Bericht 1: 18.15 uur. MY LADY DI.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Aantal pagina's: 6. Zeer geachte Heer Kok, Ik heb vernomen dat nog niet is vastgesteld wie Nederland zal vertegenwoordigen tijdens de uitvaartplechtigheid van My Lady aanstaande zaterdag. Voor de goede orde deel ik u mede dat ik hiertoe inmiddels een verzoek heb ingediend bij de Britse Ambassade. Ik zou namelijk op 28 september aanstaande met The Princess of Wales in het huwelijk zijn getreden. De eveneens tijdens het tragische ongeval in Parijs omgekomen zoon van de Chairman of Harrods Knightsbridge had ik nog afgelopen vrijdag een 49% participatie aangeboden in het nieuw op te richten familiebedrijf VAN DER HEYDEN/SPENCER. Inmiddels had ik al mijn bevoegdheden als director of the Limited Company Instituto Cervantes England and Wales aan Prinses Diana overgedragen. Ik zal nu moeten uitzien naar een nieuwe partner en ben formeel dus weer 'General Manager'. Bijgaand ontvangt U hiermede de betreffende corrrespondentie die had moeten leiden tot een feest, maar uiteindelijk in een nieuwe Shakespeare Tragedy is geëindigd. Het was mijn bedoeling op Kensington Palace te gaan wonen en Diana te helpen met de opvoeding van haar kinderen. Van 17 tot en met 21 augustus heb ik wederom de Koninklijke Paleizen en Eton College bezocht en daar mijn voornemen bekend gemaakt. De hoofddoelstelling van de nieuwe organisatie VAN DER HEYDEN/SPENCER zou worden het creëren van werkgelegenheid en opleidingen voor Nederlands- en Engelstaligen met Spaans als tweede taal. De Princess of Wales zou zich verder als First President of the European Cervantes Foundation gaan bezighouden met Charity Works. Dit nieuws werd daar allerwegen positief ontvangen. Dit te Uwer kennisgeving. Het wordt tijd dat wij elkaar ontmoeten. Bij voorkeur tijdens de eerstkomende reis naar Engeland. Met de meeste hoogachting INSTITUTO CERVANTES Nederland, België, Luxemburg, Engeland en Wales. J.L. VAN DER HEYDEN. Oprichter Stichting Cervantes Benelux; Eigenaar Handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux; Eigenaar Limited Company Instituto Cervantes England and Wales; Voormalig Adviseur van The Princess of Wales; General Manager. Bijlagen: Brief HONOURABLE PROPOSAL TO HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II d.d. 27-08-1997 aan Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Elizabeth II; Certificate of Incorporation Company No. 3300636 given at Companies House, Cardiff, Wales; Faxbericht aan de Chairman of Harrods Knightsbridge d.d. 29-08-1997 18.30 uur; Faxbericht aan de British Embassy d.d. 2-09-1997, 11.30 uur.

2 SEPTEMBER 1997 FAXBERICHT AAN DE KONINGIN TER ATTENTIE VAN MINISTER-PRESIDENT WIM KOK VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN