanisten in de Benelux. Daarvoor is thans Minister de Geus verantwoordelijk. Ik ben benieuwd of hij daar nu tijd voor heeft. Uiteraard kan hij dit regelen in overleg met de Minister van Financiën en de Stichting Cervantes Benelux. Het Blijde Nieuws staat op 62. Op 63 knopen WIJ de touwtjes wereldwijd aan elkaar. 2 november 2004 wordt daarbij een ALLESBESLISSENDE datum. De Klikspaan is ook weer in beeld gekomen (64) sinds mijn gesprek met Nienke. Het is nu dus echt tijd voor een Nieuwe Start (65). Het woord is nu dus ook aan Lady Sarah McCorquodale (66). Als het goed is heeft zij nu alles geregeld met Anthony Julius. Op 67 treffen we nog een weergave van mijn gesprek met Marianne de Wit van de ABN-AMRO in Puerto Banús bij Marbella en de heren Richard Crombach en Rob Veelenturf van de bank in Zwitserland. Zij kunnen thans voor mij uitzien naar een nieuwe woning of een nieuwe boot voor ons bedrijf. Zodra WIJ hier samen mee kunnen varen vieren WIJ opnieuw Bevrijdingsdag. Samen met de 'Kingmaker'. Sleutel nummer 14 (69) komt dan weer goed van pas. De Brug naar de Toekomst (70) is dan een Brug naar het Heden geworden. De Hoofdlijnen (71) zijn al op 9 oktober 1999 uitgezet. Of was dat 1990? 'Corporate Governance' (72) heb ik helaas maar voor de helft kunnen volgen. Het is alweer zes jaar geleden dat ik de Kaagweek (74) heb bezocht. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. In de brief 'BBL' (75) zijn de eerste ideeën omtrent de Bank Cervantes Benelux tot ontwikkeling gebracht. Onze nieuwe auto treffen we aan op 76. Op 77 de - indertijd vertrouwelijke - evaluatie van het loopbaanadvies dat ik van Liesbeth heb gekregen bij mijn vertrek bij de Baak. Zij is thans in de plaats gekomen van Diana, My beloved Partner (78) als President-Directeur van onze holding (79). Valentijnsdag (83) is in dit verband van zwaarwichtig belang gebleken. Op 90 treffen we de inleiding aan van ons Cervantesplan. Bij de samenstelling van een uitmuntend management-team denk ik aan alle kleuren van de regenboog (91). Dit komt ook tot uitdrukking in mijn paasverslag van dit jaar (92). Na lange omzwervingen is Cervantes in 1999 weer eens in Nijmegen teruggekeerd. Dat is toen op een ludieke wijze door de Nijmeegse burgerij tot uitdrukking gebracht in 'De Bruiloft van Dulcinea' op 93. Die hebben we trouwens nog voor de boeg. Wellicht gaan we dan ook nog een keer langs Brombeek (96). Hierbij worden WIJ uiteraard wel een handje geholpen door Justitie. Dan kunnen WIJ ons alvast voorbereiden op een nieuwe autorit. En - om niet te vergeten -

NICO WORDT DE CHAUFFEUR

19 OKTOBER 2004 THE ONE IN THE MIDDLE