Het matchteam van up2date Koninginnegracht 60 2514 AE 's-GRAVENHAGE Datum: Dinsdag 8 januari 2008 Betreft: EVALUATIE GESPREK Kenmerk: 20080108JHU2D Lidnr: 6000932-6 Geacht matchteam, Op de eerste plaats wil ik u hartelijk danken voor de felicitatie die ik voor mijn 60ste verjaardag van u mocht ontvangen en u een voorspoedig 2008 toewensen. Aangezien ik uw introductievoorstel met evaluatieformulier niet in mijn postbus 689 in Utrecht heb aangetroffen doe ik u langs deze weg mijn evaluatie toekomen van het gesprek dat ik zondagmiddag 6 JANUARI 2008 in Hotel Centraal in Roosendaal heb gevoerd met mevrouw JACQUELINE BROERE uit Essen in België (Lidnr: 2004272-4). Ik heb haar in eerste instantie van mijn persoonlijke situatie op dit moment in kennis gesteld te beginnen met mijn herinneringen aan de stad Roosendaal als cursusplaats van het toenmalige FRANS-SPAANS INSTITUUT in 1979. In die tijd heb ik ­ als op de Spaanse schrijver CERVANTES afgestudeerd eerste graadsdocent Spaans - met mijn toenmalige echtgenote vanuit een zolderkamer op het adres NACHTEGAALSTRAAT 28, 6601 CB WIJCHEN ­ in de wijk waar op afgelopen nieuwjaarsdag de postcodekanjer van 25,8 miljoen euro is gevallen ­ samen met het toenmalige INSTITUTE OF ENGLISH STUDIES een netwerk van 35 cursusplaatsen opgezet met 1450 cursisten en 90 freelance docenten Frans en Spaans. Dit was voor mij het vertrekpunt om mijn verdere levensloop uiteen te zetten. In 1981 is dit instituut samen met het toenmalige NATIONAAL INSTITUUT VOOR ONDERWIJS EN WETENSCHAPPEN opgegaan in een groter verband met 5800 cursisten in 75 cursusplaatsen in geheel Nederland en 400 free lance docenten. Ik droeg hiervoor de volledige organisatorische en administratieve verantwoordelijkheid tot 1987. In dat jaar stortte de markt van particuliere taleninstituten volledig in en heb ik vanaf 1988 een managementopleiding gevolgd bij de activiteit NIEUW ELAN van het managementinstituut DE BAAK in NOORDWIJK. In die periode heb ik op stagebasis een samenwerkingsproject opgezet tussen NIEUW ELAN/DE BAAK, het NEDERLANDSE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID, het NEDERLANDS CENTRUM VOOR HANDELSBEVORDERING (NCH), de Nederlandse werkgeversvereniging VNO, het Spaanse MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, de Spaanse werkgeversvereniging CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) en het madrileense instituut CERYSE onder leiding van oud-directeur DON JULIO SAMPEDRO van PHILIPS IBÉRICA in Madrid. Hij werkte op zijn beurt weer samen met universiteiten in Madrid, Sevilla en Badajoz onder de naam NUEVO ESPÍRITU. Doel van het project was een omscholing van universitair afgestudeerde Nederlandse en Spaanse werkzoekenden naar managementfuncties in het NEDERLANDS-SPAANSE BEDRIJFSLEVEN en werd deels gefinancierd door het EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF). Dit project heb ik op 1 september 1989 moeten loslaten omdat mijn aandacht werd gevraagd voor het oplossen van een intern organisatieprobleem bij DE BAAK/NIEUW ELAN. Vanaf 1 november 1989 tot 15 juni 1991 heb ik dat probleem in eendrachtige samenwerking met mijn collega DRS. E.H. (LIESBETH) HALBERTSMA tot een oplossing gebracht. Mijn dienstverband met DE BAAK is toen ­ om zwaarwichtige redenenen ­ per 15 juli 1991 ontbonden. Op 17 juli 1991 heb ik een door DE BAAK betaald loopbaanadvies gekregen van het bureau PSYCHOTECHNIEK in Utrecht. Met dat loopbaanadvies ben ik aan het werk gegaan. In december 1991 ontving ik van onze gemeenschappelijke advocaat het advies om een handelsmerk te deponeren voor mijn geplande nieuwe activiteit op het gebied van Spaans, management en organisatie-ontwikkeling. Aangezien ik op CERVANTES was afgestudeerd heb ik mijn nieuwe geplande bedrijf INSTITUTO CERVANTES genoemd en hiervoor in het voorjaar van 1992 het handelsmerk bij het BENELUX MERKENBUREAU ­ thans BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM ­ laten registreren. Ik beschik thans over de rechten tot ­ vooralsnog - het jaar 2015. Zij worden bewaakt door het bureau KNIJFF MERKENADVISEURS in Weesp. In de hoop hiervoor steun te ontvangen van de Spaanse overheid heb ik nadien op de Spaanse ambassade te 's-Gravenhage gesprekken gevoerd met de Spaanse cultureel attaché mevrouw ALONSO. Zij heeft mij toen laten weten - het was april 1992 - dat de Spaanse overheid eveneens aan het werk was met de oprichting van een INSTITUTO CERVANTES. Naar haar zeggen waren daar toen drie Spaanse ministeries bij betrokken. Voordien was ik ­ in verband met ons verschil in persoonlijke toekomstvisie ­ met mijn toenmalige echtgenote in relatietherapie gegaan bij de heer STEVEN MATTHIJSSEN in ZEIST. Dit heeft uiteindelijk ­ op 4 maart 1992 ­ geleid tot ons besluit tot echtscheiding. Hiervan heb ik op 22 april 1992 op het kantoor van NIEUW ELAN in Noordwijk verslag gedaan aan mijn collega LIESBETH HALBERTSMA en ben nadien van 30 april tot 14 juni 1992 naar Spanje gegaan om samen met een aantal particuliere instellingen mijn CERVANTES NETWERK op te bouwen zoals ik dat ten tijde van het FRANS-SPAANS INSTITUUT ook in Nederland had gedaan. Tijdens mijn gesprek op 18 MEI 1992 met de toenmalige secretaris-generaal van het Spaanse Instituto Cervantes in statu nascendi te Alcalá de Henares heeft mijn Spaanse collega mijn initiatef met instemming begroet maar was wel van mening dat eerst het probleem van de naam moest worden opgelost.

Na een bezoek aan en gesprek met economisch attaché de heer FRANS HULSMAN op de Nederlandse ambassade in Madrid op 21 MEI 1992 en een bezoek aan de WERELDTENTOONSTELLING IN SEVILLA op 25 MEI 1992 en een serie bezoeken aan instituten in Andalusië heb ik mij na terugkeer in Nederland gewend tot het advocatenkantoor NAUTA-DUTILH in Amsterdam. Men heeft mij daar bevestigd dat ik de oudste rechten op de naam heb in de BENELUX. Reden waarom ik toen heb besloten tot de oprichting op 8 OKTOBER 1992 van de STICHTING CERVANTES BENELUX op het kantoor van NAUTA-DUTILH in Amsterdam teneinde binnen dit juridisch kader in onderling overleg een oplossing te creëren voor 'HET PROBLEEM VAN DE NAAM'. Ik heb toen gekozen voor een bundeling van krachten van in de markt opererende partijen die met de Spaanstalige zakenwereld zakendoen. Deze onderhandelingen heb ik in april 1993 noodgedwongen moeten beëindigen ten gevolge van een liquidatie vanuit de onderwereld van een naamgenoot van mij in Alkmaar op 10 april 1993. Deze zaak heb ik tot op de bodem laten uitzoeken en heb hierover vanaf 3 mei 1993 rechtstreeks gerapporteerd aan de toenmalige MINISTER VAN JUSTITIE, mevrouw WINNIE SORGDRAGER. Ik doe uit principiële overwegingen geen zaken met criminelen en heb op 3 en 4 mei 1995 in een brief mijn motieven tot de oprichting van het INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX uiteengezet aan HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX DER NEDERLANDEN, MIJN COLLEGA'S VAN DE BAAK en SU REAL MAJESTAD DON JUAN CARLOS DE BORBÓN in het PALACIO DE LA ZARZUELA in Madrid. Gebleken was dat ZIJNE MAJESTEIT inmiddels was benoemd tot erevoorzitter van het SPAANSE INSTITUTO CERVANTES. Dat hield automatisch in dat ik mij vanaf die tijd op een juridisch volledig legitieme basis kan beschouwen als COLLEGA VAN DE KONING VAN SPANJE, dus ook van ONZE KONINGIN. Zij het uiteraard met andere bevoegdheden onder het adagium a=b, b=c dus a=c. Nadat ik deze partijen in het voorjaar van 1996 ­ mede in samenwerking met de FRANKLIN D. ROOSEVELT STICHTING in Middelburg ­ nader tot elkaar heb gebracht heb ik het handelsmerk ­ na een hernieuwd bezoek aan SALAMANCA in de eerste week van mei 1996 - in de periode juni-juli definitief in gebruik genomen en dat in een brief van 4 JULI 1996 gemeld aan de toenmalige NEDERLANDSE MINISTER-PRESIDENT DRS. WIM KOK. Vervolgens heb ik op 31 JULI 1996 op origineel briefpapier van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX de kroonprinsen van NEDERLAND, BELGIË, LUXEMBURG en SPANJE uitgenodigd in het bestuur van de STICHTING CERVANTES BENELUX zitting te nemen en dit in een FAXBERICHT AAN HARE MAJESTEIT DE KONINGIN gemeld. Vervolgens ben ik op 1 AUGUSTUS 1996 met mijn twee zoons tien dagen naar ENGELAND "op vakantie" gegaan. Op die dag heb ik in CANTERBURY mijn OPERATIE VIJFDE ROOS gestart die op 28 AUGUSTUS 1997 kon worden voortgezet nadat alle juridische belemmeringen daartoe waren weggenomen. Een belangrijke peildatum nadien is 13 NOVEMBER 1996. Op 18 DECEMBER 1996 heb ik besloten de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES op te richten en LADY DIANA FRANCES SPENCER op 28 DECEMBER 1996 voorgesteld er een Nederlands-Brits familiebedrijf van te maken. Op 23 APRIL 1997 had ik terzake een onderhoud met de heer DAVID SHARP op ETON COLLEGE bij WINDSOR. Hij verzekerde mij in de EERSTE WEEK VAN SEPTEMBER 1997 een officiële reactie terzake vanuit KENSINGTON PALACE IN LONDEN te kunnen verwachten. Inmiddels had ik met de voorbereidingen daartoe een aanvang gemaakt. In de periode 14 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS 1997 is dat proces echter ernstig verstoord door de ongevraagde interventie in onze persoonlijke aangelegenheden door het MANAGEMENT VAN HARRODS KNIGHTSBRIDGE TE LONDEN EN HET RITZ HOTEL IN PARIJS met de bekende fatale gevolgen. Dat heeft de hele wereld met eigen ogen kunnen zien. Teneinde de shock te verwerken heb ik mij in die eerste week van september in verbinding gesteld met de BRITSE AMBASSADE IN DEN HAAG, MINISTER-PRESIDENT KOK en mijn collega LIESBETH HALBERTSMA en besloten al mijn brieven aan Diana in een boekwerk te bundelen. Het eerste exemplaar heb ik nadien persoonlijk op de Britse ambassade overgedragen ter attentie van ambassadeur ROSEMARY SPENCER. Vervolgens rond kerstmis 1997 het eerste exemplaar op BUCKINGHAM PALACE ter attentie van KONINGIN ELIZABETH II, het tweede op KENSINGTON PALACE ten behoeve van THE OFFICE OF DIANA, het derde op 10 DOWNING STREET ten behoeve van toenmalig PRIME MINISTER TONY BLAIR, het vierde bij CHRISTIE'S in KING'S STREET ter attentie van LORD BALFOUR, het vijfde in KING'S COLLEGE in CAMBRIDGE aan de heer JOHN BOULTER ten behoeve van de ROYAL LIBRARY, het zesde op ALTHORP HOUSE ten behoeve van PRINSES DIANA'S FAMILIE en het zevende heb ik op eerste kerstdag in de brievenbus gedeponeerd van DOMINEE DAVID BRINDLEY van ST. MARY'S CHURCH in WARWICK. In april 1998 kreeg ik van de NEDERLANDSE AUTORITEITEN toestemming om met behoud van uitkering in Spanje te gaan wonen. Rond die tijd is ook mijn vader overleden (26 mei 1998). Na dit verlies te hebben verwerkt ben ik op 1 februari 1999 naar Spanje verhuisd. Daar heb ik van het hierboven vermelde manuscript in samenwerking met TRAFFORD PUBLISHING in VICTORIA in CANADA een boek gemaakt. Dit boek is in 2001 door TRAFFORD PUBLISHING op de markt gebracht met de titel LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES en via het internet verkrijgbaar. De hierin vermelde personen heb ik in volgorde van belangrijkheid nadien de eerste exemplaren verstrekt. Te beginnen bij de COMMISSARIS VAN POLITIE TE TORREMOLINOS en MIJN COLLEGA'S VAN DE BAAK. Daarna heb ik mij vooral ­ als onderdeel van mijn ontwikkelingsdoelstellingen - gewijd aan de opbouw van het CERVANTES NETWERK als ONGEHUWD WEDUWNAAR VAN DE PRINSES VAN WALES, voormalig bestuurslid van de VERENIGING DOCENTEN SPAANS IN NEDERLAND - VDSN (voorheen VERENIGING SPAANS OP SCHOOL - VSOS), lid van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL en als zodanig eveneens van de FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ASOCIACIONES DE PROFESORES DE ESPAÑOL (FIAPE). Dit is in grote lijnen het verhaal dat ik JACQUELINE BROERE heb verteld. Daarna heeft zij mij een beeld geschetst van het rijke leven dat zij als Heel Belangrijke Vrouw momenteel voert. Haar Belgische kenteken HBV 001 (door mij aangeduid met Hoera Benelux Victoria voor 001) vormde in dit verband tijdens ons gesprek ook een belangrijk aanknopingspunt. Zij liet mij weten uit een redersfamilie in Dordrecht te stammen die een tanker naar haar heeft genoemd. Op mijn vraag wat zij als 48-jarige jongedame nog verwacht van een senior van 60 jaar liet zij mij weten dat zij graag concerten en theaters bezoekt en mooie reizen maakt. Zij heeft mij verteld over haar voormalige directieverantwoordelijkheid voor het bedrijf PERIFLEX INTERNATIONAL CONSULTING S.A. (Management Consulting, Market Research en Integrated Communication Solutions) in LUXEMBURG, haar zangtalenten, haar opleiding in Neuro Lingüistisch Programmeren en haar activiteit als schrijfster van metaforische verhalen die zij door de heer Rob Hopstaken op schitterende wijze heeft laten illustreren. Ook heeft zij naar haar zeggen een tweede huis in Bretagne in Frankrijk en kan zij niet goed tegen hoge temperaturen. Dat is natuurlijk al direct een bezwaar om met iemand in zee te gaan die zware verantwoordelijkheden draagt in een warm land als Spanje. Ik ben immers formeel nog steeds medeverantwoordelijk voor de STICHTING CERVANTES BENELUX, het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES. In dit verband heb ik haar ook in kennis gesteld van de juridische afhandeling van de dodelijke poging tot ONTVOERING VAN PRINSES DIANA IN PARIJS in het HOOGGERECHTSHOF van Londen op dit moment. Gistermiddag heb ik kennis genomen van