Woensdag 19 juni 2002 00.18 Ik heb mijn boek nummer 010 aan Rob de Vries-Stadelaar verkocht met het opschrift. "Het begin van een nieuwe boot met de namen 1. Baron van der Heyden, 2. Cervantes, 3. 'Purple Prince', 4. John & Diana. Succes! Het wordt nu tijd dat er meerdere exemplaren worden verkocht. Er moet nu geld worden verdiend. Ik hoop dat alle in het boek genoemde personen de organisatie thans op de rails hebben staan conform het hierin geschetste model. Dan kan vanaf nu met de verkoop van grote aantallen boeken een aanvang worden genomen. Ik vernam het goede nieuws dat Hare Majesteit met Willem-Alexander en Máxima volgend jaar een staatsbezoek gaan brengen aan Zuid-Amerika en daarbij Argentinië, Brazilië en Chili zullen bezoeken. George Görtemöller heeft mij verteld dat bij een dergelijk staatsbezoek meestal ook een belangrijke handelsdelegatie meegaat. In dit verband citeer ik mijn brieven die ik terzake aan voormalig VNO/NCW-voorzitter Hans Blankert en zijn voorgangers heb doen toekomen: 1. UW BRIEF D.D. 29-03-96; 2. UW BRIEF 96.00.370/Hst/dH; 3. SPONSORING DOOR BEDRIJFSLEVEN; 4. CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM. In die tussentijd is mij gebleken dat het VNO/NCW naar de Bezuidenhoutseweg was verhuisd. Vandaar drie dagen later de volgende brief. 5. CERVANTES MANAGEMENT CENTRUM; 6. WELKOM; 7. CEOE. Het voorbereidende werk is dus door mij verricht. Ik ben nu benieuwd naar het vervolg dat ik van mijn collega's mag verwachten. De echtgenote van de heer Rivas - van nummer 206 - (Paquita) heeft mijn appartement gistermiddag weer een geweldige schoonmaakbeurt gegeven. De omstandigheden zijn dus weer optimraal. De Telegraaf bevestigt vandaag het bovenstaande. "Koningin op staatsbezoek Argentinië AMSTERDAM - Koningin Beatrix gaat maart volgend jaar op staatsbezoek naar Argentinië, het geboorteland van prinses Máxima. De vorstin zal voor deze speciale gelegenheid worden vergezeld door Máxima en prins Willem-Alexander. Het bezoek aan Argentinië maakt deel uit van een grote rondreis van de Koningin door Zuid-Amerika. Naast Argentinië zullen ook staatsbezoeken worden afgelegd aan Chili en Brazilië. Een deel van de rondreis zullen de Koningin en haar schoondochter met z'n tweeën afleggen, omdat de Prins van Oranje op 16 maart in Japan moet zijn om in Kyoto de opening van het Derde Wereld Waterforum bij te wonen. Daarna zal de prins zich bij zijn vrouw en moeder voegen." We dienen nu dus met de voorbereidingen te beginnen. Rob de Vries heeft al naar het jacht van Bram van Leeuwen geïnformeerd en mij vanmiddag uitgenodigd voor een borrel met enkele relaties. Hij adviseerde mij mij niet bloot te staren op dat schip. "Het is niet alles goud wat er blinkt", naar zijn zeggen. "Er is nog veel meer te koop. Alleen als er nog iets uit die nalatenschap komt is het interessant". Ik ben dus zelf ook benieuwd. Ik kan mij ook niet aan de indruk onttrekken dat er op dit moment flinke conclusies worden getrokken uit mijn case-study 'De zaak N.I.E.T.S. B.V.'. Ondermeer op het gebied van de accountancy.

