De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN De Weledele Heer Drs H.H.M. Klooster VNO/NCW Prinses Beatrixlaan 5 2595 AK 's-Gravenhage Datum: 5 april 1996 Betreft: Uw brief d.d. 29-03-96 Kenmerk: ICB/VNONCW960405

Geachte heer Klooster, Ik bevestig de goede ontvangst van Uw bovenvermelde brief. Ik dank U zeer voor de uitgebreide aandacht die U aan mijn nieuwe project heeft geschonken. Ik respecteer uiteraard de standpunten die U in Uw brief heeft uiteengezet. Het doet mij overigens goed weer eens - zij het zijdelings - van mijn oud-collega Halbertsma te vernemen. Ik heb in de periode 1989-1991 buitengewoon prettig met haar samengewerkt. Zij was een perfecte collega waarmee ik een uitstekende persoonlijke vertrouwensrelatie heb kunnen opbouwen. Dat vertrouwen is - ondanks het zware politieke tegenweer en ernstige maatschappelijke problemen waarmee ik geconfronteerd ben geweest - tot op heden ongeschonden gebleven. Met vriendelijke groeten, J.L. van der Heyden.

20 APRIL 1996: UW BRIEF 96.00.370/Hst/dH TER ATTENTIE VAN DR A.H.G. RINNOOY KAN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN