FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

TELEFAX Bestemd voor: IBO Slot ZEIST. Ter attentie van: Karin Scholten. Afzender: ICNBLEW. Datum: 2 maart 1998. Tijdstip: 12.15 uur. Betreft: SENIOR MANAGEMENT PROGRAMME: STATE OF TOMORROW Aantal pagina's: 2. Beste Karin, Met veel genoegen trof ik jouw naam aan in de advertentie in het NRC van afgelopen zaterdag. Het is al weer een hele tijd geleden dat wij elkaar hebben gesproken. Zeven jaar inmiddels in de bossen rond Hoog-Moersbergen. Ik was toen als stafmedewerker werkzaam bij de Baak in Noordwijk. Dit werk hield in 1991 op en inmiddels heb ik een proces in gang gezet dat moet leiden tot de operationalisering van een wereldwijd opererende organisatie die in eerste instantie tot doel heeft om Nederlands- en Engelssprekenden met kennis van het Spaans aan het werk te helpen. Daartoe heb ik in 1992 de Stichting Cervantes Benelux opgericht en een handelsmerk gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau onder de naam Instituto Cervantes voor opleidingen, trainingen en cursussen. Zoals je weet ben ik op de schrijver Cervantes afgestudeerd. Vandaar. In het voorjaar van 1996 heb ik het handelsmerk definitief in gebuik genomen. Dit recht kan mij dus niet meer worden afgenomen in de Benelux. Ook niet door de Spaanse overheid die hier in Utrecht een bedrijf heeft gevestigd onder dezelfde naam. Zodra zij tot betaling van een management-fee bereid zijn zal ik met hen gaan samenwerken. Ook heb ik nog een Limited Company Instituto Cervantes in Engeland en Wales, waarvan bijgaand het Certificate of Incorporation. De directeur van dit bedrijf is helaas onlangs overleden ten gevolge van een auto-ongeval in een tunnel in Parijs. De Stichting Cervantes Benelux zet ik derhalve om in European Cervantes Foundation en trek mij daarna daaruit terug. De Limited Company wordt een Holding met werkmaatschappijen. Het door het IBO aangekondigde Senior Management Programme heeft derhalve mijn volledige aandacht. Wellicht kunnen wij door mijn deelname aan dat programma onze goede oude contacten weer eens aanhalen in de toekomst. Daar zie ik zeer naar uit. Op vrijdag 13 maart ben ik op Slot ZEIST aanwezig voor een receptie. De volgende dag ga ik twee weken naar Spanje om ook daar de trein op de rails te krijgen. Voordien stel ik het echter zeer op prijs jouw informatie te ontvangen. Ik ben overigens benieuwd of er nog meer echte oude vrienden bij het IBO werkzaam zijn, zoals Frank Kooijmans. Zo ja, breng hem dan mijn allerbeste en vriendelijke groeten over. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.