"Strenge gedragscode moet imago accountant redden"

We zijn nu twintig jaar later. Maar dit verhaal doet mij denken aan een situatie in 1982. Mijn toenmalige echtgenote P.E.M. van Hulst en ik hadden in twee jaar tijd - van 1979 tot 1981 - in goede harmonie met het Institute of English Studies in VEENENDAAL een bloeiend bedrijf opgebouwd. In het eerste jaar 750 cursisten. In het tweede jaar 1450 cursisten. In 1981 kwam het IES en het NIOW in grote problemen. In opdracht van de heer G.P. Boogaard heeft het accountantskantoor Klijnveld-Kraayenhoff en Meijburg & Co te Utrecht een reorganisatievoorstel laten maken. In het voorjaar van 1981 heeft toen een bespreking plaatsgevonden ten huize van de heer G.P. Boogaard in de Mesdaglaan 1 te Bosch en Duin. Hierbij waren aanwezig: de heer G.P. Boogaard en zijn echtgenote M. Boogaard-Mackay; de heer P.W. Karis en zijn echtgenote Jopie (De achternaam ben ik helaas vergeten. Hiervoor mijn excuses. De familie kwam uit Goor); De heer L.A. de Vries; de heer J.L. van der Heyden en diens toenmalige echtgenote P.E.M. van Hulst. Tijdens die bijeenkomst is tot reorganisatie van de groep besloten. De vergadering is niet goed genotuleerd. Er zijn op die avond - met name door de heer Boogaard - mondelinge toezeggingen gedaan die achteraf niet zijn nagekomen. Het water stond de heren tot aan de lippen. Na afloop van de bespreking heeft het gezelschap een bezoek gebracht aan het pand Boslaan 6 te ZEIST, dat in die tijd te koop stond. De heer Boogaard bleek achteraf al tot aankoop van dat pand te hebben besloten en had daartoe uiteraard onze goedkeuring nodig. Hij heeft mij op die avond laten weten dat het pand eigendom zou worden van de nieuwe vennootschap NIOW-Talen B.V., een omzetting van het Institute of English Studies B.V., waarover ik de directie zou gaan voeren. Mijn bedrijf Frans-Spaans Instituut B.V., waarin de heren de Vries en Boogaard een prioriteitsdaandeel hadden, werd dan omgezet in LINGUARAMA NEDERLAND B.V. als werkmaatschappij van het Britse LINGUARAMA UNITED KINGDOM van Richard Lewis, voormalig docent Engels aan het Keizerlijk Hof van Tokyo en auteur van de BBC-serie WALTER AND CONNIE. Mijn directiefunctie is daarbij toen overgenomen door de heer P.W. (Paul) Karis. Hij kreeg een vijftig procent belang in het nieuwe bedrijf. De andere helft kwam in handen van het Britse moederbedrijf, waarvan de belangen werden behartigd door het bedrijf Bucele in Zwitserland, als ik mij niet vergis. Snel werden de maatregelen getroffen. Het pand aan de Boslaan werd aangekocht. De administraties werden gecentraliseerd. 'Het NIOW' verhuisde van het pand aan de Zamenhoflaan in ZEIST naar de Boslaan 6. NIOW-mederkster Petra Koek nam met haar toenmalige partner Paul van der Lugt (bekend van radio en t.v.) haar intrek in dat voormalige NIOW-kantoor aan de Zamenhoflaan. De familie Van der Heyden verhuisde niet lang daarna naar de Plattenberg 2 te Maarn. Een jaar later was het rapport van Klynfeld Kraayenhoff en Meyburg & Co gereed en is in aanwezigheid van de hierboven vermelde personen - m.u.v. mijn voormalige echtgenote P.E.M. van Hulst - op hun kantoor te Utrecht gepresenteerd. Het rapport was onthutsend. Het pand aan de Boslaan 6 was niet - volgens afspraak - in de vennootschap NIOW-Talen B.V. (aandeelhouders De Vries, Boogaard, Karis en Van der Heyden ieder 25%) ondergebracht, maar in de vennootschap NIOW B.M.O. B.V. (voortgekomen uit NIOW v.o.f., aandeelhouders Boogaard en de Vries, ieder 50%). Het rapport was voor de heer Karis aanleiding om zich direct uit die constructie terug te trekken met mijn voormalige bedrijf en ging met LINGUARAMA NEDERLAND B.V. verder in een pand aan de Venestraat te 's-Gravenhage, niet ver van Paleis Noordeinde. Tijdens een daartoe gehouden bespreking in de Tweede Schuytstraat te 's-Gravenhage in oktober 1982 is tot terugtrekking van de heer Karis uit de groep besloten en notariëel vastgelegd door het notariskantoor Beusekom en Van Dijk aan de Groot Hertoginnelaan. Er is toen ook besloten tot een nieuwe aandelenverhouding binnen NIOW-Talen B.V. (Van der Heyden 1/3, Boogaard 1/3, De Vries 1/3). Aangezien de heren Boogaard en de Vries binnen NIOW B.M.O. B.V. ieder 50% van de aandelen bezat verloor Van der Heyden de facto de zeggenschap over zijn eigen bedrijf. Het rapport van Klynfeld Kraayenhof, ook wel KKC-rapport genoemd, gaf voorts nog aan dat NIOW-Talen B.V. voor meer dan Hfl. 600.000 aan dubieze debiteuren had openstaan op een omzet van Hfl. 2 mio. Hierdoor verwerd mijn taleninstituut van opleidingsbedrijf tot incassobureau, waarmee ik nooit enige affiniteit heb gehad. Tot en met 1987 heb ik gezien hoe mijn bedrijf werd leeggezogen. Reden waarom ik mij in dat jaar uit die constructie heb teruggetrokken. Met name de belangenverstrengeling inzake de zogenaamde 'Stichting Nationaal Onderwijs' was voor mij niet langer acceptabel. Een goede zaak derhalve dat de heer Hoogendoorn zich dit heeft aangetrokken. De naam Hoogendoorn is mij nog bekend uit de tijd van de werkgroep 'Nieuw Elan Internationaal' in 1988. Ik werkte in die tijd onder meer samen met Marianne Hoogendoorn uit Amsterdam. Marianne was afkomstig van het NBBS te Leiden en is daar - na onze gemeenschappelijke AtM-opleiding (Assistant-to-the-Manager) bij Nieuw Elan/de Baak ook weer teruggekeerd. Ik heb Marianne het laatst gesproken tijdens een bijeenkomst van WickerWork op de bovenste etage van het Havengebouw te Amsterdam. In 1992. Kort nadat mijn toenmalige echtgenote en ik tot echtscheiding hadden besloten om elkaar de vrijheid te geven inzake ieders nieuwe toekomst. In de diepgaande gesprekken die ik tijdens mijn samenwerking met Liesbeth Halbertsma heb gehad heeft zij mij geadviseerd mijn ervaringen terzake uit te werken in een case. Dat is een goed advies geweest. Liesbeth heeft zich in deze situatie altijd volkomen correct en integer opgesteld. Vandaar dat zij mijn vertrouwen tot op heden voor de volle honderd procent heeft behouden. Inzake de verkoopkanalen van mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES ontving ik van TRAFFORD PUBLISHING ook nog de volgende informatie.

Some info about distribution to bookstores (Current as of late June 2001)

Selling books through your local bookstores
When approaching a local bookseller you should be aware that the first person you deal with might not be the buyer for the store. It's best to call ahead to find out who does the buying for the store and make an appointment if you can. Come prepared with a good, quick sales pitch, a copy of the book for the buyer to peruse (be clear whether you intend this to be a reading copy they buyer may keep, or if you expect to have it returned) and a receipt book. Information on the receipt should include the ISBN, title and retail price of your book, the discount (usually 40% and quantity you are leaving with the store, your name and contact information, the name of the store and date you left the books with them. Be aware that many independent bookstores will also work on a consignment basis: you leave the books with them, and only when they are sold will you receive any payment. If you leave your books on consignment it will be up to you to check in from time to time if you haven't heard from the bookstore. Even if the store doesn't take your book immediately, leave them a copy of your press announcement. Some stores might add your title's information to their database so their clerks will be able to find your book easily when a customer asks for it.

Let your local bookstores know if you are doing any publicity such as radio, TV or newspaper interviews - you'd be surprised how much interest a good local radio interview can generate (and they're usually easy to arrange). Interest is piqued by this type of publicity for just a short time, so it will be to your advantage if you can tell potential buyers that there are copies of your book in specific stores. Be prepared to fill any orders that come in quickly - before the interest fades.

Don't forget to approach other types of stores where your book might be appreciated. Bookstores aren't the only place people buy books. Supermarkets, gift and card shops, for instance, often have some space set aside for book selling, and may be happy to feature local content. You may well get better exposure, less competition and a more focused client base in some of these non-traditional outlets.