het laatste nieuws terzake in de Daily Mail. U treft de uitdraai hierbij aan, evenals het bericht terzake in HET PAROOL van 27 MEI 2006. Jacqueline was van mening dat zij DIANA, PRINCESS OF WALES moeilijk kan vervangen. DIANA is ook onvervangbaar. Ik ken er maar één die haar enigszins kan benaderen vanuit mijn 'point of view'. Samen zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij van onze verschillen kennis hebben genomen en ben Jacqueline dankbaar voor haar feedback op mijn verhaal. Ik denk dat het zinvol is dat u doorgaat met zoeken naar een partner voor mij na afloop van THE DIANA INQUEST in Londen. Ik geef dan de voorkeur aan een partner in de regio WASSENAAR met wie ik verder kan werken aan de opbouw van ONS BEDRIJF. Hetzij privé, zakelijk of allebei. In ieder geval is het van groot belang dat tal van verantwoordelijkheden van mij worden overgenomen nu ik 60 ben. Privé en zakelijk scheiden is in mijn situatie in feite niet mogelijk. Maar verantwoordelijkheden delen wél. Analoog aan het thema DE GESCHIEDENIS VAN DE BAAK IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE heb ik inzake mijn filosofie eveneens gesteld: DE GESCHIEDENIS VAN CERVANTES IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE, die reeds dateert uit de zestiende eeuw en ik heb doorgezet tot de dag van vandaag. Het INSTITUTO CERVANTES is mijn levenswerk en kan uitsluitend worden voortgezet door mensen die bij de ontwikkeling hiervan vanaf het begin betrokken zijn geweest. Ik hoop dat u binnen dit kader een geschikte partner voor mij kunt vinden.

BIJ VOORBAAT DANK EN HARTELIJKE GROET J.L.VAN DER HEYDEN P/a NIJMEGEN Postbus 689, 3500 AR UTRECHT Woonadres TORREMOLINOS, SPANJE P.S. Ik logeer bij mijn bijna 89-jarige moeder (Geb. 30 maart 1919). Zij lijdt aan een ernstige ziekte. Hoewel ik hoop dat zij nog jaren meegaat hebben wij gisteren een gesprek gevoerd met een medewerkster van de dienst THUISZORG om mij hier te ontlasten van mijn verantwoordelijkheden als zoon des huizes. Ik heb goede hoop dat dat probleem op korte termijn - waarschijnlijk nog deze week ­ kan worden opgelost, zodat ik nadien opnieuw door het vuur kan gaan voor mijn nieuwe partner. Voor de goede orde laat ik u weten dat ik LIESBETH HALBERTSMA ter accordering een kopie van dit schrijven heb doen toekomen. Uiteindelijk zijn wij beiden NET WERK MANAGERS. CC HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES BUITENKAAG VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

Bijlagen:
1. Uitdraai: ROB: Introductie voorstel: 6000932-6
2. Artikel DE VERLOOFDE VAN DIANA uit HET PAROOL d.d. 27-05-2006
3. Artikel RELATIONSHIP WITH DODI WAS 'ALL OVER' DIANA TOLD FRIEND TWO WEEKS BEFORE HER DEATH in THE DAILY MAIL d.d. 7 januari 2008 17:35 uur Greenwich Time waarin advocaat Michael Mansfield zijn laatste strohalm heeft gegrepen om de VEROORDELING TOT VERGOEDING VAN DE AANGERICHTE SCHADE DOOR ZIJN CLIËNT AAN ONS BEDRIJF vooralsnog te voorkomen. MIJN VORDERING OP HARRODS BLIJFT ECHTER ONVERKORT GEHANDHAAFD TOT DE BETALING HEEFT PLAATSGEVONDEN INCLUSIEF WETTELIJKE RENTE OVER HET UITSTAANDE BEDRAG.
4. Diana's lover the surgeon will give evidence in writing (Daily Mail)

Om 12:34 aangetekend onder barcode 3S RZAA0254467 ter verzending aangeboden op het postkantoor Nijmegen Dukenburg

UW BRIEF D.D. 27 DECEMBER 2007