Trafford authors (all publishing packages) may order books themselves for resale to bookstores. You pay the printing cost, an admin/handling fee, and the shipping charges. You may resell the books to the public and to stores at any price and on any terms you wish, though stores will generally expect these approximate terms:

* the store pays you 60% of the retail price ("40% discount")
* the books are fully returnable (Trafford itself won't sell on this basis, but the author may do so)
* payment (for only those copies sold) will happen in 90 days
* who pays the shipping costs from you to the store, if any, is negotiable.

Sales through www.trafford.com bookstore
For those with an Entrepreneur or Best Seller publishing package, a web page for your book will have been set up by your author services rep. It is to your advantage to ask the owners of every website you frequent to put a link to your book's Trafford webpage. The link coding looks like this example, changing only the 00-0002 part by substituting your book's Trafford catalogue number:
<a href="http://www.trafford.com/robots/00-0002.html">order this book</a> Hiervoor kunnen mijn websites Cervantesweb.nl; Cervantesweb.be; Cervantesonline.nl; Cervantesonline.be; Cervantesonline.info en Cervantesonline.biz dus worden gebruikt.

You may also direct potential buyers to our toll-free phone number, fax line and mail address. The 250 announcement cards authors receive (Best Seller package only) will work well for passing along this contact information to those you meet.

Remember, of all the online locations, sales through Trafford's bookstore earn you the highest royalties - and the service is prompt. We do not sell at a discount to bookstores or libraries for those authors with the Entrepreneur package.

Sales through the bookstore chains and Baker & Taylor distributors

For those with the Best Seller package, Trafford will submit information about your book to Barnes & Noble (bn.com) and Chapters.ca. We also submit your book's information to Bowker's Books-in-Print service and to Baker & Taylor distributors. Amazon and Borders.com are expected to pick up the listings from Baker & Taylor. These submission and re-submission processes take a number of weeks, and there is a distinct schedule for each destination. An explanation of each is provided below:

Bowker's Books-in-Print database
We send information twice a month via the Internet to Bowker's database. We then check each listing online over the ensuing few weeks and resubmit as necessary until we are satisfied the correct information is showing. Books-in-Print is the industry's most-used reference database. Bookstores use Books-in-Print to find out where to order a book (in this case, they will find Trafford's contact info shown for your book). Books-in-Print is a paid subscription service for bookstores - they receive monthly or quarterly updates on CD or in thick hardcover books. Therefore, the info we submit may take a while to filter down to the local store and library level.

Barnes & Nolole (bn.com)
Barnes & Noble have thousands of Barnes & Noble and B. Dalton stores, plus the online bookstore at www.bn.com. Individual bookstores sometimes order a few copies directly from Trafford on a non-returnable basis (after finding your title in the Bowker's Books-in-Print database), though they much prefer to order from the chain's Distribution Center (the "DC") if the title is available there.

At bn.com, your title may show up if you search by ISBN with a "not available" message. This happens when their website pulls information through from Bowker's database updates, and the DC has not yet ordered stock of that title.

We inform the DC once a month about new titles available. Their buyers will respond with an order for 2 to 30 copies of most of the new titles, buying on a nonreturnable basis. Two or three weeks after the DC receives the shipment, the www.bn.com site will show the title as "in stock, ships within 24 hours." We check regularly with their webstore to see if the book is now "in stock" and then email them any missing information, such as a cover image or a longer description.

Because bn.com shows our books "in stock", we now sell far more books through Barnes & Noble than through Amazon, Borders or Chapters.

Chapters.ca (chapters.indigogo.ca)
Individual Chapters bookstores (including Chapters, Indigo, Coles and SmithBooks stores) do regularly order small quantities of books - usually for "special orders" requested by individual customers - directly from us, on a non-returnable basis. They find the book's ordering info in Books-in-Print.

The Chapters chain (Canada's largest and North America's third largest behind Barnes & Noble and Borders Group) is in the process of merging with the Indigo Books chain. We had a drop shipping arrangement with Chapters.ca in the test stages when progress was suspended pending finalizing the merger. We are hopeful to resurrect this arrangement soon.

We send information for the Chapters.ca website within 21 days of your final sign-of. About two weeks later, the title will appear when a customer searches their website. Sometimes the cover image doesn't appear, sometimes the description is missing. We check periodically and resubmit the missing pieces. If you notice something is still amiss about five weeks after your sign-off date, please send a note to Terry Lussier.

The availability notice generally says "three to five weeks," which is somewhat longer than it actually takes.

Baker & Taylor book distributors
Baker & Taylor is the USA's second-largest book distributor. In early June 2001, they offered to list all Trafford books in their 'Title File'. This is a major breakthrough - allowing your book to be ordered by any bookstore using Baker & Taylor's ordering service. The books are still sold on a non-returnable basis - which - means stores will likely only order to fill customers' requests - but being able to order through their usual distributor removes a significant disincentive for bookstores.

Amazon.com
Until recently, Trafford staff submitted information about new titles to Amazon.com directly. Recently, Amazon began a major reorganization (in part because they are losing between $50 and $100 million per month!). Now we are told that Amazon will be gathering data on new titles from Baker & Taylor's title file. This arrangement is new, so the "wrinkles" are still being ironed out.

Borders (including Waldenbooks)
Individual Borders and Waldenbooks stores do regularly order small quantities of books - usually for "special orders" requested by individual customers - directly from us, on a non-returnable basis. They find the book's ordering info in Books-in-Print.

We have not yet succeeded in convincing their central distribution system to carry our titles "in stock."

Their www.borders.com webstore updates for new titles directly from Books-in-Print, and we expect they will begin to also pull data from the Baker & Taylor title file. Since this latter arrangement is brand new, we'll know soon how long the process will take.

Good luck with your sales through bookstores - and through other sales channels. If you have questions or concerns or suggestions, please contact your author services rep. Thank-you!

Van de historische datum 2 februari 2002 dateert de volgende informatie.

TRAFFORD PUBLISHING

Dear Author:

Winter greetings from TRAFFORD PUBLISHING! Thank you once again for using our publishing service. Enclosed you may find details on royalties and sales of your book(s) during the months of October, November and December. If there is no printout about sales, there were no copies sold. Acting on suggestions from a few authors, we have greatly expanded the amount of sales information that authors may access on our website, and also are making that information available with daily updates. At any time you can monitor your book's sales by going to this web page: www.trafford.com/******go to the Authors Toolkit section.(Vrij eenvoudig te kraken. Ik kan mij dus voorstellen dat daarop geen informatie meer voorhanden is.) If you have forgotten your user name and password, please contact your author services rep. Ik denk niet dat dat nodig is. Transparantie is de leus. Ik citeer daartoe mijn kerstgedicht van 24 november1998.

24 NOVEMBER 1998

Waarde Collegae

Na zeven hele lange jaren
Komt de Kerstman weer naar de kust gevaren
In de Baak-kring aan de zee
Vindt Santa Claus een goed idee

Santa Claus schreef ooit een gedicht
Voor de lange termijn en waterdicht
Toen moest hij Noordwijk gaan verlaten
En stopte sokken met paarse gaten

Naar Spanje ging het de eerste keer
Ook aan de kust, maar met beter weer
Het was een tijd van jachten en van jagen
Hij kon alleen niemand meer behagen

Van Spanje ging hij weer naar huis
Maar in dit land was het niet pluis
Hij dook toen onder in een tehuis
Maar bleef al bij al een opper Zeus

Elke dag een nieuwe slag
Was zijn motto toen geworden
Hij keek naar Theo en naar Thea
Maar miste wel zijn Dulcinea

Transparantie was haar devies
Zij hield van dammen en van Schaake
Dus dacht de kerstman bij zichzelf
Daar kunnen we iets leuks van maken

Eerst ging hij naar de overkant
Naar dat mooie engelenland
Hij zag een engel op een brug
En kwam gauw naar Noordwijk terug.

Hij ging op zoek naar Kings and Queens
Naar Princes and Princesses
Daarmee heeft hij veel geleerd
Wat wel een wijze les is.

Toen kwam Jaap Peters op de Baak
En was het helemaal toen raak
Hij creëerde een transparante basis
Je kon dus zien wie er écht de baas is.

Het spel gaat door vanaf vandaag
Met rijmpjes en presenten
Wie gaat er met de winst vandoor?
En uit de pap de krenten?

Dat wordt weer teamwork beste vrinden
We zullen het samen weer goed vinden
Daarom wenst de kerstman everybody
Merry Christmas to anybody.

De kerstman komt van de Noordpool
De sint die komt uit Spanje
Beiden geven je deze sleutel thans
- Je had het nooit verwacht -
Van kamer 108!

The Business kan nu ook gaan draaien
Daar aan de Overkant
En mochten er nog twijfels rijzen
Praat dan met Dries van Agt
!

Net
Werken

Dat is de leus
Nu zijn er nog eens honderd
Die aan "the business" mee gaan doen
Dus zet nu maar jullie schoen
Want het gaat alleen maar om de poen.
En mocht je het ergens anders om willen doen,
krijg je van Sint een dikke zoen

Dat geldt alleen voor Liesbeth.
Voor de andere twee is er een spel
En wie daarvan de winnaar wordt
Dat zien we later wel.

The sales and royalty information is updated weekly, with detalis on individual orders appearing after the books are shipped. In the sales info, an order with 15% trade discount generally denotes a purchase by a library or educational institute. A discount of 25% indicates a sale through our www.trafford.com bookstore. Sales through any other bookstore (online or the bricks-and-mortar type) will show a 40% discount, and the city shown will be the bookstore's address, not the retail customer's (we are not told who their customers are). Discounts of 48% or more indicate sales through a distributor such as Baker & Taylor or Scholar's Bookshelf. (Ik vraag mij dus af hoe ik aan de royalties kom van de boeken die in de desbetreffende 'bookstores' aan hun klanten worden verkocht). A growing number of authors are having us deposit royalties directly into their credit card account. We strongly encourage this direct deposit approach, since it cuts down on paperwork, is quicker, and bypasses various fees that your local bank may wish to impose for cashing cheques. (Ik heb echter geen idee wat hiervan de fiscale consequenties zijn. Zeker nu ik te boek sta als Spaans ingezetene). Let Monique know if you wish to opt for this plan. (Op dit moment weet ik echter nog niet of dit zinvol is. Hiertoe heb ik behoefte aan een waterdicht advies terzake.)

Overall book sales are increasing - authors'marketing efforts are clearly showing results. This surge in sales is keeping our print shop staff VERY busy as they strive to print, bind and ship orders within 3 to 5 days. In fact, the volumes have increased so much that we've just installed three new 100+ page per minute printers to augment our existing production capacity. It is gratifying to look back and realize that we now have 40 times the printing capacity that we were using just 24 months ago. The print clarity of the new high-speed printers is noticeably better for photos and other illustrations.

Cindy Young is our new order desk specialist. She's your contact when you order books for your own distribution and you will now receive these discounts:

· 50 or more, 3% off the single copy price
· 100 or more, 6% off
· 250 or more, 9% off
· 500 or more, l 2% off
· 1000 or more, 15% off

Handling/packaging/adrnin fee for orders of less than 50 books is now US $10.00 (C $15.00). There is no handling/packaging fee for orders of 50 or more copies.

We are intrigued and impressed by the numerous creative mechanisms our authors are employing to market their books. Please keep us informed about any reviews, signings and other news so your author services rep can post details in the Publisher's Notebook section of our website.

Please note: if you are planning a public appearance, you can take orders and record all the credit card info, then fax or phone the details to us to fill the order. There is no discount involved. The transaction is technically between the customer and Trafford - you will receive your regular royalty on the sale. If you wish to have blank forms for recording the information, please ask your author rep to prepare and mail some to you.

We have been experimenting with online advertising of individual books, and early results do suggest that this method can be cost-effective for our authors to use if the book has a high margin and if it is a "niche" title. It is likely not cost-effective for lower-priced and common theme books. One approach is buying the small ads on www.google.com or www.amazon.com that look like a newspaper classified ad. Here are the URLs:

· www.google.com/ads/ (then select AdWords)
· www.amazon.com/exec/obidos/subst/slots/promote-asin.html

Google's AdWords blurbs require short URLs, so it is okay to NOT include the www part of your book's robots address at Trafford. For example, you could link to trafford.com/robots/01-0003.html (substituting your book's catalogue number for the 01-0003).

(Hiervoor zijn ook 'links' noodzakelijk met de websites www.cervantesweb.nl; www.cervantesweb.be; www.cervantesonline.nl; www.cervantesonline.be; www.cervantesonline.info en www.cervantesonline.biz uitgaande van mijn beleidsplan INSTITUTO CERVANTES NBLEW. Ik ben benieuwd of de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND terzake al initiatieven heeft ontplooid.)

Another approach is to "buy" words or phrases at various search engine sites. To learn more about this technique, check out these links:

· http://www.payperclickanalyst.com/
· http://www.payperclickguide.com/

The number of new titles being launched each month continues to increase. Many are referrals from our authors, or are additional titles by existing Trafford authors. Thank you for this compliment! Note that we pay you 15% referral commission ($148.50 [C $223.50] for a Best Seller publishing package) if your name is cited by the new author responding to our question: "How did you first learn about Trafford's service?"

We're proud to welcome Graham Croft as our newest author services rep. Graham has much experience in the book trade and was most recently staff supervisor at Bolen Books, one of Canada's leading independent bookstores. Graham devotes about half his time to being our 'book sales channels supervisor'. In that capacity, he ensures book information is submitted throughout the various online and conventional book sales channels. He also is our point person for ebooks and instant books.

Distribution highlights

· All Trafford titles are now listed at Baker & Taylor (the US's second largest distributor to bookstores and the largest to US libraries) Most US bookstores and libraries will be able to order Trafford titles directly through this major distributor. For example, www.BookSense.com (the mega website for thousands of independent bookstores) is now showing Trafford btles, because of the B&T information feed. Amazon.com and Borders.com are now using B&T to offer all new Trafford titles. It takes about 6 weeks after we submit information to B&T until a new title appears on Amazon.com. Amazon adds a $1.99 handling charge to most of our books and also charges the full retail price.
· Barnes & Noble's website is now far outselling Amazon for Trafford titles. The reason is likely availability and price: Barnes & Noble (www.bn.com) continues to order a few copies of most new Trafford titles to have them in stock in their central distribution center. Their website then shows "In Stock: Ships within 24 hours, Same Day Delivery In Manhattan." Many titles are also sold at a modest discount off retail. Please encourage Barnes & Noble by directing customers to www.bn.com.
· At the website (www.Chapters.Indigo.ca) and the in-store kiosks of Chapters-Indigo, Canada's largest bookstore chain, most Trafford titles are showing 2 to 3 week availability. They are being quite prompt about listing new titles.
· Of course we also encourage you to direct your customers to the bookstore at www.trafford.com - that's where you'll earn the highest royalties and where the orders will be shipped most promptly.
· All Trafford titles are now listed at
Bowker's Books-in-Print service and at BookData.com. Based in London, Auckland and Cape Town, BookData is a popular reference source for many European, Asian and African bookstores.
· Our Best Seller titles are now listed on Pubstock - at the moment only by ISBN - which means any bookstore running the current version of Book Manager has instant access to our titles. Graham is working with Pubstock's database manager to get title information built in. More information is available at www.bookmanager.com - we're even mentioned on their home page at the moment.
· Our trial program continues with Instabook.ca, the Hamilton, Ontario company that has installed a prototype in-store book manufacturing kiosk into one bookstore and plans to add two more stores shortly. So far, sales have been minimal while technical challenges are being addressed. To monitor progress, check out their website at www.instabook.ca.
· The first batch of ebook versions of Trafford authors' books are available for sale at Amazon's ebook store and other vendors. Search for these titles:

Haudenosaunnee by Don Atkinson
Nobody's Son by Frank Keeling
100% Internet Credit Card Fraud Protected by Vesper
Day By Day to Alaska by Dale Petersen
Strategy and Business Planning of Privately Held Companies by Peter McCann
When I Grow Up I'm Going to Be a Millionaire by Ted and Lora Lea
A Changed Man by Betty Eckgren
Every Day's a Weekend by Newton Hockey

If you have questions about having your book offered as an ebook, please contact Graham Croft. We'll let you know next quarter how sales of ebooks are panning out.

Self-publishing (using Trafford's service) has become a quite affordable 'hobby' for many writers. The numbers of repeat authors is climbing. Many authors have two or three, and a few prolific authors have 6 or more titles selling through our service. Your second publishing package costs 15% less than the first. The third and subsequent packages are 20% off the full price. Clearly our authors are finding the publishing experience enjoyable!

Our regular news releases announcing new titles are now sent to over 12,200 enmail contacts. If you wish to subscribe (you'll receive an email two or three times each week, each announcing up to three new titles), please go to www.trafford.com/trafford.acgi$1istsubscribe.html.

If you have any questions or comments or suggestions, please contact your author services rep or me. Our service continues to evolve and improve, aided significantly by the great flow of feedback from our authors.

Once again, I thank you for giving us the opportunity to serve you as we strive to constantly improve the on-demand publishing service at Trafford.

cheers,

Bruce Batchelor February 6, 2002

P. S. With the discount rates and no handling/packaging/admin fee for 50 or more copies, now is a great time to buy more copies for sending to reviewers and selling locally. Contact Cindy and specificly you are plecing an "author's order" to qualify for the discounts.

P.P.S.We have taken the first steps toward having a full office and print facility in New Bern, North Carolina. Carol Reed and Mike Reed are now responding to enquiries from new authors living on the US East coast. Mike is the brother of Bey Reed, our V-P and CFO. If numbers of new authors and book orders continue to grow at the current rate, we could be opening a print shop there later this year. And perhaps in Europe next? There is strength in numbers - as more authors adopt the Trafford approach to self-publishing, we can expand and enhance our services and better facilitate the flow of books through distribution channels. Please help spread the word.

Daarom doe ik hiermede dan ook een beroep op eenieder die een bijdrage aan de totstandkoming van mijn boek heeft geleverd aan de verkoop hiervan een bijdrage te leveren. Eenieder die mij in de afgelopen tien jaar tot steun en toeverlaat is gebleven zal van zijn of haar inspanningen zeer zeker de vruchten plukken.

Tot slot in deze eerste nieuwsbrief - met name ten behoeve van het bestuur van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND - hieronder de tekst van het referaat waarop ik op 13 juni 1977 in Nijmegen ben afgestudeerd in de SPAANSE TAAL EN LETTERKUNDE.

El erasmismo y el cristianismo nuevo en el don Quijote de la Mancha de don Miguel de Cervantes Saavedra
(Hoy día. 25 años más tarde y después de haber estudiado la vida de Gaspar van der Heyden (1530 -1586) o sea 'Heydanus', he llegado a ser más convencido de que Cervantes fue consanguíneo de esta familia multisecular de que los raíces según los libros de la
'Hoge Raad van Adel' o sea el 'Consejo Superior de la Nobleza' alcanzan hasta la edad media y cuyos miembros acudieron a los españoles en su reconquista hasta el año 1492.

SUCCES MET DE VERKOOP VAN ONS BOEK: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES OFWEL JOHN AND DIANA - THEIR QUIXOTIC QUEST.

16.20 Het bovenstaande verzonden aan Drs P. Ottenhoff Cc Drs E.H. Halbertsma, Drs H.G. Starren, Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Haags Juristen College (Cyprus), P.Thiel knijff en Ben Harrison Subject: Nieuwsbrief (News Letter) 001 Met als aanhef: Waarde Collegae, Aansluitend aan mijn Dagboek 012 doe ik u hieronder mijn eerste Nieuwsbrief toekomen (Mostly in Dutch Ben, Sorry!). 16.30 Ontvangen van Drs P. Ottenhoff Your message :- "Nieuwsbrief (News Letter) 001" on Wed, 19 Jun 2002 16:20:50 +0200 has been received. 16.44 Verzonden aan Dr Helga Hediger Subject: Ponencia sobre Erasmus y Cervantes Estimada Helga, Para el siguiente congreso con esto te envío mi discurso sobre el erasmismo y cristianismo nuevo en el don Quijote de don Miguel de Cervantes y Saavedra que podré pronunciar que seguramente puede ser interesante para mi colega José María Martín Valenzuela del Instituto Cervantes en Madrid. Esta tésis data ya del 13 de junio de 1977, pronunciado en la Universidad de Nimega. Nueve años después de mi decisión de fundar el Instituto Cervantes Benelux. Por favor déjame saber si te lo parece bien. Un saludo cordial desde la Costa del Sol. JOHN VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

20 JUNI 2002 NIEUWSBRIEF 001 EN 002